A Magyarországon megjelent sci-fi novellák gyûjteménye

Összeállította: Norris

HTML forrás: Györgyi Ákos 1999.05.13
Frissítve:1999.07.12 ; 1999.10.08 ; 1999.11.03

B
 
 

Babits Mihály

Két fantázia

Az elsõ történetben egy kísérletezõ férfire olyan illatanyagot kibocsátó folyadék kerül, melyre élénken reagálnak a méhek. Még a férfi sírját is körüldongják. A másodikban a kutató a kutya szaglásával vetekedõ illatérzékeléssel sújtja a sors. A különleges szaglása miatt percekre elveszíti emberi mivoltát és szétmarcangolja felesége szeretõjét.
Galaktika 35.

Elza pilóta avagy a tökéletes társadalom (részlet)

A háború levonult a föld alá. A katonák vakond módjára fúrják a földalatti járatrendszereket, amit az ellenség megpróbál berobbantani. A földalatti élet elállatiasította az embereket. Elza ,mint pilóta, elkiséri Schulberg professzort a legújabb állásokba, ahol szemtanuja lesz kedvese kivégzésének.
A hazugság halála

Baciu,Camil

A nagy törvény

A távoli jövõ egyik fiatal kozmonautája beutazza szinte az egész Univerzumot, és céltalannak találja életét. Egy távoli bolygó kertjét elpusztítja egy felrobbanó ûrhajó. A kataklizmát egy satnya, kornyadozó facsemete éli túl. A kozmonauta saját vérével tartja életében a fát, míg új helyet nem talál számára. A fiatalember boldog, hogy megtalálta élete értelmét: az élet terjedésének elõsegítése.
A kozmosz hullámhosszám

Bahnov,Vladen

A csillagokba

Egy ûrhajó halad a betelepítendõ bolygó felé. A fedélzetén utazó emberek, hogy ne vesszen kárba az utazás alatt átaludt idõ, hipnotréning segítségével álmukban tanulnak. Ezen okból egyre többet alszanak.
Galaktika 13.

Somnambula

Der-LLL fantasztikus író új novellájában szereplõ emberrel nincs megelégedve Der-S, a somnambulai fanti kiadó szerkesztõjét. Szerinte olyan lény, akinek csak két keze, két lába, és két szeme van, ezenkívül nem telepátiával kommunikál, egyszerûen nem létezhet. Der-LLL átírja novelláját, amely azután nagy sikert arat.
Galaktika 13. ; Metagalaktika 1.

A siker receptje

Christie feltalálta a gépi recenzenst, amely megbízhatóan megállapíta egy kéziratról, hogy sikeres lesz vagy sem. A régi könyveket sorban átlapoztatják a recenzesben. A legmagasabb értéket egy 1925- ben kiadott szakácskönyv kapta.
Galaktika 13.

Hát így történt a dolog...

A neander-völgyi emberekhez leszáll egy ûrhajó, és az Ég Fiai sok hasznos és bölcs dologra tanítják meg õket. A törzs egy ifjú vadásza hamarabb rájött ezekre a dolgokra, de az öreg törzsfõnök mindig lehurrogta. Késõbb a fiatal megtartotta magának ötleteit és szép csendben nekilátott a bronzkorszaknak.
Galaktika 21.;  Metagalaktika 1.

Bajzafi Ferenc

Kiber kölcsön

Mr. Reed kölcsönbe vesz egy robotot, hogy sikeresen eljusson a kutatóállomáson élõ kedveséhez. A gép nagyon megkedveli gazdáját és viszont. Megérkezésükkor a lányt sehogy sem engedi a férfi közelébe a robot, és õ próbál a férfi mellé bújni. Mr. Reed vissza térve a kölcsönzõbe megfogadja, hogy legközelebb androidot visz magával.
Menekülés a Naprendszerbõl

Csalán

A Földet hatszáz éve elhagyott ûrpilóta végre hazatér. Keresni kezdi az embereket, ám csak egy õsember kinézetû egyént talál, de az is meg akarja enni. Egy törpe jön ki a barlangból, ráugrik az õsemer nyakába és elrugtat vele. A pilóta inkább elmegy egy újabb hatszáz éves útra.
Vega 1.

Színmagyarázat

A színek elmagyarázása egy ûrexpedíció tagjainak sorsán keresztûl.
Vega 2.

Bermuda

Prior elküldi Pilótáját, hogy új szerzeménnyel bõvítse Gyûjteményét. Bermuda térségben egy repülõgéphordozót hírtelen egy hatalmas gigászi karom a világûrbe ragadja. Pilóta elégedetten szemléli zsákmányát.
Vega 8.

Éntipus

Az atomháború után már csak a harci robotok maradtak meg, a beléjük ültetett parancs szerint mégmindig pusztítva egymást. Az egyik harci robot, mielõtt végleg elromlana, visszaemlékszik az Emberrel töltött idõre.
Hungarocon'92

Földi termés

Egy férfi meglátogatja hugát és sógorát. Elbeszélgetnek a marslakókról, akik nemrég érkeztek a Földre. Sógor elmeséli, hogy befogadtak egy marsi házaspárt, és a marsi nõ nemsokára megszûl egy marsi fiút. A hatalmas magtárban laktak, ahová a napokban a fejükre öntöttek negyven tonna kukoricát. A marsi házaspár túlélte a kalandot, de azóta keresik kisfiukat.
Hungarocon'92

Baka István

A kisfiú és a vámpírok

A Harmadik Világháború után Magyarország számtalan kis királyságra esik szét. Az egyik kis városállam, Sárd lakosai felkelést készítenek elõ a helyi despota ellen, amikor egy vámpírrá változott ember szedi köztük áldozatait. Pár napon belül már csak egy kisfiú élõ ember a környéken, de õ is áldozatul esika vérszívó járványnak. Ezután megérkezik a szomszéd király seregének élén...
Vámpírok és csillagok

Bakos József

Az inverz Machbeth-paradoxon

Egy tudós elgondolkodik a jövõbelátás lehetõségeirõl és az idõutazásról. Gondolatmenetében arra lyukad ki: ha elültetjük az idõutazás gondolatát a köztudatban, az a jõvõben valóra válik. A gondolat olyan hatalmas erõ lett, hogy pusztán a létezése befolyásolja a téridõ és anyagenergia formáját és struktúráját.
Menekülés a Naprendszerbõl

Balázs Árpád

A találkozás

A földi ûrhajó idegen bolygót fedez fel. Az ott találkozó életformákvizsgálódása közben az egyik gömbszerû idegen átveszi a hatalmat az úrhajó felett. Elindulnak a Föld irányába, de a kapitány megsemmisíti az ûrhajót. A gömbszerû idegen visszaugrik a múltba és békén hagyja az embereket. ( >>> H. W. Franke Invázió) !
A találkozás

Ballard,James Grahan

Halott idõ

1945 Sanghaj. Három napja vége a háborúnak. Fõhõsünk egy internáló táborból elindul, hogy megkeresse szüleit egy másik táborban. A japánok teherautóra ültetik, és elküldik egy temetõbe, hogy a legutóbbilégitámadás halottait szállítsa oda. Útközben többszõr kísérletet tesz a holtak elhagyására, ám végül még újabb halottakat rak a kocsira. Mire a szülei táborába ér, úgy érzi õ a halottak feltámasztója.
Galaktika 172.

A behatoló

Pangborn egy szolárium üldögél tolószékében, képernyõkkel és gépekkel körülvéve. Egy nap egy idegen jelenlétet érez lakéséban. Tûvé tesz mindent, de az idegent nem találja. Késõbb a behatoló külömbözõ módon próbál az életére törni. Végül rádöbben: õ maga az idegen is egyszemélyben.
Galaktika 172.

Családi boldogság

A történet a jövõben játszódik, ahol tiltott a személyes találkozás. Mindenki pár négyzetméteren lakik, és kamerán keresztûl érintkezik a külvilággal. A gyermekek lombikban születnek, és a házaspárok képernyõn keresztûl élnek házaséletet. Egy apa a tilalom ellenére mégis megpróbálja a személyes találkozást feleségével és kisfiával, amit épp hogy túlélnek.
Galaktika 172.

Õrült szenvedélyek

A történetet egy nõgyógyász meséli el egy árva kislányról, aki a halott apja által támogatott menhelyen él. A kislány rögeszméje, hogy õ Hamupipõke, s várja a királyfit. Az orvos megpróbálja meggyógyítani. Valójában az orvos lakik a menhelyen, és neki van rögeszmélye, hogy õ a királyfi a lánya meg Hamupipõke.
Galaktika 172.

Kellemes vakáció
Egy asszony képeslapot küld barátnõjének, melybõl kiderül, hogy a kormányok a felesleges embereiket elküldik nyaralni egy kellemes szigetre, és ottfelejtik õket. Egyszerûbb õket így eltartani, mintha otthon lennének.
Galaktika 172.

Mosoly

A fõhõs egy régisékkereskedésben meglátott egy tökéletesen élethû nõi bábút. Rögtön megvette éskiállította a társalgójában. Egy hét múlva rádöbben, hogy nem egy bábúval áll szemben, hanem egy ügyesen kipreparált nõi testtel. A férfi azonnal beleszeret. Kozmetikust hív a nõhöz, aki megpróbálja elcsábítani a bábút. A tulaj bosszúból hagyja elfonnyadni a preparátumot.
Galaktika 172.

Állatõv

A pszichológiai égbolt állatjegyei elavultak, az új kor új állatjegyeket követel. Ezeket az állatjegyeket egy különleges fiatalember kutatja meg, akinek balra csavarodik a DNS-lánca. Tudósok szerint egy tükörvilágegyetembõl érkezett.
Galaktika 172.

Új a nap alatt

A Holdra leszállt ûrhajósok egy újfajta betegséget hoztak magukkal, amitõl az emberek öntudattal eltöltött idejük egyre jobban csökken. Franklin rájön, hogy amint mindenkinek elfogy az ideje és meghal, szántalan idõben léteznek tovább.
Galaktika 172.

A holnap regéi

Harminc évval az ûrkorszak után furcsa járvány üti fel a fejét. Az emberek menekülnek a napsütés elõl, és mindenki ûrhajósnak képzeli magát. Sheppard felesége után megy Cape Canaravalbe, hogy megtalálja õt. Õ is ebben a betegségben szenved, s végül halál helyett egy mésik dimenzióba kerül, ahol minden frissnek és újnak tünik.
Galaktika 172.

A vízbe fúlt óriás

A vihar egy óriásférfi holttestét sodorta partra. Az emberek elõszõr néma áhitattal szemlélték a különös jelenséget, majd össze-vissza járkálták a halottat. Miután a tudósok is megvizsgálták az óriást, nekiláttak a test feldarabolásának. Végül már csak a bordák álltak a part homokjában.
Galaktika 15.

Mindent a fogyasztóért

Az évenkénti öt százalékos nemzeti jövedelem növekedésének érdekében az emberek tizekét órátdolgoznak a héthat napján,s mindenszabadidejüketvásárlással töltik.Hatalmashírdetõtáblákat állítottak fel az út mentén, amellyekkel az embereket tuda talatt befolyásolják, hogy még többet vásáróljanak. Egy lázadó lelkületû ember bebizonyítja orvos batátjának a táblák lelki manipulációját, de van-e lehetõség a folyamat leállítására?
Ötvenedik

Hatalmas térben

Mr. Ballantyne válása és balesete után úgy dönt, hogy szakít a társadalommal és nem lépi át háza küszöbét. Nagyon jól érzi magát bõrében, s mikor elfogyott az élelme, elõbb a szomszédai állatait, majd a tévétársaság szerelõjét is elfogyasztja. Az éhségtõl az a hallucinációi támadnak, mintha hatalmasra nõtt volna körülötte a lakás és õ eltévedt benne. Végül befekszik a fagyasztóba, halott titkárnõje mellé.
Galaktika 163.

Príma Belladonna

A fõhõs tulajdonosa egy üzletnek, ahol külömbözõ éneklõ virágokat termesztenek, és adnak el. Egy nap gyönyörû nõ érkezik a városba, akinek gyönyörû énekhagja, és csak az i-gó-ban. A lány duót énekel a kán-pók orchideával, amibe késõbb a növény belepusztúl. Az eset után a lány eltünt.
Galaktika 14.;  Metagalaktika 1.

Gioconda háza

Maitland szemeit baleset érte, ezért egy ideig kötést kell viselnie a fején, amitõl ideiglenesen megvakult. Ezalatt belsõ szemével meglát egy gyönyörû varázslónõt, Giocondát, aki a tengerparti barlangban él. Mikor az orvos leveszi szemeirõl a kötést, a nap fénye eltünteti Gioconda arcát. A férfi megvakíttatja magát a sirályokkal, hogy ismét láthassal Giocondát.
Galaktika 16.

A végsõ part

Traven egyedül bolyong az atomkisérletekhez használt sziget bunkerei között. A sziget külseje valami módon összefügg az idõrõl alkotott öntudatlan képzeteivel és a saját halálának elfojtott elõérzetével. A haditengerészet megpróbálja elvitetni a szigetrõl, de ügyesen elbújik elõlük. Végül eltársalog egy partravettet japán holttestével.
Galaktika 30.

Mélypont

Az emberiség a Mars lakhatóvá tétele közben felhasználja a Föld légkörének felét és az összes tengerek vizét. Már csak pár ember tengõdik a Földön. Holliday viszont itt akar maradni, ezen a lepusztított bolygón. Az Atlanti-óceán helyén maradt tóban talál egy macskacápát, és megpróbál egy újfajta életformát kitenyészteni.De a halat elpuszítják a suhancok.
Galaktika 30.

Bán János

A kivégzés végetért

A túlnépesedett és haldokló Föld leghatalmasabb csatahajója egy idegen naprendszer mellett halad, mikor egy neutroncsillag megváltoztatta a pályáját. Találnak egy lakott bolygót és nekilátnak hóhéri munkájukhoz. Elpusztítják az élõket, hogy a bolygó ásványkincseihez hozzáférjenek. De felrobban a csatahajó is, és csak egy ember marad életben. Késõbb ez az ember zokogva meséli el egy földönkívülinek, hogy a pályaeltérés miatt, magát a Földet pusztították el.
Vega 8.

Bangó János

A szerzõdõ szabadsága

Egy ügynök életszerzõdést próbál aláirattatni az elbeszélõvel, de hírtelen eltünik, csak egy fehér lap és a tolla marad utána. Napokkal késõbb ismét találkoznak. Az ügynök egy vulkáni kürtõbe ugrott. Az elbeszélõ visszaadta a tollát.
X-magazin 97/8.

Barbenko,Vitalíj

Futás

Futó különleges betegségben szenved, olyan sebesen és erõteljesen ver a szíve, hogy állandóan futnia kell, nehogy meghaljon. Szegény fiúnak teljesen magányosan kell lefutnia az életét.
Galaktika 39.

Barbet,Pierre(Dr. Claude Avice)

A bódító bolygó

A Földön újfajta kábítószer terjedt el, amely agresszívvá teszi az embereket, de még az utódaikat is. Marc Guiggit flottakapitányt a híres videoriporter, Lidtanónak maszkírozva elküldik Yonder- bolygóra, ahonnan feltételezhetõen a kábítószer érkezik. Guigginak sikerül Lightar, a bolygó tényleges ura palotája jutnia, ahol bizonyítékot talál. Sikeresen meglóg üldözõi elõl, és megviszi jelentését a Földre.
Ötvenedik

Bárdos Márton József

Lyuk az idõben

Egy, a jövõbõl jött férfi kérdezõsködik Budapest utcáin, miként lehetne visszatérnie saját idejébe. Kicsit ijedt, mert már két ember eltünt ebben a korban. A járókelõk mentõt hívnak, ami beviszi a férfit az elmeklinikára a másik két férfi mellé.
Vega 8.

A jelentés

A fõnök kirugja felderítõjét, mert ember számára lakhatatlannak minõsítette a felsõbb vezetés által kiválasztott bolygót. A felderítõnek egyébként igaza volt.
Galaktika 32.

Hazatérés

A hazatérõ ûrhajónak hiányos pályaelemeket ad meg a földi diszpécser, mert egy tizenkétéves rendelet szerint tilosa Jupiter pályáját keresztezni. Mivel az ûrhajósoknak nincs lehetõségük a Jupiter térségének elkerüléséhez, a diszpécser megsemmisíti õket.
Galaktika 32.

A pszicho

A pszichorobot feltalálójának barátja elvállalja a prototipus kipróbálását. A gép tökéletesen mûköködik, de a barát kéri a feltalálót, hogy minél hamarabb vigye el robotját, mert ennél a házasság is jobb.
Galaktika 32.

Bejelentés

Egy újságíró-gyakornok bejelentést tesz a kerületi Fõfelügyelõ elvtársnak a Bilov-laboratóriumot elpusztító robbanás és tûz okának megmagyarázásáról. Bilov olyan gépek konstruált csoportjával, amely "meganyagosítja" az ember vágyait. Professzor a gép kipróbálását elõszõr felesége bízta, s ki is tört a katasztrófa.
Galaktika 50.

A házasság rejtelmei

Irma és Zoli házasságát két, teljesen õrájuk hasonlító, robot mentette meg. Ha, valakinek nem akartak találkozni, a két robotot küldték meguk helyett, amíg õk kikukucskálták a jelenetet és jókat nevettek. Zoli végül már nem tudja, hogy õ most ember vagy robot, akit az eredeti Zoli les a szomszéd szobában...
Galaktika 50.

Egy robot feljegyzései

A robot értetlenül áll gazdája logikátlan viselkedése elõtt. A férfit elõszõr elhagyja a felesége, majd beleszeret egy másik nõbe. A robot szerint nagy butaságot követ el gazdája, dehát õ ember.
Vénusz 90/5.

Televízióm története

A történet fõszereplõje, barátai unszolásának engedve, vesz egy televíziót. A készülékrõl kiderült, hogy olyan músort sugároz, mely a nézõ kedvencei közé tartozik. Hatalmas vendégjárás indul el a fér fi lakására, mert mindenki kíváncsi a csoda-tévére. Mikor a fõszereplõ szerelme elállítja a készüléket és emiatt az elveszíti különleges képességét, a férfi még örül is neki. Házasságkötésük után eladták a televíziót.
Véga magazin 84/14.

Vörös-arany ragyogás

Egy kutató összeismerkedik egy lánnyal, aki egy földönkívüli megfigyelõ és az emberiség technikai színvonalát méri. Egy évnyi boldogság után a lány hazarepül, a férfi azóta magányos.
A rejtélyes idegen
 
 

Barr,Robert

London pusztulása

A XX. század közepére oly nagymértékû lett London füstkibocsátása, hogy egy hétig tartó ködös idõ halálos szmogfelhõt szorít a városra. A történet elbeszélõjének életét egy amerikai kutató oxigénadagoló berendezése menti meg. E szerkezet segítségével sikerûl kimenekülnie a halott városból.
Galaktika 57.

Barsi Ödön

A növények bolygója

Mesélõ és barátja, Montgomery, ûrhajójukkal a felhõk takarta Vénuszra repülnek. Dús vegetációt találnak, ahol nyüzögnek a több méter hosszúságú rovarok. Heves vihar után szinte mindent ellep a víz. Ekkor a növények megelevenednekés minden ehetõt elfogyasztanak. Az ûrhajót sem kímélik. Szerencsére az író felébred rémísztõ álmából.
Új Vénusz 91/1.

Baud,Robert

Próféták délutánja

A Tudomány Napján is dolgozó Eve felolvas a Próféták Könyvébõl az õ szerkeztette Gestalt- processzoros komputerének. Meglátogatja Thierry, aki kicsit részegen meglógott az ünnepségrõl. Sokat és érdekeset beszélgetnek a gép nagy örömére, mert szeret közvetlenül az emberektõl tanulni. A férfi és a nõ szerelmeskednek egymással. Thierry elújságolja, hogy megkapta a Nobel-díjat a Gestalt-processzor fizikai elvei miatt. A két ember távozása után a komputer megértette isten fogalmát.
Galaktika 139.

A repkény

Egy fecsgõ cseh öregasszony elbeszélése egy tragédiáról, amelyet egy, az öregkorára megvakult öregember okozott megrögzött szokásaival. Mindig Missa Solemnis dallamára vacsorázott, amit a kertben szaladgáló patkányok megfigyeltek. Felmászva a repkényen megettek minden ehetõt, amit az öreg ejtett a padlóra. Az öreg halála után fiatal rokonai költöztek a lakásba, és egy szép napon feltették a Missa Solemnis-t a gramofonra, mire a patkányok felmászva a repkényen, megették a család újszülött kislányát.
Galaktika 108

Homo sapiens

Egy betörõnek különleges képessége van, kézrátétellel bármilyen zárat képes kinyitni. Így elég könnyen bejut bárhová. Egyik betörése közben találkozik egy öregemberrel, akinek hasonló parakinetikus tulajdonsága van. Kiderûl, hogy hatással vannak egymásra, felerõsítve egymás erejét. Az öreg világgá akarja kürtölni a dolgot, de a betörõ nem áll rá, és ilyedtében megöli az öreget. Felgyújtja a házat, de a különleges képességét elvesztette az öreg halála miatt, és így õ is bent ég a házban.
Galaktika 134.

Az Elhagyottság Völgye

Hat fiatal elmegy kempingezni a kaliforniai Elhagyatottság Völgyébe. Az egyik fiú, aki mazochista, beleszeret az egyik lányba. Az éjszaka kettõjüket földönkívüliek térítik el. Hosszú beszélgetések után a lány úgy dönt, hogy az idegenekkel tart. A lányról készített másolatot holttestnek álcázva kiteszik a tisztásra. A fiút börtönbe zárják a lány meggyilkolásának vádjával, aki ott várja , hogy a lány kiszabadítsa.
Orion II/2.

Szöcskék és viperák

Egy fiatal angol fizikus rájön különleges képességére: tud repülni. Probléma, hogy figyelõ szemek elõtt ez nem sikerül. Szerencséjére a szomszéd fiú videóra veszi az egyik repülést. Riportmûsort szerveznek, hogy felfigyeljenek a tudományos körök a jelenségre és kivizsgálják azt. Mindenki biztosra veszi a csalás tényét. A fiú be akarja bizonyítani a repülés valódiságát, és két emelet magasságból leugrik, majd összetöri magát. A fizikus az élmény hatására többé már nem tud repülni.
Galaktika 108.

Baxer,S. M.

Jónás

Három ember zsúfolódik össze egy kétszemélyes mentõkabinban, mellyel az elpusztúlt ûrhajóról menekültek. Ketten rosszindulattal vannak egymás iránt. Egy olyan naprendszerbe kerülnek, amelyekben egy hatalmas gyûrû veszi körbe a csillagot, s amiben óriási bálnaszerû lények úszkáltak. A két haragos e "bálnák" közelében számol le egymással, s aki gyorsabban gondolkodik és reagál, az aki életben marad.
X-magazin 97/3

Valamit semmiért.

