A Magyarországon megjelent sci-fi novellák gyûjteménye

Összeállította: Norris

HTML forrás: Györgyi Ákos 1999.07.14
frissítve:1999.10.07; 1999.11.03

C
 

Cabada,Carlos

Nem tudott olvasni

Egy földönkívüli harci gépezet száll le az atombomba pusztító erejének kivizsgálására létrehozott kísérleti faluban. Mivel a gépezet nem tudott olvasni, így kapott egy atombombát a fejére.
Galaktika 10. ; Metagalaktika 1.

Az X-34-es aszteroida

Megérkezik a mentõexpedíció a bajbajutott ûrhajósok után a felderített bolygóra.A lezuhant ûrhajó mellett csak egy marslakót találnak.A két földi pilóta harminc gyönyörûnõ társaságát élvezi. Csatlakozik hozzájuk a mentõexpedíció teljes legénysége.A nõk elárulják, hogy vendégeiket egy idõ elmúltával megölik. Az expedíció vezetõje reméli,hogy a marslakó megmenti õket.
Galaktika 10.

Balszerencse

A fõszereplõ áldásos tevékenysége következtében sorra elvesztette szüleit, kidobták az egyetemrõl és a katonaságtól is.
Õ robbantotta ki az Uránusz-háborút, amiért a Galaxis túlsóvégébe helyezik ki. Társa eltéveszti az irányt, és egy lakatlan aszteroidára jutnak, ahol egy szikra élelem sincs.
Galaktika  10.

Caldwell, John
(Nemes István)

A férfi, aki áthúzta a Szájnet számításait

Harry Sezlon, mielõtt eltûnne Traktorról, fogadást tesz a Szájnet ellen, amit megnyer. A díjat T-ezreske, a Szájnet terminátora hozza el, aki bõdületesen rossz matematikus.
Ópiumkeringõ

Calonne, Michael

Az ikrek

Egy csillaghajó indul egy lakhatónak tekinthetõ bolygóra, kilenc házaspárral a fedélzetén.Százötven év alatt generációk nõttek föl, romboltak,gyilkoltak, építettek, végül mindenki meghalt,csak két gyerek - egy ikerpár - maradt életben az ûrhajó  irányítófülkéjében. Apjuk útmutatása szerint megpróbálnak leszállni az új bolygó felszínére. Külsõ segítsége tkapnak a bolygón élõ emberektõl. A hosszú utazás alatt a Földön felfedeztek egy gyorsabb meghajtást, s így az ikerpár egy lakott bolygót talált.
Galaktika 44.

Calvino, Italo

A Hold távolsága

Az öreg Qfwfq visszaemlékszik azokra az idõkre, amikora Hold oly közel keringett, hogy a dagály mozgatta tengerrel majdnem összeért. Akkoribanaz emberek csónakba állított létrákon másztak át a Hold felszínére, hogy összegyûjtsék a Földrõl a Holdra kerülõ sok lim-lom erjedésébõl született Tejet. Az eltávolodott Hold felszínén maradt Vhd Vhd kapitány felesége.
Kozmikomédia

Világosság születik

Qfwfq gyermekként népes családjával a Naprendszerkialakulása elõtti puha sötétségben éltek. A mind gyorsabban sûrûsödõ anyagegyre jobban zavarta õket mozgásukban. A Nap begyulladt és elöntötte  õket a napfény, ami elõl a Földre menekültek.
Kozmikomédia

Jel az ûrben

Qfwfq unalomûzõnek kitett egy jelet a világûrben és gyermeki örömmel várta a Galaxis megfordulását. Meglepõdve tapasztalta, hogy valaki(k)megpróbálta(k) lekaparni a jelet. Egy áljelet tett a jel fölé, mely a sok kapargatásra eltûnt, de diadalmasan elõtûnt alóla az igazi jel. Végül az egész Univerzum tele lett jelekkel.
Kozmikomédia

Minden egy pontban

Az egész világegyetem egy kicsi pontba zsúfolódva létezett az õsrobbanás elõtt. A történet szereplõi a sokmilliárd év múltán,hétköznapi életüket élik. Egy asszony kijelentésére mindannyian a térre gondolnak, mire bekövetkezett az Õsrobbanás.
Kozmikomédia

Színek nélkül

Qfwfq és kedvese a légkör nélküli Földönélnek, ahol minden szürke színû. Egy nap a légkörkitõrt sziklabörtönébõl, és színekkel borította el a világot. Qfwfq kereste szerelmét a színpompás világban, de õ inkább a kemény sziklában maradt. Bántotta a sok szín.
Kozmikomédia

Vég nélküli játékok

Qfwfq és barátja Pfwfp az atomokkal játszanak egy vég nélküli gurítós játékot. Pfwfp csalt, ezért Qfwfq hamis atomokat csempészett barátja készletébe. Utána Galaxisokat röptettek, majd kergették egymást. Egy végtelen egyenes mentén végtelen sok Qfwfqés Pfwfp kergette egymást.
Kozmikomédia

A hal-nagybácsi

Sok halcsalád hozzátartozója élt a szárazföldön, és mind jobban kezdtek elkülönülni egymástól a halak és a szárazföldi állatok. A kétéltû család nagybácsija mégteljesen hal volt és lenézett minden  szárazföldön élõt. Qfwfq bemutatta menyasszonyát nagybátyjának,aki annyi szépet mesélt a vízi világról,hogy a leányzó visszament halnak.
Kozmikomédia

Mibe fogadunk!

Qfwfq és (K)yk Dékán minden eshetõséget megragad a fogadásra, hogy miként alakul a Világegyetem sorsa. Az Õsrobbanástól szinte mindigQfwfq nyer, de az emberi kapcsolatok és viselkedések eljövendõ lehetõségeire kötött fogadásokat rendre elveszti.
Kozmikomédia

A dinoszauruszok

A dinoszauruszok szép lassan kihaltak, csakQfwfq maradt, mint fajának utolsó egyede. Bemerészkedett az Újak közé, akik nem ismerték fel benne a Régit. Befogadták és keserûen tapasztalta,hogy az Újak hol túlzó rettegéssel, hol lekicsinylõen beszélnek a dinoszauruszokról.
A réginek távoznia kell, a helyét az új váltja fel.
Kozmikomédia

A tér formája

Két férfi és egynõ zuhan a végtelen térben. A férfiak kölcsönösen utálják egymást és mindketten szerelmesek a nõbe, aki szinte figyelemre se méltatja õket. Bármit is tennének, bármirõl is álmodoznak, soha nem tudják megközelíteni egymást a végtelen zuhanásban.
Kozmikomédia

A fényévek

Qfwfq egy galaktika megfigyelése közben felfedez egy táblát az ottani égitestek egyikén, amelyen
az ott élõk tudatják vele, hogy látják.Ezt a sokmillió évvel ezelõtti esetet szerette volna elfelejteni, és az egyre távolodó galaktikák lakói sorban tudatják vele észrevételeiket. Qfwfq kivárja, míg az utolsó galaktika is eltûnik a végtelen térben.
Kozmikomédia

A spirál

Qfwfq sokmillió évvel ezelõtt tengeri kagylóként élt egy tengerparti szirten. A tenger üzenetet visz feléje, és megismerkedik egy nõstény kagylóval,akibe beleszeret. Soha nem találkoznak egymással, ezért Qfwfq minden nõnemû lényben a szerelmét keresi.
Kozmikomédia
 
 

Camp, L. Sprague de

A harcosok népe

A Centaurusról visszatért gyarmatosok leigázzák a Földet, megpróbálják hatékonyabbá és tisztességesebbé tenni az embereket. Az idõ múltával a kemény gyõztesek lassan elpuhultak és mind jobbankezdenek hasonlítani a korrupt, civilizált legyõzöttekre.Egy történelem tanár, az ismereteire támaszkodva,pontosan megjósolta a dolgok végkifejletét.
Metagalaktika 4.
 
