ISAAC ASIMOV világa,

avagy  szemelvények az ENCIKLOPÉDIA  GALACTICA-ból

2.kötet

Nemezis

A felhasznált irodalom: Nemezis Kiadta:Cédrus kiadó 1991
fordította: Baranyi Gyula

A szócikkeket készítette:Györgyi Ákos 1997. november-december

A

Adeleia

Ûrtelep a Naprendszerben. Itt élt Tessa Wendel.

Akorat, Senyon

Pitt titkára, õ felelt annak elõjegyzési naplójáért. Fejét kopaszra borotváltatta.

Aubisson, Ranay D'

Az erythroi kupola fõ neuronfizikusa. Nõ.
Õ vizsgálta meg Genarrt, amikor az rosszul lett az Erythrón Marlene Fischerrel tett sétája  alkalmából.
Genarr helyére pályázott, ezért hajlandó volt Pitt javaslatára Marlénén az  erythroi pestist tanulmányozni. Ambíciója szerint úgy akart bevonulni a történelembe, mint  aki leszámolt az erythroi pestissel.
Sikertelensége után a Superluminalon visszatért a Földre , bizonyítékként ,hogy az ûrhajó  valóban a Rotor-nál járt.
A Földön nagy karriert futott be modern agyvizsgálati módszereivel.

B

BevándorlásiHivatal a Rotoron

A telepre történõ bevándorlást szabályozta, igen szigorú feltételekkel adva letelepedési engedélyt.

Blanc

Infravörös légkörvizsgálattal foglalkozó kutató.

Blankowitz, MarileeAugina  "Merry"

Született 2212.
Frissen diplomázott,amikor a Superluminalra jelentkezett önkéntesnek. Kis termetû,filigrán alkatú, fekete haja egyenes vonalban el volt vágva,pontosan a szemöldöke fölött. Ideges, gyors mozgású.Õ alkotta meg a plexon kifejezést.
Az ND segítségével az Erythrohoz közeledve kimutatta a bolygón az  intelligencia jelenlétét.

Brossen, Tamber

Született 2219-ben. A Rotor volt fõ biztosa, pozícióját Janus Pitt örökölte, aki összeütközésbe került vele, amikor az emberek Pitt akarata ellenére a Rotor Erythro és nem a kisbolygóövezet körüli keringését óhajtották.
Meghalt 2225.-ben

C

Ceres-telep

Ûrtelep a kisbolygóövezetben.Itt fedezték fel másodszor a Szomszéd Csillagot. Lásd Nemezis, Crile Fischer.

D
Dolorette

Lány a Rotoron. Aurinel Pampas szeremes volt belé.Marlene Fischer szerint üresfejû, de csinos.

E

Egyetemes Elvek

Az emberiség alapchartája a 23.században.

E-kocsi

Az Erythron használt zárt terû kocsi.

Eltávozás

A Rotor távozása a Naprendszerbõl.

E-ruha

Az  erythroi viszonyokra tervezett ûrruha. Mivel a bolygó felszínén nem kellett a légüres tér ellenében nyomást fenntartani, könnyebb,plasztik és textil kombinációjú anyagból készült, nagyon könnyû.
Mesterséges légellátó szellõzõrendszerrel és védõpajzzsalellátott sisakkal rendelkezett. Lásd Marlene Fischer.

erythrióta

Az erythroi prokarióta lényekre javasolt elnevezés. Az ~-k egyedileg  egyszerû szervezetekvoltak, de együtt intelligenciával rendelkeztek. Lásd Marlene Fischer, erythroi pestis.

erythrói pestis

Különös kór amely az erythroi telepen élõket sújtotta.
A bolygó felszínén a látszólag kedvezõ körülmények ellenére az ott tartózkodó emberek megbolondultak.
Leginkább az élénkebb képzelõerõvel megáldott embereket támadta meg a kór. A ragályt a vizsgálatok szerint sem a levegõ, sem az élelmiszerek, sem a víz nem okozhatta.
A rejtélyt Marlene Fischer oldotta meg, bebizonyította, hogy az ~ nem más,mint a bolygó felszínén élõ egysejtû élõlények által alkotott komplex intelligencia óvatlan kapcsolat-felvételi kísérleteinek következménye.

