ISAAC ASIMOV világa, avagy

szemelvények az ENCIKLOPÉDIA GALACTICA-ból

1. kötet

Robottörténetek

A felhasznált irodalom:
Robottörténetek I-II  Kiadta: Móra Ferenc Könyvkiadó 1993.
Én a robot                 Kiadta: Móra Ferenc Könyvkiadó 1991.

Fordítók:  Baranyi Gyula, Bihari György, F. Nagy Piroska,
Füssi-Nagy Géza, Kugler Györgyi, Nagy Sándor,   Németh Attila,
Sóvágó Katalin, Szántai Zsolt,   Vámosi Pál, Villányi György

A szócikkeket készítette: Györgyi Ákos  1997. október-november

A

Agy-->( A csillagokba ! )

Az Amerikai Robot számítógépe. A robotok tervezése volt a fõ feladata. 2030 k. az Egyesült Robottól kapott adatok alapján megoldotta a hiperhajtómû problémáját. A problémamegoldás közben szembe került az elsõ törvény problémájával, ugyanis az egyenletek szerint az ûrhajóban tartózkodó emberek egy pillanatig meghalnak, de azután visszatérnek az életbe. Hogy a problémát a maga számára feloldja, a humor sajátos eszközeihez nyúlt. Az ûrhajó elkészítése után a két ûrhajóst teljesen elzárta, az irányítást nem engedte át, csak az ûrhajó felé engedte a kommunikációt, vissza nem  és az élelmezés is csak bab és tej volt. A hiperûri ugrás során bekövetkezõ ideiglenes halált pedig érdekes képzetekkel próbálta az ûrhajósok számára érdekessé tenni. Az ûrutazás során több, mint 300000 parsec-et utaztak.

AL -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Disinto irányítására kifejlesztett géptípus. Lásd AL-76

AL-76 -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

AL típusú robot. Téves szállítás miatt eredeti szolgálati helye, a Hold , helyett a Földre került. Lásd Payne.

Almaden-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Helység az Európai régió területén. Higany bányászatáról volt híres. Lásd Byerley.

Amberley -->( Gyülekezõ)
Sovány, szögletes arcélû, ideges ember. Az USA-ban a tudományos ügyek minisztere 2050 k. Kinevezése elõtt az Északnyugati Gépgyár igazgatói posztját töltötte be.

Amerikai Robot  -->(Robottörténetek)

A robotkorszak legnagyobb, és a vetélytársak elhullása után egyeduralkodó robotgyártó cége. Az általa gyártott robotok történetét Isaac Asimov Robottörténetek c. mûvébõl ismerjük. Az ~ legismertebb alkalmazottjai: Susan Calvin, Powell, Donovan, Bogert. Lásd még: robottörténelem.

Amerikai Robot és GépemberRt. -->(Robottörténetek)

Lásd Amerikai Robot

Anderson, Jimmy -->( Egy fiú legjobb barátja)

Holdszülött. F. i. sz.   21. században a Holdon élt. Gyermekkorában az övé volt Robopó. A fiú és a primitív , de már pozitronaggyal ellátott robotállat megható történetét Isaac Asimov dolgozta fel (Egy fiú legjobb barátja). ~-t a szülei, attól félve, hogy Robopóval túl mély érzelmi kapcsolatba kerül, meg akarták ajándékozni egy valódi kutyával, de kénytelenek voltak rájönni, hogy ~ és Robopó kapcsolata már túl van azon a határon, amelyet lelki trauma nélkül el lehetne szakítani. .

Anderson, Mr. és Mrs. -->( Egy fiú legjobb barátja)

Jimmy szülei.

Andrew-->( A két évszázados ember)

Robot, a 2060-as években került a Martin családhoz. Eredetileg háziinasnak, lakájnak és szobalánynak akarták alkalmazni, de hamar kitûnt különleges képességeivel. Elõször tárgyakat faragott fából. A tárgyak értékesítéséért kapott pénz felét a robot kapta meg. A pénzt a saját fejlesztésére költötte, magába építtetett minden újítást, ami az idõk során a robotikában elõállítottak. kb. 20 év után kérte gazdájától a felszabadítását, amit a világbíróság ítélete alapján meg is kapott. Ezután vásárolt egy házat és berendezte magának. "Uram" halála után (70 évvel a házba kerülését követõen) kezdett el ruhát hordani, ami kiváltotta az emberek ellenkezését, és amikor elsõ alkalommal könyvtárba ment, az emberek rátámadtak és szét akarták szedni.
George Martin mentette meg. Ezután a bíróság elõtt végigvittek egy törvényjavaslatot, hogy tilos a robotokat bántalmazó parancsot kiadni.
Ezután ~ megírta a robotok történetét. 2160 körül kicseréltette a testét organikus, teljesen emberszerûre.
Késõbb robotbiológiával kezdett el foglalkozni. Feltalált egy égéskamrát, amely kémiai anyagok elégetésébõl szerezte az energiát, majd egyéb emberekbe is beépíthetõ szerveket talált fel. Mindezeket beépítette magába is.
150 éves kora után öt évet töltött a Holdon , hogy az ottani körülmények között is fejlessze találmányait.
Hosszú pereskedés után - annak árán, hogy olyan operációt végeztetett el magán, ami lehetõvé tette a halálát, - megkapta az emberé nyilvánitását.
200 éves korában"halt meg".

Angus -->(Sally)

Idõsebb évjáratú automata automobil a Farmon.

Anti-Aut, William -->( Idegen a paradicsomban)

Anthony Smith testvére, génsebészettel foglalkozott.

áramkörelemzõ -->( Nézõpont)

Számítógépek (pl. Multivac) ellenõrzésérehasznált eszköz.

Ashe, Milton -->( Te hazug ! )

Az  Amerikai Robot legfiatalabb osztályvezetõje. Õ fedezte fel Herbie gondolatolvasó képességét.

Asszonyom-->( A két évszázados ember)

Andrew így hívta Gerald Martin feleségét.

Atkins, Roger -->( Nézõpont)

A Földön a F. i. sz. 21. század elején élt. Amikor 13 éves korában apja bevitte a munkahelyére, rájött Multivac hibás mûködésének okára. Rámutatott, hogy a hibás mûködés oka a számítógép leterheltsége, ennek tudható be hogy az szándékosan sokat téved. Miután a számítógép kezelõi megfogadták~ tanácsát, hogy naponta 1-2 órát hagyják üresen járni - más néven játszani a gépet, a probléma megoldódott.

Automata automobilok -->(Sally)

A Földön a F. i. sz. 21. század elején az országutakon bekövetkezõ balesetek megszüntetésére alkották a pozitronaggyal ellátott automobilokat.
2015-re teljesen kitiltották a régi típusú automobilokat a Földrõl. A ~-k képesek voltak az út teljes követésére, a közeledõ tárgyakra figyelemmel tudtak lenni, az akadályokat ki tudták kerülni, megjegyezték az útvonalakat valamint képesek voltak a saját szervízükrõl gondoskodni.
A Farm-on történtek alapján feltételezhetõ, hogy az ~-ok egymás között kommunikálni is tudtak.

"Az"-->(. A kockázat)

A Hiper bázison dolgozók csak így neveztéka H-937-et.

B

Baker, Jim -->( Rabszolga)

Tanársegéd az Északkeleti egyetem szociológiai tanszékén.

Baley, Ben -->( Tükörkép)

Amikor apja Lije Baley harmadszor találkozott R. Daneel Olivaw-vel egyetemre járt.

Baley, Jessie -->( Tükörkép)

Amikor férje Lije Baley harmadszor találkozott R. Daneel Olivaw-vel, a helyi politikában ügyködött.

Baley, Lije -->( Tükörkép)

. . . . . . . Harmadik találkozása R. Daneel Olivaw-vel az irodájában történt. A robot a segítségét kérte, hogy segítsen a két tudós - Alfred Barr Humboldt és Gennao Sabbat - közötti vitában az igazságot kideríteni.
~ a rejtély megoldása során a két tudós robotjait felhasználva bebizonyította, hogy Humboldt hazudik. Lásd R. Preston. . . .

Belmont, Clair -->( Tökéletes kiszolgálás)

Larry Belmont felesége. Kísérletképpen, és hogy férje karrierjét elõsegítse három hétre egyedül maradt a Tony nevû robottal.
A három hét alatt a robot segítségével átformálta magát, és a lakását (a költségeket az Amerikai Robot állta) valamint az átalakulása során elmúlt a férje mellett szerzett kisebbrendûségi komplexusa.
A kísérlet végén az asszony szerelemre lobbant a robot iránt, de az utolsó pillanatban megijedt tettétõl  és elutasította a robot közeledését.

Belmont, Larry -->( Tökéletes kiszolgálás)

Az Amerikai Robot alkalmazottja. Elõléptetése érdekében három hétre házába fogadott egy robotot, Tony-t. Míg a robot a házában tartózkodott, õ Washingtonban készítette elõ a robot törvényes állami vizsgálatát. Távollétének másik indoka az volt, hogy így segítse elõ, hogy a robot vizsgálata objektív lehessen, mivel õ mint szakember túlzottan szubjektíven viselkedett volna a robot közelében. Mivel a felesége (Clair Belmont) nem rendelkezett robotikai ismeretekkel az õ reakciói mérvadóbbak voltak.
A kísérlet sikere után helyettes fõmérnöki állást kapott.

Berkowitz, James -->( Gondolkozz !!)

Elméleti lézeres fizikus a F. i. sz. 21. század elején. (Lásd Renshaw)

Black, Peter-->( Az eltûnt robot ),--> ( A kockázat)

2028-ban szerzett diplomát éterfizikából. A Hiper Bázison helyezkedett el. Mokány termetû, határozatlan, kissé lázadó jellemû, pecsétes fehérköpenyben. Áradt belõle a tetterõ.   Ingerlékenységében azt parancsolta Nesztor-10-nek, hogy tûnjön el, amit az komolyan vett. 2030-ban a Parsec elkészültekor Susan Calvin õt jelöltette ki, hogy találja meg az ûrhajó hibáját, mielõtt az magától aktiválódna és elillanna az ûrbe a hiperûrön keresztül.
~ rájötta hiba okára -, hogy az NS típusú robot túlerõsen húzta meg az indítókart, így kizökkent az indítókapcsoló - és hatástalanította a Parsec hipermezõjét .

Bogert, Peter -->( Te hazug ! ),--> ( Az eltûnt robot )

Az Amerikai Robot matematikusa. Vastag ajkú jól fésült, arcán ravaszdi kifejezéssel.

Bolygótanács -->( Botrány az ünnepségen)

A Föld, a Hold és az ûrtelepek bolygóinak vezetõi által alakított tanácskozó testület. Létrehozásában legaktívabb szerepet az USA látszotta. Lásd Hugo Allen Winkler.

Bórhibridek -->( Lenny)

Gyutacsként használták az ûrhajók energiaellátásáról gondoskodó proton-mikromáglyákban.

Bosche-féle utógyújtó. -->(. A kockázat)

A Parsecon alkalmazott indító berendezés.

Breckenridge, Ralp G. -->( Gyülekezõ)

Külsejét telt ajkú, könnyen piruló arc, húsos arc és ártatlan szemek , és elegáns öltözködés jellemezték. Nemzetbiztonsági tiszt , a  2040-es évek óta dolgozott az ügynök osztályon. Csaknem egy évet dolgozott Moszkvában.
34 éves korában Elias Lynn segítségét kérte, amikor 'Õk' emberszabású robotokat - testükben TÁ-bombával- próbáltak becsempészni az Amerikai Egyesült Államokba. Elias Lynn ölte meg.

