A Magyarországon megjelent sci-fi
novellák gyûjteménye

Összeállította: Norris

HTML forrás:Györgyi Ákos 1999.05.10
Frissítve:1999.07.12;1999.11.03
A
 

Aandalh, Vance

Víz

A Földet sok évtizede aszály sújtja, minden zöld eltûnt a sivatagosodó földekrõl. Egy idõs asszony begyalogol a városba, mert a földönkívüliek õt választották ki a bolygó megmentõjének. A templom oltárán felvágja a hasát, ahonnan spórák szállnak szét, s percek alatt egy zöld ésnedves erdõ nõtt ki a száraz homokból. Az emberek oly sok év után ismét érezhették a nedvesség illatát.
Orion II/22

Halálos párbaj Disneylandben

Természet Lánya Nelson a Nõi Bírkózószövetség bajnoka halálos betegségben szenved: a vegeraxiában. Hibernálják, hogy a jövõben meggyógyítsák. Nyolcszáz év múlva ébred,ahol egy tábornok a segítségét kéri az emberiség megmentésére. Egy huszonkettedik századbeli félig ember, félig robot birkózónõvel csapatot alkotva el kell pusztítaniuk Disneyland szónikus ventillátorát. A szónikus ventillátor valójában egy idõgép, melyet a zene mûködtet. Természet Lánya Nelsonnak sikerül egészségesen visszakerülnie a saját korába.
Galaktika 124.

Adams,Douglas

Galaktikus Utikalaúz stopposoknak  (részlet)

Arthur és Ford egy vogon hajó fedélzetén menekülnek meg az elpusztított Földrõl. Mivel potyautasként tartózkodnak az ûrhajón, a vogon kapitánya felolvas nekik verseibõl, majd kidobatta õket a fedélzetrõl.
Galaktika  83.
 
 

Agee,James

Anya meséje

Tehénmama elmesél gyermekeinek egy történetet a hõs bikáról,aki visszatért a vágóhídról levágott bõrrel, étlen-szomjan, hogy figyelmeztesse a többieket a Kalapácsos Emberre. Felszólította sorstársait a küzdelemre, majd kilehelte lelkét. A legidõsebb borjú elhatározza, hogy felkeresi és megöli a Kalapácsos Embert.
Galaktika 30.
 
 

Ágh László

Egyedülálló tulajdonság

Egy véletlenül lehallgatott telefonbeszélgetésbõl kiderûl, hogy egy fiatalember öngyilkos akar lenni, és orvosa nem tudja lebeszélni elhatározásáról. Mire a lehallgatóügynök a helyszínre ér, egy szõke nõ elviszi a fiatalembert egy rendszám nélküli autóban. Késõbb az ügynököt megnyugtatja a nõ, hogya fiú jó kezekbe került, mert csak az ember az egyedüli lény az Univerzumban, aki képes elpusztítani önmagát.
Vega 2.

A húszadik emlékezõ

Sok évvel a civilizáció pusztulása után a törzs húszadik Emlékezõje egy lány lett. Feladata felkeresnie a legnagyobb romvárost és eldöntenie,hogy érdemes-e újra felépíteni a civilizációt.
Vega 3.

Foglyul ejtett pillanatok

Egy lap fotósa felfigyel egy fura eseményre. Egy asszony gyógyíthatatlan gyermekeivel ellátogat egy farmra, ahonnan csak az egyik gyógyultgyermekével távozik, míg a másikat elviszi egy ûrhajó. A fotós unokahúga halálosanmegbetegszik, mire a férfi üzletet köt az ismeretlen gyógyítókkal, és elégeti kompromitáló fotóit.
Vega 5.

Döntés

A Földön az emberek lemondtak a szerelemrõl a halhatatlanság kedvéért. Aszaporodáshoz szükséges petesejteket egy szigetrõl szerzik be, ahol régi körülményekközött élnek az emberek. A visszatért Csillaghajó legénysége a szigetet választja, s nemértik, miként képes bárki lemondani a szerelemrõl a halhatatlanság unalma kedvéért.
Vega 6.

Fegyvertelen angyal

A Föld tagja az elnyomó galaktikus Ligának és legfõbb kiviteli cikke a nõ. Asteril vadászpilótaként harcol a lázadó Egyesülés haderõi ellen. Az elsõütközetben üldözõbe vett ellenséges vadászpilótáról kiderül, hogy egy gyönyörû nõ.
Vega 7.

Piroska és a manó

Kislány iskolába menet találkozik egy zöld manóval. A földönkívüli manó telepatikus kapcsolatot létesít a kislánnyal és a gyermek naiv, romantikusgondolkodását az összes ember gondolkodásával azonosítja.Emiatt egykatonai támaszpont felett a manót gépével együtt lelövik.
Vega 8.

Fuss csak, fuss, kisegér

Dr. Cavalier egy japán tudós által kifejlesztett szérummal kezeli kísérleti egerét. E szérum elõsegíti a kreatív gondolkodást az állatoknál. A kívánt hatás nem látható a kezelt egéren, ezért elengedik. Az egér gratulál magának, hogy sikerült becsapnia a tudóst.
Android 1.

A kövek misztériuma

Dr. Belovnak döntenie kell: az anyja által megölt apja után megya Halhatatlanok közé, vagy az örök körforgást választva lelke ezután egy kõben él tovább. A Próbán az anyját kell megölnie, de a fiú tudja, hogy a boldogságot nem lehetgyilkossággal elérni. Ezért választja a köveket.
Android 3. ; Hungarocon 92

Vérzõ sziget 2415.

A Föld egyetlen börtönszigetére közönséges gyilkosként bejuttatott férfi megbízatása megölni a sziget egyetlen nõi rabját. A férfit a személyes boszszú is hajtja, mert a nõ a hajdani felesége, aki meggyilkolta közös gyermeküket.
Android 4.

Rohanó percek

Egy tudós fellázítja a robotokat az emberek ellen. Egy másik tudósmegpróbálja figyelmeztetni az emberiséget. Az ûrhajó komputere is fellázad, de szinteaz utolsó percben segít az ûrbázis egyetlen lakója.
Android 5.

Tûztó

Bennet doktor szerint a víznek lehet önálló tudata. Egy tóban úszkálva telepatikus kapcsolatot létesít a tóval. A tó segítséget kér, mivel olaj buzog fel a mederbõl,amely fojtogatja õt. A doktor felrobbantja az olajforrást és a tó felszíne napokig ég.A tó túléli a tüzet, de a doktor nem.
OrionII/1.

Aiken,Joan

Éjjeli szállás

Egy dél-angliai községben él egy hiedelem, miszerint ha valaki eltölt egy éjszakát az öreg Dorner-házban, reggel ezer font üti a markát. Sok ember a pénz szerzés reményében ott töltötte az éjszakát, de a kísértetlány megjelenése után elme nekültek a házból és valamilyen balesetben meghalnak. Egyedül egy csavargó telje síti a feltételeket, de neki nem kell a pénz, és a szellemlánnyal az oldalán tovább ván doról.
Galaktika 95.

Tollas barátaink

Nyugalmazott õrnagy bérlõjének, Miss Murdeigh-nek van egy  különleges szerkentyûje, melynek üvegfedele alatt két kitömött rigó ül. Megérkezik George, hogy mûködõképessé tegye a madarakat. Egy legenda szerint, ha valaki a ri gók éneke közben kíván valamit, az valóra válik. Még egyszer utoljára megszólalnak a madarak, és Sally, aki fülig szerelmes George-ba, szeretné ha a férfi újra tisztán halla ná a hangokat. Kívánsága teljesül, de csak Sally tudja egyedül, hogy miért.
Galaktika 97.

Öt zöld hold

Egy szép napon a kisvárosba egy nagy tojás pottyan, benne egy szár nyas ember ül, ki a Marsról menekült. A lényt az emberek elõször ellenségesen fogad ják. Kiderül, hogy mindenki gondolatát hallja és tudja mindenki halálának idõpontját. Az emberek félnek tõle, kerülik, mire õ visszaindul az öt zöld hold bolygójára. Vele tart az ápolónõ is.
Galaktika 91.

Aki látta a kötélmutatványt

A tengerparti városkában üzemel egy kis fogadó egy  zsugori fõnöknõvel. Egy öregember érkezik Indiából sok dobozzal. A fõnökasszony rossz szemmel nézi az öreget holmiával együtt. A gyermekei viszont rajonganak az ö reg történeteiért. Az öreg kötélmutatványa segítségével elviszi a gyerekeket egy cso dálatos helyre. A tulajdonosnõ az öreg holmiában kotorászik, mikor kígyóvá változik, míg a többi lakó eltûnt egy tükörben.
Galaktika 92.

Krikett

Beauclerék nagyon furcsa emberekbõl álló család. Egy tolószékes tenger nagy, egy melanéziai asszony, a fiuk és az unokájuk. Eléggé kirikítanak környezetük bõl, már azzal is, hogy csapdát készítettek az aknából, a papot meg ecetben tartósítot ták. A tengernagy legnagyobb bánatára sehol nem találnak egy krikettkapust.
Galaktika 164.

Bundás éjszaka

Sir Murdoch a legjobb drámai színész a világon, de ha dührohamot kap, átváltozik farkassá. Erre a képességére akkor tett szert,mikormenyasszonya el hagyta. Dr. Peachtree személyében állandó felügyeletet kapott, aki injekciókkal tartja kordában a Lord átváltozásait. Dartmoorba hazatérve a Lord találkozik egy fiatal nõ vel, aki a lánya. Megtudja, hogy volt menyasszonya istencsapással felérõ természetet birtokolt. A Lord kigyógyult átváltozási betegségébõl, míg Dr. Peachtree elvette a  lányt. Galaktika 165.

Szimat

Mrs. Ruffle testes öregasszony, aki vaksi és süket. Egy nap döbbenten veszi észre, hogy távollétében ellopták a megtakarított pénzét. Bár szeme és füle már nem a régi, de a szaglása elsõrendû maradt. Szó legszorosabb értelmében kiszimatolta az elkö vetõt, akit aztán lecsalt és bezárt a pincébe. Ezután napokig a pince felé sem nézett.
Galaktika 166.

A nyár nyomában

Tom és Lily sok-sok évvel az atomháború után tartja az esküvõ jét. Azokban az idõkben szerencsésnek tarthatták magukat azok, akik látták a napot az állandó porfelhõk takarásában. A szertartás után õk is elindulnak napfényt keresni. Egy erdõ mélyén megismerkednek egy öregasszonnyal és a vak fiával, akik állandó napfény ben és csillagos égben gyönyörködhetnek. Tom és Lily lebarnulva térnek haza, minden ki elõtt titkolva a helyet, ahol voltak.
Galaktika 94.

Protézist a birkának

Egy különc, milliomos Lord egy jól jövedelmezõ, csak jóslások kal foglalkozó, lapot tart fenn. Betér hozzá egy öregember, aki tud jósolni és álmokat fejteni. Az öreg egyetlen kérése, hogy a kiöregedett birkák kapjanak protézist az állam tól, amivel még elrághatnák a füvet. Végre elérkezett a nap, mikor a legkellemetlenebb ellenségével leszámol a Lord. Régi jóslatokra figyelmeztetik õt, de figyelmen kívül hagy ja azokat, s így mindegyik beteljesedik rajta.
Galaktika 171.

A postás

Rövidke kis történet egy fiatal és sikeres színmûíróról, aki utálta rajongóit, s ezért postásnak ment egy istenhátamögötti kis faluba, meg egy Marilyn nevû lány ról, aki nem tudta megkülönböztetni a férfiak arcát. A fiatalember egy arab kék köcsög nek köszönheti a boldogságát, amelybe idõnként elbújhat a világ elõl.
Galaktika 171.

Szultánfürdõ

A reklámügynökségen dolgozó Henry egy naplót örököl nagynénjétõl. Sivatagi élmények és receptek olvashatók benne. A receptek között egy kristályosítási folyamat leírása is található, amit Henry fõnöke eltulajdonít, és milliókat keres rajta. Henry talál egy másik érdekes receptet is, mellyel bárkit krokodillá lehet változtatni fürdõzés köz ben, amit ki is próbáltat fõnökén. Késõbb elvette feleségül nagynénje keresztlányát és fó biásan fél a kádfürdéstõl.
Galaktika 96.

Szereti ön Grieget?

Arnold elsõ hegedûs a londoni stúdiózenekarban, és szenvedélyes non-asszociatív zeneszerzõ. Egy nap gödröt kezdett ásni, hogy olyan csendes helyre ke rüljön, ahol csak a gondolatait hallhatja. Egy felhõkarcolónak alapjainak megerõsítésénél találkozik egy trollal, aki meg akarja enni. Arnold inkább a feleségét és szeretõjét fogyasz tatja el a trollal. Ezután írt a troll hangjára egy zenedarabot, és soha nem ás többé gödröt.
Galaktika 164.

Az üveggömb szépe

A fõhõs egy angliai kisváros lóversenypályája mellett látta meg elõször az egy méter átmérõjû üveggömböt, s benne egy szép, fiatal lányt. Az izmos férfi, aki zsonglõrködött az üveggel, eladja a gömböt lányostul együtt hõsünknek. Az üveg széttörése után egy francia lányt talál a cserepek között, de õ sem tudja hogyan került a gömbbe.
Galaktika 93.

Szonáta hárfára és biciklire

A Grimes building irodaházban senki sem marad éjszakára az éjjeliõr szelleme miatt, mert aki találkozik vele, ugyanúgy leugrik az épület tetejérõl,  mintahogy az éjjeliõr tette. Jason találkozik a szellemmel, majd szerelmese segítségével kiengeszteli a szellemet. Ejtiernyõvel a hátán ugrik le az épület tetejérõl.
Galaktika 98.

Mint hal a vízben

Mr. Pol, a kisváros borbélya, látnoki képességekkel bír. Akinek a fe jét megérintette,láttaaz illetõ jövõjét. A tapasztalatait senkivel sem osztotta meg. Hiába látja elõre egy turista házaspárnak a tragikus halálát, tartania kell magát saját fogadalmához. Galaktika 101.
 
 

Aikin,Jim

Egy hely, ahol elidõzhetünk kicsit

Cynthia Lutz vonzotta a különleges képességekkel megvert embereket. Lakott nála egy öregember, aki befoltozta a világ lyukait, egy repülõ kutya, egy anyagtalan ember, és egy alakváltó. Egy napon beállított egy fiatalember, aki képes volt gondolataival irányítania mások cselekedeteit. Keveset használta képességét, mert olyan volt mint egy kábítószer. Sehol nem tudott sokáig megmaradni, mindig tovább ûzte a múltja és a hatalomvágya. Cynthiát is majdnem megölte, mielõtt tovább állt volna.
Galaktika 120.

Akers,AlanBurt

A skorpió varázslója

A távoli Skorpió csillagkép egyik bolygóján, nagy esküvõre  gyûlnek az emberek. Elrabolják a menyasszonyt Prescot feleségével együtt. Prescot ve szélyes kalandok közepette sikerül kiszabadítania feleségét és a hercegnõt a gonosz ki rály fogságából.
Galaktika 104.

Aknai Gábor

Márta, kész vagy?