Erythro

A Megas holdja. Átmérõje12000 km. Lásd Rotor.
Légköre valamivel sûrûbb,mint a Földé, összetétele: 16% oxigén, 5% argon, a többi nitrogén.
23 óra 16 perc alatt fordul meg a tengelye körül. A Megas felé mindig  az egyik oldalát fordította. Mágneses tere a Földéhez hasonló mértékû volt. A Rotor telepesei munkacsarnokot létesítettek rajta. Lakható,felületén tengerrel, szárazfölddel és néhány nagyobb hegységgel. 100 milliómérföldre a ~-tól helyezkedett el a kisbolygóövezet.
Felszínén egy telepet létesítettek, de Pitt megakadályozta, hogy az emberek nagyobb számban megtelepedjenek a bolygón, arra hivatkozva, hogy az emberek a kisbolygóövezetben könnyebben találhatnának az új telepek létrehozásához szükséges nyersanyagokat. Lásd Marlene Insigna Fischer.

erythrói szervezet

Az együtt intelligens erythrioták összefoglaló neve. Telepatikus. Kapcsolatba lépett az Erythron megjelenõ emberekkel (erythroi pestis) majd azoknak sikertelensége után rátalált Marlene Fischerre, akinek az ~ segítségével sikerült megoldania a Föld megmentését - és - és így elkerülni az Erythro betelepítését. Ezután az ~ célja szerint összegyûjtöttea bolygón az intelligens- általa szépnek talált- elméket, mint Genarr rámutatott, azért, hogy az ûrászok( ûrtelepesek) világát segítsen megalapítani, a bolygó földi gyarmatosításának alternatívájaként.

erythroi telep

3 km2 területû, folyamatosan terjeszkedõ, kupolával borított telep. A Rotor vízellátási forrása volt.
2232-ben 516-an dolgoztak ott. Vezetõje Genarr volt ebben az idõben.

Erythro kupola

Lásd erythroi telep.

euró

Az európai származású ûrtelepesekre alkalmazott megnevezés.

F

Fischer, Crile

Született 2189.-ben a Földön. Jóképû,180 cm magas, darabos arcú, feltûnõ orrú, kiugró pofacsontú erõs állú férfias erõt sugárzó személyiség. Eugenia Insigna férje,akit követett a Rotorra, és ott feleségül vette- az Iroda megbízásából-, hogy a telepen kémkedhessen. Házassága révén megkapta az ottani állampolgárságot.
Itt egy farmon kapott állást.
Itt született a lánya Marlene Fischer Amikor a Rotor elhagyta a Naprendszert, õ nem tartott a családjával, négy év rotori tartózkodás után visszatért a Földre.
Mivel nem sikerült érdemlegesinformációkkal szolgálnia az Iroda részére,ez a karrierje végét jelentette.
Nem sokkal késõbb Garand Wyler segítségével rájött, hogy a Rotor úticélja nem az Alfa Centauri, mint azt addig gondolták, hanem egy - a Föld által eddíg ismeretlen-  csillag  (lásd Nemezis) , ezért visszafogadták az Irodába.
Ezután megbízták, hogy látogasson meg hét ûrtelepet és ott kémkedjen a hiperrásegítés titka után.
Amikor a Föld megszerezte azt, Tanayama megbízta, hogy férkõzzön Tessa Wendel bizalmába, hogy a nõ a Föld számára dolgozzon a valódi hiperhajtómû kidolgozásán.
2237. január 15.-én négytársával együtt útra kelt a Nemezis felé a Superluminalon. Nagy része volt abban, hogy az elsõ ûrugrás után történõ útirányelhajláskora hajó nem fordult vissza, hanem folytatta az útjáta a Nemezis felé. Lásd Wu. Az Erythron leszállva egybõl találkozott a lányával, Marlene Fischerrel, majd Eugenia Insignával , Genarral és Saltade Leverettel. A találkozó után Genarr, Leverett és Wu- val meg akart állapodni,a bban, hogy a Föld átadja a szuperluminális repülés titkát, cserébe az Erythroért, hogy oda telepepíthessék az embereket a katasztrófa elõl (Lásd Nemezis). Az egyezséget az erythroi szervezet és Marlene Fischer megakadályozta, megmutatva a Föld megmentésének útját. (Lásd Wu)
Bár ~ azért ment az Erythrora, hogy magával vigye a lányát, rá kellett jönnije, hogy Marlene már végleg a bolygóhoz tartozik.. Ez után elvált Eugenia Insignától, visszatért a Földre és feleségül vette TessaWendelt.