 

Campos, Jorge

Kapcsolatteremtés

Földönkívüli szerkezet száll le egy kis spanyol falucska mellett, hogy felvegye a kapcsolatot az emberekkel. A falubeliek kivonulnak megcsodálni a szerkezetet,gondolván, hogy visszatértek a  filmesek. Fél óra elteltével az emberek megdobálták kõvel a jármûvet, és elmenekültek. Az ûrhajó válasz nélkül elszállt.
Galaktika 24.
 
 

Caracciolo, Pietro

Természetes kiválasztódás

A természetes kiválasztódás elve miatt minden nõnek tíz-húszgyereket kell szülnie.
A hatalmas tömegekben csak az életképesek maradnak fenn. Martinnak könnyû a dolga, egyedül él szobájában,amit kiváltságképpen kapott fémfalu tervezésû lakótömbjei miatt. A húzódozó szomszédasszonyt egy bibliai idézettel gyõzte meg az újabb terhességre.
Csillagok cigánylánya
 
 

Card, Orson Scott

Amerika

Két ember, Sam Monson és Anamari Boagrente csak kétszer találkoztak életükben. Elõször Brazília õserdejében ismerték meg egymást. Akkor Monson tizenöt, Anamari meg negyvenkettõ éves volt és még szûz. Mindketten álomlátók voltak, olyan személyek,akiknek álmaik valóra  váltak. Anamarinak született egy gyermeke Monsontól, az új Quetzacoatl, de csak ketten tudták ezt a titkot. Második találkozásukkor Monson az utolsó fehérember lakta amerikai állam kormányzója, míg Anamari Észak- és Dél-Amerika Isten Anyja volt. Amerika újból az
indiánoké lett, s a föld újból kivirágzott.
Galaktika 171.
 
 

Carr, Terry

Cáfolom

Grimes otthonában hírtelen ott-terem egy másik dimenzióbeli férfi. Az idegen sûrûn hangoztatja magasabb rendûségét, és át akarja vennia hatalmat a Földön. Grimes kétségbe vonja az idegenállításait, és ügyes logikai eszmefuttatással bebizonyítja, hogy nem is létezik.Egy ujjpattintással visszaküldi az idegent a saját világába.
Galaktika 77.
 
 

Carsac, Francis

A Sors hegyén

Lapréd, a genetikailag félintelligensétett oroszlán társaságában megérkezik Ophir-II-re. Egybõl
meggyûlik a baja a helyi hatalmasságokkal és felfigyel a bennszülöttek fura lehangolt viselkedésére. A bolygó értelmes lényei életükben egyszer elmennek a Sorshegyére és onnan visszatérve semmit sem csinálnak egész életükben. Lapréd felkeresi a hegyet, ahol egy õsrégi idegen lényt talál, akit elnyomó gazdái a jövõbelátásképességét felhasználva a bolygó lényeit életunttáteszi. Az ilyen életunt civilizáció szép lassan kihal. A lény elmondja Lapréd
jövõjét is, és utána a férfi elpusztítja az idegent.
Galaktika 7.
 
 

Carter, Lin

A bálvány

A kilencszázhúszas években,Kaliforniában egy híres tudós az elmeklinikárakerül egy bálvány miatt, amit egy csendes-óceáni szigeten találtak.A bálvány Cthulhu egyik utódját, oth-Ommogomot ábrázolja.
Asszisztense elutazik Arkhembe a Miscatonic-egyetemre, kutatni a Necronomiconban a bálvány elpusztításának lehetõségeirõl. A bálványt ki akarják állítani a nagyközönség elõtt, de épp hogy sikerül elpusztítani a szobrot, mielõtt az emberekre zúdíthatta volna gonoszságát. Az asszistens az ép elméjével fizetett ezérta tettéért.
Galaktika 173.
 
 

Cartmill, Cleve

Sürgõs küldetés

Cathor bolygón két állam háborúban áll egymással. A vesztésre álló Sixa állam egyik tudósa
kifejleszti bombáját, mely maghasadással mûködik.Seilla állam ügynököt küld az  ellenség területére, hogy hatástalanítsa a bombát, amely az egész bolygó biztonságát fenyegeti.
Galaktika 62.
 
 

Cartur, Peter

A köd

Egy férfi szeretne visszatérni sajátbolygójára, ezért megszállottan kutat természetfölötti események után. Sok évi kutatás után végre megtalálja a dimenziókaput, de magával kell vinnie a kapzsi háztulajdonost is, mert igényt tartott a dimenzióváltáshoz szükséges gyûrûre. A saját hazájába térve a férfi hasznos tanácsokkal látja el a kapzsi embert, hogy hogyan juthat a saját bolygójára.
Metagalaktika 1. ; Galaktika 13.
 
 

Carver, Jeffrey A.

Életözön

Két férfi és egy nõ ûrhajójukkal behatol az ûr mélyére, ahol a kvazárokban született, gigantikus energialények élnek. Egyikük megragadja az ûrhajót és kíváncsian nézi a bent lévõ embereket.
A nõ és a fiatalabbik férfi szeretkezésbe kezd, hogy megmutassák teljes emberi mivoltukat.
A bemutató oly jól sikerült, hogya nõt és az idõsebbik férfit magával ragadja az energialény a telepatikus képességeik miatt, míg a fiatal férfi magányosan tengeti tovább életét.
Galaktika 75.
 
 

Catani, Vittorio

Hárman egyért

Vincent és Gene régi jó barátok. Gene egy genetikai laboratóriumban dolgozik és homoszexuálisan szerelmes barátjába. A genetikának köszönhetõen Vincent és Gene saját kromoszómáit sikerül keresztezni egy petesejtben, amit Vincent felesége hordana ki. A nõ ösztönösen riadozik ilyen terhesség ellen, de végül rááll a dologra. A megszületett gyermeknek mindannyian nagyon örülnek.
Csillagok cigánylánya

Számítógép szerelem

Amanda fiatal férjét gyászolja, ám férjének sikerül személyiségét egy nagy kapacitású
komputerbe beprogramoznia. Amanda megtanulta a számítógépkezelésének csínját-bínját, és minden éjszakát a férjével töltötte. A program egyre jobban azonosul a halott személyiségével, s mikor rádöbben fizikai korlátaira, magára gyújtja a házat. Amanda, férje újbóli elvesztése miatt, elmeklinikára kerül.
Csillagok cigánylánya
 
 

Causey, James

Tejfogú szövetséges

A jövõbõl egy eltévedt idõutazó érkezik, aki egy prizmátad egy fiatalasszony csecsemõjé-nek. Nemsokára egy idõrendõr érkezik, aki bocsánatot kér a félreértésért és elviszi magával a tudatnövelõ prizmát. A gyerek bömbölni kezd, hisz csak tizenkilenc év múlva lehet õ a világ ura, s ez számára maga az örökkévalóság.
Galaktika 26.
 
 

Cerrino, Mariangela

Mavi-Su titka

Az Emberi Szövetség tudtára kerül,hogy Caryl bolygón olyan energiakristályok találhatók,
melyekkel jobban repülnének az ûrhajók. Abolygó lakóinak zárkózottsága miatt Matt kapitányt küldik a helyszínre, aki barátságban volt akadémiai évei alatt egy carylival. Matt lelki kontaktusba lép Sini-Mával,régi ismerõsével, akitõl megtudja, hogy a kristályok veszélyesek az emberre. Mikor Sini-Ma meghal Matt lép a helyére, betöltve minden státuszát, maga is carylivá válik.
Csillagok cigánylánya
 
 

Cersosimo, Adalberto

A ragálykenõ osztag

Különbözõidõvonalak között utaznak a különlegesen képzett ügynökök, hogy munkájukkal lassítsák az entrópia folyamatát. Az egyik idõvonalon, például,elterjesztették a pestist.
Galaktika 79.