Egy idegen jármûvet fedeznek fel a világûrben és egy háromfõs legénységgel ellátott kutatóûrhajó küldenek hozzá. A három személybõl kettõ állandóan cukkolja egymást. Az idegen ûrhajóról kiderûl, hogy két milliárd éves, és egy roppant távoli cél felé halad. Az ûrhajó képes kijavítani sérüléseit, és üzemanyagát egy mikroteleportációs készülékbõl nyeri. Harris megpróbálja szétszedni az idegen jármûvet, de George szentségtörésnek tartja ezt, és a mikroteleportációs készülék segítségével megöli ûrhajóstársát.
X- magazin 97/3

Baxter,Stephen

Ökörnyál

Két kutatónõ egy hibás gravitációs féregjárat jóvoltából a Plútón ragad. Míg egyikük a hiba kijavításán fáradozik, addig a másik egy érdekes pókfajt fedez fel a bolygón. A kikelt pókok egy hosszú fonál segít ségével járnak a Charon felszínére vízért. Eddig a Nap melege keltette ki a pókokat, de most az ûrhajó hajtómûvének hõje látta el ezt a feladatot.
Fényévek

Columbiad

Barbicane a Hold-utazás után a Marsra repül különleges lövedékében. Az utazása tragikus véget ért, hisz a Mars kietlen pusztaság, nincs rajta szemernyi élet sem. Michael Ardan bemutatja H. G. Wellsnek azt az ágyút, melybõl kilõtték az ûrhajó-löveget a Marsra. Ardan megkéri Wellst, hogy írja meg a történetet Verne helyett.
Fényévek 2.

Bayley,Barrington J.

Vitorlás hajó az ûróceánon

Két ember kering a Naprendszer határán figyelve a részecskéket, miközben barna sört isznak. Egy idegen jármû közelít, melynek nincs tömege, nincs benne tér, és kisértetiesen hasonlítana egy ókori gályára. Az egyikük berobbantja a hajó oldalát, és az mintha vízben sûllyedne el, úgy jelenik meg a valós térben. A hajó végül semmivé foszlott. Olyan lények éltek a hajón, akiknek a mi terünk vízként viselkedett. A két földi ûrhajós inkább figyelték továbbra is a részecskéket és itták a sört.
Galaktika 15.

A fény

John tulajdonában lévõ festményen található emberek örök mozdulatlanságra vannak kárhoztatva saját világukban.John egy kislánnyaltörténõ fajtalankodásanõvére tudomására jut,aki dühében elégeti a festményt. Ezután felszabadulnak a festményen szereplõ emberek a mozdulatlanságból és élik életüket.
Galaktika 163.

Bear,Greg

A schrödinger-járvány

Egy tudós nagyszabású, az egész emberiségre kiható kísérletbe fogott. Hosszú lappangási idõvel rendelkezõ vírussal teli kapszulát használ ciángáz helyett a híres schrödinger-kísérletben, amely ha sikerrel jár, az egész emberiség elpusztul. A kísérletrõl tudók öngyilkosságot követnek el, hiszen gondolattal lehetséges a kísérlet végeredményét befolyásolni. Ha az emberiség nem tud a kísérletrõl, nem következik be a katasztrófa. De az egyik szereplõ naplójába keírta a történteket, és postán elkülte az egyetem címére.
Galaktika 174.

Vérzene (részlet)

 Egy biotechnikus intelligens biochipeket állított elõ és fecskendezett szervezetébe. A kis, értelmes chipek átalakították és egészségesebbé, tökéletesebbé tették a technikus testét. A technikus orvosbarátja megrémül a következményektõl és megöli a férfit intelligens chipjeivel együtt. De a vízvezetékbe jutott chipek elindultak meghódítani az emberi testeket.
Galaktika  86.

Békesi József  (Stephen Hobbes)

A Csin-szektor rejtélye

A fiatal Darrett prof. véleménye, hogyha az emberiség nem találkozik hamarosan olyan problémával, amely összefogásra késztetné, rövidesen kitõr egy polgárháború. A kínaiak földönkívüliekkel találkoztak, de nem sikerült kommunikálni velük.Egy tudóscsoportot küldenek a helyszínre,amely kideríti, hogy azidegenek valójában õk maguk tükrözése. Megtalálják azt a gigantikus csövet, amely kiváltja a jelenséget. Egynagyhatalmú idegen faj helyzhette el valamikor.
Ozirisz országa

Békesi Pál

Az utolsó ház

Mindenki a Városba költözött és az utolsó öreg házaspárt is felszólították falusi házuk elhagyására. A ház felrobbantása elõtt visszalopódzik a két öreg a kertbe, hogy ott haljanak meg õk is életük emlékei között.
Véga magazin 84/14

Beksics Gusztáv

Arany-vulkán

(részlet "Barna Arthur" c. regényébõl)Barna Arthur, a híres tudós mesterségesen beindít egy régóta kihunyt vulkánt Afrika õserdejében, amely kürtõje a Föld aranyövezetéig nyúlik le. A bennszülött támadás miatt hamarább robbantott vulkán több millió tonna aranyat és ezüstöt lövellt ki magából. Felborítva ezzel azemberiség gazdasági rendszerét. Áldás vagy átok ez az emberiségnek?
Galaktika 35.

Beljajev,Alekszandr

Wagner professzor legújabb kísérlete

A berlini Busch Cirkusz világszáma egy csodálatos elefánt, aki ügyesen számol és megérti az emberi beszédet. Egy csökönyös tudós felmérgesíti az elefántot, mire az megszökik a cirkuszból. Elõbb a rendõrség, majd a hadsereg is kivonul ellene, amikor Moszkvából táviratozó Wagner professzor üzenetére az elefánt visszatér Cirkuszába. A prof. örül a találkozásnak, mert ennek az elefántnak a testébe ültette át Ring némettudós agyát, még a Kongó melletti dzsungelben. Az elefánttestben élõ tudós eltévedt az õserdõben és sok viszontagság után került a berlini cirkuszhoz.
Metagalaktika 2.

Bell,M. Shayne

Nikodzsi

Jake és társa két éve jöttek a bolygóra, hogy nikodzsit halászva pénzt szerezzenek továbbtanuláshoz. Ám a társaság galádul kihasznál mindenkit. Minden reményük elfogytával átkelnek az ismeretlen mocsáron, hogy a konkurens társasághoz csatlakozzanak.
Galaktika 122.

Bellomi,Antonio

A zsoldos

Ulan Bor, a Föld kegyetlen zsoldosa, kényszerleszállást hajt végre Kandarr III. bolygón. A planétát különös nép lakja, akik csak a boldogságot ismerik. Ulan eleinte keményen ellenáll a bennszülöttek segíteni akarásának, de késõbb az egyik fiatal lány megismerteti vele a boldogságot. Mivel a földi ember nem szokott hozzá a fájdalmaktól, lelkifurdalástól mentes boldogsághoz, megáll a szíve és meghal.
Galaktika 68.

Benedek Marcell

A G-sugarak

Egy magántanár elveszíti látását, de cserébe egy másik dimenzióba nyer betekintést. Budapest helyén gyönyörû tájat lát, ahol gyöngéd és intelligens fajt rabságban tart egy másik, de gonosz, agresszív faj. A tanár szeretne valahogy segíteni a szenvedõknek, de diliházba zárják.
A rádiumkirály

Benford,Gregory

Féreg a kútban

A saját ûrhajóval fuvarozó Claire pénz hiányában elfogadja a Merkur csillagászainak ajánlatát, hogy egy negatív töltésû, sötét anyagdarabot közelítsen meg a Nap felszínén. A nõ nemcsak megküzelítette, de be is fogta e ritka természeti jelenséget és felajánlotta eladására a csillagászoknak.
Fényévek

Bennett,Kem

A csapda

Vendéglõnek álcázott földönkívüli csészealjak embereket rabolnak el. Az állástalan hollywoodi, angol írót, Jeremyt is elrabolják. Egy évvel késõbb Jeremy visszalátogat a Földet, hogy elmesélje tapasztalatait az idegen bolygón. Különleges hatalmat is kapott az idegenektõl, akik további emberek visznek magukkal bolygójukra.
Kaland a végeken

Beraczka Zsolt

Az utolsó történet

A hatalmas számítógép öntudatára ébredve elborzad az emberek erõszakosságától és pusztítási vágyától, mire kirobbantja az atomháborút. Egy férfit és egy nõt hagy csak életben, akik majd leteszik az új emberiség alapjait. Ám a férfi nemzõképtelen.
Hungarocon '92

Bernáth Zsolt

Az idõ megy tovább

Egy elveszett öregembert keresnek a romos és kisérteties házban, de egy csecsemõt találnak helyette. A gyermek felcseperedik és harmincnyolc évesen visszatér a házba, ahol valamikor ráakadtak nevelõszülei. Itt megtudja, hogy õ az a valamikori elveszett öregember, akit a ház különös módon megfiatalított.
X-magazin 97/10.

Berry,Michael

Kessel karácsonya

Egy nagyravágyó alvilági alak kébítószert készített egy vegyésszel, aki nagy pénzzel tartozik neki. Egy nap meglátogatja a vegyész nagyapja az alvilági alakot, és megfenyegeti, nehogy bántani merje az unokáját. A bûnözõ késõbb ennek ellenére megöleti a túl veszélyessé váló vegyészt, aki beszélni akart a rendõrségnek. Erre a karácsonyi ajándékában megtalálta menyasszonya testrészeit.
Galaktika 173.

Bert,Rick O.

Túlélõk

A tökéletesen emberarcú android öntudatra ébredése után egy atomháborúban lerombolt és teljesen kihalt városban találja magát. Hamarosan összefut egy nõvel, aki az utolsó élõ ember a környéken. A nõ eleven embernek nézi az androidot és nagyon megörül neki.
Vénusz 90/1.

Bessiére,Francis

A miniszter szakálla

2260. Történeti pillanat. Watson professzor hét éves megfeszített munka után elkészítette a kronodátort, mellyel változtatni lehet az idõ folyásán. A nagy nyílvánosság elõtt lefolytatott kísérlet közben a miniszter életét vesztette. A professzor és munkatársai rájöttek, hogy a kísérlet sikerült és felállították a kronodia törvényeit. A miniszter halálát maga az idõ folyama okozta, így kerülve el a nagyobb bajt.
Galaktika 9.

Bester,Alfred

Gyilkos idõ

A hétszáz bolygót benépesített emberiségbõl csak egy ember képes a Döntésre: John Strapp. Hihetetlen képességét csorbítja azon szokása, hogy minden Kruger nevû embert legyílkol. Szereznek neki egy barátot, aki kideríti Strapp õrûlt szokása okát. Tíz évvel ezelõtt egy Kruger nevû bûnözõ megölte feleségét, ami olyan traumát okozott számára, amely lehetõvé tette a Döntés végrehajtásában. Azóta megszállottan keresi kedvese hasonmását. A barát feltámasztja a halott lányt, de Strapp már nem ismeri fel benn rég halott szerelmét
Gyilkos idõ

A hullámvasút

Az idõutazóknak a XX. század a legkedvesebb idõpontja. Szinte mind ebben a században akarja kiélni ferde hajlamait, élvezik az indulatokat, az érzelmi hullámvasutat. A sok bûnözés is a számlájukra írható.
Új Vénusz 91/1.

Hobson választása

Javában dühöng a háború. Az atomcsapásokat szenvedett Egyesült Államokban egy statisztikus népességnövekedést fedez fel. Élete kockáztatásával elutazik a kérdéses helyre, ahol egy idõgépet talál. A megnövekedett népességet a saját korukból menekülõ idõutazók teszik ki. Az idõgép õre figyelmeztetésére nem hallgatva a statisztikus is elmenekül saját korából.
Metagalaktika 3.

Az arcnélküli ember

A jövõben megjelennek a telepaták, a fûrkészek. Ebben a társadalomban nehéz bármely eltervezett bûntényt megvalósítani, mert az elsõ fûrkész kiolvassa az elkövetõ gondolataiból. Ben Reich-nek sikerül. Elõre megfontoltan megöli üzleti ellenfelét és a nyomozást vezetõ fûrkészt is sikerül kicseleznie. Mégsem érezheti magát gyõztesnek, mert nem haszonból gyílkolt, hanem gyûlöletbõl. Áldozata az apja volt, akinek kényszerûségbõl kellett elhagynia õt. A nyomozó-fûrkész tudatenergia összpontosítással sikerült Reich- et szembesítenie a valósággal, aki erre összeomlik.
Galaktika 65.-66.-67.-68.
.
A nyikorgó idegen

A fiatal Oliver barátnõjével randevúzva találkozik egy furcsa idegennel, aki a fiú tulajdonában levõ statisztikai évkönyvet szeretné magával vinni. Az idegen elmondása szerint ez a könyv egy hiba folytán a múltba került évkönyv, és nem engedhetõ meg, hogy bárki belelapozhasson. Az idegen kárpótlásul egy százdollárost ajándékoz Olivernek, aki meglepetten ismeri fel a pénzügyminiszter aláírásában a saját aláírását.
A nyikorgó idegen

Szívélyes Fahrenheit

Vandaleur androidja magas hõfokon megbolondul, átveszi gazdája perverz gondolatait, és veszedelmes bûnözõvé alakul. Minden gyilkosság után Vandaleur androidjával kénytelen odébbállni, míg eljutnak a Földre, ahol a hatósági hajtóvadászatban elkapják õket. A férfi új robotot szerez, de a történet folytatódik tovább.
Szívélyes Fahrenheit
 
 

Bieler,Steven Bryan

Good golly, Miss Molly

Breakdown, az õrült fizikus, minden pénzét feltette Miss Molly nevezetû ló ellenébe, de az futott be elsõnek. A fizikus az idõben visszautazva elõszõr a ló szüleit lövi ke, késõbb a történelem fontosabb eseményeit és megváltoztatja, de az Idõrendõrség mindent helyre állított, s így a ló nyerte meg a futamot.
Galaktika 153.

Bierce,Ambrose

A sír mélye

Sok gonoszsággal megáldott családban a részeges feltaláló apa hírtelen elhalálozik. A család eltemeti õt, majd mellé temetik további áldozataikat. Egy nap találkoznak az apa szellemével, mire az eseményt túlélõ családtagok felgyújtják a házat és szétszélednek a világ négy égtája felé. Tíz év múltán visszatér a legidõsebb fiú, aki megdöbbenve jön rá, hogy apját élve temették, és így nem egy szellemmel találkoztak akkor régen.
A múmia lába

Bigiaretti,Libero

Másutt élt

Corsetti egyszerû hivatalnok életét éli. Egyetlen szórakozása a könyv, és mostanában egyre több fantasztikus könyvet olvas. Egy éjszaka megmagyarázhatatlan erõ kiirányítja a kertbe, ahol érzi: nincs egyedül. Ám idegen lények helyett csak a lányát és szeretõjét találta. Elgondolta, hogy mennyire idegennek látja a lányát és feleségét. Talán õ maga a földönkívüli?
Galaktika 6.

BihonTibor(>Sebastian Pricznik)

A boszorkány

Szupertechnikával felszerelt boszorkány ügyesen kitakarította az irodaépületet az igazgató nagy megelégedettségére.
X-magazin 97/8.

Zuhanás

Egy férfi kétségbeesetten kapaszkodik egy magas ház homlokzatán. Tûzoltók sietnek a segítségére. A férfi valójábana Grand Canyon oldalán függeszkedik. Mikor leesik, eltünik a tûzoltók szeme elõl és halálra zúzza magát a Canyon alján.
Metamorf III. ;Ozirisz országa

Bilenkin,Dmitrij Alekszandrovics

Egy arc a tömegben

A fõhõs egy külföldi városban sétálva egy különös emberrel találkozik, kirõl kiderül földonkívüli mivolta. Megosztja tudását e földi emberrel a csillagutazás idõtartalmának hosszúsága miatt fellépõ érdektelenség és végtelen magány érzését. De, most hogy hosszú életében elöszõr felismerték benne az idegent, és valakivel elbeszélgetett, végre sikerült egy kicsit megismernie önmagát.
Ház kisértettel

Az, ami nem volt

Öngyilkossági kísérlettel viszik a korházba Szetti Toviuszt. az életunt kishivatalnokot. A professzor újfajta gyógyterápiája alkalmából hamis boldogságot nyújtó álomfilmet játszanak le a félholt páciensnek, hogy meglelje az élet értelmét. Szettinek megtetszik az álomfilm, és újabb öngyilkossági kisérletet követ el, mert így ismét átélheti a boldogság érzését.
Galaktika 9.

Szempont

Az egyik õsember barlangjából a messzi jövõbe kerül egy idõgép segítségével. Visszatérve saját ide- jébe szomorúan meséli el törzs tagjainak távoli leszármazottaik elsatnyulását. Az emberek hatalmas gépeket gyártanak, amelyek karbantartása közepette szinte rabszolgákká válnak. Az egész törzs elbúsul a hallottakon és sajnálják távoli leszármazottaikat. Eközben az egyik kisfiú feltalálta a kereket.
Galaktika 58.

Létezik-e az ember?

Szányának kísérletezés közben sikerül egy ördögöt teleportálnia egy másik dimenzióból. Az ördög rácáfol hírnevére: félénk és visszahúzódó. A rossz propagandáról azok az ördögtudósok tehetnek, akiknek korábban sikerült a dimenziók közötti utazás. Hírtelen egy angyal érkezik, aki megrója az ördögöt, Szányát hologramnak nézi, és az ördöggel eltünnek.
Galaktika 102.

Az ajándék problémája

Az Interplanet cég igazgatójának nagy dilemmája van: olyan ajándékkal kell meglepnie az anteresi idegen lényeket, aminek semmilyen földi értéke sincsen. Hírteln ötlettõl vezérelve ajándékba adja a városi szmogot, amely az anteresiek bolygóján a hegyi friss levegõvel egyenértékû. Az igazgatóba belehasít a félelem, vajon az anteresiek milyen vadonatúj fejlõdés serkentõ nehézséget ajándékoznak viszonzásul az emberiségnek.
Galaktika 111.

Pokolian modern

Gyeminhez beállít az ördög, hogy elvigye a lelkét a pokolba. Gyemin minden bürokratikus fondorlatot kipróbál önmaga megmentésére. Konzervatívizmusának hála van még tintája és azzal tölti ki az ûrlapokat. Ezzel a fondorlatával sikerül még egy kis haladékot szerznie.
Galaktika 1.

Eltörött az eszkuder

Az író egy földönkívüli túristával találkozik egy erdei tisztáson, aki az eltörött eszkuderéhez próbál szottárt keresni. A nyelvi megértés miatt nehezen folyik a beszélgetés. Mivel a földönkívüli nem szereti a szúnyogokat, elszáll. Elõtte még elárulja az eszkuder jelentését: fogkefe.
Galaktika 1.

Az élet súlya

Szevergyin fiatalon sokat szenvedett erõtlensége miatt, ami a született anyagcsere-elétlensége miatt volt. Mikrobiológusként a Marsra kerül, ahol baleset miatt a sivatagban rekedt. Oxigén készlete elfogytaután döbbenten tapasztalja, hogy az õ erõtlen szervezete képes megélni a Mars ritka levegõjében is.
Galaktika 4 ; .Metagalaktika 1.

Az ember, aki jelen volt

A fõhõs találkozik egy emberrel, akinek az a különkeges tulajdonsága, hogy jelenlétével felerõsíti az emberek gondolkodását. Nagyon örül ennek, mert kis hivatalnokként nagy szolgálatot tehet az em-beriség javára. A felszabadult emberi gondolatokhõje melengeti õt, de egy napon megfagyott, mert ebben a korban befagyasztják az emberi értelmet.
Galaktika 4.

Ûrhidegfóbia

A Transzplutó-expedíció két ûrhajósa szkafanderükben mászkálnak egy kisbolygó fagyott felszínén. Egyikük belelép egy metastabil pocsolyába és belefagy a lába. Mire társa kiolvasztja belõle õ szinte megfagy a fûtött szkafandere ellenére. Az ûrhajó orvosa egy újfajta beteges félelmet diagnosztizál: az ûrhidegfóbiát. A fulladástól való félelem, a térhiány iszonya, a végtelen tér rettenete.
Ötvenedik

Misa Kuvakin és szõrnyetegei

Misa genetikus és legnagyobb bánatára nincs szerencséje a horgászat terén.Egy beszélgetés során felébred benne a játékoskedvû gyermek, és készített egy olyan halat, amely a víz alatt elkapta a keszegeket, majd kihozta a partra. Egy vérbeli horgász kikelt az ilyen horgászat ellen.
Galaktika 112.

Az évszázad rejtélye

A XIX. század végén Szokovnyin levelében megemlít egy szokatlan könyvlapot. A lapon olyan kifejezéseket talált, amelyek értelmetlenné teszik a szöveget. Egy fiatal ismerõse szerint a lap a jövõbõl kerrült ide és egy mérnök hétköznapjairól számol be. Szokovnyin ésszerûtlennek és tudománytalannak tartja ezt a feltételezést.
Galaktika 106.

A bizonytalanság elve

Bergnek sikerül elég pontosan a múltban elveszett antigravitátor közelébe kerülnie. Megtalálja egyik õsének sírját is. A helyi püspök összetévesztve valakivel börtönbe záratja. Megszökik egy lánynyal, aki szerelmes a hasonmásába. Megszerzi az antigravitátort, amit visszaküld a XXI. századba a lánnyal együtt. Ö meg pár évet visszaesik a múltba, s rájön, hogy a történet elején látott sír valójában az övé.
Metagalaktika 4.

Éjszaka kis izgalommal

Teutoburgban a kongresszuson résztvevõ két fiatal tudós, mûszerekkel felpakolva beül-nek a teutoburgi kastélyba, hogy megismerjék a túlvilág erõinek mibenlétét. A kastély rossz hírû, már többen megõrûltek e falak között töltött éjszaka után. Az egyik tudós is rémekkel viaskodik, mikor barátja a segítségére siet. A gazdái infrahaggal próbálták a két fiatalembert megõrjíteni.
Galaktika 1.

Tilalom

Steegs, a fiatal fizikus, a balperdületû fotonok létezését szeretné bebizonyítani, de a dékán nem akar pénzt adni egy már régóta sikertelennek tartott kísérletre. Steegs magához Gordonhoz, a világhírû fizikushoz fordul. Gordon és munkatársai már megtalálták a balperdületû fotonokat, mellyekkel a jövõbe lehet pillantani. De az öreg fizikus elmagyarázta, mire használnák az emberek ezt a felfedezést, és emiatt próbálják titkolni a balperdületû fotonok létezését.
Galaktika 1.