Fischer, Marlene Insigna

Született 2221-ben a Rotoron, és itt élt 15 éves koráig. Alig múlt egy éves,amikor utoljára látta a Naprendszert.
Alacsony, zömök termetû volt, haja sötétbarna, hosszú, egyenes.
Az orra krumpliorr, szája a két szélénél lefittyedt, az álla kicsi, magatartása passzív és befelé forduló. Az anyja szerint nyers. Szeme fényesen csillogó, ívelõ pompás fekete szemöldökkel,hosszú szempillákkal.
Koravén intelligenciájú, szikrázó értelmû.
Különös megérzéssel rendelkezett, amivel a dolgok mögé látott. Ez a képessége lehetõvé tette, hogy akarata szerint befolyásolja az embereket. Így amikor anyját( Eugenia Insignát) Janus Pitt nem engedte az Erythro-ra hogy ott kutatásokat végezzen,~ elérte hogy az megváltoztassa korábbi döntését, és azt is, hogy õ is az anyjával mehessen.
Itt az erythrói pestis ellenére többször sétát tett a bolygó felszínén. Elõször Genarr kíséretében,akit a séta során megmentett, amikor az rosszul lett, annak ellenére,hogy E-ruhát viselt a pestis ellen, miközben ~ levetette a saját E-ruháját.
Másodszor 2237 január 15.-én 9.20-kor ment ki , ekko rmár egyedül az Erythrora. Ekkor hallotta meg a saját nevét  a bolygón és azt hívén, hogy elkapta a pestist,visszarohant a kupolába.( Lásd Erythro-telep)
Harmadik útján telepatikus kapcsolatba került az erythrói intelligenciával,ekkor jött rá, hogy az erythrói pestis nem más,mint ennek az idegen intelligenciának kapcsolatfelvételei próbálkozásainak hatása az emberekre.
Negyedik útján találkozott az Erythrora érkezõ földi küldöttségben levõ apjával, Crile Fischerrel. A találkozás után megakadályozta, hogy a földi emberek a közelgõ katasztrófa elõl az Erythrón telepedjenek le, helyette a bolygó mentális segítségével Wu agyába beletekintve segített a katasztrófa elhárításának módjára rádöbbentenie a jelenlevõket (Aa hiperûrben haladó tárgyak taszító vonzását kihasználva a NEMEZIS útja eltéríthetõ) .

Fischer, Roseanne

Crile Fischer húga, aki a San-Franciscói zavargások során halt meg. Különleges képessége Marlene Fischerben élt tovább.

Földi Vizsgálati Iroda

A Föld titkosszolgálata. Rövidebben:Iroda.Vezetõje 30 éven át Tanayama volt, akit Koropasky követett. Az Iroda alkalmazottja volt Crile Fischer.

G

Genarr, Siever

Született 2182 k. Az erythroi telep vezetõje.Nem volt magas, markáns vonásokkal, tekintélyes külsõvel és bariton hanggal rendelkezett.
Pittel szemben gyakori nézeteltérései voltak. Sikerült a telepet a Rotor vízellátási forrásává tennie, így biztosítva annak fennmaradását Pitt ellenérzései ellenére.Fiatalkorában szerelmes volt Tessa Wendelbe, de az Crile Fischer miatt nem viszonozta az érzéseit. Amikor az Erythron találkozott Marlene Fischerrel, felismerte benne annak kifinomult intelligenciáját.segített neki kijutni a bolygó felszínére,és elkísérte oda de ott rosszul lett. (lásd Aubisson). Tanúja volt a földi küldöttség Erythrora érkezésének.( Lásd Superluminal) és  segített Marlene Fischernek, hogy megoldja a Föld megmentésének rejtélyét.( lásd Nemezis) Õ mutatott rá az erythrói szervezet céljára.

Globális Kongresszus

Földi tanácskozó testület.