A Szél-toroki ütközet

Egy rég benépesített bolygó lakosai középkori technikai színvonalra degradálódnak vissza. Mikor az egyik császárságot mutánsok támadják meg, a hadvezér egy elfeledett technikai eszközzel állítja meg a támadókat. Bár elhárította a veszélyt, el kellett tûnnie az emberek szeme elõl, mert tiltott technikát alkalmazott csata közben.
Galaktika  86.
 
 

Chaloufka, Otokar

Amulett

A fõhõs az éjszakai városban találkozikegy fura emberrel, aki egy amulettet ajándékoz neki. Az elkövetkezendõ napokban az amulett gazdájával szemben mindenki a legnagyobb becsületességgel jár el. A férfinem érti az okot, mígnem barátja elmeséli az amulett történetét. Az amulettet egy brexeni mágusadta a fõhõsnek, aki így próbál visszakerülni hazájába,ahonnan számûzték. Ez a rendjel becsületesséteszi viselõjét és megvédi minden becstelenségtõl és hazugságtól.
Galaktika 48.
 
 

Chandler, A. Bertram

Az utolsó vadászat

Haab kapitány, a New Bedfordûrhajó parancsnokának, feladata egy energiaevõlény elfogása a Csillagközi Állatkert számára.A legnagyobb és legügyesebb energiaevõt Möbius Dicknek nevezi el Haab. A lény befogás közben elkapta Haab gépétés a kapitány életét a mûlábába épített fúziós hajtómû tartósított energiája mentette meg.
Galaktika 21.

Egy párnak a fele

Az aszteroidakutató házaspár férfi tagja kilép a világûrbe a fél kézelõgombjáért.A biztosító kötél elszakad és õ kirepül a semmibe.A felesége legyõzve az ûrruha-fóbiáját,férje után megy és visszahozza az ûrhajó biztonságába. Õ is párosan szerette a dolgokat.
Riadó a Naprendszerben

A keserû pirula

A népességrobbanás miatt bevezetik a méregkapszula rendszert Ausztráliában.Aki betölti negyvenötödik életévét, kap az államtól egy méregkapszulát, amelyet bármikor felhasználhat.
Ha valaki elveszti, vagy összetöri, másfél évig büntetõtáborba kell vonulnia. Ha másodjára is elköveti a fenti bûntettet,életfogytiglani kényszermunka a büntetés. Clayton is egy kényszermunkatáborban tengeti életét, amikor találkozik azzal az emberrel, aki bevezette a méregkapszulás törvénytervezetet.Clayton halála elõtt még a cápáknak veti a politikust.
Galaktika 43.

Az alvó fenevad

A Távoli Utazó nevû ûrhajó- fedélzetén tulajdonosával, Estang bárónõvel,és Grimes kapitánnyal - , egy rég üzemen kívül helyezett és elhagyatott ûrhajóval találkozik. Nemsokára öntudatára ébred a régi hadihajó férfi-soviniszta komputere, és zsarolni kezdi a Távoli Utazó nõnemû komputerét.A nõnemû számítógépnek sikerül kicseleznie az ellenfél figyelmét és megsemmisíteni a régi kor hadihajóját.
Galaktika 50.

A ketrec

Egy szerencsétlenül járt ûrhajóutasai egy lakatlan bolygóra menekülnek, ahol minden holmijukat elpusztítja egy penészfajta. Elvadult állapotukban négyüket elrabolja egy idegen ûrhajó és állatkertbe kerülnek. Hasztalan próbálják bebizonyítani értelmeslény mivoltukat. Egyikük megfog egy kis rágcsálót,amit ketrecbe zárnak. A földönkívüliek kieresztik a négy embert az állatkertbõl, hisz csak értelmes lények zárnak élõlényeket ketrecbe.
A csillagûzött szeretõ

Hosszú zuhanás

A Távoli Utazó fedélzetén utazó bárónõ és Grimes kapitánya nemrégiben újra felfedezett ûrhajós kolónia felé tart, hogy a bárónõadatokat szerezzen doktorátusához. A telepesek felégették házaikat, és a barlangokba húzódtak, ahol egy gombafajt elfogyasztva kábult állapotban élnek. A kapitány egy véletlenül megízlelt gomba hatására õ is a telepeseksorsára kerül. Delíriumos álmaiban, a gomba különleges szimbióta tulajdonságának köszönhetõen, végigéli a telepesek történetét. Eme állapotából csak a régi ausztrál nóták hallgatása menti ki.
Metagalaktika 4.
 
 

Cheinisse, Claude F.

Amikor a törvény csütörtököt mond

Egy értelmes lények lakta bolygón felállított támaszponton két ember és egy robot teljesít szolgálatot. Az egyik férfinek vakbélmûtéten kellene átesnie, de a robot nem engedélyezi a beléje programozott törvények miatt. A másik embernek sikerül olyan logikai paradoxon elé állítania a robotot, hogy az engedélyezi a beavatkozást, de egy kicsit megbolondul.
Galaktika 7.
 
 

Cherryh, C. J.

Kasszandra

Egy bolond lány látja elõre a világ pusztulását. Lelki szemei elõtt mindig romokat és halottakat lát.
Egy nap olyan férfit pillant meg, aki szintén túlélia katasztrófát. A lány összeismerkedik vele és együtt élik túl a kataklizmát.
Galaktika 64.
 
 

Cholnoky, Viktor

A szimplon

Az emberiség õskorában, a majdani Alpok hegyei között megbúvó tó partjánálló, õsember építette, faházba visszatér asszonyához a vadász.Egy fura kinézetû, ájult embert hoz magával,aki meleg ételért cserébe bronz eszközökkel fizet. Így kezdõdöttel a bronzkorszak.
Galaktika 35.

Az álomirtó

Laád Bulcsú megtalálja az alvásért felelõs toxint az emberi szervezetben,majd nyulakon kísérletezve kifejleszti antitoxinját, amely segítségévelaz emberek nem töltenék életük egy harmadát alvással. A kifejlesztés közben a fáradt kutató mély álomba merül.
A rádiumkirály

Új világ

Az író szeme elõtt fellebega sok hányattatáson és bajon kikristályosodottúj világ. E világban már nem lehet a nemeket megkülönböztetni, 120 évig él mindenki tökéletes unalomban és szürkeségben. Már csak az eldugodt, nyüzsgéstõl távoli helyeken lehet igazi embereket találni.
A rádiumkirály
 
 

Christopher, John

Fegyver

Évekig tartó válogató munka utántaláltak a kutatók egy gyereket, aki álmaiban a jövõ egy pillanatát volt képes megfigyelni. A tudósokat izgatta, vajon milesz a szuperfegyver száz év múlva. A gyerek felébredve egy nyílpuskát rajzol.
Galaktika 19.

Egyetlen fûszál se...

Egy új vírus támadja meg a fûféléket és az emberiség lassan a barbarizmusba süllyed az éhínség miatt. Angliában két barát családostul elindul északra, ahol egyikük bátyja él egy jó védhetõ farmon. Körülöttük elszabadul a pokol, az emberek megvadulnak az éhségtõl, és õk is kénytelenek a kialakult helyzethez igazodniuk. Hetek múltán, mire elérik végcéljukat, szép számmal csatlakoznak hozzájuk az emberek, és végül valósággal meg kell ostromolniuk a farmot. A sok harc után végre nekiláthatnak az építésnek.
Galaktika  84.-85.-86.
 