Byerley, Stephen Allen-->( Bizonyíték)

Az 1990-es években született. 2032-ig ügyészként dolgozott. Híres volt arról, hogy egyetlen ártatlan ember ellen sem emelt vádat, inkább futni hagyott olyanokat, aki ellen nem volt elég bizonyíték.
Harcolt a halálbüntetés eltörléséért, támogatta a bûnözés-idegfiziológiájával foglalkozó kutatóintézeteket. Ezután került a politikai életbe. Itt rögtön támadásoknak lett kitéve. Egyik ellenlábasa- Francis Quinn - azt állította róla, hogy robot.
~ a vádakat visszájára fordította - megütve egy embert, ezzel bizonyítva, hogy rá nem érvényes az 1. törvény, tehát õ ember - a polgármester-választást még nagyobb fölénnyel nyerte meg. (Lásd még:John)
Susan Calvin, azonban továbbra is biztos volt hogy ~ robot, feltételezte, ugyanis, hogy a megütött "ember" is robot volt. 2044-ben az õ vezetésével alakult meg a Világkormány, amelynek 2044-2057-ig vezetõje volt. Vezetése alatt jöttek létre a Régiók.
A f. i. sz. 2054-ben a Gépek rendellenes mûködése miatt Susan Calvin segítségét kérte. Susan Calvin rámutatott, hogy a Gépek szándékosan hibáztak, hogy az Emberiségvédõ Tanács vezetõit a fontos kulcspozíciókból eltávolíthassák, megakadályozva azt, hogy azok tehessenek a Gépek ellen, és így ártalmára lehessenek az emberiségnek.
~2057-ben atomizáltatta magát, így soha nem derült fény arra, hogy tényleg robot volt-e.

C

Calvin, Susan-->( Robbie ),--> ( Bevezetés ),--> (Az elkerülhetõ konfliktus )

Szül F. i. sz. 1982-ben, meghalt 2064. -ben
Már fiatal korában a robotika felé fordult az érdeklõdése. F. i. sz. 1998-ban a Természettudományi és Ipari Múzeumbana beszélõ robotot tanulmányozta, róla írta az elsõ robotikai tanulmányát a 'Robotika gyakorlati alapelvei' -rõl. Ekkor volt tanúja Gloria Weston és a beszélõ robot találkozásának.
Húszéves korában egy speciális pszicho-matematikai egyetemi szemináriumra járt.
2003-ban a kolumbiai egyetemen szerzett diplomát. Ezután részt vett egy kibernetikai továbbképzõ tanfolyamon.
2008-ban bölcsészdoktori diplomát szerzett, majd az Amerikai Robotnál kezdett dolgozni, mint robotpszichológus. Õ lett ennek az akkor új tudománynak az elsõ jelentõs képviselõje.
~ zárkózott jellem volt, sápadt, csúnyácska arccal, munkatársai véleménye szerint nem szerette a környezõ világot, szenvtelen hang, keskeny ajak, kifejezéstelen arc, hideg tekintet jellemezte. Háta mögött sokszor a robotokkal egylényegûnek nevezték. Kemény és hiú személyiségét jellemzi a Herbie nevû gondolatolvasó robot tönkretétele, de ezzel szemben ellentmondásos személyiségének másik jelentõs példája a Lenny robottal kapcsolatos eset. Lásd még:Tony, EZ-27, Nesztor, JN-5, Hiper bázis,Byerley, Gépek.
2054. -ben Byerley a segítségét kérte a Gépek hibás mûködésével kapcsolatos rejtély megoldásában. ~ rámutatott, hogy a Gépek szándékosan hibáztak, hogy az Emberiségvédõ Tanács vezetõit a fontos kulcspozíciókból eltávolíthassák, megakadályozva azt, hogy azok tehessenek a Gépek ellen, és így ártalmára lehessenek az emberiségnek.
Bogert nyugdíjba vonulása után õt akarták megbízni a Kutatási Osztály vezetésével, de nem fogadta el.
Nyugdijba vonulása után három évvel megoldotta a Jane nevû robottal kapcsolatos rejtélyt. Lásd még:Madarian.

Capital City-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

A Trópusi Régió fõvárosa, Nigéria területén.

Ceres -->( Logika )

Kisbolygó, itt létesítettek büntetõ telepetelitéltek számára.

C fülke -->( Az eltûnt robot )

Ide zárták be az NSZ-2 típusú robotokat a Hiper Bázison. Innen próbál megszökni Nesztor-10.

Charney, Amanda Laura Martin-->( A két évszázados ember)

Kiskisasszonyom férjezett neve.

Chee-Li-Hsing-->( A két évszázados ember)

A Tudományos és Technikai Bizottság elnöke 2200 körül. Teljesen áttetszõ öltözéket viselt. A világbíróság elõtt támogatta   Andrew emberré nyilvánítási kérését.

Cheyenne -->( Gyülekezõ)

A Robotikai Hivatal fõhadiszállása F. i. sz. 2050 k.

Claffern, Gladys -->( Tökéletes kiszolgálás)

Tökéletes nõ, kitûnõ ízléssel. Mindig magabiztos derû áradt belõle. Larry Belmont gondolatban mindig vele hasonlította össze a feleségét.

Consolidated Cinniban-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Vállalat, az almadeni bányákat ellenõrizte. Központja Nyikolajevben volt.

Cooksville -->(Sally)

Földi helység. Ennek közelében gázolta halálra Gellhorn-t az automata busza. Lásd Folkers.

Cooper, Lemmel Oliver -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Hannafordi lakos. Az õ hatására indult mentõakció Payne megmentésére az AL-76-os robot ellen.

Courtney -->( Fényvers)

Avis Lardner egyik robotja.

Csillagszonda -->( Idegen a paradicsomban)

A Katasztrófa utáni 500-as évek elején indított ûrszonda.

D

Dave -->( Fogd meg a nyulat ! )

DV-5-ös robot neve. Az aszteroidákon vetették be.
Tesztelését Powell és Donovan végezte. A tesztsorán a robot kezdeményezõképességet igénylõ helyzetekben váratlanul abbahagyta a munkát és a segédrobotjait különféle alakzatokban masíroztatta. Powell kifejezésével: malmozott az ujjaival.

Dallas -->( Idegen a paradicsomban)

Itt volt a Merkúr- terv székhelye.

Daugherty, Mr. -->( Egy szép napon)

A Földön élt a F. i. sz. 21. század közepén. Régi komputereket, logarléceket, szorzótáblát gyûjtött. Azon kevesek egyike volt  akik még ismertéka számokat , de a betûk jelentését márõ sem ismerte. (Ez következménye volt annak, hogy a komputerek fejlõdése következtében teljesen átalakult az oktatás tematikája és abban az idõben azoktatásból kiszorult ezek ismeretének elsajátítása). Lásd Mazetti.

Davidson, Milton -->( Igaz szerelem)

Komputerszakember. Miután 40 éves koráig hiába kereste az igazi szerelmet, megalkotta a Joe nevezetû programot, amely hozzáférve az akkor a Földön élõ 7.571 094.965 ember adataihoz , összehasonlítva azok adatait a ~ által feltett kívánalmakkal, majd a jelöltek elvárásait ~ adataival, Charity Jones személyében megtalálta az ideális partnert. Sajnálatos módon a találkozás nem jöhetett létre, mert korábbi számítógépes visszaélései miatt ~ börtönbe került.

DeLong, Simon--> ( A két évszázados ember ))

A Feingod és Martin ügyvédi iroda vezetõje 2200 körül.

Dimitri 'hatalmas' -->( Idegen a paradicsomban)

A Merkúr- terv kiötlõje, és egyik vezetõje.

Disinto -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

A Holdon használt, a talaj felületi egyenetlenségeinek elsimítására használt berendezés. Többmillió voltos feszültséget igényelt. Az AL-76-osrobot által javított példány ezzel szemben két ceruzaelemrõl mûködött, de a találmányt Randolph Payne rossz parancsainak hatására a robot megsemmisítette, így annak titka felderítetlen maradt.

Donovan, Mike -->( Az elsõ törvény),-->( Körbe-körbe),-->( Logika),-->( Fogd meg a nyulat ! ),--> (A csillagokba ! )

Lásd Powell.

Drosophilia melanogaster-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

A gyümölcslegyek egyik fajtája. Lásd Robertson-birtok.

D vákuumkamra -->( Te hazug ! )

A pozitronagyak elõállításának helye, itt hajtották végre a pozitronbombázást.

DV -->( Fogd meg a nyulat ! )

Robottípus, a többtagú robot. Egy ~ robotnak hat másik robot volt alárendelve, mûködésüket ~ irányította. Parancsait közvetlenül pozitronmezõkön keresztül továbbította.
~ hét láb magass zerkezet volt, teste féltonnát nyomott, pozitronagya ötkiló súlyú volt. Lásd Dave.

DV-5-2 -->( Fogd meg a nyulat ! )

Dave egyik alárendelt robotja.

dyna-hártya-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

A Masinák közvetítésével  feltalált proton törpeelem egyik folyománya volt, amely kis adagokban tartalmazta a szennyezõdésmentes energiát.

E

Edwards, Lawrence -->( Botrány az ünnepségen)

A Szolgálat vezetõje. Õ nyomozott a Washington Emlékmûnél történt merénylettel kapcsolatban. Nyomozása során rájött, hogy -a hivatalos állásponttal ellentétben - a merényletsorán nem az elnök robotját , hanem magát az elnököt - Winklert - semmisítették meg, hogy az elnök helyébe lépõ robot az új választásokat megnyerhesse. Gyanúját erõsítette, hogy a választások elõtt az elnök erõtlen volt, az általa irányított Világszövetség halódott, a merénylet után a folyamatot sikerült az újraválasztott elnöknek megfordítania. Sejtését elmondta Janeknek, aki mivel maga is részese volt a merényletnek , megölette õt.

EEG -->( Gondolkozz !!)

Elektroenkefalogramm. Az agy elektromos jeleinek, az alfa, béta, delta és théta hullámok mérésére alkalmazott módszer. Továbbfejlesztése a LEG.

Egyesült Robot -->( A csillagokba ! )

Az Amerikai Robot vetélytársa. Meg próbálták oldani a hiperûri utazás problémáját, de a számítógépük tönkre ment. Ezután z  Amerikai Robothoz fordultak egy 200000 dolláros ajánlattal, hogy ha meg lehet oldani a problémát, és 100000-t adtak volna, ha nem lehet megoldani, de megkapják a hiányzó tényezõket. Az Agy megoldotta a problémát.

Eisenmuth, Gunnar-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Globális Gondnok. Bánatos képû, magas ember, érdes bõrrel és vonásokkal. Amerikai kiejtéssel beszélte a világnyelvet. Ellenséges érzéssel viszonyult a robotika iránt. Ultimátumszerûen szólította fel az Amerikai Robotot, hogy két éven belül minden robotot távolítson el a Holdról. Célja az volt, hogy a kormány tegye rá a kezét a vállalatra.
Miután a Robertson-birtokon tanúja volt a vállalat új találmányának , az emberek és a természet viszonyát kiegyensúlyozottabbá tevõ elsõ robotmadárnak,õ lett ezek alkalmazásának legnagyobb híve.

Elias Lynn -->( Gyülekezõ)

A Robotikai Hivatal fõnöke F. i. sz. 2050 k. Õ ölte meg Breckenridge-et, miután Laszlo rájött  , hogy Breckenridge az egyike az Amerikai Egyesült Államokba - testében TÁ- bombával - becsempészett robotoknak.

Elsõ törvény -->(Robottörténetek)

A robotika ~-e az ember védelmét helyezi minden mással szemben elõtérbe. Pontos szövege: A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tûrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. A törvény ellenére történtek ellenkezõ példák. Lásd pl. Emma, Lenny.

Emberiség Igazgatótanácsa -->( A fajvédõ)

A F. i. sz. 21. sz. végén az egyesült Földet irányító testület.

Emberiségvédõ Társaság-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

A Gépeket ellenzõ csoportosulás. Szerintük a Gépek alkalmazásával az emberek elveszítik a kezdeményezõ készségüket.
A Gépek az ~ vezetõit a gazdaságilag fontos funkciókból igyekeztek eltávolítani. Lásd Byerley.
Központjuk New-Yorkban volt.

Emma -->( Az elsõ törvény)

Az MA típusú robotok (MA-1, 2, 3) kedveltebb neve. Lásd: Emma 2, Donovan, Powell.

Emma Junior -->( Az elsõ törvény)

Emma 2 bébirobotja. Lásd Donovan.