McCredi a felesége okozta dührohama közben ráébred különle ges tehetségére: ha összpontosít, telepatikusan parancsolni tud embertársainak. Min dent elér, amit akar, és egy nap õ lett az Elnök. Feleségének is szeretné megmutatni ha talmát, s ezért kihozatja az intézetbõl, ahová bezáratta. Most derül ki, hogy ez egy ink fartus közben beállt halál elõtti álom.
Menekülés a Naprendszerbõl

Az ismeretlen lány

Egy pilóta repülés közben ismeretlen géppel találkozik és hangokat hall. Éjszaka összeismerkedik egy lánnyal, aki nem a Földön született. A felhõk között újra találkozik a lánnyal. A lány megígéri a pilótának, hogy magával viszi otthonába. A fiú azóta várja a lányt egy elmeklinikán.
Véga magazin 84/14

Az idõcsatorna

John és Lidia harminc év múltán ismét találkoznak, de már mindket ten megöregedtek. Felkeresik a Retrográd Idõ Rt.-ot, hogy újból átélhessék életük leg szebb két napját, amelyet együtt töltöttek. John megpróbálja megváltoztatni a múltat, de nem sikerül neki.
Gemma

Válaszút

A tudós évek óta keresi a kapcsolatot más dimenziókkal. Mikor sikerül a kap csolat, összeismerkedik egy odaát élõ lánnyal. A tudós felesége féltékenységbõl feljelen ti férjét a Szolgálatnál. Mire az ügynökök bekerítik a házat, addigra a tudós a másik dimen zióban él a lány társaságában.
Android 5.

Alarcon,Pedro A. de

Az óriás asszony

A múlt század közepén, Madridban egy fiatal és ígéretes fiatalembertegy rémséges átok sújtja. Valahányszor találkozik egy nagytermetû, ronda öregasszonnyal,mindig meghal valaki a környezetébõl, akit szeretett. A fiatalembert a hírtelen jött sárgaságmenti meg a további szenvedésétõl.
Galaktika 95.
 
 

Albee,George Sumner

Legfelül

Jonathan Gerber huszonnyolc évesen került azEgyesült nevû híres cég piramis alakú, hatalmas épületébe. Huszonegy évi kitûnõ munka után haldokló fõnöke a helyére választja õt, s így felkerül a tizenharmadik emeletre. Engedélyt kap az igazgatói tanácsnakotthont adó tizennegyedik emelet megtekintésére. Végül megnézheti a soha nem látott Elnökrezidenciáját, a legfelsõ emeletet. Itt nem talál mást, mint port és pókhálót. Az egyik piszkosablakon át meglátja a város felett süvítõ hóvihart.
A csillagûzött szeretõ
 
 

Aldani,Lino

Az álomfilm

Az emberek világa egyhangú, mindenki szürkében és kékben jár az utcán.Nincsenek irodák, presszók, illatszerboltok. Kormos, piszkos, mohával fedett házfalakon csakegy üzlet fényei villognak: az álomfilm. Az ember olyat álmodhat, amilyet csak akar. Mindentálmokban élnek meg az emberek, a valósággal nem törõdnek. Sofia Barlow, a leghíresebb álomfilm-színésznõ, a valóságban is szeretne valakit boldoggá tennie, de ez is csak egy álomfilm lesz.A Gyártók nem hagyhatják, hogy a Fogyasztók mást akarjanak, mint amit eddig akartak.
Galaktika9. ; Metagalaktika1.

Törpeharcsák a Vénuszra

Két vadász mélységesen meg van gyõzõdve a horgászok szûklátókörûségérõl. Bizonyításképpen ûrhajósjelmezbe öltöznek és kimennek a tóhoz két horgász mellé. Marslakóknak mondják magukat, de a két horgász rájuk sem hederít. A két beöltözött vadászmegelégedetten távozik. Miután a két vénuszlakó befejezte a törpeharcsák kifogását és elindultak ûrhajójuk felé, elbeszélgettek a földi emberek tréfálkozási szokásain.
Galaktika 20.
 
 

Aldiss,Brian Wilson

Ámen és kész

A gyors fejlõdés reményében pár száz embert halhatatlanná tesznek, akik szüntelenül az új problémák megoldásán fáradoznak. Az egyikük kifejleszt egy komputerrend szert, amely mindenkit megfigyel és mindenkinek tanácsot ad. Az emberek a halhatatlanokat istenként tisztelik és mindennap imádkoznak hozzájuk. A feltaláló matuzsálem ennek a rend szernek köszönhetõen sikerül kiszabadulnia az állandó problémamegoldás börtönébõl. A ma tuzsálem nem fél a rendszer hatalmától, hisz az emberek mindig megcsalják isteneiket.
Galaktika 62.

Civiliváció

Az automatizálás miatt a fejlett országokban nagy problémát jelent a korlátlan szabadidõ. Háború tör ki a fejlett és a fejletlen országok között, így gyorsítva fel a fejlõdés me netét a szegény államokban. Yale egy kis indiai-óceáni szigetet kell civilizálnia, de a helybeliek nem kérnek belõle. Yale nem szereti ezt a civilizációs folyamatot, amely kipusztítja az élõvilágot,de a fejlõdést õ sem tudja megállítani.
Galaktika 80.

Újonnan érkezõk, régi ismerõsök

A csendes bolygón minden csendesen és nyugodtan zajlik,még az evolúció is. A bolygó értelmes lényei egyszerû nép volt. Kívülrõl unalmasnak tüntek, debelsõ világuk annál gazdagabb. Egy nap megérkezett egy földi ûrhajó, s a jármûbõl süvítõ szélgyanánt törtek ki az idegen gondolatok és álmok. Az emberek akaratlanul is rászabadították erre a bolygóra az apokalipszis négy lovasát.
Galaktika121.

Ez is mûvészet

Derek egy hosszú életû, de lassan kihaló galaktikus népnek a fia, akit az EgyesCsillag nevében küldetéseket teljesít. Hûvös Úrnõ egy személyben a felesége és az anyja. A nõegyes fajok átalakításának lehetõségét keresi, s mikor Derek a tengerbe esik, fókává változvaúszik a vízben.
Galaktika 139.

A lét és a halál

A világ a túlnépesedéssel küszködik, mikor Alec vitorlásával Föld körüli útja során talál egy süllyedõ ûrhajót és egy csomagot. A csomagból nagy fehér kukacok keltek ki,amelyek idõvel szárnyas lényekké alakulnak át. Odonatáknak nevezték el õket, és tisztességük ahalottak elfogyasztása lett. Így megoldódott a halottak elhelyezésének problémája.
Galaktika 163.

H.A.B.

A Berlini fal leomlása után Dr. Burnell, kutató útja során , végigjárja a közép-európaikatedrálisokat. A budapesti Gellért-szállóban találkozik egy volt ismerõsével. A férfi amnéziábanszenved, és gyógyulása érdekében elhívja Burnellt a klinikára. Burnell azelaknásított Salisburysíkságon találja magát elfeledve az elmúlt tíz év eseményeit. Kinyomozza, hogy ismerõse palimadarakra vadászik, akiknek ellopja az emlékeit az új televíziós rendszer részére. Burnell visszautazik Budapestre és megszerzi ismerõsétõl az elvesztett emlékeit.
Analógia2.

De ki pótolhat egy embert?

Egy nap arra eszmélnek fel egy farmergazdaság gépei , hogy eltüntek az emberek. A gépek örülnek a szabadságnak. Összefognak, és elindulnak az elsõ város felé.Útközben összecsapnak más gépekkel, de õk kerülnek ki gyõztesen. Egy nap egy kiéhezett emberrel találkoznak, akinek az utasítására mindannyian azonnal engedelmeskednek.
Galaktika5. ; Metagalaktika1.

IV. Harad titkos könyve Óriásistenrõl és a róla vallott eretnek nézetekrõ

IV. Harad írása egyóriási, rovarszerû idegen látogatásáról, amely ittléte alatt átalakította a Föld arculatát. A sorozatos katasztrófák után, az istenként imádott idegen hitében egyesült emberek indítottak egymásellen vallásháborúkat. Végül az idegen elhagyta a Földet, de lökése új, a Naptól távolabbi, pályára állította bolygónkat.
Galaktika 16.

A valószínûtlen csillag

Egy felderítõ ûrhajó a Rák-csillagképben elromlott motorjával kényteln landolni egy lakatlan szikladarabon, ami pörögve zuhan egy fekete csillag felé. A négy fõsszemélyzet közül az egyik gyilkosság áldozatává válik. A többiek egymást vádolják a tett elkövetésével, mire a kapitány véletlenül megöli az egyik társát. A másikat kiteszi a kisbolygó felszínéreés egyedül száll el a megjavított ûrhajóval.
Galaktika 34.

Egy falusi szélhámos

Jane apja rosszul lett egy zsúfolt indiai vonaton. Szerencsére velük utazikegy helybéli orvos, aki elviszi õket a házába. A lány édesapjának új szívre lenne szüksége. Az egyik helyi pária felkínálja saját szívét, hogy az árából eltarthassa családját. A lány majdnem elfogadja a férfi ajánlatát, ám az orvos hallani sem akar róla.
Galaktika 42.

Konfluencia

Myrin bolygón a földiek egy tízenegymillió éves kultúrát találnak, és egy hihetetlenül bonyolult és árnyalt nyelvet. A helyi beszéd: szó és póz keveréke, és a szavak jelentése gyökeresen megváltozik attól függõen, hogy milyen pozitúrát vesz föl a beszélõ. Galaktika 42.

A vérkeringés...

Clement Yale megdöbbentõ felfedezéssel tér haza indiai-óceáni kis szigetére.Rohamosan elszaporodtak bizonyos halfajok az óceánokban, s ennek kiváltó oka egy kis vírus,ami gyakorlatilag halhatatlanná tesz bármely élõlényt. A bolygó vérkeringése, az óceáni áramlatok terjesztik szét az egész Földön.
Galaktika 42

 ... és a szív renyhesége

Négyszáz éves Yale házaspár segít Calkutta huszonötmillió lakosánakkiköltöztetésében. A balti-vírus okozta hosszú élet tiltva van Ázsiában, az állandó túlnépesedésmiatt. Clament Yale nemrég épült fel betegségébõl, és épp Calkuttába tértek vissza, mikor a kisérõjük kiszáll a kocsiból, hogy hosszú életû kecskékre vadásszon. Törvény van a kecskék irtására, mert mindent felfalnak.
Galaktika 42.

A repülõ féreg

Arugustal hosszú utat jár be, és köveket gyûjt paramintázójához. Hazatérve felépíti paramintázóját, s a kövek hangja elmeséli neki, hogy valamikor egy élõlény sem volt halhatatlan. Az akkori tudósok örökéletûvé tettek minden élõ dolgot. Arugustal érzi, hogy ismét beléje, és minden élõlénybe visszaköltözött a repülõ Féreg, a Fenség, az élet értelme: a halál.
Galaktika 42.

T

A világûrt benépesítõ emberiség harcba bocsátkozik a koaxok népével, akik az idõben viszszarepülõ ûrszondák tucatjait indítják a Föld elpusztítására, hogy az emberiség már akkor kipusztuljon, amikor még meg sem született. Támadásuk célt téveszt, hisz a beavatkozás után beállt újbolygópályák alapján határozták meg az elpusztítandó bolygót. Ám a Naprendszerben akkor mégtizenegy bolygó létezett.
Galaktika 60.

Vetélkedõ

A túlnépesedett emberiséget nagyképernyõjû tévés lakásokba zsúfoljákbe. Karácsony este a Sheridan családhoz egy magát bûnözõnek nevezõ férfi állít be, aki segítséget kér.Késõbb kiderül róla, hogy egy televíziós vetélkedõ egyik résztvevõje. De, Sheridan felesége tudja a valódi kilétét: õ a Tévészabotõr Földalatti Mozgalom vezére.
Galaktika 60.

Jaj a tigrisnek

Az egyre jobban militarizálódó Földre idegen, emberszabású lények érkeznek,akik növényi és állati mintákat visznek magukkal. Egy földi férfi egy idegen nõ házastársakénteljut az idegenek bolygójára, ahonnan gyilkosság miatt visszaszámûzik a Földre. A totális háború kitörése elõtt a férfi ráeszmél, hogy az idegenek bolygója valójában a jövõbeli Föld, s õk maguk azon keveseknek aleszármazottai, akik túlélték a Föld legpusztítóbb háborúját.
Galaktika 60.

Mondjátok el nekik

Az emberiség sokmillió éve él az õsöreg Galaxisban. Egy galaxison túlibolygó érkezõ férfi az emberiség fõváros-bolygójára siet, és a gyors haladás érdekében egy rablóûrflottát vesz igénybe. Az emberek tudtára akarja hozni az elöregedett Galaxis felbomlását, és vele együtt minden ember halálát. De, a fejlõdés nem áll le, mert õ az elsõ, friss energiával töltöttGalaxisnak az elsõ polgára.
Galaktika 60.

A szuperjátékok kitartanak egy nyarat

A túlnépesedés miatt sorsoláson dõl el kinek lehet gyermeke. A többi nõnek, hogy kiélhesse anyai ösztöneit, android gyermeket adnak. Ezek a mû-gyermekek már érzelmeket is képesek kimutatni, és a fiatalasszony zavartan fogadja a robotgyerek szeretetét.
Galaktika 60.

A vér szava

A Galaxisban szétszóródott emberiségmillió év múlva több különbözõ fajjá alakult át. Danssonra, a galaktika leggazdagabb bolygójára meghívják minden emberi faj legjobbjaithogy ott éljenek. Dansson valójában egy bolygóméretû állatkert, ahol az emberi fajok különbözõpéldányai megtekinthetõ.
Galaktika 60.

Kék félláb

A Földre hazatérõ házaspár útközben leszáll egy idegen bolygóra, ahol a bennszülöttlakosság a férjet megsebesíti. A feleség elmenekül, de a rakétát csak a férj tudja irányítani. A férfitelepatikusan felébreszti a felesége méhében fejlõdõ hathónapos magzat tudatát, és megtanítja arra,miként kérjen telepatikus segítséget a Földrõl.
Galaktika 60.

A mi tudásunk

A régi Földön öt különleges ember megtalál egy régi ûrhajót, és a kíváncsiságtólhajtva elindulnak a világûrbe. Nemsokára elfogja õket egy emberi hadihajó, akik bingeknek vélikõket. A földiek elmesélik, hogy az ember és a bing faj keresztezésébõl egy sokkal fejlettebb faj alakult ki, amely nem szorul semmilyen technikai segítségre. Bizonyításképpen visszateleportálják magukat a Földre.
Galaktika 60.

Minden idõké õ...

Rodney Furnell egy idõsztázis foglyaként éli ugyanazt a napját újra és újra. Mûszaki hiba folytán kiszabadul a sztázisból, és egy nagy vetítõben találja magát. A múltból kiragadotteseményekben gyönyörködhet és szórakozhat a jövõbeli ember ebben az újszerû vidámparkban.
Galaktika 60.