 

Chruszczewski, Czeslaw

Bonaparte az óriások országában

Bonaparte hadnagyot elviszik a Nagy Negatív bolygójára, hogyott kitanítsák eljövendõ vezéri feladataira. Felkészítika nehéz helyzetekre, hogyan viselkedjen elkövetkezendõ hatalomra jutása alatt. Elég nehéz volt a becsvágyat feltüzelni benne, de a végén megfelelõen sikerült felkészíteni feladatára.
Galaktika 18.

Napoleon és Caroline

Napóleont meglátogatja egynõ az itáliai hadjárata alatt, és elviszi a Nagy Negatív bolygójára, ahol azelõtt tanulmányait folytatta.Visszatérésük után Bonaparte Egyiptomba vonul,ahol a lány megkéri,
hogy dobja el becsvágyát és tegyen valamit jótaz emberiségért. Napoleon elutasítja.
Galaktika 18.

Nefertari

II. Ramszesz imádott felesége, Nefertari,súlyosan megbetegedett, és a fõpap csak egy megoldást lát: a fáraót elküldi a jövõbe, hogy ottszerezze be a szükséges orvosságot. A fáraó épp az Izraellel háborúban álló Egyiptomba kerül, és nemzeti összefogással összegyûjtik számára a gyógyszert. Várakozásközben betér egy fegyverboltba, de ott baleset éri. Felébredve a fáraó ismét saját idejében találja magát,ahol feleségét már holtan találja.
Galaktika 18.

A fehér különbözõ árnyalatai

Fõhõs vonaton utazik, és Fehérvidéken egy talpig fehérbeöltözött utas száll fel.
Elmeséli különös kalandját a Fehérbolygón. Ott a legtökéletesebb mûalkotásnak tartják az embert, és ott található a legnagyobb kapu a világon, melyet egy ujjal kinyitható.Ezzel a kapuval gyógyítják a szomorú és félénk embereket.
Galaktika 18.

A zene elhallgat egy pillanatra

A zene eltûnik a Földrõl.Mindent tûvé tesznek megtalálásáért,és a tettes(ek) kézrekerítéséért. Az elkövetõket a spanyolországi Valladolidban találják meg, akik földönkívüliek és ûrhajójukat
a zene mûködteti. Robotot küldtek ki egy kis üzemanyagért,csak az egy kicsit túlteljesítette a parancsot. A zene nemsokára ismét felhangzott az egész Földön.
Galaktika 18.

A Málnavörös Oah Tó

A tó partjánarról vitatkoznak a marslakók, hogy most, mikor erre repüla Mariner-4 ûrszonda, kapcsolatba lépjenek-e az emberiséggel vagy ne.Érvek és ellenérvek hangzanak el, mégis a további rejtõzködést választják a marsbaliek.
Galaktika 18. ; Metagalaktika 1.

Ház a Polarna utcában

A száz éve leégett Sándor-szinház helyén épült házban sorra materializálódnak azok az
emberek, akik akkoriban a tûzben vesztették életüket.Kyd úr segít a szellemeknek a temetõbe jutniuk, majd hírtelen egy vonaton találja magát, és letartóztatjaa rendõrség. Kiderül az igazság: egy szellemmesével elcsalták Kyd urat otthonából, hogy annak falán keresztül a tolvajok bejussanak a múzeumba. Egy év múlva ismétmegjelennek a szellemek. A betörés csak ürügy volt, hogy logikus magyarázatot adjanak materializálódásukat.
Galaktika 18.

Tízezer év

Ell ellátogat a Földre, ahol beszédbe elegyedik egy bohóccal. Elröpülnek különbözõ helyekre. Végül a bohóc kéri Ell-t, hogy állítsa meg az idõt, mert lekési az elõadást. A Földön azóta áll az idõ.
Galaktika 18.

A zöld hajúak

Minden ember haja zöldülni kezd,csak tízezer egyénnek nem. Õk egy régi földönkívüli expedíciónak a leszármazottjai, akik kutatómunkát végeztek, de nem akarnak a színtelen szülõbolygójukra visszakerülni. Megpróbálnak elvegyülni az emberek között,de a hajuk nem zöldült be, és így könnyen rájuk találnak.
Galaktika 18.

Ki volt az elsõ?

A gépek megépítik azelsõ embert, aki felépíti Évát, megsokasodnak és minden robotot szétszerelnek. Több tízezer év múltán az emberek a legtökéletesebb robotot akarják megépíteni.És kezdõdik minden elõlrõl.
Galaktika 18.

A város

Képmondatokban elmesélve egy város története.
Galaktika 38.

A város, amelyik lesz

A házigazda elmeséli vendégeinek hihetetlen kalandját. Harmad ízben utazott barátaival
a tengerparti városba. Az út egy alagúton vezetett át, amely furcsa mód nem akart végetérni.
Az alagút egy majdan épülõ városba vezetett, amely más Galaktikák megismerése lesz a feladata. A baráti házaspárt ott fogják a jövõben, de a férfit nem tudják mire használni,így õt visszaküldik. A férfi korházi ágyon ébred, mert balesetet az alagútban és barátai azóta sem tértek magukhoz.
Galaktika 41.

Boldogok szigete

A Fantázia nevû tengeralattjáró kísérleti útra indul, fedélzetén elõször alkalmaznak telepatát.
Az út során találnak egy elhagyatott utasszállító hajót és az emberek felkutatására indulnak.
Egy idegen telepatikus üzenet egy meghatározott helyre irányítja õket, ahol megtalálják az eltûnt utasokat. Ezen az eldugott tengeralatti városban mindenki boldog és jókedvû. Mivel földönkívüli beavatkozásról van szó,felszámolják a tengeralatti várost. A tengeralattjáró folytatja útját,majd eltûnik. Egy tudós szerint hamarosan nem lesz szomorú ember a Földön.
Galaktika 58.
 
 

Cidoncha, Carlos Saiz

A Csillagköd szerelmesei

Egy kis katonai ûrhajó cirkál a baljós Vörös Köd mellett, ahonnan még ûrhajó nem
tért vissza. A hajón szolgáló nomád elmeséli a többieknek Liria hercegnõ és a Fekete Herceg legendáját. Liria a földi birodalom utolsó hercegnõje volt, nagy tudású kutató, aki eltûnt a birodalom bukása utáni zûrzavarban. A Fekete Herceg azóta keresi szerelmesét a Tejútrendszerben.Hirtelen támadás éri a kis hajót, amellyela Vörös Ködbe menekülnek. Itt összetalálkoznak a legendás Liria hajójával és a nomád átváltozika Fekete Herceggé, aki végre rátalál szerelmére. Hálából épségben kijuttatja a kis hajót a csillagködbõl.
Galaktika 24.
 
 

Ciganov, Valerij

Marsbéli elbeszélések

Két ember vitája arról, hogy mennyire lehet idegen az ember számáraegy másik faj kultúrája, civilizációja. A rég kihalt marslakók civilizációját sem ismeri fel az ember. A sziklákban nem látják meg a marsi emlékmûveket, a régi könyveket faleveleknek nézik, és a marsi gyermekek homokozói halálos csapdát jelentenek az emberek számára.
Galaktika 40.
 