Emma 2 -->( Az elsõ törvény)

MA típusú robot, amely megszegte az elsõ törvényt. Amikor Donovan a Titán hóviharában viharbébinek nézte Emma Juniort és le akarta lõni, ~ Donovan életének megmentése helyett Emma Juniort megmentését választotta, az anyai ösztönt elõtérbe helyezve az elsõ törvénnyel szemben.

energiakonverter -->( Logika )

Az ûrbe telepített , a Nap energiáját a megfelelõ rányba továbbító berendezés.

erõtérkutatás -->( Gyülekezõ)

Északi Régió-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

2054. -ben:
Területe 18. 000. 000 négyzetmérföld
Lakossága: 800. 000. 000 fõ
Fõvárosa: Ottava
Területe a régi Észak-Amerika a Rió-Grandétól északra, a régi Szovjetunió, Nagy-Britannia, Ausztrália+ Új-Zélanddal egyezett meg.

Északkeleti egyetem -->( Rabszolga)

Itt volt fizikaprofesszor Barnabas H. Goodfellow.

Eta Carina -->( Tükörkép)

Csillaghajó. Ennek a fedélzetén utazott egy csillagközi neurobiofizikai konferenciára Alfred Barr Humboldt és Gennao Sabbat, valamint R. Daneel Olivaw amikor a két tudós között vita támadt egy tudományos felismerés tulajdonjoga felett. Lásd Lije Baley.

Európai Régió-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

F. i. sz. 2054. -ben:
Területe: 4. 000. 000 négyzetmérföldlakossága: 300. 000. 000 fõ
Fõvárosa: Genf
A régi Európa Oroszország keleti fele és a Brit-szigetek nélkül + Afrika és Ázsia Földközi-tengeripartvidéke, Argentina, Chile+Uruguay.
Az egyetlen régió, amelyeknek lélekszáma a f. i. sz. 22. században csökkent.

Evans, Sam -->( Logika )

Donovan váltótársa az V. szoláris állomáson.

F

Farlain, Mac -->( Az elsõ törvény)

Fél életét robotikával töltötte. Donovan neki és társainak mesélte el Emma 2 történetét
 

Farm -->(Sally)

A ~-t Samson Harridge alapította 2024-ben végrendeletében. Itt helyezték el a kiszolgált automata automobilokat, amelyek korábbi tulajdonosaik végrendeletébõl kapott adomány fejében teljes ellátásban részesültek.
A ~-on 2057-ben már 51 automata automobil volt. Lásd:Gellhorn, Folkers

Feingold, John-->( A két évszázados ember)

A Martin család ügyvédje.

fényszobor -->( Fényvers)

Mûvészeti alkotás. A F. i. sz. 21. században egyik leghíresebb ~ készítõ Avis Lardner volt, akit lágy színû három dimenziós gömbölyû idomokkal , testekkel, kristályosan csillogó mûvei messze földön híressé tették.
A ~-t fényvezérlõpultok segítségével készítették.

Flagstaff-->( Nõi ösztön)

Az általános planetológia központja a Földön. Itt tanulmányozták a csillagokat és a lakható bolygók valószínûségét próbálták meg kiszámítani. Ide utazott MadarianJane-nel, hogy az ösztönös robot segítsen a lakható bolygót találni.
A tíz napos látogatás végén, a repülõgépre való felszállás elõtt a robot megadta a választ.
A repülõgépet meteorittalálat érte, ésa rajta tartózkodó Madarian életét vesztette és megsemmisült Jane is.

Folkers, Jake: -->(Sally)

Harridge sofõrje, akit az automata automobilok bevezetése és egy példányának megvásárlása ( Matthew) után is alkalmazásában tartott, és végrendeletében a Farm gondnokságával bízta meg.
2057-ben összeütközésbe került Gellhornnal.

Föld-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Az emberiség szülõbolygója, itt fejlesztették ki az elsõ robotokat
Adatok :f. i. sz. 2054-ben:
Területe 54. 000. 000 négyzetmérföld
lakossága: 3. 300. 000. 000 fõ
fõvárosa New-York.

Franciacci-féle ûrhajósteória. -->( A csillagokba ! )

A hiperûrutazással kapcsolatos elmélet.

Francis Fran -->( Robbie )

Videovox film fõhõse egy Holdon játszódó darabban.

G

Ganymedes -->( Akaratlan diadal)

A Jupiter egyik holdja. Innen vették fel a kapcsolatot a Jupiter-lakókkal, amely a 25 éves üzenetváltás után a ZZ típusú robotok bolygóra küldésével végzõdött.

Gellhorn, Raymond J -->(Sally)

A Földön F. i. sz. 2020 k. született, meghalt 2057. Kereskedelmi ügynökként tevékenykedett, és mint ilyen sötét ügyekbe is bonyolódott. Végzetét a Farmon történtek okozták. A Farmon  - miután nem sikerült Folkers-t meggyõznie arról, hogy adjon el neki néhányat az ott levõ automata automobilok pozitronikus motorjaiból, hogy új testbe építve nagy felárral adhassák el - erõszakosan próbálta meg elrabolni azokat.
Az eset során az õt a Farmra szállító, általa átalakított autóbusz ( talána Farmon levõ automata automobilok sugalmazására) Cooksville mellett halálra rémítette majd elgázolta.

George Kilenc-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

A JG sorozat 9. típusa. Lásd George Tíz.

Georg Tíz-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Az Amerikai Robotnál a F. i. sz. 22. század végénfellépõ válság vizsgálatára bevont robot. Lásd Harriman.
Az utolsó, legfejlettebb JG modell, a létezõ legbonyolultabb pozitronaggyal. Színvak volt. Feladatának megoldására bevonta a munkába elõdjét George Kilencet. Tanulmányozták az emberi lényeket filmen, majd ~ látogatást tett a Földön a Robertson-birtokon. A válság kivédésére három törvény nélküli robotokat - robotállatokat -  javasolt, amelyeket az emberek is el tudnak fogadni, nem tekintve õket vetélytársnak.
Ezek a robotállatok segítségére lehettek az embereknek, hogy a természetet a saját szükségletükhöz igazítsák, az nélkül. hogy szétrombolnák. Így az Amerikai Robot annak ellenére, hogy visszavonta a robotjait a Holdról (lásd Eisenmuth) újra talpon maradt.

Gépek-->( Az elkerülhetõ konfliktus ),--> (. . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Nagy , pozitronaggyal felszerelt intelligens számítógépek. A Világkormány létrehozása után (F. i. sz. 2044) õk õrködtek a világ gazdasági éstársadalmi egyensúlya felett. Régiónként egy volt belõlük. Miután elhárítottákaz emberi társadalmat fenyegetõ környezeti problémákat- egy emberöltõnyi mûködés után- fokozatosan leálltak, azzal érvelve, hogy további mûködésük mankóként ártalmára lenne az emberiségnek, veszélyeztetné az emberiség fejlõdését..

Giuseppe -->(Sally)

Milánóban gyártott automata automobil a Farmon. Steve társa.

Globális Gondnok-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Nagy hatalmú tisztségviselõ a Világkormány alkalmazásában. Lásd Eisenmuth..

Globális Igazgató-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

A Világkormány egyik legnagyobb hatalmú pozíciója.

Goodfellow, Barnabas H. -->( Rabszolga)

Az Északkeleti Egyetem fizikaprofesszora.

Györgyi Ákos

A Tizenkét Enciklopédista egyike. Született f. i. sz. 1965. -ben. Tizenévesen rajongója lett Isaac Asimov történelmi regényeinek. Már akkor elhatározta barátjával, Márton Gyulával együtt, hogy hozzálátnak az Encyclopedia Galactica elkészítéséhez. Mûvük- kb 100 oldalnyi anyag összeállítása után befejezetlen maradt. Visszatekintve sikertelenségük egyik oka az volt, hogy a történelmi regények közül csak az Alapítvány-történeteket ismerték, és a sokszor hiányzó adatokat saját elképzelésük szerint alakított univerzummal próbálták pótolni, ami túl nagy faladatnak bizonyult számukra.
~ 1997. -ben az Interneten keresztül, a Solaria levelezési listán keresztül értesülve az Encyclopedia Galactica megalkotására létrejövõ csapatról, annak - gyermekkori álmát megvalósulva látva- tagja lett. Az általa kijegyzetelt könyvek: Robottörténetek I-II, Nemezis.

H

H-937-->(. A kockázat)

Apró aszteroida, amelyet 2030 k. a Hiper Bázis körüli pályára állítottak. Ezen bújt meg a Parsec, az elsõ kísérleti hiperûrhajó. Lásd"AZ"

Hannaford -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

A Földön az Egyesült Államok Virginia államának egyik kis városkája. Lásd Payne.

Harmadik törvény -->(Robottörténetek)

A robotika ~-e a robot önmagáról való gondoskodásáról szól, de ez elé helyezi az emberek életének, és testi épségének védelmét, és az emberrel szembeni feltétlen engedelmességet.
Pontos szövege: A robot tartozik saját védelmérõl gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az elsõ és a második törvény elõírásaiba

Harridge, Samson -->(Sally)

Hosszú élete során három házassága után öt gyermekét és három unokájá ttemette el, így utód nélkül maradt. Végrendeletében létrehozta a Visszavonult Automobilok Telepét.

Harriman, Keith-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Az Amerikai Robot kutatási részlegét igazgatta. A cége válságának megoldására Georg Tízet vonta be. A válságot az okozta, hogy a F. i. sz. 22. század végére sem tudták a robotokat elfogadtatni a Földön, az ûrbeli telepeken- fõleg a Holdon- az ottani életkörülmények javulásával egyre kevésbé tartottak igényt a robotokra.

Harroway -->( Bizonyíték)

Alacsony emberke. Robotok után tartott házkutatást Byerley házában. (Ez része volt Quinn rágalomhadjáratának)
Megpróbálta Panet sugárralátvilágítani Byerleyt, de sikertelenül, mert az árnyékolóruhát hordott.

Hart, Francis J -->( Rabszolga)

Az angol tanszék vezetõje az Északkeleti Egyetemen. Tanú az Amerikai Robot kontra Ninheimer ügyben.

Herbie-->( Bevezetés ),--> (Te hazug ! )

A HRB-34-es robot. Rendelkezett a gondolatolvasás képességével.
Mivel az elsõ törvény értelmében nem akart az embereknek kárt okozni, ezért folyamatos hazugságokra kényszerült. Így Susan Calvint azzal áltatta, hogy Milton Ashe viszontszereti, Bogertnek azt mondta, hogy Lanning már lemondott és neki akarja átadni az igazgatói helyet.
Tudta, hogy képességét a gyártási folyamat melyik szakaszában kapta, de nem árulta el, mert tudta azt is, hogy alkotói maguk akarnak erre rájönni, és nem akarják egy robot se. Mikor Susan Calvin - az õt ért , a hiúságát támadó, hazugságra viszonzásul- szembesítette azzal a ténnyel, hogy mindenképpen ártalmára van az embereknek, akár igazat mond, akár nem, a gondolatok súlya alatt végérményesen összeroppant és tönkre ment.

Hester, Mrs. -->(Sally)

Folkers házvezetõnõje.

Hidropónika-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Élelmiszertermelõ ágazat. Vegyi oldatban nevelt növények segítségével, mintegy 2000 fajta élesztõt állítottak elõ, majd ezekbõl állítottak elõ a valódihoz megközelítõ ízû élelmiszereket.

hiperatomatika -->( Gyülekezõ)

A hiperatomokkal foglalkozó tudományág.

Hiper Bázis -->( Az eltûnt robot )

Egy belül kivájt aszteroida, amelyben a hiperatom-hajtómûvel kapcsolatos kísérleteket végezték. Lásd Calvin, Powell, Nesztor.