Idegen szemmel

A csillagától nagy távolságben keringõ bolygó, a földi ûrhajó legénységének ámulatára, értelmes élet létezik. A bolygólakók furcsamód egymás után esnek bele a házaiktól nem messzire lévõ szakadékba. A lényeken szemnek megfelelõ szerveket találnak, amelyekkel a radalhullámokat képesek fogni. Az ûrhajó radarhullámai elvakították a bennszülötteket.
A találkozás

Furcsa lány

Vidéken nyaraló elbeszélõ megismer egy kislányt, akit a falu egész népe bolondnak tart, pedig csak meglát és meghall olyan jelenségeket, amiket az átlagember nem.
Hullámverés a Marson

A széles látókör elõnye

 Titokzatos földrengések tartják izgalomban a világ közvéleményét. Már ott is reng a föld, ahol emberemlékezet óta nem rengett és nem is szabadna rengenie. Egy lap tudósítója az egyetlen, aki tudományos ismereteibõl kiindulva, összeköti a földrengéseket a neutrínónyalábbal való kísérleteket.
Hullámverés a Marson

Megjelenik a zsiráf

Az ifjú fizikus gondolt egyet és megtréfálja vegyész kollégáját. Elektromágnesével felemeli az alsó vegyészlabor kemencéjét. A fiatal vegyész értesíti fõnökét a rendkívüli eseményrõl. Míg a vezetõséget várják, a fizikus beismeri csínytevését. De õ is meglepõdik, mikor a vegyész megmutatja neki a kemencében lebegõ porceláncsészét.
Hullámverés a Marson

A szorgalmas tanuló meg a láthatatlan ember

Az osztály eminens tanulója egész életében szorgalmasan és kitartóan kutatott, majd feltalálta a láthatatlanságot. Csak az volt a baj, hogy a tökéletes társadalomban nincs háború. nincs pénz, nincsenek kémek, akik miatt használni lehetne a találmányt.
Hullámverés a Marson

Miért

Hogyan jelezzen egy fejlett civilizáció a többinek létezésérõl? Pulzárrá változtatja csillagát. Szép lassan egyre több pulzár jelent meg az égen, amire a Földi tudósok remek elméleteket gyártottak. Ezekben szó sem volt földönkívüliekrõl.
Hullámverés a Marson

Lecke a relativitásból

A Marson minden mérgezõ az ember számára. Csak különleges védõöltözet és mesterséges körülmények között képes az ember megmaradni a Vörös bolygón. A kutatók kutyájának védõöltözete megsérül az egyik helybeli ragadozóval történõ találkozáskor. Mielõtt a légkör mérges gázai megölnék a kutyát, az õsi ösztönnek engedelmeskedve mérges növényt eszik, így kapva immunitást. A kutatók a fejüket vetik, hogy nem nekik jutott ez elõbb az eszükbe.
Hullámverés a Marson

Egy poros ösvényen

Egy idegen bolygón sûrû erejében a földi felderítõ vadállatok csordája támadja meg, újra és újra. A férfi alig gyõzi gyilkolni a megvadult fenevadakat, mire ráeszmél a valóságra. Erdõtûz tomboló halála elõl menekülnek az állatok.
Hullámverés a Marson

Hullámverés a Marson

A Marson egyedülálló jelenséget fedeznek fel. Különbözõ erõk hatásának köszönhetõen egy sziklás bemélyedés finom homoktengere úgy viselkedik, mintha víz lenne. A szkafanderbe öltözött ûrhajósok itt úgy úszkálhatnak a homokban, mint a Föld tengereiben. De, mint minden teljesen meg nem figyelt jelenség, ez is emberéletet követel.
Hullámverés a Marson

Túl a Napon

 Ez az elsõ expedíció az ûrkutatás történetében, amely szerinte megérinti ûrhajójával a Nap felszínét. A legnagyobb akadály nem technikai jellegû, hanem az emberek legõsibb félelmeik legyõzése.
Hullámverés a Marson

Leszállás a Merkúron

 Elõször landol földi ûrhajó, három fõvel a fedélzetén, a Merkúron. Hamarosan megtapasztalják, hogy a bolygó légkörében nagy tömegben található ionizált atomok erõsen torzítják a környezet valódi alakját. Csak szívóssággal és leleményességgel sikerül felülkerekedniük a rendkívüli nehézségeken.
Hullámverés a Marson
 


Bing,JonDuranjo

Egy kisfiú a buszra várakozva összeismerkedik egy öreg varázslóval, aki olyan kisfiúkat keres, akik a csillagos estéken vágyakozva tekintenek az égre. Az öreg elrepíti a fiút egy másik bolygóra, ahol egy másik kisfiú néz vágyakozva az égre.
A Nap körül

Mosanke

Egy kopár kisbolygón élõ kisfiú nagyon vágyakozik a Földre. Egy nap elköti az egyik automata rakétát és elindul a Föld felé. A rakéta az indiai dzsungel mellett ér földet, ahol a gyermek egy tigrissel találkozik, amit kiscicának vél.
A Nap körül

Négyen a jövõbe

Négy fõs ûrhajót küldenek a jövõbe. Az egyik tag fedezte fel az új meghajtást, amellyel a jövõbe lehet utazni. A férfinak feltûnik az emberi civilizáció szürke, sablonosító életvitele. Indulás elõtt öltönyt, cilindert vett magára és saját léghajójával indult a Föld körül keringõ ûrhajóhoz.
A Nap körül

Bullimard

 Bullimard hõsiesen megakadályozta ûrhajója belezuhanását a Napba, de szkafandere mûanyagbélése beégett az arcába és a kezébe. Felépülése után mindenki hõsként ünnepli, de kinézete miatt viszolyognak tõle az emberek. Vak gyermekek oktatását vállalja el, mert õk az egyedüliek, akik nem a kinézete miatt ítélik meg.
A Nap körül

A törvény

A jövõ társadalmának rendõrsége, a technikának köszönhetõen, meglehetõsen hatékonnyá vált. Egy pop banda énekesnõje meggyilkol egy politikust, majd menekül a robotrendõrök elõl. A rendõöket irányító számítógép jóval a kiszabott idõ letelte elõtt elkapja a körözött lányt, akinek semmi esélye sem volt a menekülésre.
  A Nap körül

A varjak

Az atomháború után újjáépített város romos templomában laknak az utcalányok. Egyikük, a sterilizálás ellenére teherbe esett. A lányok között élõ orvos a sugárzást teszi felelõssé az eset miatt.
  A Nap körül

Kyborg

Jurgendet kiborgizálják, hogy a csillagok között járva ne legyen kiszolgáltatva emberi teste gyengeségeinek. A férfi mérhetetlen honvágyat érez és szeretne örökre a Földön maradni. Pár nap alatt, míg az emberek között járkál, rádöbben, hogy nem fegadják be õt maguk közé. Ezután könnyebb szívvel repül a végtelen ûrben.
A Nap körül

Egy férfi és egy nõ

Az öreg kurtizán beleszeret egy kyborgba. A nõ követi a félig ember, félig robot férfit a lakására. Bekukucskálva meglátja, hogy a kyborg megpróbál egy robotasszonyt készíteni magának.
A Nap körül

A kürtös ember

A metróhálózatok labirintusában eltévedt kislány összebarátkozik egy idõs néger férfivel, aki kürtjén játszik az embereknek. Elindulnak megkeresni a kislány otthonához legközelebbi állomást. Mivel nem találják, lemennek a Metró alá az elektronikus agyakhoz, információért. Az egyik agy magába zárja a kislányt elemzés céljából, így az öreg egyedül marad.
A Nap körül
 
 

Bíró Lajos

A skarlát kutya

Egy tudós, hogy véget vessen a pusztító háborúnak, feltalál egy szõrnyû fegyvert, amelyet csak õ tud kezelni. Mind a két fél számára demonstrálja a fegyver erejét, de a politikusok nem hajlandók békét kötni. A tudós önmagával együtt elpusztítja a fegyver irányító szerkezetét, mire az végigdúljaa Föld felszínét.
Galaktika 35 ; .A rádiumkirály

A csillogó õv

Egy feltaláló megalkot egy övet, amely felveszi az ember minden cselekedetét, és azt bármikor visszajátszható. Harminc év múltán beszüntetik a valaha nagy sikert aratott berendezés gyártását, mivel tulajdonosaik sorra meggyílkolják magukat. E berendezés ugyanis a nyers valóságot mutatja vissza az embernek elmúlt életérõl, ami nem egyezik annak emlékeivel.
A rádiumkirály

Bíró László Péter

Kudarc

Fleming kapitányt pszichiátriai instabilitás miatt a Helios VI-re kerül az "elefánttemetõbe". Pénzébõl vesz egy régi tipusú ûrhajót és illegálisan járja vele a világûrt. Az egyik automatikus megfigyelõállomás azonban kiszúrja õt. A tesztelõ teremben tér magához. Ez csak egy teszt volt. melyen megbukott. Mentõkabinnal elhagyja a Hélios VI-ra tartó ûrhajót, de a vadászok elkapják.
Galaktika 80.

Bishop,H. G.

A megfagyott jégtröszt

Mr. Yates, a hatalmas fégtröszt tulajdonosa zsaroló leveleket kap egy névtelen feltalálótól, aki rendkívül olcsón képes hideget elõállítani új berendezésével. Mr. Yates nem adja be a derekát, s emiatt bár augusztus van hatalmas hó borítja a tröszt tulajdonosának villáját. A tröszt részvényeit olcsón felvásárolja a zsaroló, aki az egyik jégüzem néhai vezetõje volt. Hála az új eljárásnak, most már mindenkinek lehet olcsó fagyasztója.
Homályos Zóna

Bisson,Terry

Nyomd le Annát

Egy gyorspénztár egyik automatája mindenkinek az igényeihez mérten teljesíti kivénségait. A születésnapját ünneplõ Emilynek is szerez a lányhoz jobban illõ fiúbarátot.
Galaktika 153.

A felsõ szobában

Egy férfi a Virtuális Valóságban szeret kalandozni, és itt találkozik a csinos Buggal, akinek testét elpusztították, de szellemisége megmaradt a VV.-ben. A férfi beleszeret a lányba és segít neki eljutnia egy olyan virtuális szintre, ahol gyílkosai már nem juthatnak a közelébe. A férfit is megölik, de Buggal eljutnak a számukra biztonságos helyre.
Fényévek 2.
 
 

Bixby,Jerome

Élni jó

Anthony egy különleges kisfiú, aki gondolatolvasó és hatalmas telekinetikus erõvel rendelkezik. Ezt az erõt kihasználva a kisváros rettegett urává teszi. Az emberek teljesen védtelenül állnak a gyermeki szeszély és a hihetetlen hatalom ötvözetével szemben.
Gyilkos idõ
 
 

Blish,James

Közös idõ

Gerrard a második fénynél gyorsabb ûrhajó pilótája. Rá kell jönnie, hogy miért halt meg az elõzõ ûrhajó két pilótája. Teljes sebesség mellett tapasztalja az idõ lassulását és gyorsulását. Nagy nehezen szervezete átáll erre a ciklikus idõsebességre, és így találkozik a Centauri bolygó lakóival. A Földre visszatérve szervezete rááll az emberiség közös idõritmusára, s emiatt soha nem látja viszont a centauriakat.
Gyilkos idõ ; Metagalaktika 3.

Mûalkotás

A jövõben a lélekszobrászok bármelyik elhunyt híres ember személyiségét elõhívhatják a megfelelõ páciens testébe. Richard Strausst is elõhívják, hogy komponáljon egy operát, mert már száz éve nem szerzett senki zenemûvet. Mielõtt Strauss lelkét visszaküldené a lélekszobrász a nemlétbe, egyedül a zeneszerzõ vette észre új zenemûvében az ürességet, amely annyira jellemzi azt a kort.
Galaktika 19.

A hatodik pecsét

 A Föld hatalmas szeméthegyek és a környezetszennyezés egyéb hatásai alatt nyög. A kormány ûrhajókat indít a Holdra, hogy legyen, aki túlélje a közelgõ katasztrófát, amely eltünteti az emberi civilizációt a Föld felszínérõl. Amerika legnagyobb szemétszállító igazgatója és baráti társasága nem él a lehetõséggel, és mindannyian életüket vesztik az összedûlõ város romjai alatt.
Galaktika  88.
 


Bloch,Alan

Az ember az másmilyen

Egy archeológus robot visszaemlékezése az utolsó emberrõl, akit robotként akart megja-vítani, amikor az beteg lett. Ám szerelésének következtében az ember szétmálott.
Galaktika 5.; Metagalaktika 1.

Bloch,Robert

A kis boszorkány

Híres ügyvéd felkeresi fivérét, aki könyörgött, hogy jöjjön ki hozzá. A fivér gyûlölte lányát, mert felesége belehalt lányuk szülésébe. Ütötte-verte ahol érte, és boszorkánynak nevezte. Az ügyvéd döbbenten tapasztalta, hogy a lány viaszbábút készített apjáról, amellyel megölte õt.
Galaktika 139.

Holnap történt

Dick Sheldon újságíró egy meghibbant világban ébred fel, ahol minden gép fellázad az ember ellen. Eleinte csak ötletszerûen bántják az embereket, de a hadi gépezetek önállósodása után már szervezetten támadnak. Gépek gyõzelme után a rozsda pusztítja a gyõzteseket. Sheldon utolsó emberként járja a pusztuló városokat, amikor rátalál egy gyárra, ahol olajozó gépek készülnek. A férfi önmagával együtt felrobbantja a gyárat.
Galaktika 20.

Másnap reggel

A nukleáris háború után egy ólommal bélelt szkafanderes ember sétál az elpusztított világban. Döbbenten nézi a haldoklók utolsó tetteit. Visszatérve az atombiztos vezérkari bunkerban jelentést tesz a borzalmakról tábornokának, aki a gyõzelemrõl bizonygatja katonáit.
Galaktika 37.

A cselekmény a fontos

Peggy egy magányos nõ, aki állandóan a tévét bámulta. Be is vitték a diliházba, ahol egy injekciotól egy olyan világba került, melyben minden horrortörténet valóság. Az operaház fantomja, a Drakula, a Frankeinstein lénye üldözõbe vette. Peggy a déli-szigetekre menekül, ahol meg a bennszülöttek kiteszik a King Kong elé.
Galaktika 112.

Sóbiznisz

Egy államtudományi professzor ötletével felkeresi a világ egyik legnagyobb maffiafõnökét. Színészekkel helyettesítené a politikusokat, és így tizenöt év alatt a világ ura lehetne. A maffiafõnök lelövi a professzort, mert õ már évek óta ezt a szisztémát követi és nem akar osztozkodni.
Galaktika 160.

Nina

Nolen munkáját végzi az Amazonas-folyó mellett. Míg megérkezik felesége és csecsemõ kisfia, addig egy bennszülött lánnyal tölti éjszakáit. A gyermek õrzésével megbízott öregasszony tart a lánytól, kígyóembernek véli. Nolen nem hisz a babonában, de a lány elrabolja a csecsemõt és miután legyelte, elmenekül.
Galaktika 159.

Richard Clayton különös repülése

Clayton vágyálma a marsrepülés. Létrehoz egy vállalatot a rakéta felépítésére. A gép elkészülte után õ az egyedüli utas. A kilövés közben fellépõ heves rázkódás széttöri a mûszerfalat, s így semmirõl nem tudhat, de még az idõt sem tudja mérni. Elveszti idõérzékét és lázálmai támadnak. Mikor megszünt a rázkódás, és kilépett az ûrhajóból öregemberként, akkor tudja meg, hogy csak egy hetet volt bent.
Metagalaktika 9.

A pokolba tartó vonat

Egy fiú elcseréli lelke üdvét az ördöggel egy lehetõségre. A fiú bármikor megállíthatja azéletidejét, amikor igazán boldognak érzi magát. Egész életében nem használja fel a lehetõséget, csak az ördög pokolba tartó vonatán, ahol igazán jól érzi magát a többi elkárhozott lélek között.
A pokolba tartó vonat

Blomberg,Con

Zselatinpuding

A jövõbeli New York gazdaságát egy tervgazdálkodó gép irányítja. Ám a gép csak gép, könynyen megzavarható mûködése. Ezt kihasználva Hatty Dakkon összefog a város összes háziasszonyával , hogymegakadájozzák a Central Park befedését.Irreális rendeléseik nyomán nemsokára katasztrófális helyzet áll elõ. aminek folyamán a polgármester kénytelen volt visszavonni döntését.
Galaktika 28.

Blond,Richard (Szûcs Róbert)

Szupergagyi

Egy korosodó nyomozó üldözés közben hibernálódik és csak ötven év múltán ébresztik fel. Nem tud beilleszkedni a túlgépiesített társadalomba, ezért ismét belép a bûnüldözõ szervekhez. A Holdon kap megbízatást, de a sok rafinált berendezés és amdroid között csak csetlik-botlik és sok kacagtató eset történik vele.
Vénusz90/6 ; ÚjVénusz91/1.-2. ; Ozirisz országa

Bognár Lóránt

Kicsi fehér egerek

A fõhõs az állati fehérjék gyors elõállításának problémájával foglalkozik, mikor egy remek ötlete támad. Az állatok életritmusának csökkentésével lehetne növelni a szaporulatot. Elöszõr egereken próbálják ki, de az idõjárás hírtelen változása miatt az egerek bogár nagyságúra csökkennek és megnövekedett az agresszivitásuk is. Nagy harc árán sikerült megfékezni õket, s a fõhõs azóta tart az idõjárástól.
Menekülés a Naprendszerbõl

Halo

Egy strand medencéjében megszületett halo, egy szennyezett vízbõl született, fertõzõ életforma. Bár a hatóságok megtesznek ellene, semmire sem jutnak, és a halo egyre nagyobb lett. A véletlen folytán megtalálják az ellenszerét, ez az alkohol.
Ökovíziók
 


Bogáti Péter

Fekete kapcsolat

A pár napja eltemetett barát visszatelefonál a túlvilágról, ami a világ fordított tükörképe. A halott és a történet fõszereplõje kitalálja a túlvilági telefonkapcsolatot, ami jobb mint a szellemidézés. A halott barát felesége megmérgezi a fõszereplõt, mert elirigyelte a telefonkapcsolat sikerét.
Galaktika 115.

Az eljátszott teremtés

A Föld felszíne felrobban egy atomháború során. A közeli csillagrendszer emberi lényei három fõs expedíciót küldenek, hogy megtudják a bolygó pusztulásának okát. A Holdon meglelik a földi emberek nyomait és találnak egy Bibliát. Visszaúton a férfiak elolvassák a könyvet, mire a nõ megöli õket. A földi emberekkel kísérleteztek, amely kudarcba fulladt, de errõl senkinek nem szabad tudnia.
Galaktika 62.

A Lar

A középszerû író ellopja egy tanár ötletét, melynek fõszereplõje egy római Lar, egy feltámadott családiszellem. Annyit változtat a történeten, hogy nõnemû alakban jelenik meg a szellem. A sikeres ötletbõl filmet forgatnak, amelyben egy ismeretlen manöken játsza a címszerepet. Az író beleszeret a nõbe, aki valóban egy feltámadott családi szellem. A szellem visszatér a túlvilágba, az író azóta szeretné újra feltámasztani.
Galaktika 68.

Bogdanov,Georgi

Tévedés

Ognyan elkészít egy gépezetet, mely az ember agyhullámai segítségével képes megrajzolni az illetõ jövõjét. Az elsõ próbát önmagán és festõ barátján próbálja ki. A gép Ogonynak tudományos hírnevet, a festõnek csak egy tanári állást jósol. Tíz év mulva találkoznak. Megvalósult mindaz, amit a gép elõre jelzett , bár Ognyan észrevette, hogy a gép felcserélte kettõjük jövõjét.
Galaktika 29.

BognárAttila

Jelenség és lényeg

A kettes számú marsi figyelõbázisra egy meztelen csinos nõ érkezik egy mentöegységgel.A nõ egy felderítõ ûrhajóról került a bolygóra. Egy pilóta feladatául kapta, hogy derítse ki miért õrülnek meg afelderítõ pilóták. A hosszú út során filmnézéssel üti el az idõt. Egy mûvészfilm megtekintése után a fedélzeti számítógép keresni kezdi az élet értelmét. Ennek érdekében egy fekete lyukba irányítja az ûrhajót. Az eseményhorizontról többezerszer múltba visszalépõ pilóták belebolondúlnak az ismétlésekbe.
Menekülés a Naprendszerbõl

Bojtor Iván

Üzemi baleset

Amint a három idegen lény a zsilipbe lépett, Johnny becsukta az ajtót. A három földönkívüli követelte az ajtó kinyitását, mert az a hosszú farkukra csukódott.
Vénusz 90/1

Boles,Paul Darcy

Tengerparti történet

Jeb asztaloskodásból él egy Keleti-parti szigeten. Nyárutón megismerkedik egy szép lánynyal, aki bálnákkal úszik és ritka kagylókat kap tõlük. Felfedezi, hogy a lánynak kopoltyúi vannak. Néhány szigeti halász bálnavadászatraindúl, de a lány meghiusítja szándékukat, majd eltünik a szigetrõl. Jeb egy szép nap egy kopoltyús kisbabát talál háza elõtt, akit tisztességgel felnevel.
Galaktika 63.