H

Hyper City

Kutatóváros, ahol az elsõ hiperûrmotort tervezték. Lásd Crile Fischer, Wendell.

Hiperrásegítés

Még nem igazi hiperûri repülés,segítségével legfeljebb fénysebességgel lehetett haladni. Lásd Rotor. Alapelve: a hajó sebességének a fény sebességéhez való aránya szorozva az idõvel egy olyan állandót ad, ahol a hajó sebességének és a fény sebességének a hányadosa kisebb mint 1.
E szerint: túllépve a fénysebességet ,minél gyorsabban halad, annál rövidebb ideig lehet fenntartania sebességet, így a hajó hosszabb-rövidebb ideiga fénysebesség alatt.Az átlagsebességí gy kisebb a fénysebességnél.

I

Insigna, Eugenia (Fischer)

3 generációs rotori születésû,Marlene Fischer anyja.
Született 2194.-ben. 2215.-tõl 2217.-ig a Földön végezte el az egyemet, itt végzett gyakornoki munkát és készítette el a diplomáját.
Itt ismerkedett meg Crile Fischerrel. Ezután a Rotoron helyezkedettel a Távpróba projectnél. 2220-ban felfedezte a Nemezist. Janus Pitt ezért fõcsillagásznak nevezte ki. Férjhez ment Crile Fischerhez, és világra hozta Marlene Fischert. Amikor a Rotor eltávozására  sor került összeveszett  férjével, mert az nem akart vele menni és a lányukat is magával akarta vinni.
Ezután férje egyedül távozott a Földre. 2224.-ben a Nemezishez történõ érkezés után nem sokkal fedezte fel, hogy a csillaga Naprendszer felé száguld és 5000 éven belül elpusztítja azt. Ezt az értesülését Pitt hatására mindenki elõl titokban tartotta. Az Õ nevéhez fûzõdik az Erythro felfedezése, és annak felismerése, hogy annak felszínén kedvezõek az életfeltételek.
Pitt nem engedte, hogy a bolygón kutatásokat végezzen, ezt csak ~ lányának,Marlene Fischernek- a kényszerítésére engedélyezte. ~ jött rá, hogy a bolygó felszínén idegen értelmes létforma található.

Iroda

Lásd Földi Vizsgálati Iroda

J

Jarlow, Henry

Született 2202. Önkéntes a Superluninalon. Magas, szõke, morcos,búskomor. Karcsú ujjai voltak.

K

Koropatsky

Csendes, õszülõ és kopaszodó , krumpliorrú férfi dupla tokával, jól táplált szakállal. Választékosan öltözködött,széles és bolyhos kravátlit viselt. Az Iroda vezetõje. Elõdjével, Tanayamával szemben nem volt erõszakos.Õ javasolta, hogy a Nemezis legyen továbbra is az elsõ hiperûri repülés célpontja, hogy onnan bizonyítékot hozhassanak a Földre. A Superluminal utazása elõtt megbízta Crile Fishert, hogy a Föld javára hozzon információkat a Szomszéd Csillaghoz teendõ utazásról.

L

Leverett, Saltade

Cingár, inas termetû, szinte idõtlenkorú. Szeme fakókék, haja fakósárga.Õ volt a Nemezis aszteroidaövezetének ügyvezetõ biztosa. Szeretett ott élni. Hatóköre szabad kezet adott a Nemezis rendszer külsõ peremvidékét érintõ minden ügyben. Nem szerette az emberek nagy tömegét. Õ továbbította Pittnek a Superluminal érkezésének hírét. Cserébe, hogy õ fogadja az ûrhajót,azt kérte Pittõl, hogy az Erythrón telepedhessen meg. A találkozó után ott is maradt.

M

Megas

A Nemezis bolygója. Ötször akkoraméretû, minta a Jupiter, méretével a barna törpe és a bolygóméret határmezsgyéjén.
Állandóan az egyik oldalát fordította a Nemezis felé. Kb. annyi fény érkezett a felszínére,mint amennyit a Föld a Naptól kap.
A tengelyforgásiideje 20 nap volt.

mestek berendezés

Mestek= "mesterséges eklipszis", vagyisNapfogyatkozás. A berendezés mindig eltakarta a Nap fényét, de azon kívül minden fényt átengedett.