Hiperûrkísérletek-->(. A kockázat)

A ~ során az elsõ vasdarabokat a Jupiter köré juttatták, és az vasreszelékként érkezett vissza.
Azután fehér egeret küldtek ugyanoda, és darált húsként érkezett vissza. Félévre rá sikerült egyenletes hipermezõt létrehozni. Fokozatosan elértek odáig, hogy a kezdetben csak 10 percig életbentartható egerek végül akármeddig életben maradtak, csak elvesztették az értelmüket. A csimpánzokkal ugyanez történt.
Ezek után próbáltak meg egy robotot küldeni (Lásd Parsec, NS, Peter Black)

Holdbázis -->( Egy fiú legjobb barátja)

Város a Holdon, itt élt Jimmy.

Holdszülött -->( Egy fiú legjobb barátja)

Az emberiség Földi korában a Holdon született emberekre alkalmazott megkülönböztetõ jelzõ. Lásd Jimmy.

holográfok. -->( Igaz szerelem)

Három dimenziós portrék.

holotelefon-->( A két évszázados ember)

A vizorfon továbbfejlesztése.

homológia -->( Idegen a paradicsomban)

Az ember genetikai élettana. Lásd Homológiai Intézet.

Homológiai Intézet -->( Idegen a paradicsomban)

Lásd New-Yorki Embertudományi intézet.

homológus -->( Idegen a paradicsomban)

Homológiával foglalkozó kutató.

Hoppen, Mrs. -->( Bizonyíték)

Byerley házvezetõnõje.

hordozósugár-->(. A kockázat)

A rádiót egy adott pontra irányítósugár.

HRB -->( Bevezetés )

F. i. sz. 2021-ben gyártott robotmodell. Lásd Herbie.

Hso-lin, Csing

A Keleti Régió regionális alkoordinátora. Õsei Szecsuánon belül éltek. Dédapját megölték, amikor a Japánok megszállták a régi Kínai Köztársaságot.

Humboldt, Alfred Barr -->( Tükörkép)

Matematikus. Hosszú és megbecsült munkássága folytán a Galaxis három legnagyobb matematikusa között tartották számon. Már túl volt a 2700-ik életévén, amikor az Eta Carina fedélzetén vitába keveredett Gennao Sabbattal. Mindketten azt állították, hogya saját ötletük volt egy új felfedezés az idegpályák vizsgálatával kapcsolatban, amely a helyi kortikális területek mikrohullám-abszorpciójának a megváltoztatásán alapult és a másik lopta el azt tõle.
A vitát Lije Baley döntötte el. R. Preston lefagyása után  ~ beismerte tettét.

Huszonhetedik Aszteroida csoport. -->( Az eltûnt robot )

A Hiperatom-hajómûvek kipróbálásának helye.

I

Ipatyev -->( Rabszolga)

Ninheimer idézett tõle a könyvében, és ez az idézet a könyv 690. oldalán tévesen jelent meg.

Izé -->( Rabszolga)

Az EZ-27-es robot neve. Két méter 10 cm magas volt , arányaiban emberi. Korrektor robot. Fõ felhasználási célja könyvekben levõ helyesírási, nyelvtani, központozási hibák, logikai ellentmondások és helytelen szórend kiszûrése.
Képes volt jelentéseket szerkeszteni gyorsírásos feljegyzésekbõl, ûrlapokat töltött ki, megbízhatóan tárolt adatokat, osztályozott dokumentumokat. ~-t az Amerikai Robot évi ezer dollárért kölcsön adta kipróbálási céllal az Északkeleti Egyetemnek.

J

Jacobson, Mortimer W -->( Lenny)

16 évesen az Amerikai Robotnál tett látogatása során egy ott heverõ billentyûzeten végigszántott az ujjaival. Ennek eredménye - amirõl õ sohasem értesült- hogy az LNE prototípusának  megváltozott a programja, és egy értelmi szintje szinte a nullával lett egyenlõ.

Jane-->( Nõi ösztön)

JN típusú , az"ösztönös" robot. Az ûrugrások során kijelölendõ célpont meghatározására óhajtották használni õket. A sorozat ötödik tagja  megsemmisült egy repülõgép-balesetben, éppen akkor, amikor megadta a megoldást. Susan Calvin oldotta meg a rejtélyt, õ tudta kideríteni, hogy melyik aza három bolygó, amelyek a lehetséges célpontok lehetnek.

Janek, Francis -->( Botrány az ünnepségen)

Pocakos, de fiatalos külsejû ember. Hugo Allen Winkler személyi titkára. F. i. sz. 2078 október 13. -án találkozott Lawrence Edwards-al. Õ ölette meg Winklert, hogy egy robotot a helyére léptethessen.

Jeffrys -->( Gyülekezõ)

Elnöki tanácsadó f. i. sz. 2050 k. az USA-ban. Hatásos megjelenésû, õsz hajú, apró tokájú, szolid, elgondolkodó és politikai téren lehetõség szerint tartózkodó ember volt. Õ terjesztette elõ az USA-ba becsempészett robotok  ügyét. Lásd Lynn

Jenny Wren -->( Gondolkozz !!)

Berkowitz ezen a néven nevezte Renshaw-t annak háta mögött.

Jeremiás -->(Sally)

Heves temperamentumú sportkocsi a Farmon.

JG-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Robotmodell, amely mérlegelni tudta, hogy a 3 törvény szempontjából melyik ember megmentése fontosabb. (Azok neme, kora, társadalmi helyzete, foglalkozása, értelmiképessége, közhivatalban betöltött szerepe stb. alapján) Az elsõ modelleket a döntésekhez szükséges nagy mennyiségû mérlegelendõ információk  lelassították, majd lebénították. A már sikeresebb modellek: George Tíz és elõdje George Kilenc

Jiminez, Manuelo. -->( Gyülekezõ)

Professzor, a Buenos Aires-i  felsõfokú oktatási intézmények igazgatója. 'ÕK' kicserélték egy robottal, ami egy sztratoszféra-repülõ fedélzetén, öt kilométerre az Amazonas felett robbant fel. Lásd Breckenridge.

Jimmy -->(Sally)

Lásd Anderson, Jimmy.

JN-5-->( Nõi ösztön)

Az ösztönnel rendelkezõ robot sikeres prototípusa. Lásd Jane.

Joe -->( Igaz szerelem)

Számítógépes program a Multivac nevû számítógépen. Davidson magán programja, amelyet az ideális szerelmi partner megtalálására szerkesztett. ~ a keresés során magába foglalta Davidson személyiségét, így a megtalált jelöltbe beleszeretett, és kihasználva alkotójának börtönbe kerülését, megpróbált a kiválasztott jelölthöz közeledni.

John-->( Bizonyíték)

Egyes találgatások szerint õ volt az igazi Byerley, aki autóbalesete után létrehozott robottal helyettesítette magát. (Lásd Quinn)

Jones, Charity -->( Igaz szerelem)

Történelemtanárnõ a Wichitai könyvtárban. Lásd Davidson.

Jupiter -->( Akaratlan diadal)

A Naprendszer ötödik bolygója. Gazdag faunával rendelkezett: mikroszkópikus élettel és  nagyméretû agyarakkal, karmokkal és tüskékkel rendelkezõ ragadozó fajokkal , valamint értelmes lényekkel. (Lásd Jupiter-lakók)

Jupiter-lakók -->( Akaratlan diadal)

A Jupiteren honos intelligens faj. Gumiszerû szürke bõrrel, csáppal és tömegérzékelõ szervvel rendelkeztek. Testük radiálisan szimmetrikus volt. Egy Ázsiánál kétszer nagyobb szigeten alakították ki igen szervezett, tökéletesen városi civilizációjukat , amely központi kormánnyal és szervezett államszervezettel rendelkezett. Földfelszín alatt húzódó városaik nagysága meghaladta az ötven mérföld szélességet, mélységben pedig a nyolc mérföldet. Egy-egy ilyen város lakóinak száma meghaladta a tízmilliót, a teljes kontinens lakóinak száma becslések szerint pedig a trilliót. Tíz ilyen város háborús potenciálja meghaladta a Föld teljes háborús potenciálját. A legismertebb gyártípus és annak termelõkapacitása: acélmû másodpercenként 20 db 30 méter hosszú, ammóniának ellenálló, szilikonnal ötvözött acélgerenda gyártására. Mikroszkópjuk tömegtágulási alapon mûködött. A Jupiteren uralkodó körülmények hatására a világûrbõl csak a Napot ismerték. Rendelkeztek az erõterek elõállításának technológiájával, képesek lettek volna ûrhajók elõállítására, de errõl a ZZ típusú robotok látogatása után lemondtak. Ezek után civilizációjuk  anarchiába süllyedt és pár évszázad alatt kipusztult.

juvenilhormon-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Kártevõk ellen használt vegyszer. Helyette ajánlotta Harriman a robotállatokat, akik környezetbarát módon végeznek a kártevõkkel.

K

Kacsacsõr-hegy -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Randolph Payne kunyhója mellett álló hegy, amelyaz AL-76 robot által készített Disinto hatására eltûnt.

Kallner -->( Az eltûnt robot )

Vezérõrnagy, a Hiper Bázis vezetõje. Kopasz, mindig díszegyenruhában mutatkozott. Õ értesítette az Amerikai Robotot  Nesztor-10 eltûnésérõl.

Katasztrófa -->( Idegen a paradicsomban)

Az emberiséget ért ~-ról nem sok információval rendelkezünk. A töredékes információkból összeállítható, valószínûleg a f. i. sz. 2200-as évek után bekövetkezett be nukleáris katasztrófával kapcsolható össze, amely nagy pusztítást végzett a Földön, visszavetve az emberiséget, lehetetlenné téve a pozitronaggyal rendelkezõ robotok alkalmazását jó ideig. A ~ után az emberek örökre lemondtak az atomenergia alkalmazásáról. A ~ után 500-as évekbõl eredõ történet (Lásd Merkúr Terv)  alapján tudható, hogy az emberek a jövõbeni ~-k hatásainak kivédésére genetikai soklényegûségre törekedtek és ezért nem riadtak vissza a szelekciótol sem. (lásd Randall) Késõbb a körülmények normalizálásával az életkörülmények visszatértek a normális kerékvágásba.

Keleti Régió-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

F. i. sz. 2054-ben:
7.500.000 négyzetmérföld
1. 700. 000. 000 fõ
Fõváros: Sanghaj
Az egykori Kína, India, Burma, Indokína, Indonézia területén helyezkedettel.
Lásd Byerley , Calvin

Kimball-csõ -->( Az eltûnt robot )

A Hiper Bázison alkalmazott alkatrész.

Kisasszonyom-->( A két évszázados ember)

Andrew így hívta Gerald Martin nagyobbik lányát.

Kiskisasszonyom-->( A két évszázados ember)

Andrew így hívta Gerald Martin kisebbik lányát. Neki faragott elõször nyakláncot Andrew. Nagyobb korában költõ lett. New-Yorkban élt.

Kisuram-->( A két évszázados ember)

Andrew így hívta Kiskisasszonyom gyermekét. Felnõttkorában belépett Feingold irodájába.

Kopó -->( Egy fiú legjobb barátja)

A kutyák másik neve.

Kornsk -->( Az elsõ törvény)

Település a Titánon. Lásd Donovan.

konverter -->( Logika )

Lásd energiakonverter.

Könyv -->( Egy szép napon)

A f. i. sz. 21. század elõtt: papír alapra rögzített írás.   A f. i. sz. 21. században : mûanyagtokba helyezett, szalagon tárolt hangok lejátszására alkalmazott berendezés.

kriotron -->( Lenny)

A pozitronagy-tervezõ számítógépben alkalmazott alkatrész. Ezek a számítógépek 530000 ~ segítségével 100000-nél is több mûvelet egyidejû elvégzésére voltak képesek.

kutyák: -->( Egy fiú legjobb barátja)

A Földön õshonos állatfaj, az ember társaként nevezték. Lásd Robopó.

L

Lanning, Alfred -->( Bevezetés )

2002-ben az Amerikai Robot tudományos munkatársaként mutatta be az elsõ nem csak beszélni , de járni is tudó robotot. 2002-2008-ig a vállalat kutatási osztályának igazgatója lett. 2032 elõtt vonult nyugdíjba.