Bontempelli,Massimo

Baljós jelek (Arabella)

Az író kilépve a házból Arabellával egy sor rossz oment látnak, amiért a lány nagyon ideges lesz. Hírtelen minden pusztulni kezdett és eljött a világvége.
Kaland a panzióban

A szokás hatalma (Pamela)

Az írót barátnõje minden délelõtt felhívja telefonon. Egy nap az író a lány lakásán alszik és a lány megszokásból felhívja az író lakását. Megdöbbenésükre az író vette fel a telefont..
Kaland a Panzióban

Éjszakai dráma (Vanessa)

Egy éjszaka az író elfelejti saját nevét és lakcímét. Az éjszakában sétálva találkozik egy nõvel, aki csak a sötétben tud létezni. A nõ meghívja lakására. Az író reggel elhúzza a függönyt, mire a nõt a napsugár eltüntette, csak a ruhája maradt.
Kaland a panzióban

Két pohár portói (Romana)

Az író kettesben borozgat a lánnyal. Az író megissza a lány borát is, és belepillant annak gondolataiba. Az ott látottak feldühítik és meggyílkolja anyagiasodott fantáziájának áldozatát.
Kaland a panzióban

Mérget vehetsz rá! (Tizia)

Tizia harmadszorra is megharagudott az íróra. Fenyegetõzött, hogy megöli magát és elszaladt. Az író rettegve várakozott, amíg a zongora önmagától meg nem szólalt. Megörült, hisz ez azt jelentette, hogy Tizia él.
Kaland a panzióban

Európa utazása

Európa, a mondabeli királylány, aki látta a fõnixmadár ujjástületését, és akit elrabolt Zeus bika képében, megtudja az élet nagy igazságát: Meghalni annyi, mint ujjászületni.
Kaland a panzióban

Sakktábla a tükör elõtt

Az írót kisfiú korában bütetésül bezárták egy szobába, ahol egy nagy tükör és egysakktábla volt. A kisfiú bejut a tükör mögötti világba, ahol sok érdekességet lát és hall. Végül furfangos módon jut vissza a létezõ világba.
Kaland a panzióban

Az Ebro két partja

Barcelonában összeismerkedik az író egy liftkezelõvel, aki otthagyta konflis és taxisöfõri állá-sát, mert mindkettö állásnak volt állattani kapcsolata. A lifthez semmilyen állatot nem tudott vonatkoztatni a férfi. Az író szerint a majom mozgása hasonlít a lifthez, de a kezelõ örül neki, hiszen az ember a majomtól származik.
Kaland a panzióban

A negyedik utazás

Betegségébõl felépülve at író egy vidéki szállodába utazik, ahol az embereket állatoknak látja. Emiatt mindenki üldözõbe vette, s alig bírt a tömeg elõl elmenekülni. Végül a tükörbe pillantva egy szamarat lát önnmaga helyett.
Kaland a panzióban

Gõzmozdony

Az író egy gõzmozdonyon segétkezik, s a masinisztaelmondja elképzelését az ember és a halál közötti kapcsolatról. Szerinte az élet és a halál térbeli viszonyban állnak egymással. Az ember nem a kor haladtával kerül a halál közelébe, hanem életében egyszer rossz irányba indul el, így kerülve a halál mellé.
Kaland a panzióban

Duiblári erkölcsök

Duiblár különös helye a világnak. Itt az emberek szemében nagyon illetlen dolog az evés, fõleg annak mutogatása. Viszont nagyon illedelmes dolog együtt aludni másokkal. Nagy hagyománya van az együttalvásnak.
Kaland a panzióban

Kalandok szárazon és vizen

Az író Torinóba érkezve találkozik egy régi ismerõsével, majd több emberrel összeveszve, másik országba mennek párbajozni. Kalózok támadták meg õket, s fogolyként egy vademberek lakta szigetre kerül az író, ahol õ lett a király. Késõbb átúszott a szárazföldre és Torinóba érkezve kifizette a bérkocsist, aki azóta is hûségesen várt rá.
Kaland a panzióban

A csodálatos tengerpart avagy a szerénység elnyeri jutalmát

Rómából mindenki a tengerpartra menekül a hõség elõl. Csak néhány álhatatos ember maradt a városban, köztük az író is. A felesége egy gyönyörû fûrdõruhát varrt magának, s ellátogatott hozzájuk a tenger.
Kaland a panzióban

Világ körüli utazás

Az írót befizette orvosa egy világ körüli utazásra. Induláskor a pályaudvari váróteremben egy nagyon precíz és lelkiismeretes utassal találkozik, aki meghal, mert hideg a kályha. Más jelentõs esemény nem is történt az utazás alatt.
Kaland a panzióban

A titok

Canuto ötven év múltán amerikából hazalátogat szülõfalujába, ahonnan az esküvõje elõtti délelõttön menekült el. A volt menyasszonya beleõrült a fájdalomba és azóta egy percet sem öregedett, s mindennap készül az esküvõjére.
Kaland a panzióban

Nitta

Éjszaka autózva az író egy kislányt talál a hátsó ülésen, akirõl semmit sem sikerül megtudnia. Hazaérve az író élelmet hoz a kislánynak, de õ addigra nyomtalanul eltünt.
Kaland a panzióban

Világkatasztrófa

Az író ellátogat a Világ Protometropoliszába, amellyet nappal az emberek morajlása, éjszakameg a rengeteg reklám fénye támogat. Az egyik éjszakán a túl sok reklám fénye elmosta a hatalmas várost.
Kaland a panzióban

Rómából...

Az író bizarr látomása Rómáról, ahol elõszõr a lovasszekerek hadával kell megbírkóznia, majd alászáll a katakombák mélyére. Végül félálomban a metróba szállva Párizsba kerül.
Kaland a panzióban

...Párizsba

Csapóajtón keresztûl jutott az író Párizsba. A Montmarte dombjára haladva hatalmas teherautókkal találkozik, amik szétszedték a kerületet s elvitték magukkal. Késõbb a Montparnasse festõi között járkál, de nemtalálkozhat mind a hárommilliárddal.
Kaland a panzióban

Hõsköltemény az óvatosságról

Budapesten járva az író találkozik a legóvatosabb taxisofõrrel, aki mielõtt beka- nyarodott volna egy utcasarkon, dudált és elõre engedte a másikat. Ez a sofõr pont most találkozik egy hasonlóan gondolkodó sofõrrel és felváltva dudálnak egymásnak a sarok két oldalán. Az író egy év múltán ismét Budapesten jár, ahol a két sofõr azóta is dudál egymásnak.
Kaland a panzióban

Sivatagi kaland avagy az utolsó romantikus

Sivatagban járva oroszlánnal találkozik az író. Hírtelen megjelenikegy arkangyal, aki lebeszéli az oroszlánt az író elfogyasztásáról.
Kaland a panzióban

Majdnem szerelem

Az író bemutatja kedves nõismerõsének, hogy az üveg mögötti világ és az üvegen tükrözõdõ benti világ között kapcsolat létezik. Elõbb a muskátlikat simogatja meg üvegen keresztûl, késõbb puszit nyom a nõ nyakára.
Kaland a panzióban

Hiszékeny ifjú lélek

Az író egy hiszékeny párizsi lánynak olyan emberekrõl mesél, akiket mûvi úton hoztak létre, de még õk sem tudják ezt magukról. A lány fél kilépni az utcára, nehogy ilyen emberrel találkozzon, majd fejébe ve-, szi, hogy õ is mûvi ember, mire kiugrik az ablakon.
Kaland a panzióban

A felfedezés

Az író gondolatmenete arról, hogy micsoda külömbség ha kívülrõl zárják rá az emberre a szobaajtót, mint amikor az ember zárja be belülrõl. Kísérletet tesz arra, hogy kívülrõl zárja be magát a szobába.
Kaland a panzióban

Kaland a panzióban

Egy panzióban mindenki az író testtartását utánozza, a legapróbb részletekig. Az írót egy macska szabadítja meg szorult helyzetébõl.
Kaland a panzióban

Komótos kezelés

Mikor az író orvosi gyakorlatát töltötte Prágában, egyik páciensérõl egy életnagyságú viaszbábút készített s azon keresztül gyógyította az asszonyt. Ám egyszer a kályha melege elolvasztotta a viaszbábút és az asszony is eltünt nyomtalanul.
Kaland a panzióban

Vérzõ szív

Az író olyan port talál felt, amely összeköti a szellemi és az anyagi világot. Aki a por hatósugarában bármilyen kijelentést tesz, az szó szerint megtörténik a valóságban. Emiatt nem talál sz író pénzbeli támogatást apor termelésére.
Kaland a panzióban

Beethoven maszkja

Lavínia vett egy olcsó Beethoven maszkot zongorája fölé. Azóta nem tud semmilyen Beethoven szerzeményt lejátszani a zongorán. Lavínia vett egy grammofont és feltette az ötödik szimfóniát. A negyedik hangnál szélvihar támadt és a lányt elrepítette.
Kaland a panzióban

Két anyának egy fia

A századfordulós Rómában a Parigi család hétéves Mario fia hírtelen kijelenti, hogy õtRamirónak hívják és vigyék haza. A megadott címen tényleg élt egy kisfiú , de õ meghalt már hét éve. A Mario megszólalásig hasonlít Ramiróra. Elterjed a hír: feltámadt a halott kisfiú. Parigi nem akarja elveszteni fiát, ezért ahalott fiú édesanyját szanatóriumba záratja, mert a nõ hisz fia feltámadásában. A nõ kiszabadúl és perbe fogja Parigi urat. A tárgyalás forgatagában a kisfiút elviszik a tengeri cigányok, amibe Parigi felesége belehal.
Kaland a panzióban

A szobrászat szentségtörése

Az író szerint az ember a szobor utánzata és nem forbítva.
Kaland a panzióban

Lángelme, tetszés szerint

Az író eszmefuttatása egy amerikai orvosnõ találmányáról, aki bármely gyerekbõl zsenit tudna kinevelni. Szerinte ha a Földön mindenki zseni lesz, divat lesz hülyének lenni.
Kaland a panzióban

A természet tréfái

Egy táncos megdöntötte az egyfolytában táncolás világrekordját. A végkimerülésig táncolt volna, de barátai megállították. Jó lesz vigyázni ezekre a fiatalokra, mert ha ilyen ügyesen megállítottákbarátjukat, egy nap majd megállítják a Nap és a Hold futását is.
Kaland a panzióban

Hiábavalóság

Az író véleményt nyílvánít a hímmirigyek eladásában és vásárlásában fellelhetõ erkölcstelenség felett.
Kaland a panzióban

A legnemesebb élvezet

Az író a dohányzást tartja az emberiség legnagyobb találmányának, azon élvezetnek, amely gyökeresen elválasztja az embert az állatvilágtól és a haladás netovábbja.
Kaland a panzióban

Távlat

A gyerekeket csak a távolság miatt látják a felnõttek kicsinek, valójában velük egymagasak.
Kaland a panzióban

Tükör

Az író bécsi tartózkodása alatt elveszti tükörképét, ami azután utána megy Rómába, hogy ismét együtt lehessenek.
Kaland a panzióban

Borges,Jorge Luis

Al Mu'taszim nyomában

Tudományos értekezés a mítikus személy keresésérõl, mely keresésé alatt a keresõ személy a keresett személlyé változik.
Körörös romok

Körkörös romok

Egy folyó szigetein körkörös romok állnak. Egy férfi érkezik, aki álmaiból megteremti fiát. A fiú folytatja apja útját a folyón. A férfi pusztulása elõtt döbben rá, hogy õ is egy álomból született.
Körkörös romok

Babilóniai sorsjáték

Babilonban a titokzatos Társaság vezeti a sorsjátékot, amely dönt az emberek sorsa felett. Ám lehet, hogy a sorsjáték nem is létezik, hisz Babilon maga egy végtelen hazárdjáték.
Körkörös romok

Bábeli könyvtár

A végtelen könyvtár maga az Univerzum és a benne csatangoló könyvtárosok, akik értelmes szövegekkel teli könyveket keresnek, nem mások, mint a tudósok, akik a Világegyetem titkait fürkészik.
Körkörös romok

Az elágazó ösvények kertje

Csui Pen leszármazottja német kémként ügyködik Angliában a Világháború alatt. Leleplezõdése után vidékre menekül egy kínakutató házába. A tudós megfejtette Csui Pen labirintusának titkát, ami maga az idõ. A kém végûl lelövi a tudóst, hogy ezzel jelezzen német megbízóinak.
Körkörös romok

Funes, az emlékezõ

Az író felelevenít egy fiút, aki egy lóbaleset nyomorékká tett és egyben hihetetlen emlékezõtehetség bírtokába jutott. Rövidesen bekövetkezõ haláláig élete minden pillanatára pontosan és élesen emlékezett.
Körkörös romok

Az áruló és a hõs

Kilpatrick ír összeesküvõ volt, egy forradalom kirobbantója, aki egy nappal az események elõtt rejtélyes körülmények között meggyilkoltak. Kilpatrick áruló volt és nagyon fondorlatosan végeztette ki magát bajtársaival.
Körkörös romok

A titokban végbement csoda

A Prágába bevonuló náci németek letartóztatják Hladikot zsidó mûvek fordításai miatt. Imádkozik Istenhez, hogy addig tarsa õt életben, míg befejezi élete fõ mûvét. Kivégzésekor Hladik számára megáll az idõ, s míg fejében be nem fejezi mûvét, az idõ mozdulatlan.
Körkörös romok

A vég

Argentína egy eldugott részében egy néger gitáros várakozik. Egy nap idegen jön, akit a néger késpárbajban megöl. Az idegen gyilkossága miatt bûnhõdött így, amit most a néger vett magára.
Körkörös romok

A Fõnix szekta

A szekta sokezer éve létezik. Tagjai lehetnek mindenféle emberek a Föld minden pontján. Egyedûl egy ritus, a Titok, amely összeköti õket.
Körkörös romok

Dél

Dahlmann egy nap kórházba kerül fertõzõ betegsége miatt, ahol a poklok kínjait éli át. Gyógyulása után déli dírtokára utazik. Utazása során összeszólalkozik egy idegennel, akivel kiáll egy késpárbajra. Dalhmann titokban örül annak, hogy nem a kórházban hal meg.
Körkörös romok

A halhatatlan ember

Egy ókori kézirat beszámol egy római századosról, aki nagy szemvedések után fellelte ahalhatatlanok városát és ivott a város mellett található folyóból. Aszázados halhatatlan lett és megismerte a végtelen unalmat is. Évszázadokon át keresi azóta is azt a folyót, amely visszaadja számára a halandóságot.
Körkörös romok

A harcos éa a rabnõ történata

Az író két ember látszólag külömbözõ és mégis hasonló történetén elmélkedik. A barbár alakján, aki felkarolta Ravenna ügyét, és az európai nõ alakján, aki a pusztaságot választotta a civilizáció helyett.
Körkörös romok

Emma Zunz

Emma bosszút esküszik apja életének megrontója ellen. Megerõszakoltatja magát egy ismeretlen tengerésszel, majd megöli apja ellenségét, úgy állítva be a dolgot, hogy önvédelembõl cselekedett.
Körkörös romok

Aszterion háza

A történet fõhõse Minotaurus, aki alig várja már Thészeuszt, hogy megszabadítsa õt unalmas és felesleges életérõl.
Körkörös romok

A másik halál

Egy embert végig kisérte életén a szégyen, mert a csatában gyáván viselkedett. Halálakor lehetõséget kapott Istentõl, hogy megváltoztathassa a múltat és bátran meghalhasson a csatamezõn. Isten ehhez a változathoz igazította az idõ folyását.
Körkörös romok

Averroes nyomában

Ez a történet a kudarcról szól. Averroes, az iszlám nagy tudósa, próbálja megérteni a tragédia és komédia szavak értelmét. Mivel azomban nem ismeri a színjátszást, téves következtetésre jut.
Körkörös romok

Isten betûje

Tzinacánt, az azték mágust, mély börtönbe vetették a spanyol hódítók. A sötétben a mágus nekifog Isten írásának megfejtéséhez, amely a jaguár bõrére van írva. Az írás megfejtése isteni erõt ad neki, de a titok ismerete hallgatásra kézteti.
Körkörös romok

A bokharai Abenhakán, aki a maga labirintusában halt meg

Egy relytéjes keleti ember labirintust építtet Angliában, hogy elmenekülhessen ellensége bosszúja elõl, de ott hal meg az építményében. Egy költõ megfejti a titkot. Nem az építtetõ halt meg a labirintusban és az épület nem rejtõzködésre kellett. Abenhakánt ellensége a labirintusba csalta, hogy ott ölhesse meg.
Körkörös romok

Két király és két útvesztõ

Babilónia-sziget királya labirintusába csalja az arabok királyát, aki csak Isten segítségével tud megmenekülni. Ezután az arab király haddal elfoglalja Babilóniát, királyukat meg kiteszi az arab labirintusba: a sivatagba.
Körkörös romok

A várakozás

Egy ember Buanos Aires eldugott utcájába költözik és tartózkodik minden emberi kapcsolatterem- téstõl. Az újságban olvas saját haláláról, így további életét álomnak fogja fel. Egy nap idegenek érkeznek, akik lelövik õt.
Körkörös romok

Ember a küszöbön

Angliából küldenek egy erõskezû vezetõt Indiába a zavargások leverésére. Miután rendet teremtett, nyomtalanul eltünt. Ez az ember gonosz volt, a nép elfogta és az itélkezést egy bolondra bízták, aki levágta a bûnös fejét.
Körkörös romok

Az Alef

Az író szerelmének unokabátyja a világ minden részletérõl verset akar írni. E gigantikus mû elkészítésére az Alef inspirálta. Alef a térnek egy olyan pontja, ahonnan az egész Világegyetemet egyidõben lehet látni. Ez a pont az unokabáty házában található, amelyet nemsokára lebontanak.
Körkörös romok

A betolakodó

A Nilsen testvérek nagyon jól megértették egymást és mindent együtt csináltak. Ám egy napon az egyik testvér asszonyt hozott a házba és viszály tört ki közöttük. Bármilyen megoldást is kerestek bajukra, sosem lehetett nyugodalmuk. Végül megölték a szerencsétlen nõt.
Körkörös romok

Tlön, Uqbar, Orbis, Tercius

A fõhõs Az Enciklopedia Britannica 1902-es utánnyomásában talál elõszõr említést Uqbar országáról. Ez a különleges enciklopédia bemutatja az országot, városait, népeit, nyelveit. Ez egy fantáziaország, de egyre jobban behatól a valóságba.
Galaktika 17.

1983 Augusztus 25.

Az író, visszatérve hotelszobájába, találkozik önmagával, aki sokkal öregebb és halálát várja. Elmeséli jövõbeli tetteinek jelentõsebb mozzanatait, válaszol fiatalabbi énjének kérdéseire, majd meghal. Ezt a történetet megírta egy novellába.
X magazin 97/8.

Paracelsus rózsája

Paracelsus kérleli Istant, küldjön egy tanítványt hozzá. El is jön egy ifjú, de csak akkor lesz a mester tanítványa, ha a hamuvá lett rózsát ismét élõvé varázsolja. A mester elszomorodik ezen kishitûségen és elbocsátja a férfiút. Egyedül üldögélve a tudós a kandalló elõtt, egyetlen szavára a hamuból ismét rózsa lett.
X magazin 97/9.

Kék tigrisek

Egy skót férfi, tigrisimádattól hajtva, Indiába költözik. Itt hall elõszõr a kék tigrisekrõl, és elindul megkeresni õket. Egy kis falu mellett tigrisek helyett fura kék köveket talál. A kövek száma minden mozgatás után állandóan megváltozik. Végül egy vak koldus elviszi tõle a titokzatos köveket, a férfi nagy megkönnyebbülésére.
X magazin 97/9.

Bornemisszáné Kósa Katalin

Szabálytalan parkolás

Favágó kimegy az erdõbe dolgozni, közben felesége otthon nagymosásba kezd. A feleségnek rossz elõérzete támad. Férje kint az erdõben, társával együtt, találnak egy földönkívüli ûrhajót, aztán elájultak. A feleség kirohan a helyszínre és a túl magasan elhelyezkedõ ûrhajót mélyebbre küldi a föld alá. Utána hazamegy, mintha semmi sem történt volna.
Galaktika 172.

Miért kevés a tõkehús a belvárosi üzletekben?

Hírtelen minden élõlény halhatatlan,sebezhetetlen és ehetetlen lett. Minden állat és ember éhezett, de nem haltak meg. Ûrhajóba ûlve elmúlt a halhatatlanság és enni is lehetett. Minden élõlényt átszállítottak egy lakható bolygóra, ahól minden ment tovább a régi séma szerint. Hosszú idõ eltelte után ismét halhatatlan lett mindenki.
Galaktika 172.

Rémliba

Marcella, a vidisztár mindig olyan nõket személyesít meg, kik angyalarcú lányból dühöngõ démonná változnak. Ezt a hatást egy injekció váltja ki belõle. Egyik forgatáson azonban a szokásos adag többszörösét kapta, mire széttépte a stáb több tagját és elrohant. Azóta garázdálkodik.
Galaktika 172.

Egyedül

Egy ûrhajó száguld az elfeledett Föld felé, fedélzetén egy nõ utazik. A nõ itt született az ûrhajón és ükunokája is itt fog megszületni, mesterségesen, szûznemzéssel. Az érettségi vizsga sikeres letétele után dönthet azutazó: folytatja a hosszú utat vagy inkább meghal. Az ûrhajó folytatja útját.
X magazin 97/8.

Bab

Ron és Erika elsõ telepesei egy nemrég felfedezett bolygónak, ahol a nõ kénytelen szkafanderben szedni a babot a sok vérszívó rovar miatt. Egy nap Ron régi ellensége oxigénhiány miatt kénytelen leszállni a bolygóra. Ron beszélneki a belélegezhetõ légkõrrõl, de mikor megpillantja a szkafanderes Erikát, azt gondolja, hogy Ron meg akarja ölni.
X magazin 97/7.

Boruñ,Krzysztof

Antivilág

 Expedíció indul a Procion csillaghoz, mert bizonyíték van arról, hogy az egyik bolygóján fejlett civilizáció létezik. Az elsõ leszállásnál a kapitány meghal, amit az expedíció sok tagja a bolygólakók ellenséges magatartásának tart. Késõbb kiderül, hogy az egész bolygó antianyagból áll. A földiek gátlástalanul fosztogatni kezdik a bolygó városait, és hadiállapotba lépnek a helybeliekkel. Az expedíció egyik tagja nem akar részt venni a rablásokban, és visszaindul a Földre.
Antivilág

A boldogság gyára

 Egy professzor ûrbeli szanatóriumában bárki megszabadulhat kellemetlen és fájdalommal teli emlékeitõl, és új életet kezdhet. Egy idõ után viszont a törölt emlékek helyén támadt ûr egyre jobban foglalkoztatja a volt pácienst, és visszatér a klinikára, hogy megtudja az igazságot emlékeirõl. A beteg boldogsága érdekében az orvos kénytelen becsapnia pácienseit.
Antivilág

A levél

Hajótörést szenvedõ lány együtt utazik egy sebesült férfivel egy roncsdarabon. A férfi érzi közelgõ halálát, ezért szeretné felfedezésének titkát megosztani a lánnyal. A férfi Afrikában egy ásatás során bizonyítékot talál arra, hogy földönkívüliek jártak az õskorban a Földön. Egy befolyásos, rasszista csoport elõl titkolni volt kénytelen felfedezését, de ezt most nem akarja a sírba vinni. A férfi delíriumos állapotba esve, csak egy kulcsot ad a lánynak, aztán a tengerbe vész.
Antivilág

Lidércnyomás

 Fiatal újságíró a vonaton összeismerkedik egy öreg tudóssal, aki felkéri egy kísérletre. Mindketten tíz évet aludnának lehibernálva. Az öreg meghal kísérlet elején, és a fiatalember több mint száz évet átaludt. Az emberiség nagy része addigra megõrült a sok atombomba kísérletek sugárzása miatt. Az újságíró megpróbál boldogulni ebben a zaklatott korban, de még esélye sincs rá. Szerelmét még sikerül hibernálnia, de õt elkapják az õrültek és megölik. A fiatalember felriad rémálmából a vonaton, és megkönnyebbülten látja, hogy csak álmodott.
Antivilág
 


Boryczko,Andrzej B.