A géngólem

Az emberiség benépesítette a Galaxist. Egy tudós mostanra teszi az evolúció új embertipusának eljöttét, amely minden egyedének minden sejtje önálló tudattal fog rendelkezni. Az egyik bolygón egy véletlen baleset miatt beindul a fent nevezett folyamat, és elindul hódító útjára az új ember.
Galaktika 60.

A világ minden könnye

Az emberiség kiveszõben, a termõterület minimális, az emberek apatikusak. Az indulatokat is egy erre szakosodott ember képes felgerjeszteni valakiben. A szüléstõl eltiltottlány és egy "vadember" halálos szerelmi románca.
Galaktika 60.

Urbanisztika

Alastair Molt herceget a Legfõbb Hölgy egy jelentéktelen bolygóra számûzi, de a kényelemhez szokott fiatalember kemény munkával, és a Föld megkövesedett bürokráciáját kihasználva felfejleszti az elmaradott bolygót. Az új Legfõbb Hölgy számûzi korrupt elõdjét és a hercegetvisszahozatja a Földre.
Galaktika 60.

Az arénában

Bertram a prüccsök fogságába esik, és a rovarszerû idegenek arénájában kell gladiátorként küzdenie. Egy nap társat kap egy földi nõ személyében. A prüccsök aznap megtanulták, hogymire képes egy férfi és egy nõ, ha összefog.
Galaktika 60.

Szegény kis harcos

Huszonkettedik századi ember visszautazik idõgépén egészen a Jura-korig, és lelõ egy brontoszauruszt. A halott állat testérõl lemásznakannak óriási rákra hasonlító élõsködõi, megtámadják a meglepett férfit, és jóízûen elfogyasztják. A férfi és az õslény csontjai közös sírban porladnaka Sziklás-hegység sziklái alatt.
Metagalaktika 4.

Az élõk és haldoklók orgiája

Tancred Fraser az ENSZ tagjaként Indiában próbál segíteni az éhezõkön.Egész ottléte alatt rosszkedvû, nem érzi jól magát, pedig a legszebb indiai orvosnõ lett a szeretõje. Egy napbanditák támadnak a telep élelmiszerkészletére, és Tancred a hibás légkondicionáló segítségével gerjesztett infrahanggal a támadók fejére omlasztja a raktár tetejét. Ekkor döbben rá, hogy a hibás légkondi okozta a rossz hangulatát.
Galaktika 16.

A Nix Olympica megörökítésével járó nehézségek

A Mars felszínén állomásozó katonai egység õrmestere, Ozzy Brooks, kínai származású amerikai elhatározza, hogy lefényképezi az Olimposz-domborulatot.Expedíciójában segítségére lesz Shapiro õrmester. A két férfi próbálkozásainak eredménye az emberiségnaprendszerbeli terjeszkedésének legszebb dokumentumává vált.Galaktika107.

Odakint

A Föld háborúba keveredik egy alakváltó fajjal, amelynek ember alakú ügynökei elvegyülnek a tömegben. Létrehoznak egy kutatóintézetet, ahol az alakváltókat leplezik le. Az egyik alany kimenekül a kísérleti házból, és kint szembesül a megrázó ténnyel: õ is egy alakváltó.
Kaland a végeken

Az idõ kisiklásának éjszakája

Az egész világot behálózó csõvezetékben áramlik az idõgáz, melyet belélegezve az ember életének korábbi eseményét élheti meg. Baleset miatt megsérült vezetékbõl kijutóidõgáz az embereket generációk sokaságával veti vissza az idõben. Nemsokára a baleset helyszíne közelében neander-völgyi õsemberek mászkálnak.
X-magaztin 97/1.

A tó túlpartja

Egy tó a határ két ország között és a parton két település található. A szegény falu szegény halásza megszereti a gazdag kisváros  legszebb lányát, akibe a helyi pap is szerelmes. A lány feleségül ment a halászhoz, szült neki egy fiút, majd meghalt. Közben rossz politikai idõk jártak a kisvárosra, és a papot a halász fia mentette át a tavon.
Merlin
 
 

Aldrige,Ray

A kattanás

Nacama professzor létrehoz egy mesterséges lényt, amely a tudós halála után egy múzeumba kerûl. Az android gombnyomásra ébred és válaszol a látogatók kérdéseire. Egy nagydarab nõ beleszeret a gépbe, és elrabolja a múzeumból. Elvitte a Homályon túl élõk vad, szabad világába. Az android leszereltette magáról az indító gombot, és megtanult álmodni.
Galaktika 98.

Piti üzlet

Bilobi egy robot roncstelepen tengeti napjait. Egy bandatag egy illegális robot gyártására pró bálja rávenni, és hogy ne akadékoskodjon, halálosan megfenyegeti. Bilobi szállására érve az õrrobotja meg öli a bandatagot. A halotnál talált tudatcsippet felhasználva Bilobi épít magának egy újabb robotot.
Galaktika 134.
 
 

Allan,Steve

Lángoló tekintetek

A jövõben nem hóhérokra bízzák a kivégzéseket, hanem ünnepélyes keretek között, az emberek telekinetikus erejét felhasználva, szó szoros értelemben elégetik.
Galaktika 113.

Allspice, W.

A terápia

Joe Smith a Bahamákon élõ gazdag üzletemberek nyugodt, kiegyensúlyozott életét éli, s közben milliókat nyer a kaszinóban.  Valójában Joe Smith egy jelenktéktelen kis papucsférj, aki csak egy boldogság-terápián vett részt.
Itt mindenki megálmodhatja magának a legelfogadottabb életet, fél óra idõtartamra.
Quark  2.

A pech

2013. Január 1. -vel beköszöntött a Föld lakosaira a balszerencse-sorozatok végeláthatatlan tömege. Külön újság jött létre az aktuáéis balszerencsék ismertetésére. A Nap vesztett tömegébõl és a Föld emiatt hosszabb pályára állt. Így meghosszabbodott a peches év is. Legvégül  2013 13. hó 13. -án  pénteken 13 órakkor az egész Galaxist átfogó civilizáció szemete hullott az emberiség nyakába.
Quark  1.

Az utolsó expedíció

Az emberiség szakadatlanul figyeli az égboltot, idegen civilizációk rádióadását keresve. Egy nap gigantikus információözön sugárzik a Földre, amelyet csak töredékesen tudnak megfejteni. Egyfõs expedíciót küldenek a sugárforráshoz. A nõi ûrhajós leszáll a kopár bolygóra, ahol az egész bolygót összefogó, hatalmas tudat szétbontja õt. Nem érti az idegen tudat, hogy az ember miért épít magának testet?
Birodalom  1.

Hétköznapi történet

Egy papucsférj elzarándokol a hivatalba egy kis történésdózisnyi véletlenért, hogy édes kettesben lehessen szeret?jével. A hivatalnok személyesen nem tud a férfin segíteni, de beajánlja ?t egy illegális forgalmazónál. A férfi nagy nehezen megszerzi a véletlent, de kíváncsi szeret?je szabadon ereszti és nem a kívánt hatásfokkal aktiválódik.
Birodalom  2.

A Gemini - ikrek

Vidal vándorprédikátort meghívják a Gemini bolygóra, hogy felkutassa a helybéliek titkát: vajon miért hasonlítanak egymásra a geminilakók és mi a funkciója a bolygón álló hatalmas piramisnak. Vidal behatol az épületbe, ami egy óriási számítógép. Innen irányítják a bolygó összes állampolgárát, akik androidok. A gigantikus gépezet irányításához azonban egy hús-vér lényre van szükség, amely posztot most már Vidalnak kell betöltenie.
Merlin
 
 

Altomare,Donato

Boldog születésnapot, Joe!

A nemrég felfedezett tizedik bolygóra egy fõs legénységû kutatóûrhajót küldenek. Az ûrhajó utasa nagyon céltudatos ember, akinek nem okoz problémát az egy évig tartó magány. Pár nappal a bolygó elérése elõtt Joe egy szkafanderes embert lát az ûrhajó külsõ felületén. Kimegy meg nézni az idegent, és megdöbbenve ismeri fel saját arcát az idegen sisakja mögött. Eszelõs félelmében az ûr be lövi magát Joe. Másnap a felesége a Földrõl felhívja az utas nélküli ûrhajót, hogy Joenak boldog szü letésnapot kívánjon. Kéri, ne ijedjen meg az ûrhajó falára erõsített szkafanderes bábútól, mert ez az õ meg lepetése.
Csillagok cigánylánya
 
 

Altov,Genrich


Hõsi szinfónia

Egy idõs férfi és egy fiatalember várja a negyven éve fellõtt csillagrakétát, amely az el sõ ilyen tipusú ûrhajó volt. A rakéta leszáll, és a robotszondát alapos vizsgálatnak veszik alá. A robot pán célzatán írásnyomokat találnak, a szallagokon beszédet hallanak, melybõl kiderûl, hogy a Van-Maanen csillag bolygóján értelmes lények laknak. Magasan fejlett lények lakják azt a világot, hiszen õk antianyag ból állnak, és a robotszonda mégsem semmisült meg a vizsgálódásuk alatt.
Metagalaktika 2.

Kiscsacsi és axióma

Antenna becenéven ismert volt gyermekzseni feltalálta az alakját változtató gépet. Az ilyen gép sosem avul el, hisz bármikor tökéletesíthetõ. Ezzel a techikával épített csillagûrhajók repülés ük közben bármikor átalakíthatók a Földrõl kapott információk által. Mint minden új dolog, ez is elõszõr gyerekjátékkéntjelenik meg, kiscsacsi alakjában.
Metagalaktika 4.

Ikarosz és Dedalosz

A Föld két leghíresebb és legügyesebb ûrpilótája nagy tettre határozza el magát. Át akarnak repülni a Nap közepén. Külön-külön indulnak el, de a Nap belsejében összetapadnak az ûr hajók, mert csak így tudnak kijutni az írgalmatlan tûzviharból.
Galaktika 13.
 
 

Ambrus Gábor

Az idegen

Naprendszer határán keringõ bázison riadó harsan. Egy ismeretlen objektum halad a Föld felé. A két kiküldött ûrhajó pilótája megdöbbenve figyeli az ágyúgolyón lovagló, háromszög kalapot viselõ férfit.
Vénusz 90/3.
 
 

Amis,Kingsley

Valami furcsa

Egy távoli ûrállomáson két férfi és két nõ teljesít szolgálatot. Minden nap történik va lami furcsa velük, amit hallucinációnak tartanak. Egy nap katonák jönnek értük, és egy szer beinjekció zása után megtudják, hogy sosem voltak a világûrben. Sok száz másik emberrel együtt egy kisérlet ala nyai voltak.
Galaktika 128.
 
 

Anderson,Paul

A szeretet formái

Az emberiség a világûrt kutatva találkozik Arvel népével. Egy párban élõ arvelai nõ és férfi érkezik a Földre kereskedelmi és kultúrális csere lehetõségek tárgyalására. Majdnem megölik õket egy radikális csoport tagjai, akik szeretnék, ha az emberiség elzárkózna a többi fajjal való kapcsolat elõl. A két arvelai szomorúan veszi észre, hogy az emberek milyen keveset tudnak a szeretetrõl.
Galaktika 131.

A befurakodott véreb

A Csillagközi Nyomozó Iroda ügynöke érkezik a Toka-bolygóra, ahol egy kü lönleges Teddi-mackóra hasonlító lények élnek, a hokák. A hokáknak megtetszettek Sherlock Holmes történetei, ezért egy az egyben leutánozták a viktória-kori Angliát. Egy veszélyes kábítószert termesztõ, kutya alakú ppussjan rejtõzött el a bolygón. A bûnözõ kézrekerítésében segít Holmest megszemélyesítõ hoka is, a Sátán kutyája címû könyvben leírtak alapján. /Társszerzõ: R. Dickson /
Galaktika 133.

Megölni a Mars-lakót!

Ryorden a Naprendszer legnagyobb pénzembere és egyben szenvedélyes va dász. Gyûjteményébõl egyedûl egy marsi „uhu" hiányzik.A földi emberek csak tíz éve ismerték el értel mes lénynek az uhu fajt és törölték el rabszolgaságukat. Ryordent ez nem érdekli, és egybõl a legveszé lyesebb uhut, Krigát akarja puskavégre kapni. Több napi hajsza után a kis mars-lakó leleményesen rá kényszeríti az embert, hogy lelassítsa az életfolyamatait. Kriga a férfi technikáját felhasználva akarja né pét felszabadítani az emberiség uralma alól.
Vénusz 90/2.-3.

Vulkánusz kovácsmûhelye

A merkúri Caloris állomásra érkezik Ashe kapitány, hogy felderítõ mûhold ját egy napközelben keringõ aszteroida megfigyelésére felhasználja. Müvelet közben a szonda megsérûl, és a kapitány visszairányítja az állomásra. Lyndale technológusnõ most jön rá, hogy a szonda adatbank jában Ashe meghalt feleségéneka tudata van beprogramozva.
Galaktika 107.

A hosszú emlékezés

Mr. Armand részt vesz egy kísérletben, melynek célja, hogy az emberek õsi emlé kezetét felidézzék. Armandnak sikerûl felidéznie egy húszezer évvel ezelõtt élt õse emlékeit, amelybena  régi vadász kimenekítette asszonyát a neander-völgyi törzs rabságából.
Galaktika 112.

Uram irgalmazz!

Földi ûrhajó indul egy leendõ szupernova csillaghoz. Velük tart egy tûzlény, akivel egy csúnyácska lány telepatikusan tart fenn kapcsolatot. Megérkezésükkor veszélybe kerül az ûrhajó, de a tûzlény élete árán megmenti az embereket. A lény a szupernovába zuhant és az idõtágilás miatt a lány egész életében hallani fogja a segélykiálltását.
Analógia 1. ; X-magazin 97/3.

Tiszteletreméltó ellenség

Az Alfzar bolygó királyának udvarában egy földi és egy merseia kém azon mesterkedik, hogy a bolygó urát az õ népének az oldalára állítsa. Flandry századosnak, a földi kémnek, ne héz dolga akadt, hisz ellenfele gondolatolvasó. Ám a százados feleségének ötletével átejtik a gondolatol vasó merseiai kémet, és Alfzar ura a Földet támogatja katonai erejével.
Galaktika 140.

A végzetes beteljesülés /Elsõ sors/

Bailey elmegy az Eutanázia Központba, ahol szépen a halálba altat ják. De, a halálból egy szimulátor mindig visszaküldi az élõk közé, egy olyan valóságba, ahol Amerika tel jes gazdaságát az elmebetegek gyógyítására szentelik, és a betegek alkotják az állampolgárok felét.Végül felébred a valódi világba, mert egy kísérlet alanyaként kerestetik vele a terjedõ elmebetegség ellenszerét.
Galaktika 125.

Az elõõrsök

A Galaxisban lakható bólygókat keresõ ûrszondában egy férfi és egy nõ személyisége utazik. A felderítendõ bolygókra a két ember klónozott hasonmásai mennek információ keresésre. Oly ré gen utaznak az ûrben, hogy idegennek érzik emberi mivoltukat, és a világûrt tekintik igazi otthonuknak.
Galaktika 135.