Lardner, Mrs. Avis -->( Fényvers)

A nagy ûrutazó, William J Lardner özvegye. Híres emberbarát, nagy mûgyûjtõ, kiváló háziasszony és lángeszû mûvész hírében állt. Tizenkét különbözõ kultúra mûtárgyait gyûjtötte össze. Fényszobrászata messze földön híres volt. Mûveirõl sokan készítettek hologramokat. Jelentõsszámú robot szolgát tartott. ~ ölte meg John Semper Travist, mert az beszabályozta a fényszobrokat alkotó robotját, Max-ot.

Lardner, William J -->( Fényvers)

Nagy ûrutazó. Egy napkitörés során életét áldozta, hogy egy utasszállító ûrhajó biztonságban elérhesse az 5. ûrállomást. Lásd Avis Lardner.

Laszlo, Humprey Carl.

Unokája egy - az akkoriban vasfüggönynek nevezett határon átszökött -  magyar embernek. Elias Lynn bíztameg az Amerika Egyesült Államokba csempészett emberszabású robotok rejtélyének megoldásával. Õ jött rá, hogy Breckenridge egyike a robotoknak.

Laura vagy Linda -->( Idegen a paradicsomban)

Anti-Aut trágár humorérzékkel rendelkezõ ágypartnere.

L-csövek -->( Logika )

Generátorok. Zseni szent tárgynak tekintette õket.

Lefébre-Yoshida féle Marsexpedíció -->( Robbie )

1998-ban Holdbéli támaszpontról indítot texpedíció a Marsra. Kudarccal végzõdött. Lásd Sebi.

LEG -->( Gondolkozz !!)

Lásd Lézer-encefalogramm.

légitaxi -->( Robbie )

Repülõ személyszállító jármûvek.

Leibowitz, Herman Dr. -->( Gyülekezõ)

A MIT professzora. 'ÕK' kicserélték robotra, amelyegy  mágnesvasúton robbant fel. Lásd Breckenridge.

Lenny -->( Lenny)

Mortimer W. Jacobson akaratlan vétkébõl hibás pozitronaggyal készült robot, az LNE sorozat prototípusa. Egy csecsemõ intelligenciájával rendelkezett. Susan Calvin nem engedte megsemmisíteni, akkor sem amikor a robot eltörte Charles Randow karját, rámutatva, hogy a robot csak védekezett a vélt támadás ellen. Calvin megpróbálta tanítani a robotot, szinte a gyerekeként kezelte. Indokul azt hozta fel, hogy a cél olyan robotok építése, amelyek pozitronagyaiban csak a fõpályákat építik ki a másodlagos pályák tanulás útján alakulnának ki így az emberekhez hasonló sokoldalúságot érve el.. A tanítás eredményeként a robot pár szót megtanult beszélni, de sohasem lett teljes értékû robot.

Lenton-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Byerley fõkortese a polgármesteri választásokon.

Levver, Abe-->( A csillagokba ! )

Az Amerikai Robot alkalmazottja. Borostás állú.

Lézer-encefalogramm -->( Gondolkozz !!)

Mérési módszer az agy minden egyes sejtje potenciáljának mérésére. Ez a módszer nagyságrendekkel jobb eredményt szolgáltatott, mint az EEG.

lézertelefon -->( Botrány az ünnepségen)

Linger-effektus -->( Te hazug ! )

Pozitronbombázáskor fellépõ effektus.

Linker, Jacob -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Hannafordi lakos, népszerûbb nevén 'Cingár Jake'. Õ vitte meg Miranda Payn-nek a férje ál-halálhírét. Lásd AL-76.

LNE -->( Lenny)

Robotmodell, amelyet a kisbolygóövezetben levõ bórbányákba szántak. Lásd Lenny

Ló -->( Egy szép napon)

Állatfaj a Földön.

Loeb, Paul -->( Egy szép napon)

A Földön a f. i. sz. 21. század közepén élt. Barátja Niccolo Mazetti volt. Fõleg a komputerekkel kapcsolatos tantárgyakban mutatott kivételes tehetsége révén felnõtt korára Programozó matematikusként helyezkedett el. Daugherty hatására beszélte rá Mazettit, hogy tanulják meg a már elfeledett tudást, a betûk ismeretét, hogy szabadon tudjanak egymásnak titkos üzeneteket küldeni.

luxita -->( Logika )

Fénycsövek, ûrhajókon és ûrállomásokon használták (Lásd V. szoláris állomás)

M

MA -->( Az elsõ törvény)

Speciálisan a Titánon uralkodó viszonyok elviselésére tervezett , vibrodetektorokkal felszerelt a bányászatban alkalmazott  2025-ben gyártott robottípus. Lásd Emma, Donovan, Powell.

Macalaster -->(Gyülekezõ)

F. i. sz. 2050 k. a Nemzetbiztonság fõnöke az USA-ban.

MacCormack-Wesley-detektor -->( Fogd meg a nyulat ! )

Robotok teljes vizsgálatára szolgáló müszer. F. i. sz. 2016-ban összesen két darab volt belõle, az is csak a Földön. A berendezések egyenként 10 tonnát nyomtak.

Mackenzie, Hiram

Az Északi Régió alkoordinátora. Lásd Byerley.

Madarian, Clinton-->( Nõi ösztön)

Az Amerikai Robot vezetõ pszichológusa Susan Calvin nyugdíjba vonulása után. Halála elõtt tíz évvel lépett be az Amerikai Robothoz. Öt évet dolgozott elõdje kezei alatt. Új posztjának elsõ napján indította el a JN programot. Meg akarta terveztetni a megkötések nélküli, vagyis ösztönös robotot. A Jane sorozat ötödik tagjával három évi kutatás után elérte célját, de a robot által adott eredményt -hogy mely csillagrendszereknek vannak legvalószínûbben lakható bolygóik- nem tudta a feletteseinek átadni, mert egy repülõgépbalesetben meghalt és elpusztult vele a Jane-5 nevû robot is. Lásd Jane.

Magdescu, Alvin-->( A két évszázados ember)

Az Amerikai Robot kutatási igazgatója a f. i. sz. 2100-asévek végén. Haja, arcbõre sötét, állán kis szakáll. Csak mellszíjat viselt a dereka felett.

Mansky, Merton-->( A két évszázados ember)

Az Amerikai Robot vezetõ robotpszichológusa, Susan Calvin nyugdíjba vonulása és  Clinton Madarian halála után. Gerald Martin a tanácsát kérte, amikor Andrew mûvészi faszobrokat kezdett gyártani.

Marco -->( Idegen a paradicsomban)

Anti-Aut csoportjában dolgozó ember.

Martin, Andrew-->( A két évszázados ember)

A két évszázados ember. Lásd Andrew..

Martin, Gerald -->( A két évszázados ember)

Andrew Martin elsõ gazdája.

Martin, George-->( A két évszázados ember)

Lásd Kisuram.

Martin, Paul-->( A két évszázados ember)

George Martin fia.

Masinák-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Lásd Gépek.

II. sugárépület -->( Az eltûnt robot )

Itt tesztelték az NSZ típusú robotokat, hogy megállapíthassák, melyik közülük a Nesztor-10.

Második törvény -(Robottörténetek)

A robotika ~-e a robotok emberekkel szembeni engedelmességét rögzíti, de kimondja, hogy ez az  engedelmesség nem lehet más emberi lények kárára. Pontos szövege: A robot engedelmességgel tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve , ha ezek az utasítások az elsõ törvény elõírásaiba ütköznek.

Mat-O-Mat: -->(Sally)

Automata automobil. Más néven Matthew.

Matthew -->(Sally)

A f. i. sz. 2015. -ben gyártott automata automobil beceneve. Tulajdonosa Samuel Harridge volt. Harridge életében 'sofõrje', majd annak halála után gondozója Folkers volt. ~ volt a Farm elsõ lakója.

Max -->( Fényvers)

Avis Lardner robotja. Teljesen rosszul beszabályozva került ki a gyárból, alig értette meg, hogy mit akarnak tõle, de ez az eltérés tette képessé fényszobrok létrehozására. Egy látogatása során John Semper Travis beszabályozta, így ~ elvesztette a fényszobrok alkotásának képességét.

Mazetti, Niccolo -->( Egy szép napon)

A F. i. sz. 21. század elején a Földön élt. Logikában, bináris mûveletekben, számítógépkezelésben és alapvetõ rendszertechnikában jó eredményeket ért, de nem volt olyan kiemelkedõ tehetsége mint Loeb-nek, így nagy korára valószínûleg csak kezelõpanel kezelõ lett. Az õ tulajdonában volt egy régi módi Mesélõ.

MC -->( Logika )

Robotmodell. Powell és Donovan ennek a modellnek az egyik darabját használták fel, hogy demonstrálják Zseninek:az ember készíti a robotokat.

Mc Adams

Az NSZ-2 robotok tesztelésekor a C fülkét és az oda bezárt robotokat õrzõ õr egyike.

McDougal -->( Körbe-körbe )

Szelénium kutató. A Merkúronszeptro-reflektorok segítségével három lelõhelyre bukkant. Lásd Powell, Donovan, Sebi.

McGuffy féle szerkezetek.-->( Körbe-körbe)

Kezdetleges, F. i. sz. 2005-ben gyártott robotmodellek, amelyekmég közvetlen hangutasításnak engedelmeskedtek, nem rendelkeztek rádióirányítással. Különlegességük, hogy a gyártásuk idõpontjában a Földön levõ robotellenesség ellen , úgy készítették õket, hogy ember közvetlen felügyelete nélkül nem mûködhettek. E célból hátukra egy ember hordozására alkalmas szerkezetet terveztek, amelyben az Õket irányító személy foglalt helyet. Ezeket a robotokat vetették be az elsõ Merkúr-expedíció során. A Második Merkúr-expedícióban Powell használta, hogy a Sebi nevû robot közelébe férkõzhessen.

MEC -->( Lenny)

Primitív robotmodell, pár lépést tudott csak tenni, kezet tudott fogni és csak az 'Üdvözlöm Önt uram' szöveget tudta elmondani.

mentalika -->( Gyülekezõ)

A gondolatok biokémiája, biológiája.

Merkúr Expedíciók-->( Körbe-körbe),--> ( Bevezetés )

Elsõ ~: 2007-ben kudarcba fulladt expedíció . Az Amerikai Robot a Földön életbe léptetett robot tilalom miatt a raktáron levõ robotmodelleket átalakította és 6-ot küldtek belõlük a Merkúrra. Lásd MacGuffy féle szerkezetek.
Második ~: Az Amerikai Robot ésa Szoláris Ásvány Rt. közös finanszírozású kutatása 2015. -ben. A kutatás célja szelénium lelõhelyek feltárása, és bányászata volt. Lásd Sebi, Powell.

Merkúr-számítógép

A Merkúr-tervhez létrehozott számítógép. A számítógép irányítását Randall agya végezte.

Merkúr terv -->( Idegen a paradicsomban)

A Katasztrófa után 533-ban a Merkúr meghódítására létrehozott terv. Ennél a tervnél dolgozott Anthony Smith. Mivel a Nap abnormális sugárzása valamint a feladat túlzott komplexitása lehetetlenné tette pozitronagyak helyszíni alkalmazását, elõször földi számítógépes távirányítással próbálkoztak. Ennek sikertelensége után vonták be a munkába Anti-Autot, aki Randall alkalmazásával oldotta meg a problémát.

Mesélõ. -->( Egy szép napon)

Történetek 'kitalálására', vagyis adott alapsémák alapján történõ véletlenszerû variálására - elsõsorban gyerekek számára- gyártott szerkezetek A F. i. sz. 21. század elején gyártott modellek egy vékony fémszalagokból álló memóriahengerrel rendelkeztek, 1 trillió alatti kapacitással. A késõbbi típusok már vizuális és nagyobb kapacitású szerkezetek voltak.

Mester -->( Logika )

Zseni által önmaga számára létrehozott mitológia teremtõ alakja. A robot elképzelése szerint a ~ elõször az embert teremtette meg, késõbbaz embereket kicserélte robotokra, majd létrehozta a ZSN modellt, hogy végleg lecserélve az embert, a robotok szolgálják a ~-t, és Zseni az õ prófétája.

metallo -->( A fajvédõ)

A robotok gyûjtõneve a F. i. sz. 21. század végén, amikor megszavazták részükre a földi állampolgárságot. Sok ember a szervátültetései és pótlásai során fém alkatrészeket igényelt, hogy ~-vá válhasson. A ~ között ez a folyamat ellentétes volt, õk rostos alkatrészek beépítését kérték, a minél emberszerûbbé válás végett.