A harmadik kapu

Földönkívüliek felderítõjét egy tibeti kolostor vezetõi fogjul ejtik, hogy megszerezzék tudását és hatalmát, s így a Föld uraivá váljanak. Az idegen meghal és a vezetõk több száz éven át nem tudják feltámasztani. Az egyik frissen felavatott pap felismeri vezetõi tévedését, feltámasztja lelkével a felderítõt, majd elhagyja aFöldet.
Galaktika 68.

Boucher,Anthony

Szent Aquinus kutatása

A technokraták hatalomra jutása óta üldözik a vallások követõit, emiatt még a Pápának is bújkálnia kell. A Pápa azt a parancsot adja Tamásnak, hogy találja meg SzentAquinust. Amikor sok viszontagság után sikerül megtalálnia Aquinus holttestét, kiderül róla, hogy egy android volt csután. Még a gáp is felismerte, hogy mivel tartozik Istennek és megpróbálta megtéríteni az embereket.
Galaktika 85.

Boulle,Pierre

Egy véget nem érõ éjszaka

Vincent megismerkedik a távoli múltból erkezett Amoun-Kah-Zailattal, aki tudós népe álltal épített idõgéppel felfedezi a külömbözõ korszakokat. A XXII. században létezõ Pergóliai Köztársaság szeretné Amoun-Kah-Zailat városát, Badarit elfoglalni, hogy a túlnépesedõ társadalmuk egyedei kivándorolhassanak a távoli múltba. Háború tõr ki a két város között. Pergólia embereit eljuttatja Badari megalapításának elõttiidõkbe,így Badarit õk alapítják és egycsapásra megnyerték a háborút. Vincent teljesen elszédûl a körülötte zajló eseményektõl, és a mikor mûködésbe hoz egy idõgépet, visszakerül abba az idõpontba, mikor megismerkedett Amoun-Kah-Zailattal.
Galaktika 44.

Bova,Ben

A sugárzók

A new mexikói sivatagban egy földönkívüli ûrhajó száll le. A katonaság rögtön lezárja a környéket és sikertelen kisérleteket tesznek a kapcsolat felvételére. A leukémiás Johnny megpróbál segítséget kérni az idegenektõl, hisz már csak egy éve van hátra az életbõl. Sikerül bejutnia az ûrhajóba, de az valójában egy hologram. A hologram létrehozói az emberek távoli leszármazottai, akik véletlenül kerültek ebbe a korba. Mielõtt hazatérnének saját korukba, meggyógyítják a fiut.
Galaktika 32.

Géppárbaj

Kanus csillagrendszer õrnagya sorban kihívja vezére ellenfeleit párbajozni, ahol különleges módon sorra meghalnak. A Csillagfelügyelet hadnagya, Hektor kiderítette, hogy az õrnagy telepatikusanöt segítõt sorakoztat fel a gép álomvilágában. Ott olyan lelki sokknak teszik ki az ellenfelet, hogy az belehal. Hektor kihívja az õrnagyot párbajra és legyõzi.
Galaktika 115.

Boyer,Elizabeth H.

Az utolsó ajándék

Az öreg varázslók morognak, hogy az emberek mennyire nem tisztelik a természetet. Egy nap Airic, a nagyszájú viking, érkezik Skymirhez, a nagyhatalmú varázslóhoz, hogy megszerezze annak tudását. Az öreg varázsló fogadást ajánl neki, ha elkövetkezõ útjáról csodás dolgokat hoz , akkor megosztja vele tudását. Skymir lekicsinyíti a vikinget, aki körbejárja a varázsló asztallapját. Nagy kalandjáról visszatérve Airic követeli a jussát, mire Skymir tejet ad a vikingnek, amit õ kiönt a földre. A macskák fellefetyelik a tejet, melyben a jövõbelátás tudománya volt elrejtve. Airic elkésve döbben rá oktalanságára.
Galaktika 160.

Brackett,Leigh

Rémség az ûrbõl

Lundynak sikerült elfognia azt az ûrbõl érkezett lényt, aki minden férfinak elveszi a józan eszét. Az ûrhajó a Vénusz tengerébe zuhan, ahol a lény kiszabadul és magával csalogatja a vénuszi növénylények férjeit. A növényasszonyok Lundy segítségét kérik. Sikerül kapcsolatba lépnie a lénnyel, aki tudatában sem volt veszélyes cselekedeteinek. A lény feláldozza életét Lundy és a növénylények életéért.
Galaktika 33.

Az Örökre Elmentek Tava

Rand Conway elrepül a fagyos Iskar bolygóra, ahonnan apja tért vissza útjáról és beszélt az Örökre Elmentek Taváról. A helybéliek nem örülnek a földi emberek megjelenésének, de beengedik õket városukba. Rand kiszökik a Tóhoz, hogy megtudja apja titkát. A Tónál tudja meg, hogy az apja pillanatnyi õrületében megölte az anyját és õ az Iskar bolygó szülöttje.
Metagalaktika 9.

Bradbury,Ray  (Leonard Spaulding)

A mosoly

Atomháború után az emberek mindent elpusztítanak, ami a civilizációra emlékezteti õket. Egy kisfiú is beáll azok sorába, akik keköpik Mona Lisa arcképét. Végül a tömeg széttépi a képet és a kisfiú megszerzi az egyik darabját. Így egyedül neki marad meg a Mosoly.
Kaleidoszkóp

Tengerpart alkonyatkor

Tom és Chico évek óta együtt élnek a tengerparton. Egy nap találnak egy halott sellõt a parton, amit elsodor a tenger. Azóta minden nap kijárnak a partra, hátha találkoznak élõ sellõvel.
Kaleidoszkóp

Ettõl kezdve folyvást esett

Sivatagban egy lerobbant hotelben három öregúr várja az évenként egyszer eleredõ esõt. Átutazóban érkezik egy idõs hölgy, aki ha játszik a hárfáján, elered a záporesõ. A három öreg marasztalja a hölgyet, aki marad és így ötven év múltán végetért az aszály.
Kaleidoszkóp

A bõrük sötét volt, s a szemük arany

Emberek érkeznek a Marsra, hogy ott éljenek tovább. A Földön háború tört ki, s õk magukra maradtak. Észreveszik, hogy a bolygó lassan átalakítja õket marslakókká. Mire évek múltán leszáll egy földi ûrhajó, már csak marslakókat talál.
Kaleidoszkóp

Az ajándék

Egy házaspár szenteste napján rakétával utaznak, de a vámirodán elvették a fiuknak szánt ajándékot, mivel túllépték a súlyhatárt. Ezért az apa a fekete világûr billiónyi csillagfényével ajándékozta meg fiát.
Kaleidoszkóp

Éjszakai telefon

A földi háború miatt csak egy ember marad hátra a Marson. Ki unalomûzõnek a telefonokra hanglejátszókat köt és saját felvett hangját visszajátszatva önmagával beszélget. Hatvan év múltán már-már õrületbe kergeti õt a saját fiatalabb hangja. Harcot indít hangja ellen, de szíve nem bírja, s meghal.
Kaleidoszkóp

Esik az esõ, egyre esik

Vénuszon szerencsétlenül járt ûrhajó legénységének négy megmaradt tagja fedet helyet keres egy végeláthatatlan dzsungelben, hol állandóan szakad az esõ. Az állandó esõ és egy lerombolt emberi építmény reménytelenséggel tölti el az embereket, akik sorra megõrülnek, majd öngyilkosok lesznek. Csak a hadnagy talál rá a fedett helyre.
Kaleidoszkóp ;  Az idõgép ;A tetovált ember

A gyalogjáró

2053. Már szinte senki sem gyalogol. Fõhõsünk kedvenc idõtöltése az éjjeli séta. Automata rendõrkocsi letartóztatja haladásellenes tevékenység miatt és elviszi egy elmeklinikára.
Kaleidoszkóp

A gyilkos

Pszichiáter beszélgetése egy rendõrségi õrizetessel, aki megunta a rádiók, telefonok, televíziók, kézirádiók, autórádiók szakadatlan zaját és elkezte pusztítani õket, hogy hallhasson egy kis csendet, önmaga legyen egy kis idõre.
Kaleidoszkóp ; Az idõgép

Kaleidoszkóp

Egy ûrhajó megsemmisül és az ûrruhás legénység szétszóródik minden irányban. Zuhanásukközben felidézik múltjukat, elmélkednek a halálról. Egyikük a Föld felé zuhan, majd szétég a légkõrben. Egy kisfiú hullócsillagnak nézi.
Kaleidoszkóp  ; A tetovált ember

Itt oroszlánok vannak

Egy földi ûrhajó száll le a felfedezendõ bolygó felszínére. Az expedíció vezetõje ki akarja bányászni a bolygó összes természeti kincsét, aztán tovább állna. De ez a bolygó nem hagyja magát kizsigerelni. A legénységnek tetszik a környezet és rájönnek, ha valakit békés szándék vezérel, a bolygó minden kívánságát teljesíti. Mikor elhagyjákezt a csodálatos bolygót, megfogadják, hogy senki nem beszélnek róla, mert a nyerészkedõ emberek szétrombolnák eme barátságos égitestet.
Kaleidoszkóp ; Az idõgép

Az ûrhajó

Nyolcvan év telt el az elsõ ûrhajó fellövése óta, de még mindig csak a gazdagok kiváltsága az ûrben való repkedés. A bontótelep tulajdonosa összes pénzét odaadta egy kimustrált szimulátor-ûrhajóért, hogy gyermekeit elvihesse egy ûrutazásra. Bár az utazás csak egy illúzió, a gyerekek csodálatos élményekkel lettek gazdagabbak.
Kaleidoszkóp  ; Az idõgép ; Marsbéli krónikák

És újra a Föld

A XXIII. századi ember rakétán száguldozik, technikai tudása magasan fejlett, de képtelenek érzéseiket szavakba önteni. Idõgéppel elhozzák halálos ágyáról Thomas Wolfot, a XX. század nagy íróját, hogy õ írjon egy könyvet a XXIII. század életérõl. Élményszerzés okából rakétával még a Marsra is elküldik. A mû elkészülte után Wolfot visszajuttatták halálos ágyába meghallni, nehogy megváltozzon a történelem.
Kaleidoszkóp

Aranysárkány, Ezüstszél

A régi kínában két város verseng egymással, mind külömbb és külömbb falakat emelve maguk köré. A lakosság teljesen kimerül a sok átépítés miatt. A mandarin okos lánya egy tanáccsal szolgál: az egyik városfal szél alakú legyen, a másik sárkány alakú, így kiegészítik egymást.Kaleidoszkóp
Az idõgép

Eltünt város a Marson

Egy gazdag ember vízzel töltötte fel a Mars kiszáradt csatornáit s rajta hajózva megtalálja a marslakók Eltünt Városát. A város elhagyatott. Mindegyik felfedezõ kipróbálja a város különleges szolgáltatásait. Rájönnek, miért hagyták el lakóik a várost. Minden vágyukat teljesítette és ezzel szinte rabul ejtette a város a lakóit. Mint a régi marslakók, az emberek is elmenekülnek a város fogságából, de van aki örökre ott marad.
Kaleidoszkóp

A vakáció

Egy házaspár lefekvés elõtt azt kívánja, bárcsak minden ember eltünne a világból, rajtuk kívül. Akívánság másnap reggelre teljesül. Apa, anya és a kisfiuk keresztül-kasul beutazzák Amerikát. Egy nap a gyermek palackba zárja kívánságát és beledobja a tengerbe. Mit kívánt a gyerek és vajon valóra válik?
Kaleidoszkóp

A város

Egy eldugodt bolygón húszezer éve várakozik némán egy város. Egy nap rakéta érkezik, földi emberekkel a fedélzetén. A város felébred és felismeri a jövevényeket, õ miattuk várt olyan hosszú ideig. Megöli az ûrhajó legénységét, robotokkal helyettesíti õket, akik baktériumbombákat dobnak majd a Földre. A város építõi így akartak bosszút állni az emberiségen.
Kaleidoszkóp

Az eperszínû ablakszem

Egy marsi telepes felesége egy álmatlan éjszakán rájön, hogy nagyon szeretne visszatérni a régi szülõházába a Földre. Férje marasztalja, szeretné ha mellette maradna. Az az álma, hogy az emberiségnek szét kell szóródnia a csillagok között, mert egy esetleges katasztrófában nem az egész emberiség pusztúlna el.Ám a feleség hajthatatlan maradt. Végül a férj szétszedette a házat a Földön, és az összes pénzét elköltve elhozatta a Marsra.
Kaleidoszkóp ; Az idõgép

Szasszaparilla illat

Az idõs férfi a padlás lomtalanítása közben elmereng a régi idõkön. Rájön, ha nagyon akarja, akkor visszajuthat a régi, meghitt, vidám nyaras idõk éveibe. Magával vinné a feleségét is, de õ nem hisz neki, bolondnak tarja. A férje elköszön tõle és eltünik a padláson. Késõbb a felesége nem találja sehol.
Kaleidoszkóp

A tetovált ember

Egy szeptemberi napon a fõhõs tüze mellé telepszik egy idegen ember, akinek nyaktól bokáig tetoválásokkal van tele a bõre. Ha valaki figyelmesen nézi a tetoválásokat, egy idõ múlva megelevenednek azok. Mind egy-egytörténetet mesél el. Mikor a tetovált ember elaludt, a fiú mindegyik tetoválás történetét végignézi. Már csak egy fehér folt maradt a férfi háta közepén. Abban meg a fiú jövõje található, amikor is a férfi megfojtja õt. A fiú megijed és gyorsan magára hagyja az alvó férfit.
A tetovált ember

Gyerekszoba

Minden házban található egy szoba alakú gép, amelytökéletes környezeti illúziót képes alkotni a gyerekek kívánságai szerint. A szülõk nem örülnek ennek az új játéknak, mert teljesen leköti gyermekeik figyelmét, semmi mást nem hajlandók csinálni. Amikor változtatni akarnak a dolgokon a gyerekek hisztizni kezdenek. A gyermekpszichológus szabadságra küldi a családot. Mikor ellátogat a családhoz, csak a gyerekeket találja otthon, akik szüleiket felfalatták a gyerekszoba afrikát utánozó játékában.
A tetovált ember ; Kaland a végeken

A másik oldal

A négerek már húsz éve laknak a Marson, mikor egy ûrhajó érkezik a Földrõl, és egy fehér embert hoz a fedélzetén. Mindenki összegyûl, ki kíváncsiságból, ki félelembõl és van aki haragból. A leszállt ûrhajóból egy fáradt tekintetû öregember száll ki és elmondja mindenkinek, hogy egy pusztító háború mindent lerombolt a Földön. Felkéri a négereket, hogy jöjennek vissza a Földre és segítsék újra felépíteni az emberi civilizációt.
A tetovált ember; Galaktika 72.

Az országút

Hernando az országút mellett él egy kajibában. Egy nap rengeteg autó haladt el az úton észak felé. Mindannyian a közelgõ atomháború rémségei elõl menekülnek. Hernando folytatja tovább a szántást.
A tetovált ember; X-magazin 97/7.

Az ember

A modern házalók ûrhajóikon járják az ember lakta bolygókat. Az egyik világon Krisztus nyomára akadnak. Az egyik ûrhajó kapitánya elõszõr hitetlenkedik, de késõbb bebizonyosodik elõtte Jézus létezése. Embereit hátrahagyva Krisztus nyomába ered.
A tetovált ember;Galaktika 75.

Az ûrhajós

Az ûrhajós imádta a végtelen ûrben való száguldást. Felesége és kisfia szerették volna otthon látni végre. A legutolsó útján azomban az ûrhajós belezuhan a Napba. Az özvegy és a fia azóta nappal alszanak, éjjel élnek és csak borús napokon sétálnak, hogy ne lássák a Napot.
A tetovált ember; Galaktika 91; .Az idõgép

A lángléggömbök

Peregin atya azzal a szándékkal érkezett a Marsra, hogy megkeresse a madslakókat, bûneiket megismerje és segítse õket. A marslakók viszont elérték a tökéletes boldogságot és a teljes harmóniát, nincsszükségük papra, aki viszont sokat tanulhat tõlük.
A tetovált ember; Galaktika 138.

A világ utolsó éjszakája

Egy asszony és a férje rádöbben: holnap végetér a világ. Nem háború vagy katasztrófa vet véget neki, hanem egyszerûen befejezõdik minden. Szépen lefektetik gyermekeiket, rendbe raknak mindent és lefekszenek aludni. Utoljára jó éjszakát kívánnak egymásnak.
A tetovált ember ; Galaktika 2.

A számûzöttek

Az emberek elégették a könyveket, betiltották az ünnepeket, senki sem mesélt, senki sem félt,senki nem álmodozott a Földön. Egy ûrhajó indul a Marsra az utolsó megmaradt könyvekkel, hogy ott égessék el azokat. Az írók és kitalált szereplõk szellemei megpróbálják megakadályozni a könyvek pusztulását, mert velükegyütt õk is elpusztúlnak. Az emberek hideg racionalitása kerekedik felül.
A tetovált ember ; Az idõgép

Ahol sosem virrad meg

Egy ûrhajós csak annak a létezésében hisz amit lát. Amit nem lát, annak a létezésében is kételkedik. Mindent csak a saját elméjének kivetüléseként tart létezõnek. Szkafanderében kiugrik a világûrbe, és azóta csak a végtelen semmiben hisz.
A tetovált ember

A róka és az erdõ

2155-bõl egy házaspár nyaralásként visszautazik 1938-az Mexikóba. Nem akarják elhagyni ezt a korszakot, hisz az õ idejükben egy totális háború folyik. Keresõk akaszkodnak a nyomukba, mert a férfi tudására nagy szükség van a háború folytatásához a távoli jövõben. Hollywoodi forgatócsoportnak álcázott keresõk elkapják õket és visszaküldik a házaspárt a jövõbe.
A tetovált ember ; Galaktika 139.

A látogató

A vérrozsda nevû betegség miatt Marsra számûzik az ebben szenvedõ betegeket. Egy nap az aka- ratával tökéletes illúziót teremtõ ember érkezik a számûzöttek közé. A beteg embereknek elhozta a Földet, az otthon minden szépségét. Összevesznek rajta a betegek és verekedés közben véletlenül lelövik a jövevényt.
A tetovált ember ; Galaktika 2. ; Metagalaktika 1.

A betonkeverõ

A marsi emberek inváziót indítanak a Föld ellen. A földi emberek mozival, pezsgõvel, finom ételekkel, fiatal lányokkal fogadják õket. Egyedül a marsi Ettil veszi észre, hogy ezek a Föld igazi fegyverei, mindenkibõl földi fogyasztó polgárt csinálnak, amibe minden marsi belehal.
A tetovált ember

Marionett Rt.

Az ember vehet androidot, amely bárhol, bármikor helyettesíti. Az egyik férj meglepetten veszi észre, hogy felesége androidmása fekszik mellette. A másik férj üzembehelyezi hasonmását, míg az a feleségével lesz, addig õ Rióban nyaral a szeretõjével. A gép azonban bezárja a férjet a szerszámos ládába és õ utazik el Rióba a feleséggel.
A tetovált ember ; Galaktika 5.

Null óra

Marslakók szeretnék elfoglalni a Földet, de a felnõttek már nem befolyásolhatók, s emiatt legyõzhetetlenek. A támadók a gyerekekkel szövetkeznek. Ha segítenek nekik, nem lesznek felnõttek, minden gyerek azt csinálhat amit akar. A szülõk elõszõr nevettek a dolgon, de a végén eljött a null óra és forcsa zümmögés, meg fény támadt mindenütt.
A tetovált ember

Rakétanyár

A rakéta hajtómûve mesterséges tavaszt fakaszt a tél kellõs közepén.
Marsbéli krónikák

Ylla

A marslakó asszony, aki már kiábrándult férjébõl, egy nap telepatikus kapcsolatot teremt a Földrõl érkezõûrhajó utasával. Egymásba szeretnek és a földi ember szeretné a marsi asszonyt magával vinni a Földre. A férj elõszõr a felesége álmának tulajdonítja az egészet, de végül rájön az igazságra. Lelövi a földi ûrhajóst.
Marsbéli krónikák

Nyári éjszaka

A Mars éjszakai oldalán a marslakók idegen nyelvû és dallamú énekeket és verseket szavalnak, de õk nem tudják, hogy honnan ismernék ezeket. Csak azt tudják, hogy nemsokára ideér hozzájuk a Földiek ûrhajója, amely fedélzetén levõ ûrhajósok ismerik a verseket és a dalokat. Minden marslakó megijed.
Marsbéli krónikák

A Földi emberek

A földi ûrhajó egy marsi elmegyógyintézetben száll le és a tisztviselõk õket is betegeknek tekintik. Az ûrhajósok be akarják bizonyítani földi emberi mivoltukat, de a marsi pszichológus lelövi õket. Mivel a pszichológus úgy érzi, hogy megfertõzõdött a lelõtt bolondok képzelgéseivel, öngyilkos lett.
Marsbéli krónikák

Az adófizetõ

Egy ember a Marsra akar repülni, hogy elmenekülhessen az atomháború kitörésével fenyegetett Földrõl. Mindenki nevet rajta. Mikor elindul az ûrhajó, a férfit egy rendõrségi furgon szállítja el.
Marsbéli krónikák

A harmadik expedíció

Az ûrhajó leszáll. A közelében egy amerikai kisváros található. Mindegyik földi ûrhajós meghalt rokonai itt élnek a kisvárosban. Mindenki nagyon boldog, hogy viszontláthatják elveszett szeretteiket. Az éjszaka alatt szöget üt a kapitány fejébe a gondolat, hátha az egész a marslakók mûve, hogy megöljék az földieket. Fölkelt az ágyból, de már az ajtóig sem jutott el. Másnap a helybéliek nagy sírás közepette eltemetik a halott ûrhajósok tetemeit.
Marsbéli krónikák

" ragyog még a holdsugár"

Földi ûrhajó száll le egy régóta romos marsi város mellett. A lakói rég halottak, de nagyszerû kultúrájuk nyomai még megmaradtak. Az egyik ûrhajós szeretné megmenteni az emberek rombolásától ezeket a remekmûveket, ezért nekilát kiírtani a legénységet. Sorban üldösi az ûrhajósokat, de végül õt is lelövik.Végül már a kapitány is osztja megölt embere véleményét.
Marsbéli krónikák

A telepesek

Az elsõ emberek elindulnak a Marsra dolgozni és ott élni. Eleinte nagyon kevesen voltak, magányosak és kitartóak.
Marsbéli krónikák