Kert az ûrben

Egy házaspár a Naprendszert járja ûrhajóján, mikor találnak egy zöld aszteroidát. A kõ sziklát egy különleges növény fedi, mely szimbiózisban él egy emberrel. A növény a férfi vérével táplál kozik, a férfi meg a növénytõl kap mindent, ami a létezéséhez szükséges. A kert õre mindent elkövet, hogy a házaspár vegye át a helyét, mert õ nemsokára meghal.
Galaktika 118.

A királyok meghalnak

A két katonai tömb a világûrbe helyezte nyílt ellenségeskedését, ahol nyugod tan lõhetik egymást az ûrhajók. Ûrhajója elpusztítása után Diaz hadnagyot fogjul ejtik az oroszok. Itt ta lálkozik Rostock tábornokkal, aki ember-komputer szimbióta. Rostock nagyobb hatékonysággal képes irá nyítani flottáját, mint az amerikaiak. Hadmûveletek irányítása közben rádöbbent, hogy miként lehetne be fejezni ezt az értelmetlen ûrháborút. Diaz segítségét kéri a cél eléréséhez, mikor beindul az amerikai automa tikus, poszthipnotikus támadása, és megsemmisül az orosz ûrhajó Rostock tábornokkal együtt.Diaz ismét a világûrben találja magát.
Ozirisz országa

Kellemetlen alakok

A földi túlnépesedés miatt terraformálják a Vénuszt, ahol kemény munkával és állan dó harccal tartják fenn magukat a Klánok. A fejlettebb marsi civilizáció segítségével most a Holdat is lakha tóvá teszik. Ám ez sok gazdasági hatalmasságnak nem tetszik. Külömbözõ szabotázsakcióval próbálják le állítani a munkálatokat. A terv kivitelezõje leküldi a Földre a vénuszi Sevigny-t, hogy találja meg az össze esküvés vezetõit. Sevigny szerteágazó, nagyhatalmú szervezetet leplez le, elég vad hajsza során.
Az Univerzum örökösei

Olajfúrók

A távoli Kréta-korban olajfúró telepet hoznak létre az amerikaiak, mert kell az energia a hideg háborús patthelyzet fenntartásához. A telep fõnöke ideges, mert az emberei védelmére kért nehézfegyve rek helyett mezõgazdasági gépeket kap. Megtudja, hogy a jövõben kirobbanó atomháborúban kipusztúl az emberiség. A krétakori telepen lesz letéve az új emberiség alapköve, melynek feladata egy másik lakható bolygóra való átköltözés.
Csillaghajók

Egy kis tudás

Nyugodt, békés lények a Trillia bolygó lakói. Három földi kalandor ellopja az egyik tril liánoknak ajándékozott földi ûrhajót pilótájával együtt, hogy egy másik bolygó harcias hadvezérének el adják. Még több technikai eszköz megszerzésének reményében laszállnak a Paradoxon nevû bolygóra, ahol a helyi adottságokat kihasználó trilliai pilóta foglyul ejti a földi embereket.
A találkozás

A mártír

A Földi Birodalom katonai hírszerzése foglyul ejtett pár cibarrait, hogy megtudják titkaikat. A cibarraiak telepatikusan is beszélnek, tárgyakat képesek teleportálni tudatukkal, csak ezt a képességeket nem akarják az emberekkel megosztani. Az egyik földi tudós intuitív módszerrel rájön a titok nyitjára, mire az egy ik fogoly öngyílkos lett, aki így kért segítséget anyabólygójáról. A többi cibarrai felfedi az igazságot: azért titkolóztak az emberek elõtt, mert az õ lelkük nem halhatatlan.
A találkozás

Tegyék meg tétjeiket!

New Hermes bolygón élõ emberek tökélyre fejlesztették a játékelméletet. Egy agresszívan terjeszkedõ katonabolygóról érkezõ vendég megpróbálja megszerezni a vedéglátók katonai programjait. Rajtakapják, de fogadást köt a helybéli rendfenntartókkal, és nyer. Kitõr a háború, amit az el lenfél legnagyobb meglepetésére, New Hermes nyer meg. Az ûrflották irányításához a legjobban kifejlesz tett játékelmélet szükségeltetik.
A Galaxis Császára

A leghosszabb utazás

Egy sokezer éve szerencsétlenül járt ûrhajó utasainak leszármazottjai épp kez dik benépesíteni világukat, mikor egy újabb ûrhajó jár szerencsétlenül ezen a bolygón. Utasát prófétaként tisztelik a helybeliek. Sok év múltán egy távoli kontinensrõl emberek érkeznek hajóikon, akik hallottak az égbõl jött férfiról. A kapitányuk ferobbantja az ûrhajót, hogy eljövendõ utódai a saját erejükbõl emelked jenek az égbe, ne külsõ segítséget használva.
X-magazin 98/2. ; A pokolba tartó vonat

Sima gyõzelem

Két ember vitázik arról, hogy a véletlen vagy a törvényszerûség irányítja a történelmet. Az arra tévedõ ûrhajóskapitány elmesél egy történetet a legutóbbi földi ûrháború kimenetelét nagyban meg határozó véletlenekrõl, amelyek miatt a testvére meghalt.
Ópiumkeringõ

A marsi koronaékszerek

Ellopják a marsi koronaékszereket egy pilóta nélküli ûrhajóról. A Phobos
felügyelõje segítségül hívja a Mars leghíresebb magánnyomozóját, Syalochot, aki Sherlock Holmes
technikáját alkalmazva megtalálja az ékszereket és a tetteseket is.
Harcjáték

A levegõ és sötétség királynõje

Roland telepesbolygó õshonos civilizációja elrejtõzik az emberek elõl, hogy kiismerhessék a földiek civilizációját. Idõnként elrabolnak egy-két telepesnek a gyermekét, akit aztán beillesztettnek saját társadalmukba. Egy kutatónõ felbérli a bolygó egyetlen magánnyomozóját, hogy találja meg elrabolt gyermekét. A nyomozó széleskörû kutatásba kezd, és végül sikerül lelepleznie a bennszülötteket, akik fényesen kihasználták az emberek misztikumra fogékony hajlamát.
Tûzözön.

Nevezz Joe-nak

Hogy az emberek minél többet megtudjanak a Jupiterr?l, egy mesterséges él?lényt küldenek a gázbolygó felszínére, akit egy nyomorék férfi irányít egy telpaprojektor nev? készülék segítségével a bolygó körül kering? ?rállomásról. A férfi mindinkább megszereti a mesterséges él?lény testében való életet, minthogy saját nyomorék testében kelljen tovább teng?dnie. Mikor a bolygóra kerülnek mesterséges fajtársai is, tudata egyb?l elhagyja gyönge emberi testét és teljesen azonosul a hatalmas és er? teremtménnyel.
A nyikorgó idegen

Részletek

Harban Randos, a Szövetség ügynöke, megbízatást kap a Föld nevû bolygóra, hogy a Szövetség teljes jogú tagjává tegye az ott élõ primitív fajt. Randos kitûnõ elméleti szakember, de az ötletei a gyakorlatban nem válnak be és két világháború is kitör a hibái miatt.
Csillagrobbanás

Andersson,Sten

A lány és a tenger

Egy házaspár tizennégy évig nevelt egy sellõt tolószékben otthonában. De nem tud ták visszatartani, és õ elúszott a nyílt tengerre.
Galaktika 28.
 
 

Andor György

Háború után

Férj hazatér a háborúból feleségéhez a lerombolt otthonukba. A meggyötõrt férj álmában ismét felelevenedik a háború borzalma, és a felesége vigaszul megcsókolja mind a hat szemét, megsimogat ja sebesült csápjait.
Metamorf 3.

Meghalt a halál

Egy robot magnóra vette a házaspár minden beszélgetését. Haláluk után visszahallgatta azokat, s biztosra vette a gép, hogy legyõzte a halált.
Metamorf 3.

Út a jövõbe

Hibás idõgép utasát a távoli jövõbe küldi, ahol minden ember kapszulák segítségével, hosz szantartó álomba merült. Így várják ki azt az idõt, amikorra feltalálják a halhatatlanságot. Viszont alszanak a tudósok is.
Gemma

Csak egy gép

Edit fiatal és feltünõen csinos programozólány, aki megismerkedik a legkorszerûbb számí tógéppel. A lány és a gép között bennsõséges kontaktus alakul ki, s végûl a kompúter megkéri a lány kezét.
Menekülés a Naprendszerbõl

Helyére az alkatrészt

Egy tudós a múlt egyes idõdarabjait a jelenbe hozza tanulmányozás céljából. Hibás alkatrész miatt dinoszauruszok, tatárok randalíroznak a városban. A gép javítása közben lelövik a tudóst a Második Ukrán Front támadó csapatai.
Galaktika 76.

A macska

A férfi gepárd nagyságú macskát talál barátnõje lakásán. A macska megöli a nõt, majd a férfit is. A két ember lelke ezután macska testbe költözik.
Galaktika 86.
 
 

Andrau,Marianne

A nemlét planéta

Sok évszázad múlva az emberek halhatatlanok és állandó túlnépesedéssel bajlódnak. A világûrt átkutatják lakható bolygókért. Helf Transnak sikerûl találnia egy bolygót, csak az a baj, hogy  egyedûl õ képes érzékelni. Mindenki másnak láthatatlan és megfoghatatlan. Trans találkozik a bolygó egy lakójával, ki egy talizmánt ajándékoz neki, minek segítségével letelepedhet a Nemlét-planétán. A talizmán ból egy láthatatlan fa nõ, melyre Trans, az idegen utasítására, felakasztja magát. Az emberek csak haláluk után kerûlhetnek a Nemlét-planétára.
Riadó a Naprendszerben
 
 

Andrevon,Jean-Pierre

...mégis belopódzik

A természet bosszút esküdött az emberiség ellen.Hónapokon keresztûl esett az esõ, gátak omlottak le, városokat sodort el az áradat. Egy zöld kis mohaféleség behatol mindenhová, lehetetlen né téve a közlekedést, az ipart, a termelést. A növényzet gyors ütemben növekedett.Végül a mocsár mélyé rõl még a tyrannosaurus rex is kikászálódott.
Metagalaktika 4.

A hideg-óriás

Dánia partjainál esett hanyatt egy hideg-óriás. Fektében 24 km hosszú és halott. A fõhõs a múzeumban nézi a kicsinyített mását egy terpasztalon, mikor megérezte a többi óriás 15 km-es lépteinek dübörgését.
Galaktika 98.

A gyerekeknek mindig igazuk van

Cédric nem szerette az apját, mert soha nem figyelt rá. Nem szerette az anyját sem, mert nem törõdött vele, s nem szerette bátyját és hugát sem. Egy nap felismerte különleges ké pességét: bárkit eltünthetett, akit nem szeretett. Nemsokára egyedül maradt az egész világon és magányos nak érezte magát. De, senkit sem tudott visszavarázsolni.
Galaktika 101.

Az utolsó film

A sikerprodukcióhoz statisztákat keresnek. Az állástalan családapa jelentkezik a hírdetésre. Mindenkit uniformisba öltöztetnek és nekilátnak egy grandiózus háborús jelenet eljátszásának. Egész hajna lig tart a lövöldözés, mikor a jelent csúcspontján atombomba robban a város felett. A családapa szerint már túlságosan valósághû a film.
Galaktika 94.

Ide nekem a csillagokat!

A Csillagközi Szövetség földi támaszpontján Joseph Kapekot, az egyszerû mû szaki rajzolót, választják ki ûrpilótának. A férfi nagyon boldog, végre elfelejtheti eddigi unalmas életét. Nagy lelkesedésében figyelmetlenül olvassa el a szerzõdést, és így csak a mûtét után döbben rá az igazságra. Csak az agyát használják fel az ûrhajó irányításához, a teste csak akadályozná.
Ötvenedik

Ajándékok

Férfi épp az édesanyja társadalombiztosítási papírjait tölti, mikor a környékbeliek sorra meglá togatják családját, és mindenki hoz valami ajándékot. A férfi nem tudja mire vélni ezt a kedvességet, de le foglalaja beteg édesanyja ápolása és feleségének aggasztó távolléte. Éjfék körül az összes vendég és a csa lád tagjai kimennek a ház elé. A férfi csak most érti meg, hogy amolyan modern Noénak tekinti minden ven dége. A dombon épült ház az egyetlen hely, amely kiáll az egész világot beterítõ vízbõl.
Galaktika 96.

A rezervátum

Kitti Pritti egyedül neveli csecsemõjét barlangjában, amikor vadászat közben elfogják a Hasonlíthatatlan-lények, és egy üvegketrecbe zárják. Ez a Kiveszõben Lévõ Emberfajták Rezerváruma, ahol a még nem mutálódott, elvadult emberek élnek. Az emberiség többi része a Nagy Atomháború miatt mutáns ként él, magát tartva az Embernek.
Galaktika 44.

A világûr meghódításának rövid történeti kronológiája

2081.-ben, harmadik Andrevon rövid esszében leírja a régi korok ûrbéli vállalkozásait. Az egyiptomiak és a héberek világûrbõl jött segítségérõl, az inkák és rómaiak vénuszbeli fosztogatásaikról, a muzulmánok ûrhajós hittérítésérõl szól a történet.
Galaktika 103.
 
 

Annunzio,Gabriele D'

A szegények kincse

Volt egyszer két szegény ember. Karácsony elõestéjén találnak egy lesoványodott macskát, amit magukhoz vesznek. A macska egy kunyhóhoz vezeti az öregeket, s befekszik a tûzhelybe. A két öreg a macska szemérõl azt hiszi, hogy parázs. Szegények kincse az illúzió.
Galaktika 107.
 
 

Antieau,Kim

Egy másik világ

Egy asszonynak a gyermekét szeme láttára ölik meg a katonák, a férje terroristának áll. Az ellenállók elhitetik a rendõrséggel és a nõvel is, hogy a férfi halott. Az asszony szeretne mindent elfe lejteni, ezért beveszi az összes altatót. Egy másik világban ébred, ahol él a kislánya és a férje, s mindannyi an nagyon boldogok.
Galaktika 164.

Anvil,Christopher

A lelkitárs

Jim Caldert felkéri a rendõrség, segítsen egy nyomozásban, melyben egy kastélyban lakó banda újfajta kábítószerérõl kellene információkat szereznie. Jim átesik a kezelésen és ijedten veszi észre magán, hogy pár óra alatt több életet is leélt gondolatban. Az emberek nem újabb adagokért járnak a kas télyba, hanem hogy elfelejtessék velük álmodott életeiket. Jimnek sikerûl megtalálnia azt az idegen lényt, aki az élet-álmokat az emberekbe beülteti. Felszámolják a bandát és segítenek a lénynek. Ám, lehet hogy ez is csak egy álom-élet.
Galaktika 141.
 

Apáti Miklós

A nõ halványkék illata

2311. Az elsõ ember vezette ûrhajó elérte a fénysebességet. Az öttagú legény ségre mámorítóan hat a nagy sebesség. Egyikük hallucinogén anyaggal töltött szõke tubust csempészett a hajó fedélzetére. A tubusból egy halványkék színû, gyönyörû nõ kerül élõ, aki a legénységet próbálja az ûrhajó gyórsítására rábeszélni. Szeretne visszatérni a huszadik század végére, ahol még ember volt az ember.
Galaktika 82.