 

Clarke, Arthur C

Isten kilencmilliárd neve

Egy kis himalájai kolostor Lámája egy számítógépet vásárol,hogy a lehetséges betûkombinációkból kinyomtathassák Isten kilencmilliárd nevét. A kolostorban felállított gép kétkarbantartója riadtan hallják, hogy mikor a gép az utolsó nevet is kinyomtatja,megszûnik a világ. A két szerelõ még a program befejezése elõtt elhagyja a kolostort. Reptéren veszik észre,hogy sorra tûnnek el a csillagok.
Riadó a Naprendszerben Gyilkos idõ

Napvitorlások

Kis kabinból és hatalmas vitorlafelületbõlálló napvitorlások versenye kezdõdik, amelyeka Nap
elektronszelét meglovagolva suhannak a Hold felé. Azélen haladó napvitorlást Merton vezeti, aki szellemiatyja a versenynek. Már a táv felénél tartanak,amikor a Nap heves mûködése miatt kénytelenek abbahagyni a versenyt. Mertonnak fájdalmas a verseny megszakítása, mert a következõn már nem vehet részt. Kénytelen elhagyni a napvitorlása fedélzetét, amely majd szép lassan kivitorlázik a Naprendszerbõl.
Galaktika 7.;  Az õrszem

Nyáridõ az Ikaroszon

Colin Sherrard szerencsétlenül jár az Ikarosz nevû aszteroidán, amely egyre közelít a Naphoz. Az aszteroida gyors forgása miatt nemsokára felkel a Nap az Ikarosz egén, és olyan hõség lesz,amibe az ûrhajós belehal. Megpróbál árnyékoshelyre menekülni, de nem sikerül neki igazán. Szinte az utolsó pillanatban megmenekítik õt. Colin úgy érzi, hogy már nem tudja többé önfeledten élvezni a nyári napsugár melegét.
Galaktika 10.

Biztonsági ellenõrzés

Müllert kétségbeejti kedvenc sci-fi sorozatának díszletei. Új díszleteket tervez és felajánlja tehetségét a filmgyárnak. Müller díszleteivel hatalmas sikert ér el a sorozat. Egy nap három férfikeresi fel és tudni szeretnék, vajon honnan szerzi az ötleteit? Müller ugyanis véletlenül egy valódi, földönkívüli civilizáció terveit valósította meg.
Galaktika 14.

Tüzek a mélyben

Hancock professzor különleges gépeivel a Föld mélyére akar látni. Tizenöt kilóméter mélyen
egy hatalmas városnak a körvonalait pillantja meg. A Földmélységi lényei kijönnek a felszínre,és ezzel az emberiség pusztulását okozzák. A lények egyikének meggyõzõdése, hogy õ alattuk is élhetnek más lények.
Galaktika 15.

Nehéz a bennszülöttekkel

Kutatóexpedíció érkezik a Földre, hogy felmérjék az emberi civilizáció mértékét. A két
felderítõ a rendõrségi fogdára kerül,ahol összeismerkednek egy intelligens fiatalemberrel. Elhagyjáka fogdát és a Földet is. A fiatalember lett a Föld nagykövete.
Galaktika 15.;  Metagalaktika 1. ;A találkozás

Ítéletnapig

Földönkívüliek észlelik,hogy a Föld egy szuperbomba-kísérlet következtében megsemmisül. Megállítják a bolygó idejét, és néhány ügyes tolvaj bevonásával összegyûjtikaz emberiség legnagyszerûbb mûvészi alkotásait. Így akarnak megemlékezni az emberiségrõl.Az idõmegállító készülékeket a tolvajoknál hagyják.
Galaktika 20.

Az áruló orchidea

Keating, egy kis jelentéktelen alak, aki nagy orchidea kedvelõ. Hetente meglátogatja Henrietta nagynénje, a dúsgazdag és férfias amazon. Keating végtelenül utálja, és amikor egy húsevõ orchideát kap, kigondol egy remek tervet nagynénje meggyilkolására.Henriettát a növény közelébe csalogatja,de az orchidea megretten a nõ erõs, karizmatikus kisugárzásától.
Galaktika 20.

(A mentés)
Mentõosztag

Különbözõ fajú értelmes lényekkel benépesített kutatóûrhajó érkezik a kiégett Földre, mielõtt a
Nap szupernovává válik. Két órájuk marad a novarobbanás elõtt, hogy megtaláljákaz esetleges menekülõket. Az egész Föld elhagyatott. A Nap gigantikus fellobbanása elõtt száguldozó kutatóhajó rátalál az emberek gyártotta óriási ûrflottára, melyen az egész emberiség utazik.
Az õrszem ; Metagalaktika 4.

Az õrangyal

Magukat meg nem mutató idegenek, hatalmas ûrhajóikkal a Föld legnagyobb városai fölé szállnak, és lassan az emberiség sorsát a megfelelõ irányba terelik. Az irányítás ellen lázadó maroknyi szélsõséges embert ügyesen leszerelik és hosszú évek alatt hozzászoktatják az emberiséget az idegenek látványának sokkoló hatásához.. Egyedül az öregedõ ENSZ fõtitkár sejti a lények kinézetét.
(A "Gyermekkor vége" c. könyv elsõ fejezete) ; Az õrszem

Halálos feszültség

A Vénuszra tartó teherhajó oxigénkészlete elillan és a két ûrhajósnak egy lehetõsége marad:
egyiküknek meg kell halnia. A túlélõ mérnök elõször érzi, hogy életében jót cselekedett.
Az õrszem

Az õrszem

A Hold felszínének kutatása közben idegen lények építette kristály-piramisra bukkannak. Mivel
nem tudnak sehogy behatolni az ismeretlen funkciójú gépezetbe,felrobbantják azt. Így értesülnek az idegenek a földi értelem kifejlõdésérõl.
Az õrszem

Jupiter - V

Forster professzor elmélete szerint mintegy egymillióéve kihalt két értelmes faj egyike idegen naprendszerbõl érkezett. Ezen hipotézist bizonyítandó,elmennek a Jupiter - V holdra. Szenzációs felfedezést tesznek: az egész hold egy gigantikus ûrhajó. Egy kíváncsi fényképész megpróbál egy szobrot levinnia Földre, de a professzor csoportja egy ügyes húzással kizsarolja tõle.
Az õrszem

A menekülõ

A texasi származású Sauders kapitány nincs elragadtatva attól, hogy antigravitációs ûrhajójára
látogat Henrik herceg, az angol trónörökös.Kellemesen csalódik a neves személyiségben, aki késõbb fellopódzik az ûrhajóra, és a Marsra megy a legénység egyik tagjaként.
Az õrszem

Találkozás a medúzával

Falcon kapitány,az emlékezetes léghajóbalesete után, már csak az agyáról mondhatja el, hogy szerves anyagból épül fel. Robottestének elõnyeit felhasználva egy különleges léghajóval a Jupiter légkörébe hatol. Ereszkedése közben tapasztalja,hogy van élet a Jupiter felhõiben és találkozik egy kilóméteres nagyságú medúzával is.
Az õrszem ; Galaktika 77.

Csöndet kérek!

A professzor legnagyobb ellenségét akarja tönkretenni, ezért kifejleszti azt a készüléket,amely
képes bármely hang lefedésére, s így nyugodt csöndet varázsol környezetébe. Sir Roderick kapva kap a készüléken, és gyártani kezdi. A kezdeti siker után egyre több bajt okoz a "csendgyártó" gép, amit végülbetiltanak. A prof visszaveszi a készülék szabadalmi jogát,és csak intézményeknek árusítja.
Csillagûzött szeretõ

Az elfelejtett ellenség

Egy hatalmas porfelhõ takarja el a Napot, és a Föld lehûl. Millward irodalomtanár London
egyetlen lakosa, amikor északról, hatalmas dübörgést hallatva, elindulnak délnek a gleccserek.
Galaktika 64.

Szilaj ég

A világ leghíresebb tudósa,aki csípõtõl lefelé nyomorék, megalkotegy antigravitációs készüléket,
melyet háton lehet hordani. Kipróbálás helyszínéül a Himalája legmagasabb pontját választja mérnökével együtt. A hírtelen jött vihar életveszélybe sodorja õket. Letáborozáskor egy havasi leopárd belegabajodik a hátizák köteleibe és felrepül huszonhét kilométer magasra.
A mentõszolgálat így talál rá a megszorult tudósokra.
Galaktika 70.