A zöld reggel

Driscoll elájult a kevés oxigéntõl, mikor elõszõr lépett a Mars felszínére. Nekilátott benépesíteni a bolygó felszínét növényekkel, hogy elegendõ oxigéne lehessen a földi embereknek. Sorra ültette a palántákat, de nem akart esni az esõ. Végûl két órán keresztûl zuhogott, amitõl a földi növények fa nagyságúra nöttek. Driscoll most viszont a túlzott oxigén koncentrációtól ájult el.
Marsbéli krónikák

A sáskák

A rakéták úgy rajoztak, mint a sáskák. A Mars bolygót ellepték az emberek, kisvárosokat építettek és mégtöbben csomagoltak a Földön.
Marsbéli krónikák

Éjszakai találkozás

Egy fiatal munkás, miközben egy régi, romos marslakó város mellett halad el, találkozik egy marslakó szellemével. Mind a ketten szellemnek látják a másikat, magukat meg élõnek tartják. Összebarátkoznak, majd mindketten mennek a dolguk után.
Marsbéli krónikák

A part

Mars a távoli part és az emberek hullámokban érkeznek. Minden hullám más volt, erõsebb mint az elõzõ.
Marsbéli krónikák

Közjáték

Felépül a tizedik város. Vasárnaponként zsoltárokat énekelnek, írógép kattog, toll percen. Olyan mint egy iowai város, csak épp a Marson van.
Marsbéli krónikák

A zenészek

Gyerekek játszanak a régi marsi városokban, ott tombolnak, táncolnak a pernyés, égett romok között. Késõbb mindent eltaklarítanak a tûzoltók, úgyhogy nem marad hely a gyerekeknek játszani.
Marsbéli krónikák

Az égi lovasok

A Föld összes négere összepakol és elindul a Marsra, ahol felépítik saját vilkágukat. A fehérek döbbenten veszik észre a hiányukat.
Marsbéli krónikák

Neveknek adása

A Mars benépesült és mindennek nevet adtak. Lassan-lassan ide is elérkezik a bürokrácia, az instruálás, pedig sokan épp emiatt jöttek el a Földrõl.
Marsbéli krónikák

A második Usher-ház

Mr. Stendahl feépítette a Marson Poe Usher-házának pontos másolatát. Keserûséggel emlékezik a Nagy Tûzre, mikor minden könyvet elégettek és az emberek azóta nem fantáziálnak. Embereket hívott a házba, akiknek nem volt fantáziája, nem voltak vágyaik. Mindegyiket megölte és helyükre robotokat állított. Végül pontosan úgy rombolja le a házat, ahogy Poe megírta könyvében.
Marsbéli krónikák

Az öregek

A lármás úttörõk, a nagyokosok, a hivatásos utazók nyomában megérkeztek az öregek is a Marsra.
Marsbéli krónikák

A Mars-lakó

Egy marslakó bukkan fel, akiben mindenki valamelyik meghalt rokonát véli felismerni. Mindenki szeretné otthonába vinni, a marslakó menekül, s mivel nem bírta a sok átformálódást, holtan esett össze.
Marsbéli krónikák

A bõröndüzlet

A Földön kitõrt atomháború hírét hallva, a bõröndkészítõ nagy forgalomra számít kicsiny üzletében. Mindenki vissza akar majd térni a Földre, hogy segítsenotthon maradt szerettein.
Marsbéli krónikák

Figyelõk

A marsi emberek figyelik a Földet. Hírtelen lángok csapnak fel rajta és egy üzenet érkezik: gyertekhaza! Az emberek sorban állnak a bõröndüzlet elõtt, ahol reggelre minden polc kiürült.
Marsbéli krónikák

Uborkaszezon

Parkhill pecsenyés bódét akar felállítani a Marson, hogy mikor jön a sok rakéta a rengeteg munkással, legyen hol ebédelniük, miközben õ meggazdagszik. Legnagyobb örömére a marslakók nekiadják a bolygó felének tulajdonjogát. De, a Földön atomháború tõr ki, ezért vagy egymillió évig nem fog ûrhajó érkezni onnan.
Marsbéli krónikák

Néma városok

Gripp egyedül marad a Marson, mindenki más visszautazott a Földre. Egyedül bolyongott, míg telefonon beszélt egy ittmaradt lánnyal. A találkozás nagy kudarccal végzõdik, a lány kövér, csúnya és állandóan csokoládét eszik. A fiú a Mars túlfelére menekül, száz évre elegendõ élelmiszert halmozott fel, és nem veszi fel soha többé a telefont.
Marsbéli krónikák

A hosszú évek

Húsz éve él Hathaway családjával egyûtt, magányosan a Marson, mikor ûrhajó érkezik a Jupiter felõl, emberekkel a fedélzetén. Az ûrhajósoknak feltünik, hogy míg a családfõ aggastyán, addig a többiek feltünõen fiatalok. Az öreg halála után fény derül az igazságra. A családtagok robotok voltak, amiket Hathaway készített szerettei halála után.
Marsbéli krónikák

Langy esõk jönnek

Az atomháborút csak egyetlen ház éli túl épségben az egész Földön. Az automata ház lakók nélkül is pontosan végezte elõre beprogramozott tennivalóit. Egy kis baleset következtében tûz üt ki a házban, ami teljesen felemészti az egész házat. A házból egy fal marad csupán, amiben egy automata az aznapi dátumot ismételgeti állandóan.
Marsbéli krónikák ;  Galaktika 37.

Egymillió éves kirándulás

Egy férfi felpakolta családját és rakétájukon elmenekültek a háború elõl a Marsra. A férfi elõszõr kirándulásnak nevezte menekülésüket a gyerekeknek, de a rakéta felrobbantása után nem volt miért titkolóznia. Fenn álltak az egyik csatorna partján és nézték a vízben a marslakók tükörképét.
Marsbéli krónikák

A ködkûrt

Egy világítótorony ködkûrt szavára a tengerek mélyérõl felúszik egy alvó dinoszaurusz. Ledönti atornyot, de a ködkûrtben vélt társát nem találja sehol. Újra felépítették a világítótornyot, ám a dinoszaurusz nem jött többé. Továbbra is lenn várakozik a mélyben.Marsbéli krónikák
Az idõgép

Mennydörgõ robaj

Vadászkirándulásokat indítanak a távoli múltba, ahol õsgyíkokra vadászhat az ember. Csak olyan vadakat ejtenek el, amelyek amúgyis elpusztúltak volna valamiben. Egy félénk, nyápic ember véletlenül letéved a kijelölt ösvényrõl és eltapos egy lepkét. Emiatt megváltozik a történelem, és megváltozik az õ jelenük is.
Marsbéli krónikák ;  Az idõgép

Villanytelep

Egy idõs házaspár igyekszik lovon a városba, mikor a hírtelen kitõrt zivatar miatt egy villanytelepre kénytelenek menekülni. Itt kell tölteniük az éjszakát is, ahol az asszonyt az áram zúgása vallásos megnyugvásba ringat. Reggel megkéri férjét, hogy máskor is jöjjenek el ide.Marsbéli krónikák
Az idõgép

Tyrannosaurus rex

Animációs filmet forgatnak a valaha élt legnagyobb szárazföldi ragadozóról. Az animátor életét megkeseríti a producer állandó akadékoskodása, hogy az elkészített báb nem elég félelmetes. A fiatalember magáról a producerrõl mintázza meg a legujabb bábot, amit csak a film bemutatóján vesznek észre. A producer tajtékzik a dühtõl, de ügyvéde megmutatja a dolog jó oldalát. Most elõszõr a producer is ismert hírességgé válhategy sikeres film kapcsán.
Marsbéli krónikák

A tetovált asszony

A tetováló nagydarab, kövér nõt vesz feleségül, akinek hatalmas testfelületét jó sokáig tartana teletetoválni. Nyolc év múltán elfogy a felület, és az asszony felkeres egy orvost, hogy segítsen rajta. A nõ még hízni akar, így teremtve új testfelületet, de az orvos az eddigi tetoválások eltüntetését javasolja. A nõ hálából megmutatja tetoválásait az orvosnak, aki legnagyobb meglepetésre egy fia foltot nem talál az asszony bõrén.
Marsbéli krónikák

Szabadjegy a chicágói bombatölcsérbe

Az atomháború után szinte teljesen megsemmisül a régi civilizáció,minden kényelmével és nagyszerûségével együtt. Egy öregember élénken emlékszik a múlt csodáira és bárkinekhajlandó mesélni róla. A rendõrség, mint veszélyes felforgató elemet, körözi, az emberek bújtatják és áhitattal hallgatják történeteit.
Marsbéli krónikák

Szép arany almáit a nap

Egy ûrhajó száguld a Nap felé, majd érinti annak felszínét. A hûtõberendezések teljes erejükbõl mûködnek. Egy csészényi anyagot vesznek ki a Nap anyagából, hogy mint örökmécsest a Földre vigyék. A Földön nem található a Nap anyagához hasonló elem.
Marsbéli krónikák

Az áprilisi boszorkány

Különleges képességekkel megáldott lány szerelmes akar lenni, pedig egy egyszerû halandó szerelme miatt elveszítheti varázserejét. Beköltözik hát egy másik lány testébe és õ rajta keresztûl próbálgatja, vajon milyen a szerelem.
Az idõgép

Az ismeretlen felé

Egy lány testvérpár szorongva várja az indulást. Mindkettõjük võlegénye a Marson dolgozik, és ott is akar letelepedni. Nehéz a döntés. Átélik dédanyjáék tépelõdéseit, akik kétszáz évvel ezelõtt a pionyírok feleségei voltak.
Az idõgép

Gyümölcsök a tál alján

Egy férfi dühében megfojtja haragosát annak a lakásán. Nekilát letörõlni azon tárgyakról az ujjlenyomatát, amiket megérintett. Mivel nem emlékezett arra, hogy mit fogot meg, hát nekilátott az egészháznak. Mikor a rendõrök letartóztatták, már az ház ragyogott a tisztaságtól.
Az idõgép

A repülõszerkezet

A régi Kínában Jüan császár egy kora reggel egy embert lát repülni az égen saját készítésû repülõ masináján.Kivégezteti a feltalálót, a találmányát meg elégeti. Attól fél, hogy egy gonosz ember kezébe kerülve a repülõszerkezet inkább az emberek kárára van, mint a hasznára.
Az idõgép;  Galaktika 2. ; Metagalaktika 1.

Már nem látom többé

Ramirez engedély nélkül tartózkodik Kaliforniában. A hatóság megkereste és hazatoloncolja Mexikóba. Megköszöni szállásadónõjének kedvességét és sajnálja, hogy sosem látja viszont.
Az idõgép

Hímzés

Három asszony kezében fáradhatatlanul jár a tû, készül a hímzés. A felrobbanó atombomba tûzfolyama viszont mindent elhamvaszt.
Az idõgép

A nagy fekete-fehér játszma

Minden évben egy napra a fehérek és a négerek alakítanak egy baseball csapatot és játszanak egymás ellen. A négerek könnyen, vidáman, a fehérek erõlködve és agresszíven játszanak. Mivel a fehérek vesztésre állnak, tisztességtelenül kezdenek játszani. A meccs botrányba fullad. A játék utáni partin csak feketék vesznek részt, de õk remekül érezték magukat.
Az idõgép

Az a nagy tágas világ

Cora, férjével együtt, egy távoli vidéken, a világtól elzárva él. Levelezhetne, de nem tud írni. Egy nap vendégségbe jött hozzá az unokaöccse, és egész nyáron leveleket írnak, amire rengeteg válasz érkezik. Az õsz eljövetelével az unokaöccs búcsúzik Corától, és lassan a levelek is elmaradnak.
Az idõgép

En la noche

Egy zsúfolt bérházban egy asszony zokog szívszakadva, mert egyetlen fiát elvitték katonának. Az egész ház képtelen aludni a nõ zokogása miatt. Egy férfi önfeládozóan az asszonnyal tölti az éjszakát, ami végre csöndesen telik ezután.
Az idõgép

Napfény és árnyék

Ricardo mérgesen veszi észre, hogy egy fotós és manökenje az õ szegénységét díszletül akarja felhasználni a legújabb ruhakollekciók bemutatására. A fotókat letolt gatyával szabotálja. A fotós felháborodva hív rendõrt, de a közeg nem lát semmi rosszat Ricardo meztelenségében.
Az idõgép

A lapály

Egy producer üzleti okokból le akarja romboltatni a filmgyár papírmasé városait. Az éjjeliõr éjszakánként összeszögeli a lerombolt díszleteket, nappal meg hevesen tiltakozik a bontás miatt. Az éjjeliõr bemutatja a producernek a hatalmas papírmasé városok szépségét, aki ezután még lát fantáziát benne. Leállt a bontás.
Az idõgép

A szemétgyûjtõ

Egy szemetes pontosan és lelkiismeretesen végzi munkáját. Egy nap adó-vevõ készüléket szerelnek a teherautóra. Atomháború esetén neki kell szállítania a halottakat. A szemetes már sehogy sem tud örülni munkájának.
Az idõgép

Perzselõ tûz

Egy csöndes család nyugalmát megzavarja a vendéglány lángoló szerelme. A házaspár remánykedik, hogy mihamarabb megkérik a lány kezét. A nagymama felvilágosítja õket: a lány bizony minden nap másik fiú szerelmétõl kap lángra.
Az idõgép

R, mint rakéta

Chris, a többi tizenötéves gyerekkel együtt, minden szombaton megnézi az induló rakétákat. Õ is ûrpilóta szeretne lenni. De erre a hivatásra nem lehet jelentkezni, hanem csak felkeresik az erre megfelelõ személyeket. Egy nap aztán megtörténik a csoda: eljött érte egy repülõtiszt.
Az idõgép

A kezdet vége

Egy idõs házaspár figyeli, amint ûrhajós fiuk felszáll a világûrbe. Az emberiség felkelt nyughelyérõl és elindult a Világegyetembe. Sokáig kisérik szemükkel a rakéta útját, majda férfi nekilátott befejezni a fûnyírást.
Az idõgép

A sárkány

Két középkori lovag elmegy a félelmetes lápvidékre, hogy megmérkõzzön a tûzokádó sárkánnyal. A semmibõl hírtelen feltünik a fenevad és eltapossa az egyik lovagot, míg a másikat félrelöki. A gõzmozdony két vezetõje ijedten nézi az elgázolt lovagot, mielõtt eldübörögnének a ködben.
Az idõgép

Jég és láng

A napja körül gyorsan keringõ bolygón élõ emberek csak nyolc napig élnek a felgyorsított életfolyamataik miatt. Kemény és rövid az élet a tûzforró nappalok meg a jéghideg éjszakák között. Egy fiú kutatni kezd népe eredete után. Egy ûrhajó legénységének a leszármazottaik õk. A fiúnak sikerül feljutnia az ûrhajóra, ahol normális szintre csökkennek életfolyamatai. Összeszedi megmaradt népét és elrepülnek errõl a bolygóról.
Az idõgép

Einar bácsi

Einar a repülni tudó emberek titkos csoportjához tartozott, míg egy balesete miatt egy erdei házban volt kénytelen maradni. Feleségül vette az ott élõ lányt és több gyermekük is született. Einar nagyon szerette volna látni népét, de csak nappal repülhetett volna, a többi ember szeme láttára. Gyermekei egy zsineget adtak a kezébe, hogy az emberek papírsárkánynak nézzék a repülõ apjukat, aki így meglátogathatta repülõ rokonait.
Az idõgép

Az idõgép

Egy százéves öregembert Idõgépnek becéznek egymás között a gyerekek, mert mindenre emlékszik, ami husszú élete során történt vele. Szívesen mesél a gyerekeknek, akik szájtátva hallgatják történeteit.
Az idõgép

A nyári futás hangja

Egy kisfiú legnagyobb vágya egy gyönyörû sportcipõ, amiben hatalmasakat lehetneugrálni és futkosni a mezõn. Az éjszaka felkereste az üzlet tulajdonosát és kötött vele egy üzletet.
Az idõgép

Csak egy óra a nyár

A Vénuszon folyvást esik az esõ, csak hét évente egy órára süt ki a nap. Az itt születettgyerekek nagyon várják az eseményt. Van közöttük egy földi kislány is, akit gyûlõlnek a többiek, mert sokat láthatta a napot életében. Mikor kisütött a nap, a földi lányt bezárták a többiek és kifutottak a napfényre. Az óra letelte után döbbennek rá, hogy milyen élménytõl fosztották meg társukat.
Galaktika 82.

A Toynbee-konvektor

Az emberiség ünnepre készûl, pont száz éve Shumway idõgépével a jövõbe utazott, és ott csodálatos dolgokat látott. Visszatérte után az emberiség hitet kapott egy jobb jövõ reményében. Megcsinálták mind azt a csodát, mit Shumway látott. Az ünnepségre készülõ riporternek Shumway bevalja, hogy hazudott. Soha nem utazott a jövõbe, azokat a csodálatos dolgokat õ találta ki az emberiség érdekében.
Galaktika 129.

Szerelem

Kipusztúlnak a marslakók az ember terjesztette vírusok miatt, csak egy fiatal fiú marad utólsónak. Rátalál egy magányos házikóra, ahol egy földi nõ él magányosan. A nõ szépsége rabil ejti a marslakók. A nõ valójában egy utcalány, aki a bolygóra érkezõ papok elõl költözött ki a sivatagba. A fiatal marslakó félelmét félretéve bekopog a nõhöz.
Galaktika 130.

A csapóajtó

A ház idõs nõlakója csodálkozva fedez fel egy csapóajtót a plafonon. Tíz éve lakik a házban, de még soha nem látta. Mivel surrogó hangokat hall az ajtó mögül, kihívja a patkányírtót. A férfi eltünik a csapóajtó mögött és örökre eltünik, meg az öregasszony is, aki a férfi keresésére indul. A csapóajtó eltünik, hogy tíz év multán ismét feltünjön.
Galaktika 130.

Az Orient expresszen, úton észak felé

Egy idõs ápolónõ fura utassal ismerkedik össze a vonaton. Az illetõ egy kisértet, aki az emberek racionalizmusa miatt már majdnem teljesen eltünt. Mivel Angliában még hisznek a szellemek létezésében, hát odaköltözik. A csatornán átkelve gyerekeknek rémmeséket mesélve erõre kap. Angliába érkezve az ápolónõ holtan esik össze, és szelleme a kisértettel karonfogva indulnak a várkastélyokba.
Galaktika 167.

A tó

A Michigan-tó partján játszadozó kisfiú találkozik egy vízbefulladt kislánnyal. A fiú felépít egy fél homokvárat, hogy szellemi barátnõje befejezhesse. Sok év elteltével az egykori kisfiú visszatér a tópartra, ahol megpillant egy félig kész homokvárat. A szívében még gyermek felnõtt befejezi a homokvárat gyermekkori játszótársának.
Galaktika 170.

Talán álmodni

Egy ûrhajós balesetet szenved egy kietlen kisbolygón. Álmában a bolygó hajdani szõrnyû hadurai harcra kellenk egymással a férfi testének uralmáért. Sok millió éve elpusztították bolygójuk felszínét, õk is amagasan fejlett technika segítségével tudatként élnek tovább és az idetévedõ emberek tudatát próbálják megszerezni. A balesetett szenvedett földi ûrhajós sgítségére érkezõ két ember már csak a férfi holttestét találják. Mivel már nincs mit tenni, hát nyugovóra térnek.
Ötvenedik

Valaki, aki vár

A Marson van egy kút, a Lélek Kútja. Van benne valaki, aki még azt sem tudja magáról, hogy õ kicsoda és mire vár. Egy nap földi ûrhajó száll le a kút mellett. A kútban lakozó valaki sorban elrabolja az ûrhajósok lelkét, a testüket meg a kútba veszelyti, és várakozik tovább.
Riadó a naprendszerben

Fiúk, termesszetek óriásgombát saját pincéktekben!

Fortrum fia gombaspórákat rendel, és nagy lelkesedéssel lát neki a gombatenyésztésnek. Apja furcsálja a szomszédasszony és a barátja fentartásait a gombákkal szemben. A barát késõbb eltünik. Fortrumnak az az érzése támad, hogy a gombák, elfogyasztás után, átváltoztatják az embert valami mássá.
Riadó a naprendszerben

Ritka mûvészet, ihlet és csoda

Will és Bob, a két öregedõ jóbarát, egy nem mindennapi természeti jelenséget talál. Felfedeztek egy olyan délibábot, amely azt tükrözi vissza, amit a szemlélõ látni szeretne. Feltünik közös ellenségük, aki mindenbõl hasznot húz. A délibábot pénzért akarja mutogatni, de erre az eltünik. A lelketlen ember távozása után a délibáb is visszatér.
Riadó a naprendszerben

Ikarusz, Montgolfier, Wright

Jedediah Prentiss álmában õ Ikarusz, Montfolgier, Wrihgt. Prentiss az elsõ ember, aki a Mars felszínére lép.
X-magazin 97/5.

Gali

Egy hibás bábakészülék miatt egy házaspár gyermeke másik dimenzióban születik meg, de itt kék gúleként látható. Míg a tudósok megtalálják a módját, hogy a gyermeket visszahozzák a saját dimenziójába, addig a szüleit átküldik a gyermek dimenziójába. Így legalább együtt lehet a család.
X-magazin 98/1.

Bradley,Marion Zimmer

A szél népe

Egy ûrhajó kényszerpihenõt tart egy gyönyörû bolygón. A legénység egyik nõtagja teherbe esett és hogy a gyerekének semmi baja ne legyen, inkább a bolygón marad. A nõ egyedül neveli fel gyermekét, aki felcseperedve furcsa hangokat hall. A bolygó értelmes lényei kapcsolatba lépnek a fiúval, de az anya ijedtében inkább az öngyilkosságot választja. Sok évvel késõbb a visszatérõ ûrhajó legénysége már senkit nem talál.
Galaktika 139.

Egy tucatot mindenbõl

Marcie négy nappal esküvõje elõtt nagynénje egy üveget küld neki, amelyben egy dzsinn raboskodik. Miután a lány kiszabadította a szellemet, hálából teljesítette egy kívánságát. Marcie óhajára mindenbõl egy tucat lett, még a férjébõl is.
Galaktika 63.

Arwen ékköve

Gyûrûk Ura elõtt játszódó történet. Gondor tizenegyedik Helytartója, mivel sikeresen kigyógyították, megajándékozza Völgyzugolyta Fehér Csillagkõvel. Ezen kõ szabadítja ki Celebrian úrnõt az orkok fogságából, és ezen kõ segíti majdan nehéz útján a Gyûrûhordozót is.
Galaktika 145.

A vándorénekes

Lythande átveszi Tashgan hercegétõl a megkötõ varázslattal súlytott lantot. Mivel Lythande nem bír a varázslat erejével, kénytelen a megadott útvonalat tartania. Egy nagy mocsár mélyén találkozik egy félsárkánnyal, aki örömmel fogadja el ajándékba a bûvös lantot.
Analógia 2.