Mexikói-csatorna-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Építésének üteme késett, mert a Gépek nem mûködtek helyesen.

Miki -->( Gondolkozz !!)

Renshaw komputerének beceneve. A számítógép segítségével ültette át Renshaw a LEG módszert a gyakorlatba.

mikromáglya

Atommáglya miniatürizált változatban, a Parsec-onis ezt használták.

Minot -->( Rabszolga)

Professzor az északkeleti egyetemen.

Mitchell-féle áttételesegyenlet -->( Te hazug ! )

Pozitronagyak elõállítására alkalmazott egyenlet.

Müller, Franz -->( Logika )

Powell váltótársa az V. szoláris ûrállomáson. Büszke porosz, makacs koponyáján meredezõ sörtékkel, feszes, vigyázzban álló lábakkal.

Multivac-->(Egy szép napon),--> --> (Nézõpont ),--> (Igaz szerelem)

A 21. század elejének egyik legnagyobb számítógépe. Lásd Atkins, Joe  A 21. század végére az egész Földet behálózó hálózattá bõvült.
 

N

Naprendszer

Az emberiség mitikus õsi csillagrendszere.

IV. állomás -->( Logika )

Ûrállomás. A Marsra irányította az energiasugarat. Lásd konverter.

négydimenziós tér -->( Az eltûnt robot )

A tér-idõtartomány. A hiperûrkísérletek során a ~ korlátait áttörve, a fénysebességnél nagyobb sebességet értek el. Lásd Hiper Bázis.

Nemzeti Tanács -->( Te hazug ! )

Az USA tanácskozó testülete a F. i. sz. 21. században.

Nesztor-10 -->( Az eltûnt robot )

NSZ-2 típusú robot. 2029-ben - két hónappal az odaszállítása után- tûnt el a Hiper Bázison. Eltûnésének okozója Peter Black volt, aki azt mondta neki, hogy tûnjön el, és a robot ezt szó szerint vette. ~ 62 másik, felépítésében teljesen azonos társa közé rejtõzött. A Susan Calvin által elvégzett tesztek során a többi robottal azonos reakciókat mutatta, ami megerõsítette az emberekkel szemben érzett felsõbbrendûségi érzését. Amikor Susan Calvin - felhasználva azt, hogy a robot csak annyiban különbözik a többi robottól, hogy a Gamma-sugárteret meg tudja különböztetni az egyéb sugárterektõl- a többitõl eltérõ viselkedésre késztette ~-t, az meg próbálta ölni a pszichológusnõt, sikertelenül.

New-Yorki Embertudományi Intézet -->( Idegen a paradicsomban)

Biológiai azonos lényegûséget kutatóintézet, feladata az emberi génrendszerek tanulmányozásavolt. (Lásd Anti-Aut)

Ngoma, Linadu-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

A Trópusi régió alkoordinátora. Nagy darabfekete ember határozott, kellemes vonásokkal.

Ninheimer -->( Rabszolga)

A szociológiai tanszék vezetõje az Északkeleti egyetemen. Ellenezte Izé alkalmazását. Bolyhos, vörhenyes haja, kampós orrától helyes álláig folyamatosan keskenyedõ arca volt. Beszéd közben a szavak elõtt mindig szünetet tartott. 750000 dollárra perelte F. i. sz. 2034-benaz Amerikai Robotot. A pert elvesztette, mert fény derült arra, hogy õ utasította a robotot, Izét, könyvének (Az ûrhajózás társadalmi feszültségei és azok megoldása) egyes részeinek kicserélésére, hogy lejárassa a robotot.

nirvanamin -->( Idegen a paradicsomban)

Drog, amelynek segítségével a hibásnak vagy nem kellõen érdekes ítélt génrendszerû emberegyedeket megsemmisítették. Lásd Katasztrófa.

NRD-->( A két évszázados ember)

Eredetileg háziinasnak, lakájnak és szobalánynak tervezett robottípus. Lásd Andrew.

NS-->(. A kockázat)

A Parsecon alkalmazott robottípus. A nem megfelelõen kiadott parancs miatt a robot túl erõsen húzta meg az indítókart, ezért a Parsec nem tudott elindulni. (Lásd Peter Black)

NSZ -->( Az eltûnt robot )

A Hiper bázison alkalmazott robottípus. (F. i. sz. 2029). A bázison dolgozó személyzetnek sok problémája volt ezzel a típussal, mert a Hiper bázison sokszor alkalmazott, de rövid ideig nem veszélyes Gamma-sugártérben dolgozó embereket minduntalan meg akarták menteni, az elsõ törvény szellemében. Így vagy tönkrementek a Gamma-sugártér következtében, vagy nem hagyták az embereket dolgozni. A Hiper bázison 62 dolgozott belõlük. Lásd NSZ-2.

NSZ-2 -->( Az eltûnt robot )

Az NSZ típus módosított változata. Sorozatszám nélkül gyártották õket. Az elsõ törvény hatását  módosították bennük, hogy Gamma - sugártérben engedjék azembereket dolgozni. Hogy a robotok ezen képessége ne tûnjön fel, a sugártérrel kapcsolatos ismereteket nem elõre beprogramozták a pozitronagyukba, hanem csak úgy alakították õket, hogy gyorsabban tudják elsajátítani az éterfizikai ismereteket. Összesen 12 darabot gyártottak.

O, Ó

Obermann -->( Te hazug ! )

Az Amerikai Robot alkalmazottja, az õ feladata volt a robotok elkísérése a minõségvizsgálóba.

Orsino, Adam

Lézeres szakmérnök. Renshaw rajta próbáltaki a LEG módszert.

Ö, Õ

ÕK -->( Gyülekezõ)

Az USA-ban a F. i. sz. 2050-es években a Keleti régió lakóira alkalmazott elnevezés.

V. szoláris állomás -->( Logika )

Itt szereltek fel egy energiakonvertert. Eleinte emberek irányították, de a hõség és az erõs napsugárzás sokszor lehetetlenné tette ezt a munkát. Megoldásként a ZSN  robotmodell alkalmazása mellett döntöttek. Lásd Zseni, Mester.

P

Panet-sugárzás-->( Bizonyíték)

Tárgyak és személyek átvilágításrahasznált sugár.

Parsec-->(. A kockázat)

Az elsõ ûrhajó, amelyet hiperûri utazásra terveztek. Elsõ próbaútján fedélzetén egy robottal próbálták indítani, de sikertelenül. (Lásd Peter Black. )

Payne, Miranda -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Randolph Payne felesége.

Payne, Randolph -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

F. i. sz. 21. század elején élt. Két mérföldre Hannafordtól volt egy kis nyaralója, ahol szabadidejében különféle berendezéseket javított. Ebbe a házba tévedt be az AL-76-os robot, amelyet a megtalálónak járó jutalom reményében megtévesztett. Ennek következménye lett, hogy a robot megépítve és üzembe helyezve egy Disintót a környéket letarolta. Ijedségében a Disintó megsemmisítésére és a készítési módszer elfelejtésére utasította a robotot.

Petersboró -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Az Amerikai Robot gyára. Innen tûnt el az AL-76-os számú robot.

Platt-integrális egyenletek -->( Nézõpont)

Számítástechnikai egyenletek a számítógépek viselkedésének leírására.

porlasztó -->( Botrány az ünnepségen)

Fegyver amelynek hatására a céltárgy minden egyes atomja kiszabadul a többi atomhoz fûzõd õkötelékébõl. Robbanás, tûz és halálos sugárzás mentes, mellékhatásként a környezet lehûlését okozza. Ilyen fegyverrel ölték meg Hugo Allen Winklert, hogy helyére egy robothasonmást állíthassanak.

pozitronagy(Robottörténetek)

Emberi agyvelõ nagyságú szivacsos platina irídiumgömb. Mûködése a Három törvény figyelembevételén alapult, az információk pozitronpályákon folytak a ~ belsejében. Lásd Robottörténelem.

Powell, Gregory-->( Körbe-körbe),-->( Logika),-->( Fogd meg a nyulat ! ),--> (A csillagokba ! )

A F. i. sz. 21. század 10-es, 20-as éveiben az Amerikai Robot alkalmazottjaként , társával Mike Donovannal együtt az új robotmodellek tesztelését végezte. Ketten együtt a legnehezebb feladatokat is sikeresen oldották meg. Az ismertebb feladataik: 2015-ben a második Merkúr expedícióban az SB (Lásd Sebi), fél évvel késõbb aaz V. szoláris ûrállomáson a ZSN (Lásd Zseni), 2016-ban az aszteroidövezetben a DV (Lásd Dave), 2025-ben a Titánon az MA (Lásd Emma) típusú robotok tesztelése. Õk voltak a részesei  2030 körül pedig az elsõ hiperutazásnak (Lásd Agy).

Programozó matematikus -->( Egy szép napon)

A F. i. sz. 21. század egyik legkvalifikáltabb foglalkozása, a számítógépek kezelésének legfelsõbb szintje

Q

Quell, Jonathan -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Az Amerikai Robot alkalmazottja a F. i. sz. 21. század elején. Lásd AL-76.

Quinn, Francis -->( Bizonyíték)

Fiatal politikus. Azt állította Byerley-rõl, hogy robot. Állításáról meg akarta gyõzni az Amerikai Robot vezetõit. Elsõ vádjára, hogy ellenfele sohasem eszik, az Susan Calvin és Alfred Lannig megevett egy almát. Ez azonban nem gyõzte meg. Elérte, hogy Byerley-nél házkutatást tartsanak, (lásd Harroway) és megvizsgálják Panet sugárral. Ezek újbóli sikertelensége után a nyilvánosság elé tárta gyanúját. A nyilvánosság elõtt Byerley megütött egy embert, ezzel bizonyítva, hogy ránem érvényes az 1. törvény, tehát ember.

R

Randall -->( Idegen a paradicsomban)

A Katasztrófa után 517-ben született. Bölcsödében nevelték, és ott úgy ítélték, hogy meg kell semmisíteni. Végzetét Anti-Aut akadályozta meg , akinek kezébe került ~ génképlete, és aki   ~ agyának felhasználásával eredményre vitte  a Merkúr-tervet.

Randow, Charles(23)

Komputertechnikus az Amerikai Robotnál. Titokban bement Susan Calvin szobájába és  tréfából meg próbálta ütni  az szobában tartózkodó Lenny-t. A robot eltörte a karját.

Régiók. -->( Az elkerülhetõ konfliktus )

A Gépek irányítása alatt négy ~-ra osztották a Földet. Lásd Keleti Régió, Trópusi Régió, Északi Régió, Európai Régió. Lásd: Byerley, Calvin.

Renshaw, Geneviéve -->( Gondolkozz !!)

Orvosdoktornõ a F. i. sz. 21. század elején, klasszikus arcéllel, sima homlokkal és borotvaéles aggyal. Õ fedezte fel a LEG módszert. A módszer segítségével egyfajta telepátiát valósított meg. Kísérlete mellékhatásaként számítógépe (Lásd Mike) , amellyel a LEG- hez szükséges programokat futtatta, saját öntudatra ébredt, és létrejött az elsõ - az emberek és a számítógépek, mint független intelligenciák - közötti kommunikáció. (Lásd Orsino, Berkowitz)

Ricardó -->( Idegen a paradicsomban)

A Merkúr-terv egyik alkalmazottja.

R. Idda -->( Tükörkép)

Sabbat személyi szolgája

Robbie -->( Robbie )

1996. -ban gyártott már pozitronaggyal készült robot, Gloria Weston nörsze. Még nem volt képes beszélni. Fémbõre 21 oC állandó hõmérsékletû volt. Típusa az Amerikai Robot egyik legelsõ gyártmánya volt.