N

ND

Lásd neurodetektor.

Négyes Állomás

Apró ûrállomás , egy laboratóriummal, egy obszervatóriummal és egy kilövõállomással. A Hold pályáján túl keringett a Föld körül. A Föld a Mars-repülésekhez szándékozta  igénybe  venni, de csak egy ilyen repülés történt. Késõbb innen indították útjára a Superluminalt.

Nemezis

Csillag. 2236.-ban két fényévnyire volt a Földtõl. A Nap elõl egy sötét felhõborította el, így felfedezésére csak 2220.-ban került sor a Rotoron. Felfedezõje  Eugenia Insigna, a nevét is õ adta neki, nem tudva, hogy az elnevezés telitalálat lesz.
A porfelhõ mögött 8-as az nélkül 19-es fényrendû vörös törpe. Más néven Szomszéd Csillag. A Naprendszer felé száguldott és 5000 éven belül annak pusztulását okozta volna,de Marlene Fischer lévén sikerült a katasztrófát elkerülni. Lásd még: Wu.

neurodetektor

Az egymással bonyolult kapcsolatban levõ neuronok jellegzetes elektromágneses sugárzását- a plexonsugárzást - mérõ eszkõz, melynek segítségével lehetõvé vált az intelligencia jelenlétének mérése nagy, bolygóközi távolságokból.

N'krumo

Infravörös légkörvizsgálattalfoglalkozó kutató.

P

Pampas, Aurinel

Marlene Insigna Fischer barátja, akibe az szerelmes volt, de ~ nem viszonozta az érzéseit, inkább Dolorette érdekelte.

Pitt, Janus

Magas termetû, a 2220-as években sötétbarna , késõbb grafitszürke hajú férfi.
2220-ban a Feltárási és Kereskedelmi Minisztérium élén állt, õ felelt a Távpróbáért.Azután a Rotor fõbiztosa lett. Ellenérzésekkel viseltetett a Föld iránt. Amikor Eugenia Insignától értesült a Nemezis létérõl, azt titoktartásra kötelezte, és az õ vezetésével elhagyta  a Rotor a Naprendszert (lásd hiperrásegítés).
Az volt a célja, hogy a Nemezis mellett minél több telepet létesít, hogy amikor a földiek felfedezik a csillagot, a Rotor már elég erõs legyen. Célja elérésére minden eszközt bevetett, eltitkoltatta a Föld megsemmisülésére vonatkozó bizonyítékokat, és ellenfeleivel-így Marlene Fischerrel is igyekezett leszámolni.
Marlene FischerErythrora távozását helyeselte azt remélve,hogy a lány is az erythroi pestis áldozatává válik. Ez a szándéka sikertelen volt, csakúgy, mint az, hogy a rotoriak a kisbolygóövezetben telepedjenek le , mert az emberek ragaszkodtak az Erythrohoz. Amikor a Földrõl megérkezett egy küldöttség ( lásd Crile Fischer, Wu) kénytelen volt tudomásul venni, hogy a Rotor nem rejtõzködhet el többé,ú jra csatlakoznia kell az emberi közösséghez, hogy segítsen a Föld megmentésében.
 

plexoneuronika

Az agy rejtett mûködésének tanulmányozása a plexonsugarak megfigyelésével.

plexofiziológia

Lásd plexoneuronika

plexonsugár

Az emlõs agyak foton-komplex jellegzetességét mutató  mintázat. Lásd neurodetektor.
 

R

Rotor

8 km átmérõjû ûrállomás.Ezzel az ûrállomással valósították meg elõször a hiperrásegítést. Ekkor -fisz.2222-ben- elhagyta a Naprendszert és a Nemezishez távozott, ahova fisz. 2225.-ben érkezett meg.
2236-ban 60000-en éltek rajta 170 cm átlagmagassággal. A Nemezis rendszerében az Erythro körül állították pályára.Az ûrállomást vastag földréteg védte meg az ûrbõl érkezõ meteoritoktól. Lásd Marlene Insigna Fischer.