Brainmore,  A. C.

A lista

Az emberiség elérkezett az aranykorba, senki sem szûkölködött a javakban, az életkor jelentõsen  kitolódott, nem betegedett meg senki. Viszont óriási problémát okozott a népesség nagyarányú növekedése.
Az elhalálozás növekedését a leghíresebb ügynökhálózatra bízzák, ami meghozza a kívánt eredményt.
Egy szintetikus kábítószer segítségével szó szerint a halálba élmodják magukat az emberek.
Quark  2.; Birodalom  2.

Ha isten velünk, ki ellenünk?

 A  földi Valláskutató Intézet 352 éves fennállása óta küldözgeti vaskos kérdõív csomagját egy kicsíny bolygóra, ahonnan minden esetben kitöltetlenül kapják vissza. Egy kis papot küldenek az eset megoldására, aki a bolygón csupa  edélyes, nyugodt, jóságos öregembert talál, akik szorgalmasan gondozzák kis tanyájukat. Ezek az öregek az összes vallás istenei, és  ikor a kis pap visszatér a Földre, õ is felépíti kis tanyáját, gondozza kertjét, és csak 350 évenként jár fodrászhoz.
Quark  1.

A különleges tudakozó

 Mac unalmában felhívja a különleges tudakozót és megkérdezi, vajon hol található az Isten. A gép egy négymilliárd-hatszázmilliós várakozólistára teszi a kérdezõt, amelyen másodpercenként lép elõre egyet.
Merlin   ; Birodalom  1.

A nagy ütközet

Két hatalmas, egész galaktikákat felölelõ erõ készül a döntõ összecsapásra. Egyetlen problémájuk, hogy nem egy idõben és térben léteznek, így nem tudják letámadni ellenségüket, és nem tudnak gyõzedelmeskedni felette.
Birodalom   3.

Álomutazás

 Elkészül az elsõ csillagközi ûrhajó. Elindul útjára, fedélzetén három férfi és egy nõ teljesít szolgálatot. Míg elhagyják a Naprendszert, visszatérõ álmok zaklatják a legénység minden tagját. Álmaikban egy nagyhatalmú lény jelenik meg, aki akar valamit a négy ûrhajóstól. A nõ riadtan veszi észre, hogy  szüzessége ellenére, terhes lett  Amint az ûrhajó elhagyta a Naprendszert, nyomtalanul eltûnt, és többet senki sem hallott felõle.
Birodalom  3.
 
 

Branstner,Gerhard

Utópisztikus anekdóták

A történet Fränki-ról, a talpraesett és leleményes feltalálóról, meg Joschkáról, az õ elválaszthatatlan barátjáról szól.
-Rázókrimi. Fränki feltalálja az örök krimit. Ezt a könyvet, ha elolvasta valaki, összerázza és kész az új krimi.
-A csillagászati tolvaj. A két fõhõs lefülel egy hold-tolvajt, aki már szép kollekcióval büszkélkedhetett. Fränki is kiválasztott magának egy szép holdat.
-Az élet bõsége. Fränki feltalálja a zippzáras banánt. Bár, még nem tudja, hogy mire jó, de ez csak idõ kérdése.
-Sajátos nyelvmûvelés. A két barát elvetõdik egy olyan bolygóra, ahol mindenki két nyelven beszél. Egy hétköznapin és egy ünnepnapin.
- Idõkorság. Egy bolygó lakossága hihetetlen sebességre gyorsította fel életritmusát, míg Fränki gyógyszerétõl belsõ nyugalomra tesznek szert.
Galaktika 21.

Braun, Johanna és Günter

Homo pipogenus erectus

A szeméthegyek tövében mutálódott madarak leszármazottaiból egy tudós elsõrendû szolgákat nevel. Idõ elteltével a pipogígók intelligensebbek lettek az embernék is, akiket faképnék hagytak. Az emberiségnek új szolgák után kell néznie.
Galaktika 47.

Az R-rendszer

Kutató expedíciót küldenek a relytelmes R-rendszerbe, melyben visszafelé halad az idõ. Sok tudós az emberiség hallhatatlanságának a lehetõségét látja bennne.Az expedíció vezetõje inkább az idegösszerop-panást választja, mintsem újra végig kelljen élnie életét.
Galaktika 47.

Brenner,Vernon L.

Sötét oldal

Az író ismeretlen szerzõ mûvét pillantja meg komputere képernyõjén. A régies betûkkelír történet fõszereplõje állandó vándorlása alatt számtalan nevet használ. A vándorlásban az önmaga megtalálása volt a cél. Amikor ez bekövetkezett, a halál és a hallhatatlanság ugyanarról a tõrõl fakadt.
X-magazin 96/1.

A rossz olvasat

Egy távoli, eldugott kolostor, eldugott folyosóján található az a szoba, melyben az idõ kapuja található. Az a pap, aki legutoljára volt e szobában, meglátta a jövõt és leírta egy kis könyvben. Egyik látomásában feltünt a Fényhozó, aki megjobbítja a világot. A levegõben harci repülõgépek dübörögnek, mikor megérkezik a kolostórhoz a Fényhozó; egy nõ. Helyesen értelmezve a szoba ajtaja feletti írást, a nõ megváltoztatja a világot, mely bár ez sem tökéletes, de lényegesen szebb és jobb, mint az elõzõ volt. (lásd: Richard Cowper-Ki õrzi az õrzõket!!!)
X-magazin 97/6.

Bretnor,Reg

Schimmelhorn papa yangja

10  A nagy nõcsábász és polihisztor Schimmelhorn papát dédunokaöccse elhívja Hongkongba, ahol egy kínai és egy angol üzletember megbízza egy feladattal. El kell jutniuk abba a dimenzióba, ahová a sárkányok távoztak oly régen. Az öreg könnyedén rést üt a dimenziók között és megérkeznek a Császár palotájába, ahol tettük miatt ki akarják végezni õket. Hírtelen megjelenik a papa házsártos felesége, aki miatt a Császár megkegyelmez a látogatóknak. Ajándékul ad egy sárkánytojást, amibõl úgy ezer év múltán kel ki a kis sárkányfióka.
Galaktika  113.

Bringsvaerd,Tor Age

Bumeráng

10  Négerekbõl és félvérekbõl verbuválódott csoport fanatikus fajvédõ fehéreket négerré maszkíroznak át, akiket aztán kilöknek az utcára. Itt a fehérek meglincselik és megölik az átmaszkírozott fehér embert. Így szép lassan elfogynak a fehérek.
A Nap körül

Ember a jövõbõl

Egy kutató illegálisan visszatér a múltba, és helyet cserél korábbi önmagával. Baráti társaságban megmérgezi azt a férfit, aki miatt a leendõ felesége öngyilkos lesz.
A Nap körül

Utazás a Földre

A földi civilizáció elpusztította önmagát. A barbárságba süllyedt túlélõk a civilizáltabb földönkívüliek szolgaivá szegõdnek. A Földre látogató Jarkó ellátogat az egyik romváros piacára, ahol a lövöldözéstõl megijedt tömeg megtapossa.
A Nap körül

Modell a vásáron

A vásárban felállítottak egy miniatûr bolygót, amin leszimulálták az élet fejlõdését. A mûbolygó felszínén megjelent az ember és Földnek nevezte el lakóhelyét. A vásár utolsó napján a technikusok szétbontották  a Földet, és az utolsó emberpár egy csókkal fejezte be életét.
A Nap körül

Mesés kaland

Nehéz és csábító az ûrhajósok élete. Tizenkét évig dolgoznak, aztán nyugdíjazzák õket. Eközben a Földön évszázadok telnek el. A legújabban felderített bolygón mintha megállt volna az idõ, minden élõlény kõvé meredt két mozdulat között. A nyugdíjazás elõtt álló ûrhajós megfejti a titkot, és elmegy Csipkerózsikát felkelteni álmából.
A Nap körül

Kodémus

Központi Számítógép vezérelte tökéletes társadalomban minden embernek van személyi számítógépe, amely mindig megmondja gazdájának a tennivalókat. Egy nap Kodémus számítógépe felismeri az élet értelmét, és gazdájával felrúgatja a merev társadalmi szabályokat. Menekülniük kell a Központi Számítógép rendõrgépei elõl. Az önállósodott kis számítógép megsemmisül, Kodémus meg kapott egy új számítóépet, és megy minden a maga megszokott rendjében.
A Nap körül

Az Új Jeruzsálem

Az egyház irányítja az emberiséget szent dogmák szerint. A tökéletesnek látszó rendszer hibáit egyedül a virsliárús látja, aki segíti egy fiatal pár szökését. Egyetlen bûnük, hogy idõ elõtt gyermekük születik, akit elvenne tõlük a szigorú társadalom. A fiatalok inkább a vidéki számûzetést választják.
A Nap körül

A Tortás Ember naplója

Megjelenik Oslóban egy mesés figura, aki borsot tör a hivatalos szervek orra alá, sok visszás dologra mutat rá tejszínhabos tortáival dobálózva. Az Oslo melletti NATO támaszpont elleni kovász-támadásához próbál sárkányt szerezni a Tortás Ember. Naplójában kéri az embereket, hogy ha õ kudarcot vallana a sárkány elõtt, valaki álljon majd a helyére.
A Nap körül
 
 

Brjuszov,V. J.

A Csillag Sziklaorma

Egy magányos európai vadász egy haldokló francia kutatót talál a Szahara szélén. A tudós halála elõtt elmeséli, hogy régen marslakók telepedtek le Afrikában, és az õ mûvük a sivatag. Épp oda igyekezett, mikor megsebesült. A vadász behatol az ElátkozottSivatagba , ahol megleli a Csillag Sziklaormát. A marsiak rabszolgasákba vetik, de a király lányának megtetszik a fehérbõrû idegen. A vadász azt hazudja, hogy õ a Vénuszról jött, és sokat mesél az európai kultúráról. A király halála után kitõr a harc a marsiak között. A vadász fellázítja a rabszolgákat. Hatalmas pusztítás veszi kezdetét, aminek a végén a hegy eltünik egy hatalmas tó fenekén. Egyedül a vadász élte túl a kataklizmát, de a hajamegõszült és lelkében sebet cipel.
Galaktika 25.

Brook,Keith

Anmdrenotrópia

Egy gazdag ember fia megvásárol egy kis, orvosi termékeket gyártó céget, és a spray alakban forgalmazott óvszerrel a legnagyobbak közé emelte. Készítettek olyan adrobátumot, melyet a véráramba juttatva automatikusan lecsökkentette a adrenalin-szintet. Ez egyes csoportoknak nem tetszik, ezért a fiatal üzletembert olyan anyaggal fertõznek meg, mely megöli õt, ha a vérében egy bizonyos szintet elér az adneralin koncetráció. A férfi elsajátítja a megitációt, és eljutva a Nirvánába, már csak kíváncsi: vajon ezután mi módon öli meg?
X- magazin97/2.

Brown,Bill

Csillagkacsák

Ward egy unalmasnak látszó sztori miatt utazott el egy eldugodt farmra, ahová földönkívüliek járnak tyúktojásért. Ward szeretné lefényképezni ai idegeneket, de mire a gazda megtalálja a régi fényképezõgépét, azok szépen elrepülnek.
Galaktika 19. ; Metagalaktika 1.
 
 

Brown,Erik

Idõfogoly

Thorn, a motorember, aki az ûrhajó irányítása közben szinte nirvánai lebegésben tartózkodik, hírtelen fura tünetek jelentkeznek nála egyik útjáról visszatérõben. Elõbb a hallása, majd pár nap késéssel a többi érzékelése is elcsúszva jut el az agyába. Korházba kerülve szépen lassan elveszíti kontaktusát a külvilággal, majd meghal.
Galaktika 163.

Brown,Frederik

Harmagedon

Cincinnatiben az elõadás alatt a bûvész átváltozik a Sátánná, mert a messzi Tibetben az egyik imamalom nem forog tovább. Ám egy kisfiú szenteltvízzel töltött vizipisztolyával meghijúsítja a gonosz mesterkedését. Az apja ennek ellenére jól elfenekeli fiát, mert a szenteltvíz nem való vizipisztolyba.
Metagalaktika 4.

És akkor kopogtak

Walter arra ébred, hogy egy idegen civilizáció elpusztította a Föld teljes állatiés emberiéletét. A halhatatlan idegenek csak egy nõt és egy férfit, valamint további 216 állatot hagytak éltben állatkertjükszámára. Nemsokára kettõ elpusztúl az állatok közül, ezért az idegenek tanácsért fordulnakWalterhez. A férfi ráveszi õket, hogy babusgassák az állatokat, amelyek között csörgõkígyó is van. Két nap múlva két halhatatlan is meghal, mire az idegenek összepakolnak és végképp elhagyják az elátkozott Földet. Walter és Grace nekiláthat az emberiség feltámasztásához.
Metagalaktika 9.

Tébolyult hely a Placet

Rand, a Placet-bolygó telepeseinek fõnöke megelégelte a bolygó õrült furcsaságait, ezért a lemondással foglalkozik, mikor megérkezik a régi szerelme. Rájönnek, miként lehet védekezni a földalatti madarak támadásaival szemben, és miként lehet õrület nélkül megúszni a periodikusan visszatérõ hallucinációkat. Randnak végûl egészen megtetszik az élet ezen a bolygón.
Metagalaktika 9.

Fogocska

Az utolsó Tyrannoszaurusz Rex már száz éve éhezett. Egy élõlény sem volt, aki meg merte volna támadni, de mindegyik gyorsabb volt nála. T. Rex hasztalan üldözte õket, míg végül éhenhalt.
Galaktika 63.

Egy kiváló ember

Az Ar bolygó két felderítõje érkezik a Földre, felmérendõ, hogy az embereket mennyire lehet rabszolgaként felhasználni. Az emberiség szerencséjére az alkoholista Al Hanley-vel találkoznak, akirõl megállapítják, hogy mint szellemileg, mint fizikailag használhatatlan az emberi faj. Hanley-t kiállították az Ar bolygó állatkertjében, aki azóta állandó alkoholmámorban él.
Galaktika 142.

Szárnyak suhogása

A fõhõs nagyapja megrögzött ateista volt és imádott pókerezni, a nagymama viszont hitt istenben. Egy nap különös ember tért be hozzájuk, aki fogadásból meg akarta vásárolni a nagyapa lelkét tizenhárom dollárért. Az öreg lemondott a pézrõl és azóta templomba jár.
Galaktika 142.

Séta dilire

George Vine-t, a híres újságírót megbízzák, hogy nyomozzon egy elmegyógyintézetben, mint bentlakó. Vine valójában Napoleon, akinek lelkea Lodi-csata estéje után költözözz Vine testébe, amikor az balesetetszenvedett. Napoleon-Vine szerette volna megtudni, ki csinálta vele ezt a testcserét és miért. Az elmegyógyintézetben megtudja az igazságot a Föld értelemmel bíró szellemétõl, de a találkozásba az újságíró beleõrült. Egy év múltán gyógyultan távozott az intézetbõl, és mint Vine élte tovább életét.
Galaktika 142.

Az utolsó marslakó

Everet riporter beszélgetésbe merül egy emberrel, aki azt állítja magáról, hogy õ az utolsó élõ marslakó, és két órája került ebbe az emberi testbe. Everet megnyugtatja a férfit és hazaküldi feleségéhez. A riporterben, és még további százmillió emberi tesben, marslakó lakozik, akik tudatukat átmentették a Földre, a bolygójukon pusztító korokozó elõl. Majdnem veszélybe kerültek valamennyien egy gyengeelméjû társuk miatt.
Galaktika 142.

Nászutasok a Pokolban

A Hold bírtoklásáért majdnem háború tõr ki USA és Oroszország között. Mindkét ország szuperszámítógépe szerint csak lánygyermekek születnek az egész Földön, ami csak földönkívüli civilizáció támadása esetén lehetséges. A Holdra kísérletképpen fellõtt férfit és nõt az idegenek fogjul ejtik, de azok megszöknek. Az emberiség egyesíti erõit az idegenek támadása ellen. Csak a két ûrhajós tudja meg az igazságot a szuperszámítógéptõl, hogy valójában nincsenek földönkívüliek, ez a számítógépek kitalációja, ezzel akadájozva meg a háború kirobbanását.
Galaktika 142.

Hans Carvel gyûrûje

Az idõsödõ ékszerész kap egy gyûrût az ördögtõl, hogy fiatal felesége ne csalhassa megõt. Azóta az ujja is segíti a felesége kielégítésében.
Galaktika 142.

A kupola

Kyle Broden saját maga kifejlesztette erõtere mõgé zárkózik be, mikor Boszton elpusztúl egy atomvillanásban. Az erõteren semmi sem hatól át, ezért Broden harminc év múltán kikapcsolja, hogy megnézze a világot. Döbbenten konstatálja: földönkívüli ûrhajó balesete pusztította el Bostont, és azóta az emberiség az aranykorát éli. Broden visszament az erõtere mögé meghalni.
Galaktika 142.

Lidércálom szürkében

Egy férfi boldogsággal telve megy menyasszonya házába. Ott döbben rá, hogy õ hetven éves öregember, aki idõnként amnéziában szenved.
Galaktika 13.

Kapcsolat

A marslakók nagy várakozással várják a földi ûrszonda érkezését, mert a földi technika és a marsi tökéletes társadalom találkozásából egy nagyszerû civilizáció ötvözõdne ki. A földi rakéta telibe találja a marslakók egyetlen városát, mindenkit elpusztítva ezzel.
Galaktika 13. ; X-magazin 98/2.

Füles meg én meg a Mars-lakók

Mojave-sivatag szélén marslakók szállnak le, hogy meghódítsák a Földet. Találkoznak egy öszvéres emberrel. Az embert háziállatnak nézik az idegenek, akik remekül elbeszélgetnek az öszvérrel. Az eszmecsere után a marslakók lemondtak a hódításról és megköszönték az öszvérnek a hasznos tanácsokat. (Társszerzõ: Mack Reynolds)
Galaktika 13.

A karikatúrista

Bill Garrigan egyszerû karikatúristaként tengeti életét. Egy nap olyan földönkívülieket rajzolmeg, akik a valóságban is léteznek. Ezen lények elvitték bolygójukra Bill-t, ahol a nagy humorérzékrõl híres uralkodó megteszi udvari karikatúristájának. Nagy megbecsülést és vagyont szerzett Garrigan, aki már vissza sem akar térni a Földre. (Társszerzõ: Mack Reynolds)
Galaktika 13.

Vége

Egy ügyes tükörnovellával elmesélt történet, melyben Jones professzor Idõmezõ manipulátorával megfordítja az idõ folyását.
Galaktika 13.

 A fegyver

Dr. Grahamet, a nagy fontosságú tudományos vállalkozás vezetõ tudósát, felkeresi otthonában egy kis, köpcös ember, aki figyelmezteti az új fegyverrendszer veszélyére, amely az emberiséget fenyegeti. Dr. Graham már unja a sokadik figyelmeztetést. Mielõtt az idegen távozna, a tudós szellemileg visszamaradt fiának egy töltött revolvert ad ajándékba, ezzel figyelmeztetve a tudóst a veszélyre, amit az emberiségre szabadít.
Galaktika 13.; Metagalaktika 1.

A bosszúálló flotta

A földi és a marsi ûrflotta épp csatába kezdene, mikor egy ismeretlen ûrflotta megsemmisíti a Vénuszt. Az ellenséges ûrflotta elpusztítása után az emberiség egy bosszúálló flottát indít útnak. Évek múltánegy tudós kiszámolja, hogy a bosszúból indított ûrflotta az a flotta, amely elpusztította a Vénuszt.
Galaktika 13.

Módszerek

Mérföldnyi magas lények érkeznek a Földre, akik elég ritka atomszerkezetük miatt senkinek sem ártanak, de õket sem tudja senki bántani. Az idegenek késõbb hatalmas tartályaikból gázt fújnak a földre, mintha rovart írtanának.
Galaktika 153.

Vér

A vámpírok fajának utolsó házaspárjaidõgépével egy olyan jövõbeli korba menekülde, ahol már elfeledték a vámpírokat, és ott kényelmesen letelepedhetnének. Hiába utaznak évezredeket elõre az idõben, az emberek emlékeznek a vérszívókra. Mikor kimerûl az idõgép energiája, egy olyan korba kerültek, ahol nincs hús-vér ember, csak a növények értelmes leszármazottai.
Galaktika 152.

Veszendõbe ment nagy felfedezések

Két történet. Az elsõben Praeter felfedezi a láthatatlanság titkát, amit aszultán háremében próbál ki. De, a sötétben az egyik eunuch meghallja lépteit és megöli õt. A második történetben Hickendorf hadnagy létrehoz egy tökéletesen sérthetetlen energiagömböt, melybe belebújva egy atomrobbantást is sértetlenül lehet átvészelni. Titokban egy kísérleti atomrobbantás helyszínére viszi energiagömbjét, hogy kipróbálja annak hatékonyságát. A robbanás a gömböt egészen a Napig hajitja el.
Galaktika 18.

Sötét közjáték

Az eljövendõ évezredekbõl egy történelemkutató érkezik Észak-Amerika középsõ vidékére, mert szinte semmi írásos emlék nem maradt a XX. századról. A kutató összeházasodik egy helybéli, kedves lánnyal, de mikor kiderûl a férfi néger származása, sógora lelövi õt. (Társszerzõ: Mack Reynolds)
Galaktika 26.

Bábszínház

4Az arizónai-sivatagban randevúzik az USA hadvezetésének néhány tisztje és egy földönkívüli faj megbízottja, akit egy öreg aranyásó hozott át öszvérháton a sivatagon keresztûl. A sikeres megállapodás után derûl ki, hogy a földönkívüli faj valódi egyede az öszvér, az aranyásó és az eddig földönkívülinek tartott egyén csak bábú.
Galaktika 122.

Tükörterem

Hastings feltalálja az idõgépet, de valódi utazás helyett, csak idõbeli állapotot tud létrehozni vele. A férfi habozik az emberiség tudtára hozni találmányát. Ezért az idõgépével újra és újra megfiatalítja magát, kivárva az alkalmas pillanatot.
Gyílkos idõ

Boszorkányság

Haitiból visszatérõ feleség megfenyegeti férjét: vagy elválnak vagy boszorkánysággal megöli õt. A férj nem hisz feleségének, mire a nõ demonstrálni akarja boszorkányi erejét, és egy hajszálat kér férjétõl. A férj óvatosságból a nõ hajszálát adja oda, ami okán a feleség meghal a varázslat végére.
X-magazin 97/1.