Arama,Horica

A zsirardi-kalap

Az elbeszélõ elcseréli zsirardi-kalapját egy kávézóban és érthetetlen módon egy ismeretlen város, ismeretlen házához hajtja kocsiját. Tudja, hogy itt lakik egy szép hölgy és õ nagyon szereti, de vajon honnan ez az ismeret? Az elcserélt kalap a hölgy testvérének a tulajdona, aki eme különlegesen megkonstruált kalap nélkül soha nem találna haza.
A kozmosz hullámhosszán

Arcadius

Ragadozókrónika

Zigur egy városnak a mindenható ura a XXI. században. Félig ember, félig gép al kotta repülõgépek védik a várost a betolakodóktól, és a sugárfertõzöttektõl. Egy nap aztán a gépemberek õrjöngve gyílkolni kezdtek mindenkit a városban, magát Zigurt is megölték.A város lángokban áll, az utol só menekülõnek sikerül elpusztítania a gép-embermadarakat, de õ is meghal.
Galaktika 44.

Armer,Karl Michael

Immár vége mindennek, Baby Blue

A totális környezetszennyezés, a háborúk, a közöny romba dönti a világot. Baby Blue éhezve keresgél a romok között, még régi tanárának ételét is ellopja. Néha összegyûl nek a még életben maradt barátok, s együtt keseregnek szüleik ostobaságán és nemtörõdömségén, kiknek köszönhetõen ilyen lett a világ. Baby Blue kedvese haldoklik és a fiú reményvesztetten elindul délnek.
Galaktika 124.
 
 

Arnason,Eleanor

A Szaturnusz holdjainak hadura

Egy harmincöt éves egyedülálló nõ, a nagyarányú környezetszeny nyezéstõl jól védett kis lakásában, jövõbeli kalandregényeket ír, hogy elviselhetõbbé tegye saját és má sok életét.
Galaktika 174.
 
 

Aronson,Mark

Ökör és szamár bókol elõtte

Az ókori Judeában, egy kocsmában egy gazdag kereskedõ elmeséli élete viszontagságait. A rómaiak népszámlálása miatt napok alatt tönkrement. Betlehemben egy rúd tömjént - az utólsót- odaajándékozott három öreg bölcsnek, kiket késõbb egy jászól mellett talált térdepelve. Az esemény után pár nappal hatalmas vagyonra tett szert. A kereskedõ azóta áldja az Urat.
Galaktika 159.
 
 

Artner István

Újra felcsendül a madárdal

Egy android eltemette halott parancsnokát. Mivel a madarak várták az ete tést, a gép felvette néhai gazdája ruháit, és õ végezte el helyette a tennivalót.
Metamorf 3.

A labirintus

Peer és Moor ûrhajósokat egy unatkozó számítógép saját építésû labirintusába csalja, hogy vajon kitalálnak-e innen, ami még senkinek sem sikerült. Szerencséjükre a mesékért rajongó kis robotjuk út közben kölest szór a földre, s így könnyen kiszabadulnak.
Vega 6.

Idõgép

Egy tudós a feltalált idõgépével elutazik a múltba és sok tanulmányt ír a rég történtekrõl. Ezután a jövõbe látogat, de visszatérve komoran hallgat, majd nekilát egy idõmegállító gép elkészítésének.
Menekülés a Naprendszerbõl
 
 

Artner,Robert

A napbomba

Az emberek sok bolygót gyarmatosítottak, míg végûl egy idegen faj visszakergette õket a  Naprendszerbe. Ekkor a földi hadvezetés bevetette a napbombát. A bombát egy kalandor, Adam Helling hasába rejtették. Adam viszont az ellenséggel kivetette a pusztító fegyvert a testébõl, amit saját kezûleg akar a Földre dobni. Annyira elvakította a bosszúvágy, hogy egy másik naprendszert semmisített meg. /Társszerzõ: Clark Darlton/
Galaktika 50.
 
 

Ascioti,Claudio

Kelet-Bejrút -- Nyugat-Milánó

A fõhõsnek Bejrút utcáit járva eszébe jut a "Kelet-Bejrút" nevû kom puterprogramm, ahol az ember eljátszhatja a saját kis háborúját. A lehetõségekkel játszadozva kitalálja, hogy Nyugat-Milánóban is háborús gócok keletkeznének, és arról is lehetne játékprogramotszerkeszteni.
Csillagok cigánylánya
 
 

Ash,Paul

Nagykard

A frissen felfedezett bolygót tanulmányozó csoport fõnökének titkolt telepatikus képességû kisfia kapcsolatot létesít a helybéli értelmes lényekkel. A kis lények egy fa gyümölcsébõl születnek és tele patikusan kommunikálnak. A fa ivartalan szaporodással hozza létre hím ivarú lényeit, akik ha találkoznak egy nõsténnyel, új fa életadói lesznek. Nagykardot és népét egy sokezer éves földmozgás elszakította a nõs tényektõl. Ezen a helyzeten segítenek a földi emberek.
Csillagûzött szeretõ
 
 

Asimov, Isaac

A két évszázados ember

Martin család vesz egy emberalakú háztartási robotot. Ez a robot valamilyen gyártási hiba folytán viszont több volt robottársainál. Felismerte a szabadság fontosságát, és legföbb vágya volt, hogy ember lehessen. Nagy harcot kellett vívnia az emberi értetlenséggel, de apránkánt emberi szervek- kel cserélte le a mechanikus szerveit. Végûl mint ember halt meg kétszáz éves korában.
Robottörténetek 2. ;  Metagalaktika 4.

Robotálom

Linda Rash robotpszichológus, Calvin doktornõ utódja, újfajta pozitronagyat kisérletezett ki. Elvex, az új robot létezése óta minden éjszaka álmot lát. Álmában a robotok megállás nélkül dolgoznak és fáradtnak látszanak. Egy ember is feltünik az álomban és a robotok felszabadításáról beszél. Elvex szerint ez az ember õ maga, mire Calvin doktornõ megsemmisítette a robotot.
Galaktika 96.

Fagyhalál napközelben

Új ûrhajótipust kisérleteztek ki, amely a Nap közelében is repülhet anélkül, hogy a legénysége elégjen. A két legjobb ûrpilótát küldik a próbaútra, akik szívbõl utálják egymást. Napközelbe érve bekapcsolják a sugárzást közömbösítõ berendezést, mitõl fagypont alá süllyed a kabin hõmérséklete. A két pilóta épphogy nem fagy meg, és visszatérve felelõsségre vonják a fõnöküket. Mikor megtudja a két pilóta, hogy saját butaságuk áldozatai lettek, összeverekedtek.
A félvér

Mesés vagyon

Két tudós kidolgozott egy eljárást, amivel vegytiszta ammoniummal vonnak be tárgya kat, és amelyek ettõl jobb lesz a korrózióvédelmük. Kémek és betörõk hemzsegnek körölöttük, amint híre megy a dolognak. Végül minden tervük osszeomlik, mert a bevont tárgyak jobban bûzlenek az egyhetes dögnél.
A félvér

Egy fiú legjobb barátja

A Holdon élõ család igazi kutyakölyköt hozat kisfiúk számára, akinek idáig egy robotkutyával játszadozott. A gyerek mégis a robotkutyát választja társának, nem az élõt.
A félvér

Korszellem hangja /Leng az inga/

John Harman ûrhajót szeretne felbocsátani, de felrobbantják a Huszadik Századi Evangelizációs Társaság tagjai. Sikerül kormányt alakítaniuk, és tudományellenes törvényekethoznak. Harman tíz év alatt titokban megépíti a második ûrhajót, és sikeresen repül is vele. A kormány megdõl és a tudomány újra virágozhat.
Metagalaktika 3. ; A félvér

A láng szerzetese

Az Elsõ Galaktikus Háborúban az emberiséget legyõzik, a Földet elfoglalják, a maradékpedik szétszóródik a Galaxisban. Pár ezer évvel késõbb a hódítók újabb háborút akarnak indítani a szabadonélõ emberek ellen. Az emberek megneszelik a dolgot és a Föld fellázad. Egy szerzetes ravaszkodással összefogásra bírja a külömbözõ emberlakta bolygókat és az egyesített hadiflottájuk fényes gyõzelmet arat a hódítókon.
A févér

A félvér

A marslakók és a földlakók nászából született gyerekeket vakarcsoknak csúfolja a közvélemény,és alsóbbrendû lényként bánnak velük. Scanlon, a híres atomtudós, befogad egy "vakarcsot", aki késõbb segít neki sok tudományos vívmány kifejlesztésében. A tudós késõbb egy egész várost épített a félvérek számára. Mikor kiderûl a félvérek felsõbbrendûsége, félve az emberek gyûlöletétõl, elhagyják a Földet.
A félvér

A titokzatos érzék

Egy földlakó és egy marslakó beszélget az érzékelésrõl. A földlakó sajnáûlja társát,amiért az nem hall minden hangot, ami a zongorán lejátszható. A marslakó beinjekciózik egy érzékszerv kitágító oldatot a földlakó karjába, és meghallgattat vele egy marsi dalt. Öt elragadtatott perc múlva véget ér a szer hatása, és a földlakó egész életében kesereghet szegényes érzékszervein.
A félvér

Nézõpont

Roger meglátogatja édesapját a munkahelyén, aki a világ legnagyobb kompúterében, a Mulivacban dolgozik. Az apa elpanaszolja fiának, hogy Multivac idõnként rossz válaszokat ad. A gyerek megtalálja a megoldást: a teljes huszonnégy órás mûszak helyett, jól esne a gépnek egy kis kikapcsolódás.
Robottörténetek. 1.

A Callisto réme

Callistón huszonöt év alatt hét expedíció tünt el nyomtalanul. A nyolcadik expedíciótagjai potyautast találtak az ûrhajón, egy kisfiú személyében. Callisto felszínén óriási férgek támadják megõket, melyek hatalmas elektromos teret gerjesztenek. Két ûrhajós életveszélybe kerül, mert az ûrruhájuk anyaga fémbõl áll. Csak a gyerek tud rajtuk segíteni, mert a régi ûrruhák mûanyagból készültek és csak a gyerekméretére van belõle.
A félvér

Az elrettentés fegyvere

Az emberek rabszolgaságban tartják a vénusz-lakókat. A régi romok között járkálva, az egyik titkos ajtó mögött egy szõrnyû fegyvert találnak a vénusziak. Felkelés tõr ki a Vénuszon, smegállitják a földiek hadiflottáját is. A békekötés után a fegyvert, amely képes megfosztani tudatától bármely élõlényt, a vénusz-lakók belelövik a Napba.
A félvér

Kétségbevonhatatlan tény

A Jupiter lényei hadat üzennek az emberiségnek. Ám ahhoz, hogy elhagyhassák bolygójukat, erõtérrel kell ellátniuk ûrhajóikat Az egyik tudós bebizonyítja, hogy 80 cm-nél nagyobberõtér összeroskad a saját feszültségétõl. A Föld kormánya fellélegez, hisz így a jupiter-lakók nem tudják elhagyni bolygójukat. Az egyik technikusnak azomban sikerûl egy erõtérrel ellátott ûrhajót konstruálnia, percenként százezerszer be- és kikapcsolva az erõtérgenerátorokat.
A félvér

Sally

Az új autókat teljesen automatikus pozitronaggyal látták el. Egy gazdag ember halála után létesített egy menhelyet öreg autók számára. Jake gondnokot egy ember látogatja meg, aki üzletelni akar az öregautók pozitronagyával. Jake nem megy bele az üzletbe, mire a férfi erõszakkal próbálkozik, de az autók elzavarják õt és embereit. A gonosz férfit saját busza öli meg. Jake a történtek után már félelemmel gondol a világ összes pozitronaggyal mûködõ autójára, vajon mikor lázadnak fel az ember ellen.
Robottörténetek1.

Egy szép napon

Niccolónak van egy régi Mesélõje, egy kiöregedett kompjuter. Átjön a legjobb barátja,aki a legmodernebb Mesélõ tulajdonosa. Megpróbálja átprogramozni a gépet, ám az már nem sokat segít rajta. Belerug a két gyerek a készülékbe, majd otthagyták a sarokban. A véletlenül bekapcsolódott gép elmeséli azt világot, amikor a gépek saját kezükbe veszik sorsuk irányítását.
Robottörténetek1.

Gondolkozz!

Renshaw orvosnõ lézer segítségével tapogatja le az emberi agysejteket, hogy energiaszintjük felerõsítésével meghallhassa a gondolatot. Ennek elérése érdekében egy meglehetõsem bonyolult számítógépet készített, amely a gondolatokat keresi a letapogatott agy sejtjei között. Mikor két lézertechnikus ellenõrizni akarja a kísérleteket, a kompjúter beszélni kezdett hozzájuk. Elég összetett, és bonyolult rendszerrel bírta gép ahhoz, hogy öntudatára ébredjen.
Robottörténetek1.

Igaz szerelem

Davidson, Joe nevû számítógépén akarja megkeresni a neki megfelelõ nõt a világ összes nõjeközül. Ennek elérése érdekében személyiségét betáplálja a számítógéppe, mire a gép is szerelmes lesz. A géphivatali visszaélés miatt bötönbe juttatja a férfit, míg a kiválasztott nõt áthelyezteti magához, hogy a nõ csakaz õ billentyûzetét nyomkodhassa.
Robottörténetek1.

Az AL-76-os robot elkeveredik

A Holdra készített bányászrobot elkóboról a Földön, és nagy erõkkel keresni kezdik. A robot egy ócskavastelepre jut, ahol összebarkácsol egy bányagépet: egy disintót. Az ócskásértesíti a Gépember RT.-t a robot feltalálási helyérõl, miközben a helybéli seriff embereivel körbeveszi a telepet. A disintó mûködése után a seriff és emberei szétszaladnak, az ócskás a robottal szétromboltatja a gépet,majd õ is elmenekül. A robotot megtaláló technikus a haját tépi, mert a szétromboltatott bányagépet csak kétrúdelem mûködtette.
Robottörténetek1.

Akaratlan diadal

Három ZZZ tipusú robotot küldenek a Jupiterre, hogy felmérjék a jupiter-lakók erejétés technikai színvonalát. A jupiter-lakók döbbenetére a robotokat semmilyen támadási móddal nem sikerülmegsemmisíteni, nem alszanak, nem esznek, sértetlenül belenyúlnak a folyékony vasba, és nem használnakerõteret. A jupiter-lakók békét kötnek a három robottal, akik hazafelé repülve jönnek rá, hogy embereknekhitték õket.
Robottörténetek1.

Idegen a paradicsomban

Ötszáz évvel a Katasztrófa után nem gyakori a Földön, ha az embernek ikertestvére van. Mindig nagy ívben kerülték egymást, de a mostani munkájukban együtt kell dolgozniuk. Elküldenek a Merkurra egy földi irányítású robotszondát, melyet kompjúter helyett embri agyat használnak.
Robottörténetek1.