Robbins -->( Az eltûnt robot )

Az NSZ-2 robotok tesztelésekor a C fülkét és az oda bezárt robotokat õrzõ õr egyike.

Robertson-birtok-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

A Földön elterülõ terület, az Amerikai Robot alapítójának , és utódainak birtoka. Itt vizsgálta meg az emberek körülményeit George Tíz, és itt mutatták be Eisenmuth-nak a legelsõ robotmadarat, amely képes volt csak egy típusú - a Drosophilia Melanogaster . - gyümölcslégy elpusztítására.

Robertson , Harley Smythe- -->( A két évszázados ember)

Az Amerikai Robot elnöke a 2160-as években, anyai ágon volt a társaság alapítóinak leszármazottja.

Robertson, Lawrence-->( Robbie ),--> ( Bevezetés )

1982-ben jegyeztette be az Amerikai Robot és Gépember Rt. -t. Õ lett a cég elsõ elnöke.

Robertson, Maxwell-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

A Robertsonok 4. nemzedékének tagja. Az Amerikai Robot fõrészvényese. Jócskán középkorú, eléggé tömzsi, az alsó ajkának jobb szélét rágcsálta, állandóan zavarban volt. Eisenmuth ultimátumban szólította fel, hogy két éven belül minden robotot távolíttasson el a Holdról. Lásd. George Tíz, Harriman.

Robertson, Scott-->( Rabszolga),-->( Nõi ösztön)

Az Amerikai Robot alapítójának fia, annak visszavonulása után - Susan Calvin nyugdíjba vonulása idején-a társaság fõrészvényese.

robopó -->( Egy fiú legjobb barátja)

A kutyák képére készített pozitronaggyal ellátott robotok. Nevük a robot+kopó szavak összevonásával keletkezett. Igazi feladatuk egy-egy kijelölt személy védelme volt, különleges feltételek között, mind pl. a Hold felszínén. E feladatuk maradéktalan végrehajtásához felszerelték õket radarral, vészjelzõvel, ésa környezetét bevilágító belsõ fényforrással.

Robopó -->( Egy fiú legjobb barátja)

Jimmy kutyája. Lásd robopó.

Robotika három törvénye -->(Robottörténetek)

A robotok viselkedését alapjaiban meghatározó, megszabó törvények, amelyek minden egyes robot pozitronagyában fixen rögzitettek. Lásd: Elsõ törvény, Második törvény, Harmadik törvény. A ~-inek eredete nem ismert, de az biztosra vehetõ, hogy már az elsõ pozitronagyakat is már ezen szabályok alkalmazásával alkották meg.

Robotika kézikönyve -->( Fogd meg a nyulat ! )

A robotok alkalmazásának alapmûve.

robotmentalika -->( Gyülekezõ)

A robotok gondolkozása, és az emberek gondolkozása közötti összefüggések vizsgálatának tudománya, célja az emberi agyak adattartalmának leképzése robotagyakba.

Robotok-->(Robottörténetek)

Szûkebb értelemben az emberformára készített gépeket nevezték így, tágabb értelemben minden olyan gépet, amelyet pozitronaggyal láttak el. Lásd Robottörténelem

Robottörténelem  -->(Robottörténetek)

A robotok történelme 1982. -ben kezdõdött, amikor Lawrence Robertson megalapította az Amerikai Robot és Gépember Rt. -t. A gyár által kifejlesztett pozitronagyak lehetõvé tették, hogy megfelelõen bonyolult és kifinomult irányítással láthassák el a robotokat.
A pozitronagyak alapvetõ konstrukciós szabályaia Három Törvény érvényességére alapultak.    Már az elsõ robotokat ezzel az aggyal tervezték. Ilyen volt pl. az 1996. -ban gyártott beszélni még nem, de önállóan cselekedni képes robottípus: Robbie.
Az elsõ beszélõ robotot 1998. -ban mutatták be a Természettudományi és Ipari Múzeumban.
A cég f. i. sz. 2002-ben jött ki az elsõ nemcsak beszélni, de járni képes robottípussal. Ez kiváltotta az emberek ellenkezését, félve az intelligens konkurenciától, hogy a robotok az élet minden területérõl ki fogják szorítani az embereket.
2003 és 2007 között a legtöbb kormány elrendelte, hogy a Földön robotot csak kutatási célra lehet használni. Ezután az Amerikai Robot gyártmányaitaz ûrben történõ felhasználás céljára kezdte gyártani. (Lásd Robopó, AL-76, ZZ, Powell, Donovan, Calvin, Zseni, Emma, Sebi, Dave, Herbie, Mc Guffy féle modell)
A robottilalom feloldására, az emberek robotokkal szembeni ellenkezések vizsgálatára történtek kísérletek, de hasztalanul.. (lásd Tony, Izé )  A robottilalom elsõ sorban az emberszabású robotokra vonatkozott, de pl. a pozitronaggyal felszerelt automata automobilokra nem, így azok fel tudták váltani a régi típusú autókat, biztonságosabbá téve a közlekedést. Ugyancsak használtak pozitronagyakat különféle háztartási berendezésekben, szórakoztató háztartási eszközökben ( lásd Mesélõ, Vizuális mesélõ). A robotok másik nagy családját alkotó, igen fejlett pozitronaggyal felszerelt számítógépek szintén elfogadottá váltak. (lásd Multivac, Joe, Miki ) Természetesen voltak elvétve háztartások, ahol alkalmaztak emberszabású robotokat, de nem sok esetben (lásd Max )
A robotok segítségével fejlesztették ki a hiperûrutazást. (lásd Nesztor, Hiper Bázis, Peter Black, Agy) A robottilalom idején lépett a politika színpadára Stephen Byerley, akit ellenfelei meggyanúsítottak azzal, hogy robot. Byerleynek nagy szerepe volt, hogy amikor vezetésével létrehozták a Föld Régióit és azok Föderációját - ezeknek létrejöttéhez nagy lökést adott az az eset, amikor a keleti rész vezetõi TÁ-bombát próbáltak becsempészni az USÁ-ba (lásd Breckenridge), de tettük idõ elõtt kitudódott. A Régiókat gazdasági téren teljes egészében a Gépek irányították. Ezek a Gépek egy emberöltõnyi mûködés után, megteremtve az emberiség számára a jólétet, önként korlátozták tevékenységüket (lásd Masinák), majd befejezték a tevékenységüket.
A 2070-es években titokban az USA vezetõ pozíciójába is robotot állítottak . (lásd Winkler) A robotok egyik legnagyobb alakja az 2060. -as években elõállított Andrew volt. Õ volt az , aki 200 év alatt folyamatosan elérte, hogy emberré nyilvánítsák. Harca átmeneti eredménye volt, hogy a robotok megkapták az állampolgárságot (metallók) , de ez az idõszak nem tartott sokáig, mert az emberek továbbra is tartva a robotoktól, csökkentett intelligenciájú robotokat kezdtek alkalmazni. A 2200-as évek végére a robotokat a Föld után a Holdról is kitiltották. (lásd George)
A tilalom miatti csõd elkerülésére az Amerikai Robot olyan robotokat kezdett gyártani, amelyeket az emberiség jobban el tudott fogadni, olyan robotállatokat, amelyek a káros vegyszerek helyett a kártevõk ellen környezetbarát módon lehetett bevetni.
Az emberszabású robotok fejlõdése ezzel a Naprendszerben véget ért , az ûrtelepeken folytatódott tovább.

Robottörténetek

Asimov történelmi regényfolyamának elsõ és legtöbbet vitatott kötete. a kötet több rövid történetet tartalmaz, amelyek a robotok és ezzel kapcsolatban az emberiség fejlõdését mutatják be, az elsõ robotoktól a Naprendszer elhagyásáig.
A ~ korábbi változata az 'Én a robot' , amely a ~ mintegy 1/3-át tartalmazza. A két kötet megjelenése között eltelt hosszabb idõ valószínûvé teszi, hogy Asimov abban az idõben több idõutazást is tett, hogy a robotok történetét minél alaposabban és színesebben mutathassa be. A ~ a következõ novellákat tartalmazza. (Zárójelben a megfelelõ 'Én a robot'-ban szereplõ novellák sorszáma):
1. Egy fiú legjobb barátja
2. Sally
3. Egy szép napon
4. Nézõpont
5. Gondolkozz !!
6. Igaz szerelem
7. Az AL-76-os robot elkeveredik
8. Akaratlan diadal
9. Idegen a paradicsomban
10. Fényvers
11. A fajvédõ
12  Robbie (2)
13. Gyülekezõ
14. Tükörkép
15. Botrány az ünnepségen
16. Az elsõ törvény
17. Körbe-körbe (3)
18. Logika (4)
19. Fogd meg a nyulat ! (5)
20. Bevezetés (1)
21. Te hazug ! (6)
22. Tökéletes kiszolgálás
23. Lenny
24. Rabszolga
25. Az eltûnt robot (7)
26. A kockázat
27. A csillagokba ! (8)
28  Bizonyíték (9)
29  Az elkerülhetõ konfliktus (10)
30. Nõi ösztön
31. . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .
32. A két évszázados ember

Ronson, Nigel-->(. A kockázat)

A Bolygóközi Hírek riportere. Cikket írt a Hiper bázisról.

R. Preston -->( Tükörkép)

Humboldt személyi robotszolgája. Gazdája érdekében hazudott, de amikor Lije Baley szembesítette azzal, hogy ez a hazugság Sabbat-nak nagyobb kárt okozott, mint a gazdájának, tönkre ment.

S

Sabbat, Gennao Dr. -->( Tükörkép)

A legfigyelemreméltóbb új tehetségnek tartották a matematika legnehezebb ágaiban. Még ötven éves sem volt, amikor vitába keveredett Alfred Barr Humboldttal. Lásd Lije Baley.

Sally -->(Sally)

2045-ben gyártott Hennis-Carleton-féle pozitronikus motorral felszerelt Armat alvázas almazöld kabriolet. A Farmon történt incidens idején már öt éve tartózkodott ott. Lásd Gellhorn.

Saunders -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Hannaford városának seriffje. Az AL-76-os robot kézrekerítésére indított akciót, és így 70 társával együtt tanúja lett a robot által készített Disinto mûködésének.

SB -->( Az elsõ törvény)

2015-ben gyártott robottípusok, a Második Merkúr-expedíció során alkalmazták õket. Az Amerikai Robot egyik leggyorsabb (60 mérföld/h), áramvonalas testû modellje. Ezekben a modellekben a 3. törvény hatásáta lehetõségek legvégsõ határáig fokozták. Lásd Sebi, Powell.

Schenectady -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Az Amerikai Robot gyár központjának helye . Lásd AL-76.

Schloss, Mayer-->(. A kockázat)

A Hiper Bázis igazgatója . Született f. i. sz. 1990k. 2028-ben a Nesztor-10 eltûnésekor szabadságon volt. 2030-ban a Parszek indításakor a Hiper Bázison tartózkodott.

Sebi -->( Körbe-körbe )

Az SB-13-as robot kedveltebb neve. 2015-ben a Merkúron alkalmazták, tesztelõje Powell és Donovan volt. A teszt során Donovan nem kellõ nyomatékkal kiadott parancsa után - amelyben szeléniumért küldte- , nem tért vissza, hanem a lelõhely körül 2 mérföldes körben keringett. Powell és Donovan vizsgálata megállapította, hogy a 3. törvény megerõsített hatóereje-a lelõhely körül levõ, a robotra veszélyes körülmények (erõs CO kibocsátás) hatására- semlegesítette a 2. törvény hatóerejét. Powell csak a saját életének kockáztatásával tudta elérni, hogy ~ ebbõl az egyensúlyi helyzetbõl kibillenjen.

Shane, Harlow -->( Rabszolga)

Bíró, a kormány képviselõje az Amerikai Robot és Ninheimer közötti perben az EZ-27 robot ügyében. Lásd Goodfellow, Izé.

sikerakció-vizsgálat -->( Az eltûnt robot )

Robotok tesztelésére alkalmazott módszer.

Silver, Vincent-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Kutatási igazgató az Amerikai Robotnál. Elõdei: Alfred Lannig és Peter Bogert voltak.