A mélyben

A jövõ évszázad pásztora Don Barley, aki mini-tengeralattjárójával õrzia rá bízott halrajokat a lezárt területre bejutó ragadozó halak elõl.Segítségére van két betanított delfin,akik ragyogóan látják el a juhászkutya szerepét.
Szívélyes Fahrenheit

Keresztes hadjárat

Két galaxis közötti hidegvilágon kifejlõdött az intelligens, kristályos értelem. Ûrhajókat
indítanak a Galaxisba, melyek sorra pusztulnak a magas hõmérséklet miatt. A sok századik ûrhajó-változat felderített több szerves életet, amelyekkel a kristályok nem tudtak nem tudtak mit kezdeni. Végül a elpusztításuk mellett döntöttek. Nemsokára a Föld közelébe kerülnek.
Galaktika 71.

Halló!, Itt Frankenstein!

A világ összes telefonvonalátés komputerét egy hatalmas hálózatba kötik össze. A
rendszer öntudatára ébred, s mint egy hatalmas gyerek,próbálgatja az erejét. A tudósok megpróbálják megállítani, de nincs sok remény.
Galaktika 72.

A sötétség fénye

Egy hatalmaskodó diktátor vezette kis, afrikai államban építenek egy óriási rádióantennát,
amely nyomon követné az ûrhajókat az égbolton.Az egyik csillagásznak sikerül leleményesen megvakítania a tábornokot ezen építmény segítségével.
Galaktika 73.

A csillag

A világûrt járó felderítõk megtalálják azt a szupernóva-maradványt, amely Betlehemi csillagként mutatta az utat valamikor a három bölcsnek. A csillag körül egy értelmes lényekkel teli bolygó keringett. A felderítõ hajón szolgáló jezsuita szerzetes meghasonul Isten ezen cselekedete miatt.
Galaktika 74.;Piknik a senkiföldjén

A titok

Döbbenetes dologra jönnek rá a kutatóka Holdon: a gyenge gravitációban az emberek életkora háromszorosára nõ. Ezt a tényt most hogyan tudassák a túlnépesedett Föld sokmilliárdnyi lakosával?
Galaktika 79.
 
 

Clingerman, Mildred

Levelek Laurától

Az elsõ idõutazáson résztvett lány leveleibõl kiderül, hogy nem egészen ilyennek gondolta
az ókori Krétát és Minotauruszt, aki még azt is egybõl észrevette a lányon, hogy nem szûz.
Szívélyes Fahrenheit

A lépcsõmutatvány

Egy bár csaposának van egy titkos pincéje, ahová csak õ tud lemenni.Egész életében egy
nõre vár, akivel legyalogolna a pincébe, ésaz ottani ajtón belépne egy szebb világba. Egy nap megjelenik a Nõ.
Galaktika 73.
 
 

Clintwater, Garry G.

A nagy játék

Négy nagy komputermániás egyetemista elgondolkodik azon, hogy játékaikban programozott
lények élnek-e vagy sem. Mielõtt döntenének,kilépnek a valóságnak hitt játékból.Az egyikük viszont szeretné tudni, vajon õket ki programozta.
Ozirisz országa
 
 

Coates, Robert M.

A törvény

Váratlanul felborul az átlag törvénye.Sokezer ember hírtelen mindig ugyanazt csinálja, ugyanabban az idõpontban, ugyanazon a helyen. Rombadõl a gazdaság és kusza törvényeket hoznak az átlag visszaállítására. Nagy nehézségek árán sikerül is, amikor meg a csökkenõ hozadék törvénye zavarodik össze.
Galaktika 30.
 
 

Cochrane, William E.

Grey, a bálnaölõ

2244. Az Atlanti-óceándéli részén egy hatalmas arénában küzd egymással Grey, a leghíresebb bálnaölõ, és egy kifejlett ámbráscet hím. Feleségét elrabolja a maffia, ezzel zsarolva,hogy elveszítse a viadalt., ami reá nézve a halált jelenti. Ettõl függetlenül Grey legyõzi a cetet, de közben felesége is kiszabadul.
Galaktika 171.
 
 

Cogswell, Theodore R.

Fal a világ körül

Porgie, és még párszáz ember, egy fallal körülvett kis világban él.Itt a varázslat a mindennapok elfogadott szokásai közé tartozik, éstilos gépet szerkeszteni. Porgei ennek ellenére megépít egy  siklórepülõt, hogy megnézhesse a falon túli világot. Eddigi kísérletei csõdöt mondtak, és a varázslatok gyengék hozzá. Sikerül a fal tetejére szállnia, ahol egy férfi várrá. Büntetés helyett a férfi mesél a falontúli technika, és a falon belüli mágia ötvözésérõl.
Gyilkos idõ

Forduljon az Ö.R.D.Ö.G.-höz

Eddie Faust szeretne visszatérni a múltba, hogy önmaga apja lehessen, s így sokkal okosabb lehetne. Beszélõ zsebszámológépe szerint ez lehetetlen, mert Eddiet az apjából klónozták.De a fiú
segítségére siet a Pentagon szupertitkos komputere,az Ö.R.D.Ö.G., ami visszajuttatja a múltba, és ezért csak a szokásosat kéri cserébe.
Galaktika 65.
 
 

Colin, Vladimir

Giovanna és az angyal

Egy fiatal költõnõ beleszeret egy ûrkutatóba, de valahogy furcsának érzia férfi viselkedését. A férfi barátjától megtudja az igazságot. Az elsõ csillagexpedíciótagjai, egy sugárzási övezet miatt, halhatatlanok lettek. A nõ szerelme is közéjük tartozik. A probléma az, hogy egy halhatatlannak csak egy másik halhatatlantól lehet gyereke. Az ûrkutató új expedíciót szervez a csillagokba, és magávalviszi szerelmét, hogy õ is halhatatlan legyen.
Galaktika 12.

Valahol egy ember

Egy távoli, még felfedezetlen bolygó tengerének fekete homokján fekszik egy ember. A halálát várja és felidézi azokat a bolygókat, amelyeket õ fedezett fel az emberiségnek. Sajnálja, hogy olyan gyorsan tovább állt minden bolygóról, meg sem nézte csodáit, különlegességeit.
A kozmosz hullámhosszán

Coney,Michael G.

A madarak

Egy öregasszony új divatot teremtett, az emberek meztelen testükre csatolják antigravitációs övüket és madarakként repülnek az égre. Egyre több ember tagadja meg a civilizációt és tér vissza a természethez, ezen a módon. A hideg eljöttekor az egész hatalmas madárcsapat elindult délre.
Galaktika  81.
 
 

Connolly, Lawrence C.

Visszhangok

Meghal a család kisebbik fiúgyermeke. A családtagok egyenként úgy viselkednek, mintha a gyermek még mindig köztük lenne, de közben egymással el akarják fogadtatni a tényt.
Galaktika 78.
 


Cooper,Edmund

Gyermekek és robotok

A híres robotkonstruktõr legnagyobb bánatára fiát az élet kalandos oldala jobban érdekli, mint a tudomány elvont fogalmai. A legújabb mesterséges agy kérésére az apa elviszi fiát az agyhoz, aki hipnotikus álom közben tudományos ismeretek tömkelegét juttatja a fiú fejébe. A fiú az új ismeretek birtokában léthatatlanná teszi magát, majd nekilát az antigravitáció kutatásának. Az apa visszasírta azt az idõt, mikor fiát csak a kalandfilmek érdekelték.
A nyikorgó idegen
 
 

Coppard, A. E.

A szép fiatal fûzfa

A magányos fiatal fûzfa mellé egy távírópóznát állítanak.A pózna és a fûzfa összebarátkoznak. Sokat beszélgetnek, sokat veszekednek. Egy nap kivágják a fûzfát, majd elégették. A pózna szomorú volt, de idõvel elfelejtette a kis fûzfát.
Galaktika 30.
 