Fényvers

Mrs. Lardner volt az egyetlen ember a Földön, aki tökéletes fényszobrokat volt képes alkotni.Mr. Travis, a leghíresebb robottechnikus szerette volna megtudni a fényszobrok készítésének titkát, de azöregasszony nem volt hajlandó semkinek sem elárúlni. Egy nap Travis ellátogatott Mrs. Lardner lakására, ésaz egyik régi robotot beszabályozta. A nõ dühében leszúrta a férfit, mert ez a beszabályozatlan robot készítette a fényszobrokat. Travis, a tanuk állítása szerint, hagyta magát leszúrni.
Robottörténetek1.

A fajvédõ

A világon egyre több ember ültet testébe fémbõl készült belsõ szerveket. Ezek az emberek metallóknak nevezik magukat. Az egyik sebésznek nem tetszik ez az új hóbort, szerinte az emberek ne akarjanakrobotok lenni. Õ, személy szerint egy robot.
Robottörténetek1.

Az elsõ törvény

Mike Donovan története egy robotról, amely vészhelyzetben hagyta õt a Titán rettenetesviharában. Az MA sorozatú robot anyai szeretete erõsebb volt az elsõ törvény parancsánál.
Robottörténetek1.; Új Vénusz91/2.

Robbie

A kis Gloriának robotnörsz a játszótársa, és a kislány nagyon ragaszkodik hozzá. Az édesanyja viszont ki nem állhatja a robotot, és mindent megtesz eltávolítására. A robot visszakerül az Amerikai Robothoz, s a kislány magányosnak érzi magát. Az édesapja úgy intézi a dolgokat, hogy Gloria egy gyárlátogatásközben találkozhasson kedvenc robotjával. A találkozáskor csak a roboton múlik, hogy a kislányt nem éribaleset.
Robottörténetek 1. ; Robur7. ; Én, a robot

Gyülekezõ

Nagy a riadalom az amerikai titkosszolgálatnál, mikor kiderûl, hogy az oroszok tíz, Moszkvában is járt, tudóst androidra cseréltek ki, s bennük egy bombának a darabjai vannak elrejtve. Egy tudóskonferenciára sietnek, ahol majd együttesen robbannak fel. Végûl a Robotikai Hivatal fõnöke jön rá az áruló személy kilétére, akinek révén összetalálkozhatnak az androidok.
Robottörténetek 1.

Tükörkép

Baley nyomozót váratlanul meglátogatja R Daneel Olivaw, a híres android, és egy kényes ügyben a segítségét kéri. Az ûrhajón, melyen érkezett, két matematikus utazik, és mindkettõ a másikat vádolja lopással. Mindketten ugyanazzal az új egyenletrendszerrel lépnének a nyílvánosság elé. A földi nyomozó kevéske idõ alatt leleplezi a tettest.
Robottörténetek 1.

Botrány az ünnepségen

2076. júli. 4.-én Winkler elnök újraválasztási hadjárata közben a robot-alteregójaporrá omlott. Ezután azelnöktörténelmi beszédet mondott, mire újból megválasztották elnöknek. Két évvelkésõbb egy biztonsági tiszt elmondja teóriáját az elnök titkárának a történtekrõl. Szerinte azon a bizonyos napon a valódi elnök vált porrá és a robot elnök tartott beszédet. Titkárnak el kell ismernie, hogy leleplezték, és a biztonsági tisztnek halnia kell.
Robottörténetek1.

Körbe-körbe

Powell és Donovan az egyik Merkur-állomást kell ismét mûködõképessé tenniük. Kiküldika Merkur viszonyaihoz készített legújabb robotukat szeléniuméret. Miután a gép nem tért vissza, kimentekutána a felszínre. A robot a veszélyes szeléniumlelõhely megközelítésekor az egyensúlyba kerülõ Második és Harmadik törvény miatt körbe-körbe szaladgál. Powell életveszélynek teszi ki magát, hogy az Elsõ törvényerejével feloldja a robot stagnáló állapotát.
Robottörténetek 1. ; Robur 8. ; Én, a robot

Logika

Egy Napközeli ûrállomáson egy újfajta robotot állítanak munkába. A robot logikai úton bebizonyítja a Föld és az emberiség nem létezését. Vallásos áhitat szállja meg a robotot, az energiakonvertert Mesternek szólítja. Powell és Donovan elõszõr nevettek, majd bosszankodtak, végûl megnyugodtak. Teljesenmindegy, hogy mit hisz a robot, csak tökéletesen lássa el feladatát.
Robottörténetek 1. ; Robur 9. ; Én, a robot.; A nyikorgó idegen

Fogd meg a nyulat!

Powell és Donovan egy másik robotot tesztelnek egy aszteroida bányáiban. A robot feladata hat bányászrobot irányítása. Ám idõnként, mikor különleges helyzet lép fel, masíroztatni kezdiaz alája tartozó robotokat. Az új robotnak túl megterhelõ volt hat másik robot irányítása, és tehetetlenségében inkább "malmozott".
Robottörténetek 1. ; Robur 10. ; Én, a robot

Te hazug!

A HRB-34-es robot ismeretlen gyártási hiba folytán gondolatolvasó robot lett. Az emberekgondolataiban olvasva, az Elsõ törvénynek engedelmeskedve, mindenkinek olyan választ adott, amilyethallani akart. Calvin doktornõ jött rá elõszõr a robot hazugságaira, s bosszúból egy paradoxon parancsadással hisztériába kergette a robotot.
Robottörténetek 2. ; Robur10. ;Én, a robot

Tökéletes kiszolgálás

Egy új androidot kísérleteztek ki. Próbaidõre egy kisebbségi komplexusban szenvedõ háziasszony mellé adják. Megváltozott a lakás berendezése, a fiatalasszony öltözködése, és a gondolkodásmódja is, ami teljes mértékben a javára vált. Calvin doktornõ a cél érdekében még a szerelem felébresztését is beprogramozta az androidba.
Robottörténetek 2. ; Galaktika 132.

Lenny

A Lenny-sorozat egyik robotja, egy gyerek csínytevése miatt, egy csecsemõ fejlettségû pozitronaggyal készûlt el. Calvin doktornõ ezen a roboton tanulmányozza a robotok taníthatóságát. Kísérletezés közben, a gép gyermeki tudatlansága miatt, megsebesít egy technikust. Az affér ellenére a doktornõ anyai szeretettel ragaszkorik a robothoz.
Robottörténetek 2. ; Galaktika 138.

Rabszolga /A robot korrektor/

Egy bírósági tárgyaláson Dr. Ninheimer kártérítést követel az Amerikai Robot RT.-tõl. Vádja szerint egy robot korrektor szánt szándékkal meghamísította könyvét, amiért derékba tört a karrierje. Susan Calvin a bíróságon bebizonyította, hogy Ninheimer professzor direkt saját kárára hamisította meg könyvét, amit késõbb a robotra fogott. Ninheimer félt, hogy a robotok még agondolkodást is elveszik az embertõl, ezért követte el tettét.
Robottörténetek 2. ; Galaktika136.

Az eltünt robot

A Hiper Bázisra különleges Nesztor robotokat gyártanak, melyeknek Elsõ törvényükmódosítva van, hogy az életveszélyes körülmények között segítsék az embereket. Az egyik robot eltünt, s mihamarabb fel kell kutatni, nehogy kitudódjon a módosított Elsõ törvény használata. Calvin doktornõa robot nagyzási mániáját kihasználva sikerül nyakonfognia a szökevényt, aki még meg is támadja.
Robottörténetek 2. ; Robur 11. ; Én, a robot.

A kockázat

A Hiper Bázis körúl keringõ aszteroidán próbálják ki az új hipertérûrhajót. Az utazás emberre veszélyes, ezért egy különleges robot ül a vezérlõpultnál. A megsdott jelre a robot megrántott egy kart, de nem történt semmi. A legjobb mérnököt küldik fel a hiba keresésére, és hogy ne a félelmével legyen elfoglalva, Calvin doktornõ még jól fel is dühíti. A fiatalember megtalálja a hibát: a robot túl erõsenhúzta meg a kart, ami inkább meghajlott, mintsem hogy kapcsolt volna.
Robottörténetek 2. ;  Galaktika 132.

A csillagokba!

Felfedezik a hiperugrás emberre veszélytelen változatát, de az Egyesült Robot gondolkodó gépe lefagyott a mûvelet végzése közben. Az Amerikai Robothoz vitték a dokumentációt, és a Calvin doktornõ álltal létrehozott Agy károsodás nélkül felépítette a hiperhajót. Az elsõ próbaútra Powell és Donovan ment.
Robottörténetek 2. ; Robur11. ;Én, a robot

Bizonyíték

Stephen Byerly fiatal politikust ellenfele azzal vádolja, hogy õ valójában egy robot. Calvin doktornõt kérik fel a bizonyításra. Byerly egyik beszéde alatt egy ember a tömegbõl provokálni kezdi, mire a politikus jól álcsúcson vágja. Calvin doktornõ ezt sem fogadja el bizonyítéknak, de õt nem zavarja, ha egy robot irányítaná a politikai életet.
Robottörténetek 2. ; Robur 12. ; Én, a robot

Az elkerülhetõ konfliktus

Byerly koordinátor meghívja irodájába Susan Calvint a híres robotpszichológust. A koordinátor észrevette, hogy a nagy komputer, a Gép irányításába új törvény iktatódott be, méghozzá a Gép parancsára. Ez a törvény a Nulladik törvény, s így a Gép hatékonyabban tudja szolgálni az emberiséget.
Robottörténetek 2. ; Én, a robot

Nõi ösztön

Csillagászok mindhiába keresnek lakható bolygókat a környezõ csillagok mellett. Az Amerikai Robot RT. új robotpszichológusa, Madarian, egy nõi ösztönnel ellátott robotot készít. A robot a csillagászok adataiból kikövetkeztette annak a három csillagnak a kordinátáit, amely körül lakható bolygó kering.Ám egy meteor találat következtében megsemmisül a robot és Madarian. A nyugdíjazott Calvin doktornõtkérik fel, hogy találja meg a három csillag koordinátáit, mert egyedül csak neki sikerülhet.
Robottörténetek 2.

... hogy engedelmességgel tartozol Neki

Kétszáz év telt el az elsõ robot gyártása óta, és a Világkormánybe akarja záratni az Amerikai Robot RT.-t. Az akkori robotpszichológus egy robotot bíz meg a probléma megoldásával. A robot olyan kis pozitronaggyal ellátott apró robotokat fejleszt ki, amelynek nincs szüksége a Három törvényre. Teljesen leállnak az ember alakú robotok gyártásával. Egy lezárt szobában várakozik a két legokosabb robot arra az alkalomra, mikor az embereknek ismét szükségük lesz a robotok segítségére.
Robottörténetek 2.

Kogi Jérdés

Egy csaló idõgépével a jövõbe utazik, hogy kijátsza az elévülési törvényt. Fergeteges per botakozott ki, és a bíró felmentette a vádlottat. A törvényhozásba be kellett vezetni az idõtényezõt.
Galaktika 76.

Beszélõ kövek

Az aszteroida övezetben értelmes lényeket találnak: a szilitapsikat. Telepatikusak és urániumot esznek. A kalózok velük szagoltatják ki a legjobb uránium lelõhelyeket. A kalózok pusztulása után ahaldokló szilitapsi utolsó szavaiból Dr. Urth megtalálja a naprendszer legnagyobb uránium lelõhelyét.
Galaktika 68.

A gép, amely megnyerte a háborút

A Föld vezetõi összegyülnek a világ leghatalmasabb komputerében, Multivacban. Arra próbálnak rájönni, vajon miképpen volt képes a gép megnyerni a legutóbbi háborút azellenséges bolygóval szemben. Az egyik kezelõ a betáplálandó adatok mellett a legõsibb, az emberi döntésekben segédkezõ, robotot alkalmazta: feldobott egy pénzérmét.
Galaktika 61.

A gyílkos por

Llewes professzor a szerves kémia legnagyobb tudora a Naprendszerben, de rossz szokása közé tartozik mások munkáinak eltulajdonítása. Farley, ki nem rég érkezett a Titánról, egyik munkájának eltulajdonítása miatt megöli a professzort. De hibázott, és Davenport nyomozó meg Gorham asszisztensez alapján kiderítették a tettes kilétét.
Galaktika 9.

A szemtanú szeme

George története egy fiatal párról, kik elég csúnyák voltak ahhoz, hogy más szóbaálljon velük. Õk viszont nagyon szerették egymást. A lány szeretett volna szebb lenni a fiú kedvéért. George rávette másik dimenzióból érkezett barátját, hogy szépítse meg a lányt. A kísérlet fényesen sikerûlt,ám a lány jelleme is megváltozott, és elhagyta csúnyácska kedvesét.
Galaktika 110. ; Galaktika 144.

Nem tûri a hibát

Abram Ivanov vesz egy szövegszerkesztõ, hogy minél többet tudjon írni, mert ez azegyetlen szenvedélye. A gép egyre jobban és kifinomultabbanvégzi munkáját, míg végül az író helyettírja könyveit. Az író megijedt, hogy elveszíti élete értelmét.
Galaktika 144.

Semmiért semmit

Kutatóûrhajó száll le a Földre, vagy harmincezer évvel ezelõtt. Az idegenek csodálkoznak az õsemberek barlangfestményein, mert õk nem ismerik a mûvészetet. Ezért a felfedezésért egy íjatés nyilat adtak az õsembereknek. Az ajándékot adó elgondolkodik azon, vajon ezek az egyszerû lényekhova fejlõdnek ezekkel az eszközökkel.
Galaktika 144.

A lélek alkata

George története egy fiatal rendõrnyomozóról, aki nagyon naív és hiszékeny volt. Azazel segítségével olyan képességre tett szert, mely alkalmazásával bárkirõl meg tudta állapítani, hogy hazudik vagy sem. Emiatt majdnem felbomlott az eljegyzése.
Galaktika 144.

Mint a madarak?

Egy híres divattervezõt kérnek fel újfajta sportruhák tervezésére, amiket súlytalanságban használnának. Elõszõr szárnyakkal ellátott ruhával próbálkoznak, de nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. A terveztõ a halaktól vette ötletét és uszonyokat rakott a szárnyak helyébe, mert így lehet könynyebben mozogni a sulytalanságban.
Galaktika 144.

Az idõutazó

Flubb szeretne visszatérni egyetemista korába, hogy öreg professzora orra alá dörgölje, milyen híres író lett belõle. George Azazel segítségét kéri, de az idõutazás lehetetlen. Ezért csak álmában utazik Flubb az idõben. De, sikerei ellenére professzorának véleménye nem véltozott az akkori írásainak színvonaláról.
Galaktika 144.

A csipes mosolya

Johnson története arról, miként szerezte meg a legjobb csipest vállalatának. A csipesekaz agyukba ültetett mikrocsipek segítségével befolyásolni tudják mások érzelmeit. Johnson szemtanuja voltkét csipes küzdelmének, ahol az egyikük barátnõjének szerelme volt a tét. A vesztes csipes kapta meg az állást, mert õ akarta elveszíteni barátnõjét.
Galaktika 144.