Smith, Anthony -->( Idegen a paradicsomban)

William Anti-Aut öt évvel fiatalabb testvére. Saját nevét 13 éves korában választotta. A Katasztrófa utáni 500-as években élt, telemetriával foglalkozott.

Speidell -->( Rabszolga)

Clewlandban élt tudós. Õ fedezte fel Ninheimer professzor könyvének 562. és 690. oldalán levõ hibákat.

Steve -->(Sally)

Automata automobil a Farmon , más néven Stephen. Giuseppe társa.

Struthers -->( Robbie )

Az Amerikai Robot lelkes és bõbeszédû elnöke. Õ kalauzolta Gloria Westont és szüleit végiga New-Yorki gyárban.

sugárirányító -->( Logika )

A napenergia irányítására szolgáló berendezés.

sugármezõ-generátor -->( Az eltûnt robot )

A hiperhajtómû-kutatáshoz használt berendezés.

Suzuki -->( Rabszolga)

Tudós, 'Az alacsony gravitáció idegrendszeri következményeirõl' írt cikket.

Szegezowska-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Az Európai Régió alkoordinátora. Nõ. Franciául beszélt.

szelénium -->( Körbe-körbe )

Kémiai elem. Nagy mennyiségben fordul elõ a Merkúron. Lásd Powell.

szeptro-reflektor -->( Körbe-körbe )

Mûszer, amelynek segítségével szeléniumot találtak a Merkúron. Lásd Merkúr- expediciók, Powell, MacDougal.

Szép Otthon -->( Tökéletes kiszolgálás)

Képes újság az USA-ban a F. i. sz. 21. századvégén.

szójarúd -->( Botrány az ünnepségen)

F. i. sz. 2070-80 k. kedvelt csemege.

Szolgálat -->( Botrány az ünnepségen)

A Biztonsági szolgálat rövidebb neve. Ennek tagja volt Lawrence Edwards.

T

TÁ-bomba -->( Gyülekezõ)

TÁ- a Teljes Átalakítás rövidítése. Robbanásakor a környezetében levõ anyagokat teljes egészében energiává alakította.

Telemetria -->( Idegen a paradicsomban)

Az ûrben mért adatok továbbításának tudománya.

tergosol -->(Sally)

Az automata automobilok ablakainak tisztítására (pl. Sally is ez használta) alkalmazott vegyszer.

Természettudományi ésIpari Múzeum -->( Robbie )

New-Yorkban helyezték el, 1998-ban itt állították ki az elsõ beszélni tudó robotot.

Tien-cin-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Helység a Keleti régió területén. Hidropónikus üzemeket telepítettek ide. Lásd Byerley.

Titán -->( Az elsõ törvény)

A Szaturnusz holdja, mágneses térrel nem rendelkezik. Felületén a Szaturnusz körüli keringésének 80%-ában viharos, 20%-ában csendes idõjárás uralkodik. Ezen a mellékbolygón tesztelte Powell és Donovan 2025-ben az MA típusú robotokat.

Tizenkét Enciklopédista

F. i. sz. 1997. végén Isaac Asimovmûveinek feldolgozásáraaz internet segítségével alakult csapat.   A csapat fõ hajtómotorja , az ötlet kitalálójaés az anyag egybeszerkesztõje Juhász György . A kezdõcsapat tagjai ABC rendben. ( A csapat létszámaa munka folyamán változott) Zárójelben a feldolgozásra elvállalt  mûvek sorszáma:
1. Bartek Lehel (8)
2. -g- (17)
3. Györgyi Ákos (Nemezis, Robottörténetek)
4. Heim Attila (9, 10)
5. Hidy Mátyás ( A halhatatlanság halála)
6. Juhász György (3-6)
7. Kalló Miklós (15)
8. Mihaleczky Péter (12-13)
9. Papp Gábor (11)
10. Papp János (7)
11. Rácz János (14)
12. Szalontai A. (16)

17. holdállomás -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Az AL-76-os robot eredetileg kijelölt helye a Holdon a Kopernikusz kráter szomszédságában.

TN -->( Tökéletes kiszolgálás)

2020 körül gyártott fokozottan emberszabásúvá alakított robottípus. Az Amerikai Robotnál azzal aszándékkal gyártották, hogy a Földön levõ robottilalom enyhítésére, a mindennapi háztartásban való alkalmazás bizonyítására használják.Lásd Tony

Tobe, Sam -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Az Amerikai Robot vezérigazgatója a 21. sz. elején. Lásd AL-76.

Tony -->( Tökéletes kiszolgálás)

A TN-3-as robot. Magas, jóképû, fekete arccal, meleg bársonyos hanggal. Bõre rugalmas plasztikanyagból, a váza fémötvözetbõl készült. Lásd Clair Belmont

Travis, John Semper -->( Fényvers)

Az Amerikai Robot fõmérnöke, szenvedélyes fényszobrász. A mûvészi fényszobrok pozitronagytekervények segítségével történõ  elõállitásának lehetõségét kutatta, eredménytelenül. Egy látogatása során beszabályozta Max-et, Avis Lardner robotját, nem tudva , hogy ezzel elvesztette annak lehetõségét, hogy kutatásai eredményre vezessenek. Tettéért Avis Lardner megölte.

Trópusi Régió-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

F. i. sz. 2054-ben:
Területe: 22.000. 000 négyzetmérföld
lakossága: 500.000.000
fõfõvárosa: CapitalCity
A régi Dél-Amerika Argentínától északra, Afrika és Észak-Amerika a Rio -Grandétõl délre, valamint Ázsián Irán területén helyezkedett el.

tudati õrizet -->( Idegen a paradicsomban)

Technikai megoldás, amelynek segítségével az autista gyerekeket gyógyították. A ~ során elválasztották az agy funkcióit a testi funkcióktól és azt megtervezett hallucinációkkal látták el, EEG-vel figyelve, hogy az agy mely benyomás érzetét kívánja leginkább. (Lásd Ricardo)

tumblerkapcsoló-->(. A kockázat)

Alkatrész, amelyet többek között a Parsec-be is beépítettek.

U, Ú, Ü, Ü

ultrahullám-berendezés -->( Körbe-körbe )

A kommunikáció meggyorsítására szolgáló berendezés. (Lásd Powell)

Uram-->( A két évszázados ember)

Andrew így hívta  Gerald Martint.

V

vibrodetektorok -->( Az elsõ törvény)

Mûszer, amelynek segítségével a Titán viharos viszonyai között az MA típusú robotok könnyen eltaláltak a támaszpontra.

viharbébi -->( Az elsõ törvény)

A Titánon élõ ragadozó állatfaj.

Villafranca, Franisch

Fõmérnök egy mexikói gyárban. Lemondott, mert egy baleset után a Gép ugyanarra a problémára más eredményt szolgáltatott, mint a baleset elõtt, és ezt nem tudta bebizonyítani. Lásd Emberiségvédõ Társaság.

Világacél-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Nagy tröszt a f. i. sz. 22. sz. közepén. Túltermelés fenyegette. Lásd Byerley.

Világ Charta -->( Botrány az ünnepségen)

Az emberi jogok deklarálása az egész világegyetemben.

Világrobot-->( . . . hogy engedelmességgel tartozol Neki. . .)

Az Amerikai Robot nevének megváltoztatására tett javaslat a f. i. sz. 22. század végén, amikorra a vállalat már egyeduralkodó volt a robotgyártásban. A névjavaslatot elvetették.

Világszövetség -->( Botrány az ünnepségen)

2070-es években alapitották.

Villám -->( Robbie )

Gloria Westonnak a szüleitõl Robbie helyett kapott kutya neve.

Visszavonult Automobilok Telepe -->(Sally)

Lásd Farm.

vizorfon-->( Nõi ösztön)

Apró fekete-fehér fotocellákból felépülõ képtelefon.

Vizuális Mesélõ -->( Egy szép napon)

A Mesélõk azon fajtája, amelyek a történeteiket a hangon felül mozgóképpel is illusztrálták.

Vrasayama, Rama-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Jódlepárló üzemet vezetett, a gyára csõdbe ment a konkurencia miatt, mert erre nem figyelmeztették elõre a Gépek. Ez után egy új üzemben kapott mérnöki állást. Az Emberiségvédelmi Társaság tagja volt.

W

Walensky -->( Az eltûnt robot )

Munkás a Hiper Bázison.

Washington emlékmû -->( Botrány az ünnepségen)

Itt gyilkolták meg Hugo Allen Winklert 2076 július 4. -én. Lásd Lawrence Edwards.

Weston, George -->( Robbie )

Gloria Weston édesapja.

Weston, Gloria -->( Robbie )

F. i. sz. 1990-ben született. Hat éves korában szerezték mellé szülei Robbie-t  nörsznek. 1998-ban szülei- édesanyja, robotokkal szembeni ellenérzése miatt- eltávolították a lakásból a robotot. ~ -nak az eset nagyon mély lelki traumát okozott, még egy ajándékként kapott kutya (Villám) sem tudta kizökkenteni az apátiájából. A helyzetet az édesapja (George Weston ) oldotta meg, aki egy , a New-Yorki - a Természettudományi és Ipari Múzeumban tett látogatás során - itt mutatták be az elsõ beszélni is tudó robotot (lásd Calvin) , amivel ~ is beszélt - megszervezte, hogy az Amerikai Robot ottani gyárában Gloria és Robbie újra egymásra találjanak. Ezután ~ és Robbie 2005-ig együtt maradhattak, amikor is a Földön életbeléptetett robotellenes törvényekmiatt végleg el kellett válniuk.

Weston, Grace Mrs. -->( Robbie )

Gloria Weston édesanyja.

Wilde, Austin. -->( Az AL-76-os robot elkeveredik)

Robotmérnök az Amerikai robotnál. Lásd AL-76.

Winkler, Hugo Allen -->( Botrány az ünnepségen)

Az USA 57. elnöke. Lásd Lawrence Edwards.

World Steel-->( Az elkerülhetõ konfliktus )

Folyóirat a f. i. sz. 21. század közepén. 2054-ben tudósított arról, hogy a Mexikói csatorna átadásakét hónapos késedelmet szenvedett, valamint, hogya Világacélnál 20000 tonnás acéltúltermelés jelentkezett a Gépek felügyelete ellenére. Lásd Byerley,robotok.

Z

Zseni -->( Logika )

A ZSN-1-es robot általánosabb neve. Feladata az V. szoláris ûrállomás ember nélküli elvezetése volt. A robot sajátos világszemlélettel rendelkezett, tagadta az ember elsõbbrendûségét, az emberi lényeket csak a robotok kialakulásához vezetõ út egyik állomásaként volt hajlandó elfogadni. Lásd Mester. Mindezek ellenére a feladatát pontosan elvégezte és elektron vihar esetén is egyenesentudta tartani az ûrállomáson levõ energiakonverterFöldre irányuló sugarát.

ZSN -->( Logika )

Az V. szoláris állomáson alkalmazott robottípus. Lásd Zseni.

ZZ -->( Akaratlan diadal)

A Jupiteren uralkodó körülmények elviseléséretervezett robottípus. Az Amerikai Robot elsõ olyan robottípusa, amelyet az ember alakjától teljesen eltérõnek terveztek. Alacsony, tömzsi testtel és hat lábbal rendelkeztek. , berillium-bróm ötvözetbõl készültek. A Jupiterre leküldött robotok - ZZ Egy, ZZ Kettõ és ZZ három- feladata az volt, hogy felvegye a közvetlen kapcsolatot a Jupiterlakókkal, és hogy információt szerezzenek arról, hogy a Jupiterlakók rendelkeznek-e az erõterek elõállításának technológiájával, amely lehetõvé tenné a Jupiterlakóknak a világûrbe történõ kilépést és így ott az emberi fajjal szembeni konkurencia megjelenését. Küldetésük során tudtukon kívül megsemmisítették a Jupiterlakók emberekkel szemben érzett felsõbbrendûségi érzését (azok ugyanis a robotokat embereknek hitték). A látogatás után a Jupiter-lakók lemondtak a világûr meghódításáról.