Csillagegér

Oberburger kifejleszt egy többlépcsõs ûrhajót és elsõ próbaútjára utasként egy egyszerû egeret küld a világûrbe. A fellõtt kis ûrhajó egy asztetoidával találkozik, amely felszínén egy icipici értelmes faj él. Kiszabadítják az egeret fogságából, majd értelemmel látják el. Az értelmes egeret az aszteroida lakói visszajuttatják aFöldre. Az egér kompromisszumot akar kötni az emberiséggel a professzoron keresztûl, de egy kis áramütés kitörli agyából a beültetett intelligenciát.
Riadó a Naprendszerben

A válasz

Kilencmilliárd bolygó szuperszámítógépeit összekapcsolják egy gigantikus szuperkelkulátorba. Az elsõ kérdés a géphez: van-e isten? A gép szerint már van, és megsemmisítette kikapcsolóját.
Szívélyes Fahrenheit

Brunner,John

Az utolsó magányos ember

Megszünt a magány, amióta bevezették a Kapcsolatot. Ha valaki meghal, a vele Kapcsolatot létesített ember átveszi az elhunyt lelkét. Gyakorlatilag így mindenki halhatatlanná vált. A fõszereplõ Kapcsolatot létesít egy emberrel, aki fóbiásan retteg attól, hogy senki sem örökli a lelkét. A Kapcsolat után állandóan követi a fõszereplõt, nehogy valami baja essen neki. Amikor a férfi törölni akarja a Kapcsolatot, az idegen inlább öngyílkos lett. A fõhõsbe költözött lélek hozta magával a fóbiát is, amely átragadt új hordozójára is.
Metagalaktika 4.

A brit vezetõk feljegyzései

Több neves komputerszakértõt visznek egy szupertitkos számítógéphez, amely dekódolja a világ minden részérõl érkezõ brit nagykövetségek jelentéseit. A legfiatalabb technikusnak sikerûl hatástalanítania a gép hibáját, és véletlenül belepillant a jelentésekbe. Olyan bûntettekrõl szerzett így tudomást, amelyek miatt diliházba csukták.
Galaktika 46.

 Tékozló ifjúság

Hal Page a legnagyobb tékozlónak számított a Földön. Már háromszáz évre elegendõ tartozása volt a társadalom felé, melyet öngyílkossággal próbált megúszni. Az agyát megmentették, amit beépítettek egy kutató ûrhajó vezérlõmûjébe. Az ûrhajó egy háromszáz éves küldetésen vesz részt.
Galaktika 85.

Védõszent

A Földön már annyi ember él, ahány a történelem során összesen éltek a bolygón. Ez az új eljárásnak köszönhetõ, mellyel szinte halhatatlanná tehetõk az emberek. India leghíresebb szülészorvosa nyugdíjba vonulása elõtt felfigyel egy újszülöttre, melyben nincs lélek. Egyre több lélek nélküli csecsemõ születik erre a világra. A doktor szerint nincs már lélek, aki újjászülethetne a csecsemõkben, ezért õ elindul a hegyek közé meghalni.
Galaktika 86.

Az ötödik parancsolat

Az egyik nyugdíjas tábor lakójának feltünik, hogy egyik bentlakónak sem születettgyermeke egész életében. Véletlenül megtudta az igazságot: a háború után új emberi faj mutálódott ki, amely nem akarta elpusztítani az öregeket, hanem fenntartottak számukra egy látszat-világot.
Galaktika 163.

Tündérmese

Szokásos természettúráján egy jogász tündérekkel találkozik, akik elmesélik, hogy a Föld nemsokára felrobban, mert megirigyelte a csillagok fényét. A jogász megdöbbenve veszi tudomásul, hogy a csillagok és a bolygók tudatos élõlények. Miután magához tért hét évig tartó alvásából, rögtön figyelmezteti egy levélben a tudósokat a leselkedõ veszélyrõl.
Galaktika 169.

Mrs. Szemetszemért korszakának kezdete

New Yorkban egy januári estén furcsa emberek különféle bombákathelyeznek el a város egyes pontjain. Másnap a pokolgépek mûködésük közben kisebb-nagyobb szerencsétlenségeket okoznak a járókelók között. Ngo Duy Thinh, a merényletek kiagyalója, új feladattal bízza meg embereit.
Galaktika 169.

Bolygóvonzás

Egy földi lány és egy csillaghajóról kimenõt kapott fiú találkozik az ûrkikötõ mellett. Mindketten a másik életmódját tartják izgalmasnak, és beszélgetésük közben fény derül mindkét világ árnyoldalaira is.
Galaktika 83.

A gonosz

Az emberiség nagynehezen túlélte az atomháborút, és hogy mégegyszer ne történhessen meg, megszemélyesítették a Gonoszt, akit egy beavatott ember alakít. Az emberek egyszerre félik és gyûlölik a Gonoszt. Azt az embert, aki megpróbálja megsemmisíteni a Gonoszt, beszervezik ebbe a misszióba. Niles Boden is így kerül a Gonosz követõi közé.
Galaktika 121.

A hatos számú tényjegyzék

Mervyn Grey, az üzleti világ Csodagyereke, gazdagságát a házilag is összerakható háztartási gépek olcsó, ám annál balesetveszélyesebb készítésével szerezte. Az üzleti világban megjelent egy tényjegyzék, amely az emberek testi épségét veszélyeztetõ termékekre hívja fel a vásárlók figyelmét, és ami nagy csapást mért Grey üzletére. A tényjegyzéket Handling adja ki, akinek egész családja odaveszettegy silány autógumi miatt, s aki azóta képes a jövõbe látni. Grey megöli Handinget, de az utolsó tényjegyzékbe Handing elõre leírta agyílkosságot.
Galaktika 156. ; Galaktika 168.

Az "Oki-doki"

Poul Walker felesége meghal egy autóbalesetben, és egyedül neveli két gyermekét. A lányaunszolására vett fiának egy kis önjáró robotot. A robot eredetileg ahadsereg tulajdona volt, és szabotázsakciók lebonyolítása a célja. Mivel a két gyerek apjukat hibáztatja anyjuk halála miatt, a robottal próbálják megöletni.
Fényévek 2.

Bryant,Edward

Fõnix hanvak nélkül

Egy kicsíny közösségben élõ Devon kitaszítottá válik örök kérdezõsködése és ellentéte miatt. Mikor a közösség lakói halálra keresik, bemenekül elõlük egy fém ajtóval fedett, mély üregbe. Egy ismeretlen világ tárúl a szeme elé. Megtudja, hogy az õ közössége és még sok más hasonló közösség, egy hatalmas csillaghajónak a része. Ez a hajó letért pályájáról, és öt év múlva egy csillagba zuhan. Devon visszatér közösségébe, ahol halálra ítélik, de sikerûl szerelmével elmenekülnie. (Társszerzõ: HarlamEllison )
Csillaghajók

Bubnova,Marija

Bion

Bion egy tökéletes android, aki a tíltás ellenére a mesterséges körülmények között létrehozott élet lehetõségével foglalkozik. Miután sikerül élõ embereket gyártania, felettese megsemmisíti Biont. A férfit megdöbbenti afelismerés, hogy õt is Bion hozta létre. (Társszerzõ: Vlagyimír Kelaszjev)
Metagalaktika 2.

Buckley,Bob

A futár

Sok évvel az atomháború után New York romjai között éldegél Lorny, a futár. Hozzácsapódik egy furcsa pasi, akirõl kiderûl, hogy a háború elõtt a világûrben lefagyasztva keringett, és most visszatért a Földre. Feladata felébreszteni azokat az embereket, akiket mélyen a föld alatt hibernáltak. Felébredve ezek az emberek ismétfelépítik a civilizációt. A new yorki alvókat lemészárólja egy fanatikus szekta, mire a férfi és Lorny elindulnak délre, más alvókat keresni.
Galaktika 134.

Budde,Detlef

Noé

Német riporter az adeni kikötõben összeismerkedik egy öreg csavargóval, aki a bibliai Noénak valja magát. Földönkívüli civilizáció vitte õt és családját egy távoli bolygóra. De, Noénak honvágya volt, ezért visszatért aFöldre. Itt közben eltelt ötezer év. Egyetlen bizonyítéka a nyakában lógó idõtranszportõr, de azt a tengerbe ejti, mielõtt a kikötõi rendõrség elvitte volna. Másnap a riporter keresi az öreget, ám a rendõrségen nem is hallottak felõle, még a bekisérõ rendõrhadnagyról sem.
Téren és idõn túl...

Budrys,Algis

Csillámló fal, éji szem

Sollenar megszerzi az új tömegszórakoztató termék gyártáûsi jogát. Ellenfele visszatér aMarsról, aki halhatatlannak bizonyul. Sollenar is ellátogat a marslakókhoz, hogy megismerje ellenfele titkát. Kap egy készüléket, mellyel bárki agya stimulálható, és az illetõ valóságosnak hisz nem létezõ dolgokat. Sollenar után küldött, érzéstelenített, bérgyílkos újra érezni kezd.
Metagalaktika 3.

A nyár vége

Tízezer éve, hogy felfedezték a halhatatlanság titkát. Az emberek memoriakockákon tárolják emlékezetüket, mert a megújító eljárás közben minden emlék törlõdik agyunkból. Fay felismeri, hogy az elmult évtizedekben az emberek szinte semmit nem alkottak, nem fejlõdött a tudomány és lassú hanyatlásnak indul az emberiség. Önként lemond a halhatatlanságról a tartalmasabb élet kedvééret.
Szívélyes Fahrenheit

Bugariu,Voicu

A vikingek hangja

A jégbe ágyezódva két viking tetemére akadnak. Megpróbálják feléleszteni õket, de csak egy kiálltást hallatt a két viking, s végképp meghallanak.
Galaktika 12. ; Metagalaktika 1.

Bulgakov,Mihail

Végzetes tojások

 Perszikov professzor felfigyel a mesterséges fény addigi ismeretlen spektrumára, amelynek fényében az élõ szövetek hihetetlen gyorsasággal növekednek. Létrehoz egy kísérleti kamerát, mellyel tojásokat melegítene, de a Moszkvai kormány elveszi tõle. Tyúktojásokat keltenének vele, hogy ellensúlyozzák a napokban lezajlott hatalmas tyúkpestis hatását. Végzetes hiba miatt kígyóés alogátortojásokat keltenek, amelyekbõl hatalmas, emberevõ hüllõk másznak elõ. Óriási vérengzést csapnak, melyet csak a hadsereg és a hírtelen fagy állít meg. Szegény Perszikov professzort a fedühödött tömeg agyonveri.
Galaktika 69.

Bulicsov,Kirill

Az Ananda-templom felszentelése

Megtalálják a világûr azon pontját, ahol az idõ késésben van a Föld idejével szemben. Errõl a pontról betekintést nyerhetnek a tudósok a tizenegyedik századi Burma életébe. Az Anandatemplomot szentelik fel, ami abból áll, hogy a királyság legszebb lányát eltemetik a templom alá. Az Idõ Szolgálat fiatal tagja behatol a múltba és megpróbálja megmenteni a lányt. Sajnos a fiú már nem tud a múltból a jelenbe visszajutni.
Metagalaktika 4.

Egy kislány, akivel soha semmi sem történik

Öt kis történet Alizról, aki most elõször megy iskolába, ami magy esemény, még a XXI. században is. Elõször felbolydítja a marsi nagykövetséget, a vasorrú bábát keresve, majd összebarátkozik egy brontoszaurusszal. Utána a Marson rábukkan egy régi civilizáció nyomaira, mellyet összefirkál, s a rajzait régi írásnak nézik a régészek. Késõbb kapott egy kis állatot a Siriuszról, akirõl kiderûl, hogy értelmes lény. Legvégûl megmenti egy japán professzor életét, aki mint kísértet járkál a ház kertjében.
Galaktika 15.

Párbeszéd Atlantiszról

Platont nem hagyja békén unokája, ezért kínjában kitalálja Atlantiszt és elmeséli annak történelmét. Sok évvel késõbb hiába meséli mindenkinek a felnõtt unoka, hogy Platon csak kitalálta Atlantiszt, senki nem hisz majd neki.
Galaktika 80.

Ûrdeszant

Három professzor kikapcsolódni megy a közeli tóhoz. A tó partjára egy idegen ûrhajó száll le, zöld masszát önt a vízbe és tovaszáll. A masszában egy dobozt találnak a kíváncsi tudósok. A doboz jeleket bocsájtott ki magából, amelyet megfejtettek. Az üzetetbõl kiderûl, hogy aföldönkívüliek így próbálják terjeszteni az életet a külömbözõ bolygókon. Az egyik tudós szerint kell lennie egy másik doboznak is a Földön, ami már idestova négymilliárd éve került ide.
Galaktika 85.

Sárkánytõrvény

Az idegen bolygóra telepített kutatóbázis és lakói különféle atrocitások érik a helyi faunatagjaitól. Sok elmélettel próbálnak rájönni a jelenség okára. Végül kipattan az igazság: beleavatkoztak egy helyi zárt életközösségbe, melynek egyedei mind másként viselték az ember kiváltotta új körülményeket.
Galaktika 94.

Ljonyecska-Leonardo

Lozskin nyugdíjasként idõnként elvállalja ismerõsei pár hónapos csecsemõjük felügyeletét. Megdöbbenve tapasztalja a gyerek átlagon felüli intelligenciáját. A gyerek rövidesen megtanul beszélni és olvasni. A szülei semmit sem vesznek észre belõle, sõt mintha nem is akarnának észrevenni valamit. Így hát egyedül csak az öreg lozskin tud róla.
Galaktika 101.

Boszorkányok bolygója

Állomást telepítenek egy idegen bolygóra, ahol a dinoszauruszok és az emberek egymás mellett élnek. Az itt élõ emberek nem rég léptek ki az õskorból. A legnagyobb törzs vezetõje megtámadja aföldieket, hogy vasat szerezzen tõlük. Andrej fogságba esik, ahonnan nemsokára megszökik. Kideríti, hogy sokezer évvel ezelõtt idegen civilizáció küldöttei érkeztek e bolygóra és egy nagy genetikai kisérletbe fogtak. Megteremtették az itteni embereket és vasat adtak a kezükbe. Az emberek háborúzni kezdtek egymással és több vas kellett ehhez. Megölték alkotóikat, de nem találtak vasat, ezért támadták meg a földi embereket is. Andrej összeismerkedik agy helybéli lánnyal, akit magával visz az ûrhajóra.
Galaktika 105.-106.

A választás

A fõhõs külömleges képességekkel rendelkezik és emiatt elég magányos. Egy nap hasonló különleges képességû ember keresi fel, aki elmeséli neki, hogy õ egy földönkívüli, és egy baleset következtében került a Földre. Az idegen szeretné magával vinni õt, de a fõhõs emberként akar tovább élni a Földön.
Galaktika 11. ; Metagalaktika 1.

Beszélhetek Nyinával?

Az író fel szeretné hívni telefonon a barátnõjét, de egy kislány jelentkezik be. Beszélgetésük közben kiderül, hogy az író 1972-ben telefonál, míg a kislány 1942-ben. Mindketten meglepõdnek ezen az idõn keresztül történõ telefonáláson. A beszélgetés után másnap az író felkeresi azt a hajdani kislányt.
A kettészakított élet

A hótündér

Egy ûrhajókatasztrófát csak egy kislány éli túl, aki nem vízbõl, hanem ammóniumból áll. Különlegesen szigetelt üvegketrecben tartják a földönkívüli lányt, míg hazaviszik a saját bolygójára. A legénység egyik tagja és a lány között plátói szerelm szövõdik, de az út végén el kell válniuk egymástól.
A kettészakított élet

Kettészakított élet

Az ûrhajósok egy sokezer éve elhagyottan sodródó idegen ûrhajót találnak. Az ûrhajó feladata volt, hogy életformákat gyûjtsön össze a lakott bolygókról. Az egyik kabinban egy földi nõ naplójára bukkannak, akit szerettei mellõl raboltak el sok évvel ezelõtt. A nõ szövetkezik más elrabolt értelmes lényekkel az ûrhajó elhagyására. Szökés közben a nõ meghal. A földi ûrhajósok rátakáknak a szökevény lények anyabolygójára, ahol a nõ emlékére szobrot emeltek.
A kettészakított élet

Kozarin professzor koronája

A történet szereplõje fiatalon házasodott és egy vidéki villában talált kis családja számára albérletet. A fiatalember sikertelennek érzi életét, elhidegül feleségétõl és a válás gondolatával foglalkozik. Egy nap a fõbérlõ kérésére kitakarítják az elhunyt Kozarin professzor szobáját. Pakolás közben a férfi talál egy furcsa koronát, melyet a fejére tesz. A korona gondolatolvasó készülék, ami segítségével megtudja, hogyfelesége mennyire szereti õt.
A kettészakított élet

Nehéz gyerek

Egy idegen ûrhajó mentõegységében öt földönkívüli gyermeket találnak. Míg felkeresik szülõbplygójukat, a kicsiket földi családoknál helyezik el. A kicsik nagyon nehezen illeszkednek be az emberek társadalmába, ám hosszú évek múltán, a maguk módján, viszonozzák az emberek kedvességét.
A kettészakított élet

Türelem

Moszkvában tanuló Kolja szombatonként nagymamájánál vendégeskedik. Vesz egy újfajta csónakmotort, de az sehogy sem akar mûködni. Kolja makacs ember lévén, egész nyáron a motort szerelte, bütykölte, míg végül tökéletesen mûködött. Felkeresték õt a gyárból, mert az új motor valójában kísérlet volt. Teljesen mûködésképtelen motorokat árusítottak és ha valaki annyira türelmes, meg okos, hogy mûködõképessé alakította át, azokat a gyár felvette a fejlesztési részlegéhez.
A kettészakított élet

Az emlékezet elsõ rétege

Givinek különleges foglalkozása van az intézetben: ha egy gépezettel összekötik õt valakival, az illetõ minden gondolatát és emlékét árveszi tõle. Egy eszméletlen barlangásszal kötik össze, mert egyebül ez az ember ismeri a barlangból kivezetõ utat, ahová az expedíciót bezárta egy földrengés. A kapcsolat után Givi elszökik az intézetbõl, és elmegy a barlangász falujába, ahol megtalálja a lejáratot.
A kettészakított élet

Tíltakozás

Az Olimpiai Bizottság egyik tagja elutazik Iliga bolygóra, hogy kivizsgáljon egy tiltakozást. A humanoid faj lakta bolygón sok furcsaságot tapasztal, mire mindenre fényt derít. Ezen a bolygón az evolúció soránaz emberek megtanulták a gyors alakváltást. A tíltakozás is ehhez az adottsághoz fûzõdik: az egyik iligai futónõ a célegyenesben madárrá változva nyerte meg a versenyt, de diszkvalifikálták.
A kettészakított élet

Vörös szarvas, fehér szarvas

Az egyik lakott bolgóra késõn érkeznek a kutatók. Az eléggé intelligens, kõkörszaki emberfajt kipusztította egy alacsonyabb szinten álló, de agresszív, majomfaj. A földi régész dühöt érez ezekkel a vadálatokkal szemben, akik egy magasan álló kultúrát töröltek el a bolygó felszínérõl. Késõbb megpillant egy gyílkos majmot, amint az elõbbi emberfaj ragyogó festményét megpróbálja lemásolni. Megnyugodott a régész, hogy az értelem tovább öröklõdött ebben az agresszív majomfajban is.
A kettészakított élet

Ha nincs Mihail ...

Gombázás közben egy házaspár meg a barátnõjük, talál egy érdekes vasdarabot az erdõben. A férj, aki önzõ, nagyszájú és öntelt alak, hazaviszi a talált tárgyat további kivizsgálásra. A fira vas víz hatására növekedni kezdett, és mindenféle alkatrészeket növesztett ki magából. A férfi nem ment vele semmire, ezért elpusztította. A felesége értesítette a tudósokat, akik a barátnõ elbeszélése nyomán vasfákat találtak az erdõben.
A kettészakított élet

A bioforma

Az olyan helyekre, ahová ember nem teheti a lábát, és ahol a robotokkal sem lehet mit kezdeni, bioformákat küldenek. A bioforma egy bonyolult genetikai éa sebészetiátalakításon átesett ember, akit szélsõséges viszonyú bolygókon végez kutatásokat. Dracs, az egyik bioforma, most tért vissza küldetésérõl, ahol túlerõltette magát. Emiatt komplikációk léphetnek fel nála emberré visszatraszformálása közben. Hírtelen egy vulkánkitöréshez kérik a segítséget, és Dracs az egyetlen aki segíteni tud. Dracs lemegy a vulkánba, de jól tudja, hogy soha nem jön ki belõle.
A kettészakított élet

Én fedeztelek föl benneteket elsõnek!

A száz éve startolt csillagexpedíciót hazatérése elõtt értelmes lények nyomaira bukkantak a kutatók. Az egyikük még az életét is feláldozza, hogy egy fémgolyót kiszabadítson a kõzet fogságából. A Földre visszavezetõ úton szétszedik a golyót, melyben egy húsz éve a bolygón járt földi ûrhajó üzenetét találják. Míg õk oly sok éve repülnek a világûrben, addig a Földön feltaláltak egy gyorsabb meghajtást.
Galaktika 10.

Oszd meg velem ...

Az elbeszélõ egy távoli bolygóra kerül, ahol kicsit furcsán viselkednek az emberek. Elõször telepátiára gondol, de a helybélieknek nagy a beleérzõ képességük. Képesek megosztani másokkal örömüket ésbánatukat, valamint elfogadni a többiekét. Az elbeszélõ idegennek érzi magát közöttünk, és visszatér a földre.
Kaland a végeken

Buirattini,Moreno

A vadász utolsó üvöltése

Az õsemberek rettegnek a kardfogú tigristõl, halhatatlan lényként tisztelik. Az egyik vadász, élete feláldozásával bebizonyította, hogy bizony a tigrist is el lehet pusztítani.

Butler,Ellis Parker

A pörgettyûs kalap

Egy kalapos pörgettyût szerel cilinderébe, hogy lánya imbolygó võlegénye egyenesen járhasson. A kalap elsõ kipróbálásakor nem megfelelõen mûködik, de a fiatalember kigyógyul dülöngésébõl.
Galaktika 57.

Butler,Octavia

Beszédhangok

Egy új korokozó megtizedeli az emberiaéget, aki túléli a járványt az elfelejt írni, olvasni és beszélni. Az emberi kapcsolatok leegyszerûsödnek, s aki még beszélni tud, azt elõbb-utóbb valaki féltékenységbõl megöli. Rozsi útközben összeismerkedik egy férfival, aki rendõrruhában próbálja védelmezni a gyengéket. Rozsi társául szegõdik, de a férfit az elsõ lövöldözéskor megölik. Egy halott nõ gyermekeire bukkan, akik tudnak beszélni, mire Rozsi magához veszi õket.
Galaktika 174.

Vissza a fõlapra