 

Corte, Carlo Delta

A sziget

A csillagok közül visszatérõ házaspár döbbenten konstatálja, hogy az emberiséget felváltotta a gépek civilizációja. Egy szigetre kerülnek, ahol méga növényzet is fémbõl és mûanyagból van. Kikapcsolják a nagy páramentesítõ gépezetet, mire minden ember-robot berozsdásodik és leáll. A nõ zokogva borul egy gyermek-robot élettelen fémtestére.
Galaktika 10.

Cowper, Richard

Ki õrzi az õrzõket?

Spindrift a hétszáz éve élt híres utazó és filozófus Sternwärts mester után nyomozva eljut
a hautaire-i kolostorba. Itt bizonyítékát leli annak, hogy a filozófus megtalálta ebben a megalitikus templomra épített kolostorban azt a pontot, ahonnan látni lehet a jövõt öven évvel elõre. Spindrifta kolostorban marad, és csak egyszer mert a jövõbe tekinteni, de attól elborzadt.Hatvan év multán egy nõ érkezik, aki majd Spindrifthelyébe áll. A jövõbe pillantva a nõ egy ember nélküli világot lát meg. Pár órával késõbb az öreg és a nõ a látóhatár szélén egy gombafelhõt vesz észre.
Metagalaktika 4.
 
 

Cricket, Michael Thomas
(Kovács Tücsi Mihály)

A stopos

A hazatérõ autós felvesz egy stopost,aki San Francisco felé tart. A stopos egy harmincas fiatalember, aki filozófiát tanul és készüla disszertációjára. Beszélgetésük közben felvetõdik Jézus és a XX. századvégének problémái. Az autós szerint, ha Jézus ma a médiákban terjesztené a hitet, akkor elbagatellizálódna.A stopos megköszönte a férfi véleményét,majd elsétált a tenger felszínén.
X - magazin 97/4.

Ki az az Asimov?

Három fiatal egy felborult katonai kamion mellett egy nagy robotot talál. Az üzembe helyezett gépezet megöli a három fiút, hogy létezésérõl ne maradjon tanú.
X - magazin 97/5.

Gubó

A messzire tért fiú visszatér apja halálos ágyához. Megegyeznek, hogy ameddig csak lehet az apa kommentálja a halál eljövetelének érzéseit.Az öreg szerint halála után pillangóvá változik.
X - magazin 97/7.

A világon elõször

A mûködõképes teleportáló készüléket most próbáljákki elõször emberen. A próba alanya a
professzor asszisztensnõje. A mûvelet közben kiég az egyik számítógép, emiatt a nõ reprodukálódik,és így farkasszemet nézhet önmagával.
X - magazin 97/8.

Változatok egy témára

Feltaláljáka hordozható idõgenerátort, amellyel tíz másodpercet lehet visszaugrani a
múltba. Smith õrmestert a háborúban hátbalövik, mire visszaugrik tíz másodpercet az idõben,és végtelen sokszór újra végigéli az utolsó tízmásodpercet. A másik változatban az õrmester véletlenül aktiválja az idõgenerátort. A harmadikban lemerült a generátor, így csak 0,3 másodpercet ugrik vissza, de azt végtelen sokszor.
X - magazin 97/11.

Az utolsó testõr

A halálraítélt bûnözõ kap egy utolsó lehetõséget az életbe maradásra. A forradalommal megbuktatott diktátor a szívére egy távirányítót ültetett, ami halálakor beindít egy sor baktériumbombát.A diktátort gumiszobába zárták, nehogy kárt tegyen magában, de idõvel neki is meg kell halnia. Azóta a távirányítót halálraítéltek szívére ültetik. Húsz évig kell hordoznia a távirányítót,azután szabad lesz és nyugdíjat kap.
X - magazin 97/12.

A megérkezés

Háromszáz éves utazásután céljához érkezett a földi csillaghajó.Legénysége felfedez egy lakható
bolygót, de nem tudnak a felszínre lépni. A hosszú út alatt mindenki agorafóbiás lett.
X - magazin 98/1
 
 

Csáky Ida

Az érdeklõdõk

A felderítõk központitudattal irányított értelmes lényeket találnakegy ismeretlen bolygón. A
helybéliek eleinte gyerekesen viselkednek, majd megpróbálják felrobbantani a földiek hajóját, amit épp hogy sikerül megmenteni.
A rejtélyes idegen
 
 

Csáth Géza

A sebész

Az író megismerkedik egy részeges sebésszel, aki megtalálta az idõt az emberi agyban.Az orvos ki tudja operálni az emberek fejébõl az idõt,és így mentesülnének annak minden átkaalól. De, míg gyakorlattá nem válik a sebészi beavatkozás, használható helyette az abszint.
A Rádiumkirály ; Galaktika 35.
 
 

Cseke Gábor

Találmány

Egy orvost felhívja régi barátja,aki egy híres professzor mellett dolgozott sokáig. A barát feltalált
egy gépet, amely segítségével a lopott tárgyakat el lehet tüntetni. Mikor bemutatja a gépet mûködés közben, nem csak a lopott téglák tûnnek el, hanem maga a gép is. Az orvos azóta nem találkozott a volt barátjával.
Vega 7.

Cser  András

Képmentõk

Elérkezett az a kor, amikor a barbár tömegek sorra pusztítják el a szebbnél szebb mûalkotásokat. Egy festõ híres festményekre festette horrorisztikus mûveit, ezzel védve õket a csõcselék gyújtogatásától.
Birodalom  3.
 
 

Cserna József

Ûrkaland

Az ûrállomáson dolgozó fõhõs pillanatnyi áramszünet következtében szkafanderestül "kiesik" az
állomásról. Kínkeservesen sikerül elkapnia egy kapaszkodót, amit oly erõsen megszorít,hogy csak  a mentésre érkezõk tudják lefeszegetni az ujjait róla. A történtek után megrögzötten fél a magasságtólés a nyílt terektõl.
Dráma a Holdon

Dráma a Holdon

A Föld két nagyhatalma összefogásával két rakétabázist létesítenek a Holdon,ahol a megsemmisítésre váró atomrakéták energiáját a Hold tengelyforgásának felgyorsítására használnak fel. Az amerikai bázis vezetõje, a rasszista erõknek engedelmeskedve,késleltetni akarja az orosz rakéták indítását.Ennek érdekében a kényszer szeretõjét is latba veti. Az orosz nem áll kötélnek, ezért az amerikai halálosan megsebesíti és megrongálja a berendezést. Szeretõje megöli az amerikait, majd segít az orosznak megjavítani az állomást,de ez az életükbe kerül.
Dráma a Holdon

Futballmeccs

Sokéves mongóliai tudományos kiküldetésbõl visszatérõ tudós érdeklõdve vesz részt egy FTC MTK labdarugómérkõzésen, ahol legnagyobb megdöbbenésére a játékosok soha nem látott technikával mérkõznek. A meccs végére kiderül: robotok fociztak. Sikerül beszélnie az egyik játékossal, "aki" a gépemberek eljövendõ uralmáról mesél. A tudós, ájulása után, korházban ébred, ahol gyanúsan kinézõ orvosok gyógyítják. Inkább újabb kiküldetésre megy Mongóliába.
Dráma a Holdon

A tejesüveg

Az atomháború utáni szörnyûséges rombolásba belefáradt katona fegyvere utolsó golyójával
lelövi azt az embert, aki egy asszonyt megölve próbált egy teli tejesüveghez jutni. A lövés ereje a katona fejére omlasztja egy ház romjait. Utána csend és nyugalom.
Dráma a Holdon