S

Superluminal

Az elsõ hiperûri ûrhajó. (Egyes források szerint már korábban is épülta a f.i.sz. 21.században hiperûri ûrhajó lásd Powell, Donovan, Agy, Calvin, Hiper-bázis , de ezek a kísérletek feledésbe merültek. Találgatások szerint ez a Gépek (Masinák)  hatására történt, akik valószínûleg a 21. század elején még nem látták elég érettnek az emberiséget, hogy ki merjék engedni az ûrbe, ezért a kutatásokkal kapcsolatos anyagokat még leállásuk elõtt eltüntették, hogy az emberiség késõbb felkészültebben léphessen a Galaxis porondjára. Ez az idõpont a 23.században jött el, amikor az emberiség mág javarészt megszabadulva a robotok gyámságától, ereje teljében indulhatott a világûr meghódításának)
Felépítése darázsszerû volt két végén dudorral, hogy a hipertér ne terjedjen a végtelenig. Lásd Tessa Wendel. A ~ elsõ ûrugrása 2237.-ben volt. Ennek során pályája számítottóleltért 28 fokra. Lásd Wu. A hiba okának felderítése után, második ugrásakor a Nemezis közelébe érkezett.

Szomszéd Csillag

Lásd Nemezis.

T

Távpróba

Kísérlet, amelynek sorántárgyakat és élõlényeket juttattak a hipermeghajtás segítségével a világûrbe,és hoztak vissza.
A ~ során fedezték  fel a Nemezist. Lásd Rotor.

Tanayama, Kattimoro

Rikácsoló hangú, szúrós tekintetû, Korábban termete egyenes , arca élénk,karja sima, fekete volt. Életének vége felé haja szürkébe fordult, alacsony termete meggémberedett,egész lénye törékenységet sugallt. Azangol nyelvnek az északitól eltérõ változatát beszélte. Az Iroda vezetõje. A rotoriak ellensége, meg akart fizetni nekik azért, hogy szerinte hagyták a pusztulásbasodródni a Földet, mert nem árulták el a Nemezis létét, és hogy az egyenesen a Nap felé tartva veszélyezteti a Földet.
Ezért azt sugalmazta, hogy a Föld fejlessze ki az igazi  hipertéri ûrrepülést. Ehhez Crile Fischer közremûködésével megszerezte TessaWendel segítségét. Még tanúja volt az elsõ sikeres szuperliminális kísérletnek, deaz ûrhajó - a Superluminal - megépítésétmár nem élte meg. Utódja Koropatsky lett.

U,Ú

Új Rotor

Az elsõ ûrtelep, amelyet máraz Erythro körül építettek fel.

W

Wendel, Anita Tessa

Született 2182 aug. 22.-én. A szuperluminális meghajtás tudósa. Az Adelián élt , míg Crile Fischer Tanayama megbízásából el nem csábította a Földre. Három évi munka után bemutatta Tanayamának az elsõ szuperluminális repülést egy pingponglabdával. Késõbb sikerült létrehoznia az elsõ hiperûri ûrhajót, a Superluminalt, amelynek a fedélzetén a társaival együtt elérte a Nemezist.

Wu, Chao Li

Született 2199.-ben. Önkéntes a Superluminalon. Magas termetû, barna arcú , sima sötéthajú , keskeny szemû. Hiperûrász.
Õ jött rá a Superluminal elsõ ûrugrása elõtt,hogy a hiperûrben levõ tárgyak taszítják egymást, és amikor az ûrhajó 28 fokra eltért a menetiránytól igazolva látva az elméletét úgy vélte, a Superluminalnak vissza kellene térnie a Földre, hogy errõl tájékoztathassák ez emberiséget.
Álláspontjáról Crile Fischer beszélte le õt és a társait, rámutatva,hogy a Nemezist és az eltûnt Rotort felfedezni nagyobb dicsõség,mint ~ tudományos felfedezése. Az Erythrohoz érve õ is kiszállt Crile Fischerrel együtt az ûrhajóból, így tagja volt az Erythrora lépõ földi expedíciónak.az õ agyából merítette az erythrói szervezetsegítségével Marlene Fischer a Föld megmentésének ötletét. Ez után az Erythron maradt, hogy megvalósíthassa azt.

Wyler, Garand

Az Iroda alkalmazottja, Crile Fischer barátja.Õ segítette Crile Fischert annak felismerésére,hogy a Rotor nem az Alfa Centaurihoz távozott.