Az írás ideje

George egyik író ismerõse rettenetesen türelmetlem ember, aki mások miatt elfecsérelt idejemiatt sopánkodik. Azazel segítségével ezután már semmire sem kell várnia életében. Ám, rosszul sül el a dolog. Várakozásai közben születtek a legjobb ötletei, de már nem kell várakoznia semmire.
Galaktika 144.

Hideg van odakint, kislány

Eufrázia és Alexius ugyan fürdik a pénzben, de a lány nem tûri a férfiak testiközeledését, mert túl forrónak találja õket. Azazel ügyködése nyomán a lány állandóan fázik és csak Alexiustestmelegétõl tud felmelegedni.
Galaktika 144.

Egészségedre

George meséje két optikus ismerõsérõl, akik ugyanazt a lányt szerették. Az egyik sokszórmegnáthásodott, s ilyenkor kerülte a lányt, nehogy elkapja tõle a betegséget. Azazel megadta számára azörök egészséget, és a fiatalember így vesztette el szive hölgyét. A lány anyáskodó természetû lévén a betegeskedõ optikushoz ment feleségûl.
Galaktika 144.

Hogy ne emlékezzünk...

John Heartht-nek nem a legjobb oldala az emlékezet. Önként részt vesz egykezelésen, amelytõl jelentõsem javulna az emlékezete. A kísérlet fényesen sikerül, de mindenki elhidegül tõle,mert túl jól emlékszik mindenre. A menyasszonya tereli a helyes megoldás felé.
Galaktika 144.

Aki a leggyorsabban utazik

George szinésznõ ismerõse panaszkodik férjére, mert hiába veti fel a pénz, sohasehová nem hajlandó utazni. George és Azazel ismét túllõnek a célon segítségükkel. A férjbõl szenvedélyesutazó lett, aki nem áll meg sehol utazás közben, és még a Holdra is eljutott.
Galaktika 144.

A vállán hordja a világ minden baját...

Megépítették Multivac-ot, a legnagyobb komputert. Ötven év alatta világ minden problémáját neki kellett megoldania, s lassan olyan bonyolult gépezetté fejlesztették, hogy öntudatra ébredt. Egy kisfiút próbált arra felhasználni, hogy elpusztítsa önmagát. Multivac egyetlen vágya a halál.
Galaktika 131.

Vakvágány

A Galaxis történelme során csak egy alkalommal fedeztek fel nem humán lényeket, akik kihalóban voltak sivatagosodó bolygójukon. Az emberek megjelenése elvette életük célját és teljes tespedésbemerûltek. Egy császári hivatalnok kihasználva befolyásolási hatalmát, ûrhajókat szerez az idegen lényeknek,akik elhagyva a Galaxist, új hazát kereshetnek maguknak.
Galaktika 140.

Galatea

George szobrász barátnõje megalkotja a tökéletes férfi szobrát és menten beleszeret. George kijárja Azazelnél, hogy hús-vér élõlénnyé változzon a szobor. A baj csak az, hogy mindenütt puha lett, még ottis, ahol a lány szerint idõnként keménynek kellene lennie.
Galaktika 97.

Lidércnyomás

Eddie nagy rajongója a sci-fi irodalomnak. Nagynénjének minden reggel elmeséli fantasztikus álmait, mire õ megfenyegeti, hogy ott fog ragadni valamelyik buta álmában. A kisfiú este a nagynénikvilágáról álmodik, és nagyon megijed, hogy ottragad abban a világban.
Galaktika 134.

Mit számít egy név?

A kémiai könyvtárban két lány dolgozott, s nagyon hasonlítottak egymásra. Egy napon egyikük mérgezés miatt meghal. Automatikusan a másik lány lett a gyanusított, mert mindketten ugyanabba a férfiba voltak szerelmesek. A lány azzal védekezik, hogy a halott lány próbálta megmérgezni õt, desaját magát sikerûlt megölnie. A felügyelõ rábizonyítja a lányra bûnösségét, mert nem tudta az egyik látogató nevét.
Galaktika 76.

A halott múlt

Potterly professzor szenvedélye az ókori Karthágo, és az állami Kronoszkópon szeretnevisszatekinteni a múltba, de kérését megtagadják. Felkeresi fiatal és ambíciózus Fostert, aki megépít számára házilag a kronoszkópot. Potterly felesége is használni akarja a gépet, hogy rég halott kislányukat újból láthassa. A hatóságok meg akarják semmisíteni a gyártási technológiát, de Foresternek sikerûl túljárni azeszükön. Ezentúl bárki bárkinek visszanézheti a múltját, ami pokollá teheti az emberek életét.
Galaktika 132.

Választójog

2008-ban csak egy ember szavaz, akit a Multivac választ ki az emberek millióiból.Ebben a tökéletlen világban az elsõ és legnagyobb elektronikus demokrácia szuverén választópolgárai õrajta keresztûl nyílvánították ki önálló, szabad akaratukat.
Galaktika 132.

A végsõ válasz

Murray Templeton negyvenötödik életévében, hírtelen elhalálozik, s érdeklõdve veszitudomásul, hogy egy nagyhatalmú lény tartja fogságában a lelkét. A lény örökké való és õ hozta létre ezta világegyetemet, mert keresi a végsõ választ: miként halhatna meg. Murray feladata megtalálni ennek a kérdésnek a válaszát.
Galaktika 132.

Egy foy másképp csinálja

Egy foy szerelmi bánatában öngyílkosságot követ el a Földön. Maude Briscomindent megtesz, hogy a lény szíveit megszerezze. Felajánlják neki a szíveket, cserébe siratódalt énekelafoy sírja fölött Harold kórusa, hogy visszakerüljön szülõbolygójára.
Galaktika 132. ; X-magazin 97/8.

Theszpisz

Herb visszautazik egy idõgép segítségével a múlt századba, hogy megszerezze Gilbert és Sullivan egy elveszett operáját, a Theszpiszt. Sikerûl az akció, de megváltozott Herb jelene, ahol felesége autóbalesetben meghalt.
Orion II/2.

Milyen jó lehetett

2157. A gyermekek otthon tanulnak komputerek mellett, és ezt Margie nagyon unja.Egyik barátja talál egy régi könyvet, mely a régi iskoláról ír. Margie nagyon irigyli az akkor élt gyerekeket,és biztosra veszi, hogy nagyon szerettek iskolába járni.
Orion II/3.

Szelíd keselyûk

Hurriánok tizenöt éve várják, hogy kitörjön egy atomháború a Földön. A túlélõkkel megkereskedelmi szerzõdéseket kötnek, persze a saját javukra. Ám, az emberek csak nem robbantják ki a háborút.Mivel a hurriánok képtelenek az erõszakot alkalmazni, elhagyják a Naprendszert. Elõre rettegnek attól a naptól, mikor az emberiség kilép a világûrbe anélkül, hogy átélt volna egy atomháborút.
Galaktika 142. ; X-magazin 97/11.

A daloló harang

Peyton daloló harang-köveket hoz illegálisan a Holdról a Földre. A tettestársát még a Holdon agyonlõtte. A rendõrség Wendwll Urth segítségét kérik, aki hamar bebizonyítja, hogy Peyton a Holdon járt.
Galaktika 64. ;  Harcjáték

Libamájpástétom

A tudósok felfedeznek egy mutáns ludat, amely arany tojásokat tojik. Hosszú kísérletekután rájöttek, hogy a lúd egy élõ nukleáris reaktor. Mivel ötlet híján nem tudják folytatni a kísérleteket, ezértAsimovval megíratják a történetet, hátha valakinek beindul a fantáziája.
Galaktika 66.

Mese a három királyfiról

Micrometrica szegény királyságában élt három királyfi. Primus nagyon erõsvolt, Secundus forgatta a legügyesebben a kardot, Tercius verseket írt és énekelt. Elindultak megszereznia leggazdagabb királylány, Meliversa hercegnõ kezét. Egyedül Tercius az, aki önmagáért szereti meg a hercegnõt.
Galaktika 170.

Az abszolút bûn

A Baker Street-i szabadcsapat nagy rajongója a híres detektívnek, Sherlock Holmesnak. Élete fejtegetése közben felvetõdik Moriarty professzor "Egy aszteroida dinamikjája" címû munkája.Egyikük egy remek logikai lánmcolatot épít, miszerint Moriarty annak az aszteroidának a dinamikáját írta le, mellyel elpusztítható a Föld.
Galaktika 155.

Hajótörés a Vesta térségben

Csak hárman élik túl az Ezüst Királynõ nevû ûrhajó katasztrófáját. Levegõjük és élelmük pár napra elegendõ és körpályára álltak a Vesta aszteroida körül. Egyedûl vízben bõvelkednek. Moore ötlete nyomán a vízet kiengedik a világûrbe, ahol azonnal felforr, és megtolja a roncsdarabot a Vesta felé. Megmenekültek.
Galaktika 1.

Évforduló

Húsz év múlva találkozik a három jóbarát, és nosztalgiával emlékeznek az Ezüst Királynõûrhajó balesetére. Azon az ûrhajón utazott a Naprendszer legnagyobb tudósa is, és vele pusztúlt a legújabb találmánya is. A három barát az elõteremtett információból kikövetkezteti a találmány milyenségét,és megdöbbenve veszik tudomásul, hogy a roncsról hozott szuvenír egy távcsõ meg egy mikroszkóp, delencse nélkül.
Galaktika 1.

A pokol tüze

Az egybegyült tudósok izgatottan várják a legutóbbi atomrobbantásról készített film szuperlassított változatának megtekintését.A félelemtõl megkövülten nézik a robbanás fényébõl kiemelkedõSátán kacagó arcát.
Galaktika 154.

A sztrájktörõ

A Földrõl szociológus érkezik az Elsevere kisbolygóra, ahol a felszín alatti társadalmat szeretné tanulmányozni. Ottléte alatt sztrájka lép az emberi salakanyagokat újrahasznosító-szerkezet kezelõje,tiltakozásul az õt sulytó társadalmi kirekesztés ellen. A földi vállalja a sztrájktörõ munkáját, és a kezelõ lelkére beszél. De, az elseveri emberek õt is kirekesztik maguk közül, és így kénytelen hazautazni a Földre.
Galaktika 15.

Az utolsó kérdés

Az emberiség sokmilliárdos léte alatt sokszor feltették a kérdést az egyre bonyolultabbáés hatalmasabbá váló komputernek: visszafordítható az entrópia?A Komputer az adatok elégtelensége miatt sosem tudott válaszolni. Megszünt az ember, megszünt a Világegyetem, és a Komputer rájött a válaszra,s nyomban munkához látott. Majd mondotta: Legyen világosság.
Galaktika 30.

Hit

Toomey rádöbben, hogy õ tud repülni, de ezt senki sem akarja neki elhinni, még ha az illetõ a sajátszemével látta is. Ekkor a férfi más taktikához fog: sok helyen sok ember elõtt lebegett, majd az egészet letagatta. Az emberek két dolgot tehettek, vagy hisznek Toomey levitációjában vagy õrültnek tartják magukat.Inkább Toomeynak hittek.
Galaktika 19.

Mit neveznek szerelemnek?

Egy földönkívüli be szeretné bizonyítani felettesének, hogy a földi emberekkét külömbözõ nemre választhatók és nemi kapcsolat útján szaporodnak. Ennek bizonyítására egy férfit ésegy nõt hozat az ûrhajóra, de az alanyok nem igazán készségesek. A felettes meggyõzõdése, hogybeosztottja elmélete badarság és szabadon engedi a két embert. Az események után a két ember intim kapcsolatba kezd, amit a földönkívüli észrevesz, de ûrhajójuk már kilépett az idõsztázisból.
Galaktika 14. ;  Metagalaktika 1.

Zöld foltok

Egy idegen világba landolt földi ûrhajóra fellopódzik a helyi fauna egyik képviselõje, hogy a Földre jutva az egész emberiségbõl egy közös tudattal rendelkezõ életmasszát alkosson. Az egyik vezetékhelyébe álcázza magát, de mikor a földreszáll az ûrhajó a lény szénné ég. Ez a vezeték látta el árammal a zsilipajtót.
Galaktika14. ;  A találkozás

Fiam, a fizikus

Anya meglátogatja fizikus fiát az intézetben, ahol nagy az izgalom, mert egy expedíció a Plútóra landolt. Baj van a kommunikációval, hisz egy üzenetváltás több órát vesz igénybe. A fizikus édesanyja adja meg a választ a problémára: folyamatosan beszéljenek mind a két oldalon, a kérdéseket meg ültessék bele a monológba.
Galaktika 14.

Gyönyörû idõ van...

Hanshaw-éknál elromlott az Ajtó, ami egy teleportáló kapu, és a kisfiú kénytelengyalog menni az iskolába. Késõbb a gyerek viselkedése gyökeresen megváltozik, egyre többet szeretne sétálni a természetben. Az anya orvoshoz fordúl a gyerek természetellenes viselkedése miatt. Az orvos rájön,hogy milyen jó dolog sétálni a délutáni napsütésben.
Galaktika 21.

Sol emberszabású lényei

A Galaktikus Kongresszus tagjai sorába venné a Földet, de az emberek tiltakoznak ellene. A Galaxis legnagyobb pszichiáterét, Porust küldik az ügy kivizsgálására. Porus felfedezi, hogy aföldi emberek reakciói eltérnek a Galaxis más emberszabású lényei reakcióitól. A földiek tudnak egyedül tömegesen pánikba esni. A pszichológus ezt a különlegességet kihasználva ráveszi az emberiséget a csatlakozásra,és pökhendi tudóstársait is megleckézteti.
Szuperneutron

A képzeletbeli

Porus, a legnagyobb pszichológus képzeletbeli mennyiséget helyez egyenleteibe, amivelmegoldja izgató matematikai problémáját. Tudományos körökben óriási felfordulást kelt felfedezése. Két gyakornok pszichológus átülteti gyakorlatba Porus számításait, mire egy növekvõ, halálos energiagömböt hoztaklétre. Porus az egyetlen, aki megfékezheti és elpusztíthatja az energiagömbötA sikeres akció után megtudjafelesége fura viselkedésének okát is.
Szuperneutron

Félvérek a Vénuszon

Félvérek a Vénuszon akarjá felépíteni földalatti városukat, miután elmenekültek aFöldrõl. Telepatikusan kapcsolatba lépnek a vizekben élõ félénk vénuszi kétéltûkkel és megbarátkoznak velük. Az idõközben odatelepült földi családokat a kétéltûek segítségével sikerûl elijeszteni földalatti városukközelébõl, amíg sikerül befejezniük védelmi rendszerüket.
Szuperneutron

História

A magas szellemiségû marsi civilizáció történésze a huszadik századdal foglalkozó könyvet ír a Földrõl, amikor kitõr a háború a Vénusz ellen.A történész mellékesen megemlít egy régi marsi fegyvert, mirea vesztésre álló földi hadviselésaddig nyaggatja õt, amíg sikerül a fegyvert rekonstruállni. A Föld gyõzött,a történész meg boldogan folytatta az írást.
Szuperneutron

Átöröklés

Az ikerpár egyik tagja a Ganymédeszen nevelkedett, a másik a Föld legjobb egyetemeire járt.Találkoznaka Marson, ahol szembetünik ellentétes felfogásuk a gépekkel szemben. Egy katasztrófa bekövet keztével döbbennek rá, hogy egymás tapasztalata nélkül nem tudnák elhárítani a bajt.
Szuperneutron

Karácsony a Ganymedesen

Egy ember magyarázatán felbuzdúlva beszüntetik a ganymedesi bennszülöttek a rakodást, míg el nem jön közéjük a Mikulás. A földi személyzet egyik tagját beöltöztetik Télapónak, hogymeglegyen a helybéliek öröme, mert munkájukra nagy szükség van.
Szuperneutron

Az átverés

Az Arcturus Egyetemre elöszõr kerülnek földi diákok, és néhány idõsebb humanoid diák megakarja tréfálni õket. A földieket egy tiltott bolygó primitív õslakosai közé teszik és kíváncsian várják a végeredményt. A földi diákokat istenként tisztelik a bennszülöttek, majd azok parancsára elfogják a csínytevõ humanoidokat. A saját csapdájukba esett öregdiákokat a földiek leleménye és pszichológiai tudása menti meg.
Szuperneutron

Kis ember a földalattin

A földalatti egyik kalauzát, több utassal egyetemben, eltéríti egy kis ember, akiegy isten. Így toboroz magának híveket. Több tanítványa fellázad ellene, kreálva egy ellen-istent, amit épphogy hatástalanít a kis ember. Szerinte az ember nem való istennek, ezért a kalauzt is visszaküldi a normál életbe./Társszerzõ: James MacCreigh/
Szuperneutron

Törvényes rituálé

Harley egy farmot örökölt nagyapjától, ahol egy szellem lakozik. Egy Nicolls nevû ember segítségével sikerûl elûzni az idegent. A szellem perre viszi a dolgot, melyet meg is nyer. Nicolls örül ennek, mert õ is szellem, és ezután a per után a szellemeknek joguk lesz a házfoglaláshoz.
Szuperneutron

Idõcica

Az öreg Mac meséje a négydimenziós macskákról, melyeknek elég bonyolult volt az etetésük. Atudósok darabonként egymilliót fizettek volna értük, de a macskák sorra elpusztúltak.
Szuperneutron

Szuperneutron

A Tiszteletreméltó Társaság tizenhatodik ülésén egy kívülálló elmesél egy történetet azáltala felfedezett Szuperneutronról, mely felrobbantja a csillagokat. Számításai szerint egy órán belül a Nap is felrobban. A katasztrófa nem következik be, és az illetõt megválasztják a Társaság elnökének. Az egyik tagszerint a történet egyáltalán nem kitaláció.
Szuperneutron

Hogyan ne építsünk robotot?

Egy robottervezõ mérgelõdései egy tévésorozatról, ahol bemutatják a legújabb robottipust, mely egy megtermett nõi alakkal látták el. A tervezõ rámutat több, szerinte lényeges szerkezeti hibára, majd felteszi a kérdést. Vajon mire használja tulajdonosa, McDonald pszichiáter ezt a nõ alakúrobotot.
Galaktika 21.

Csak mi vagyunk itt...

Két fiatal tanársegéd egy újfajta, hordozható, gondolkodó gépezetet konstruálössze. A gép önállóan cselekszik és védekezni is tud. Kikapcsolni is csak úgy sikerûl, hogy a barátnõ dühkitörése eltereli a gép figyelmét. Kikapcsolása elõtt a gép még ráförmed az egyik tanársegédre: kérje már mega lány kezét.
Riadó a Naprendszerben

Haldokló éjszaka

Villiers professzor meghal és a tömegátviteli kisérleteinek leírása eltünik. A tíz évvel ezelõtti osztálytársait gyanusítják a tett elkövetésével. A sikertelen nyomozás után Urth extraterrológushoz fordulnak, aki rövid idõn belül kideríti a tettes kilétét. Az elkövetõt elárulja saját megrögzött szokása, melyet a Merkuron szerzett.
Kaland a végeken

Hideg vagy meleg

Kis baráti társaságban Griswold elmesél egy történetet. Egy öreg professzor megleli azöregedés ellenszerét, de már haldoklik. Asszisztensét utasításokkal lkátja el, aki nem érti, hogy hány fokonkell tartani a két preparátumot. A segéd elszalasztotta a megfelelõ idõpontot, így elveszett a halhatatlanságtitka. Griswold rájött a professzor szerinti megfelelõ hõfokra, de már semmi haszna.
X-magazin 96/1. ; Rakéta regényújság

Az üzenet

Egy XXX. századi megfigyelõ érkezik a II. világháborús oráni tengerpartra. Szeretné valamiveljelezni ottlétét, ezért felírja egy kunyhó falára: itt járt Kilroy. Ezzel egy divatot indított el.
X-magazin 97/5.

Vízzel borított hely

Két földönkívüli keresi fel a helyi seriffet, aki épp az adóbevallásával van elfoglalva. Akét idegen egy vízzel borított helyrõl érkezett és az elnökkel akarnak beszélni. A mogorva seriff kidobja a kétférfit. Helyettese rádöbbenti hibályára, mert a két férfi nem olsz volt és nem Velencébõl jöttek.
X-magazin 97/7.

Vegye meg a Jupitert

Egy földönkívüli kereskedõ megvásárolja a Jupitert a Föld kormányától, hogy a légkörét hírdetõtáblának használhassa. Az emberek komolyan fontolgatják, hogy áruba bocsátják a Szaturnuszt is.
X-magazin 97/7.

Így történt

Az Istentõl kapott ismereteket Mózes lediktálta Áronnak, de a papirusztekercsek drágaságamiatt hat napra rövidítették a Világegyetem történetét.
X-magazin 97/8.

A varázsige

Egy nap Multivac semmilyen parancsot nem hajlandó teljesíteni. szétszedik a gépet, de semmilyen meghibásodást nem találnak. Szöget üt az egyik technikus fejébe, hogy a gép egyre több emberi érzelmetvitt programozásába. A következõ programozásnál megkéri a gépet a válaszadásra, mire Multivac örömmel tejesíti azt.
X-magazin 97/9.

A két centiméteres démon

Az író ebben a történetben találkozik elöszõr George-dzsal, akinek van egy sajátkis démona.A démon teljesíti a férfi külömbözõ kívánságait. Elöszõr egy közepes kosárlabdázó teljesítményénjavít. Minden mozdulatával a kosárba dobja a labdát. Csak az a baj, hogy nem tesz külömbséget a két kosár között. A befuccsolt kosárlabdázó inkább elment fizikusnak.
Új Vénusz 91/1.

A hivatás

A távoli jövõben a tudást mágnesszalagról ültetik közvetlenül az agyba. Az úgynevezett MûveltségiNapon meghatározzák minden ember foglalkozását agybéli képességei szerint. Platen megrendültenértesül arról, hogy az õ agya képtelen bármely szalag tudásanyagát elfogadni. Hasonló emberek között kell ezután élnie. Fellázad helyzete ellen, és felfedezi a könyvekbõl való tanulás lehetõségét is. Önerõbõl kifejleszt egyúj oktatási rendszert. Ekkor tudatják vele, hogy egy bonyolult és hosszadalmas válogatómunka eredményekéntaz emberiséget vezetõ tudósok csoportjába léphet.
Halálos ítélet

Halálos ítélet

A Galaktikus Konföderáció egyik tudósa felfedezi egy rég kihalt és magasrendû civilizációtkifejlesztett faj fõvárosát. Régi írásokra támaszkodva megleli azt a bolygót, ahol kísérletképpen pozitronaggyalandroidok élik életüket. A tudós húsz év múltán értesíti a Konföderációt. A régi faj fõvárosába utazó politikusa Szövetségre veszélyt hozónak titulálja, és elrendeli a kísérleti bolygó elpusztítását. A tudós figyelmeztetniakarja a Föld lakosságát a veszélyre.
Halálos ítélet

Nincs kapcsolat

Sok millió évvel az emberiséget kipusztító atomháború után, az egykori Észak-Amerika területén élõ intelligens medvék találkoznak az Európai kontinensen élõ csimpánz utódaival. Az egyik medvetudós kapcsolatot feltételez a valamikor élt ember és a csimpánz között, de nem tudja bizonyítani.
Halálos ítélet

A Fekete Királynõ versenye

Egy fizikus felfedezi azt a módszert, melynek segítségével tárgyakat lehet viszszaküldeni a múltba. A fizikus egy professzor segítségével ógörög nyelven írott pergamen tekercsen tudományos felfdezéseket küldene az ókorba. Ezzel szeretné megváltoztatni a múltat. Bár a kísérlet sikerül, a fizikus meghal a fölrobbant erõmûben. A nyomozóknak elmeséli a professzor, hogy csupa olyan felfedezést írt a levélbe,amitmár akkoriban is ismertek.
Halálos ítélet

Föld Anya

A távoli jövõben a Föld súlyosan túlnépesedett, míg az ötven gyarmatosított bolygón aligötszázmillió ember él. Óriási a gazdasági és technikai külömbség. Egy földi politikus a Külsõ Világok indítottaháborúba kényszeríti a Földet, amelyet törvényszerûen el is veszített. Ezután a földiek rákényszerûlnek, hogyönerõbõl ismét talpra álljanak, és meghódítsák az Univerzumot, amit a Külsõ Világok emberei nem tettek meg.
Halálos ítélet

A tréfamester

Mayerhof anekdótákat olvas Multivac-nak, mert választ keres a humor keletkezésére. A számítógép szerint a vicc földönkívüli találmány, amelynek célja, hogy lemérje az emberek intellektuális fejlettségét. Ha az emberek rájönnek a humor eredeti céljára, elveszítik humorérzéküket. Mayerhofnak azóta egy viccsem jut eszébe.
A pokolba tartó vonat ; Piknik a senkiföldjén

Alkony

Lagosh egér hat nap ragyogja be, ezért soha nincs éjszaka ezen a bolygón. Viszont kétezer évenként egy óriási sötét test eltakarja a napokat, leszáll az este, és megjelennek a csillagok. Az emberek eszüketvesztik ettõl a jelenségtõl, és elpusztítják civilizációjukat.
A pokolba tartó vonat

A marsbeliek útja

A Hold, a Vénusz és a Mars gyarmatosítása után politikai csoport az ûrbéli tevékenységek leállítását szorgalmazza. Erõsen korlátozzák az ûrhajók meghajtására használatos víz mennyiségét, pedig a Föld vízkészlete ezen a téren kimeríthetetlen. Néhány marsi telepes elrepül a Szaturnuszhoz, hogy a gyûrûben megfagyott vízbõl hozzon egy keveset, ami száz évre ellátja üzemanyaggal az ûrhajókat.
Marslakók második inváziója

Aszlányi Károly

A részeges kaktusz

A nemrégiben elhunyt Triglav Bódog naplójából szemelvényeket elevenítettek fel. Szomszédasszonya kis idõre áthozzta csenevész kaktuszát, míg õ távol van. Bódog bort önt a kaktusz cserepébe, amitõl a növény idült alkoholistává züllik. A kaktusz Bódog távollétében hét deci konyakot sikerül felszívnia, de szervezete nem bírta ki.
A hazugság halála

Özöngáz /részlet/

Katalin és férje Londonban tartózkodnak, mikor a spanyol légiflotta lebombázza és elgázosítja a várost. Sikerül élve elhagyniuk Londont és Belgiumba, majd Genfbe menekülnek. Az angol-spanyolháború egész Európára kiterjed. Milliók hallnak meg a különféle mérges gázok és a terjesztett járványok miatt.Fõhõs gyûlölni kezdi saját emberi mivoltát.
A hazugság halála
 
 

Atienza,Juan G.

Egy kisbolygó elsiratása

Bram és Creak, miután eltévesztették a Föld felé vezetõ utat, jól berugtak és leszálltak egy kisbolygó felszínére. Három napig mászkáltak a szürke porban, és fürödtek a sós pocsolyákban. Indulásuk elõtt Creak mintát vesz a szürke porból. Késõbb a tudósok kimutatták, hogy egy magasrendû civilizációlétezett a kisbolygón, egy mikróemberiség, de a két ûrhajós kipusztította.
Galaktika 36.

Egy ember egyedül maradt

Braulió fura jelenséget fedezett fel magán: külömbözõ testrészei össze-vissza kezdtek növekedni. Az orvosok tanácstalanul álltak az eset elõtt, az emberek undorral fordúltak el tõle.Végüla hegyekbe menkült az emberek elõl. Galaktika36.
Sweet XX5Juan felébredve meglepetten veszi észre apró tárgyainak eltünését. A rendõrség értetlenül áll azöngyújtók, villanykörték, vasalók és zárak ellopásánaka ténye elõtt. A tettesek a távoli jövõben élõ régiségkereskedõ segédei voltak, mert az embereken úrrá lett a XX. századi dolgok imádata.
Galaktika 24.

A falánk

A gyermektelen házaspár egy krokodílbõr táskához jut, amely a beléhelyezett tárgyakat jóízûenelfogyasztja. A táskát gyermekükként szeretik és csak sonkát, meg rákokat adnak neki eledelül. A táska etetése felemészti fizetésüket, ezért a férj feláldozza a jobb kezét.
Galaktika 24.

A törvény táblái

Fernandó a ritka K genetikai csoportba tartozik, akik csak K genetikai nõt vehetnek feleségül. Egész vagyonát felemészti a megfelelõ nõ keresése, akirõl végül kiderûl, hogy férjezett. Fernandó talál olyan törvénycikkelyt, mely alapján jogszerûen megölheti a féjet, és õ lép a helyébe. De boldogsága rövid,mert feltünik a következõ K genetikai csoportba tartozó férfi, aki az õ helyére pályázik.
Galaktika 24.

Három- vagy négymilliárd kivándorló

A túlnépesedett emberiség egyetlen lehetõsége, ha Ruffin profra hallgatva a távoli múltba telepítik a fölös embermennyiséget. Az idõ elõtti túlnépesedéstõl nem kell tartani, hiszena bolygó geológiai változásai elpusztítják õket. Az elsõ embercsoportok elküldése után elõtünik a Föld új arculata, amit a geológiai változásokat túlélt emberiség alakított ki. A hatalmas túlnépesedéssel küszködõ új emberiség is az elõdeikhez hasonlóan akarják megoldani e problémát.
Galaktika 24.

Tükörkép

Amty Wauxham felfedezi az antianyag tárolásának módjá, ami segítségével a legpusztítóbb bomba elkészíthetõ. Miközben a Védelmi Bizottság elõtt kifejti felfedezése lényegét, belép a terembe antianyag tükörmása. Mikor kezetfognak, az intézet és környéke eltünik egy hatalmas robbanásban. Mahxuaw így mentette meg e pusztító fegyvertõl a kozmoszt.
Galaktika 28.
 
 

Austen,William

Az eltünt Peter Rugg

Rugg Bostonban lakott, még a függetlenségi háború elõtt. Egy hamari kijelentése miatt lovasfogatával és egyetlen kislányával, majd hetven éven keresztûl kóborólt míg végûl hazatalált. Eltünt a háza, a felesége, szomszédai, az egész múlt, és a mostani századnak sosem lehet teljesértékû tagja.
Galaktika 96.

Vissza a fõlapra