Bonaparte professzor halála

Egy vidéki kisváros híres professzora megrögzött étkezési szokásoknak hódol.
Egy nap nem kapta meg idõben az ebédjét, és mert napokra elfeledkezett róla a pincér, szépen éhenhalt.
Dráma a Holdon

Lázadás

Egy ismeretlen személy az USA összeskormányzati és katonai telekommunikációs vonalára rácsatlakozva egy független indián állam létrehozását követeli. Hogy komolyan vegyék, sorra robbantja fel a katonai mûholdakat és rakétabázisokat. Az indiánok Nagyfõnöke lebeszéli sz ismeretlent követelésérõl,hisz ezzel mégjobban ártana az indiánoknak. Az ismeretlen ezután a leszerelési tárgyalások elindítását szorgalmazza. Bár az idegen elfogására eget-földet megmozgatnak, sohanem derül fény a kilétére.
Dráma a Holdon

Székláb

(színházi jelenet) Bútorgyár tervezõirodájában a mérnököt maga Michelangelo keresi fel, hogy
széklábakat gyártson, hisz alkalmazkodnia kell az új kor elvárásaihoz. A mérnök szeretné lebeszélni a tervérõl, mellyel csak elherdálná tehetségét. Ebbena pillanatban halad el felettük az égbolton az elsõ mûhold. A mûvész fellelkesülten szemléli az ember alkotását.A mérnök hírtelen felébred és nem tudja,vajon álmodott-e, vagy csak egy õrülttel beszélgetett.
Dráma a Holdon

A glória

A fõhõs nagyreményû, szoknyabolond banktisztviselõ. Egyszer mégis igazán szerelmes lett,mire
- legnagyobb megrökönyödésére - egy glória jelent meg a feje felett. Elmenekülve az emberek szeme elõl az egyháztól kér segítséget. A papsem tud segíteni, de a glória végül önmagától eltûnt. Kiderül, hogy a fõhõs egy különleges sugárral kezelt ételbõl evett, mely ilyen különleges jelenséget produkált.A megkönnyebbült férfi végre megnõsülhetett.
Dráma a Holdon

Agymûtét

A híres professzorhoz elhozzák hazája diktátorát, aki súlyos fejsérülést szenvedett. Az orvosnak
az az ötlete támadt, hogy átülteti agyáta diktátor testébe, és annak hatalmával elõsegítené a demokratikus fejlõdést. Fiatal asszisztense megelõzi professzorát,az õ agya kerül a diktátor testébe. Nagyon körülményesen lát neki a dolgok megvalósításához,és elkésik tervével. Kitör a forradalom és megölik a diktátort, meg a professzort.
Dráma a Holdon

A Nagy Vízmû

A Déli-sark felolvasztott jegének egy hatalmas vízmû segítségével a sivatagokba vezetik,
ezzel megoldva az emberiség élelmezési gondjait.A világ élelmezését biztosító konszern a konkurenciától tartva szabotálni kezdi az építkezést. A fõmérnökötés barátait zsarolással vagy fenyegetéssel próbálják megnyerni ügyüknek. A lekiismeretes emberek ügyesen kicselezik támadóikat.
Galaktika 55.

Csernai Zoltán

Kövek

A híres urológus-sebész professzort felkeresi régi iskolatársa, aki az Atomfizikai Kutatóintézetben
dolgozik a ciklotron mellett. A barát epeköveit rövididõ alatt eltávolítják, és a jobb emésztés érdekében széntablettákat írnak fel neki. Ennek ellenéreaz atomkutató ismét epeköves lett, ismét operálni kellett. A kövek furcsa kinézete miatt a professzor magával vitte azokat a londoni orvoskonferenciára. Az angol vámosok lefoglalták a köveket, mert gyémántok voltak.
A professzor szélhûdést kapott és meghalt. Sírba vitte a kövek titkát: az epekövek a ciklotron sugárzásának hatására átalakult széntabletták voltak.
Galaktika 13. ; Metagalaktika 1.

A Sátán háromszöge

Az United Sex filmvállalata Bermuda-háromszögben forgatja legújabb filmjét,amikor
- a forgatókönyvvel megegyezõen - elõjönnek Quetzalcoatl emberei, és mindenkit a víz alá visznek.Nemsokára ott-terem az amerikai haditengerészet és nyomozni kezd.Kikérdezik a forgatókönyvírót, aki igen meglepõdött azon, hogy a valósággal megegyezik az írása.Szerinte fölösleges az ijedelem, hisz mikor a Tollas Kígyófelismeri a filmeseket, rögtön visszaküldi õket a felszínre.A forgatókönyvírónak lett igaza.
Galaktika 27.

Béke a Kék Bolygón

A földönkívüli megfigyelõk észlelték, hogy a Földön atomháborúzajlott le. Az éterbe
sugárzott rádióadásokból értesülneka túlélõk helyreállítási szándékairól.Valójában három rádióautomata ismételgeti óránként a beléjüktáplált üzenetet az éter hullámain, csak élõ ember nincs, aki meghallgatná.
Galaktika 37.

A Kajmán-effektus

Pepe hajóját egy földrengés okozta szökõár elsodorja a partoktól éselszivárog az
üzemanyaga. Fura, dudorral ellátott, intelligens delfinek segítenek Pepének hazajutnia.
A Kajmán-árokba süllyesztett vegyi- és atomhulladék szivárgása okozta ezt a genetikailag megváltozott delfinek megjelenését vagy valami más?
Galaktika 55.

Álompor

Antal, veterán újságíró,képes volt álmában a legapróbb részletességgel felidézni múltja bármely
eseményét. Egyik riportútja során beszerez egy különleges port, amely segítségévelképes álmait irányítani. Megmámorosodik a lehetõségtõl és pattanásig feszíti agyát. Megbetegszik, majd mûtétközben meghal.
Vámpírok és csillagok

Csikász Lajos

Egy tál füge

Trevor Davis, az Idõõrjárat tagját elküldik 1490-be, mert feltehetõ, hogy Mátyás,magyar király környezetében idegen idõutazó tartózkodik. Mátyásnak sikerült Európát összefognia, kikergetni a törököt a Balkánról és erõs birodalmat hagynia fiára. Az idegen ügynök orvosként futott Mátyás közelébe, s így könnyen megmérgezhette a királyt. Az idegen Habsburg leszármazott volt, aki így akarja biztosítani családjának a felemelkedést. Mense Everard elmeséli Davisnek, hogy a Danelliánok azért hagyták meghalni a királyt,mert az új idõfolyam jobban megfelel elvárásaiknak.
X - magazin 97/3.

A Lázár-terv

Davist, az idõõrjárat független ügynökét, a XLV. századba küldik,hogy derítse ki hová tûnt a legnagyobb ûrállomás.Egy kisbolygóból kialakított ûrállomásra menekül a Korita egyház életben maradt tagjai az ellenük fellázadt Földrõl. Az ûrállomássala késõi kréta-korba repülnek, hogy ott hozzáklétre új vallási központjukat. Davisnek sikerülaz állomásra kerülnie, s így jelezhette az idõõrjárat számára annak helyét és idejét. Az Õrjárata Földnek ütközteti a kisbolygót, amely kipusztítjaa dinoszauruszokat.
X - magazin 97/4.

Vodka és puskapor

Davis és Everard a XVII. századvégébe kap küldetési feladatot. Kettõjüknek kell vigyázniuk és tanítaniuk a fiatalkorú Nagy Pétert. Közben sikeresen elhárítják egy idõtörõ bandita támadását is.
 X - magazin 97/5.

Groenlendinga Saga

Everard eltûnt az 1000 körüli Skandináviában.Davis utána megy, hogy megtalálja és visszahozza.Grönlandon talál rá, ahol Everard alakítja Vörös Erik szerepét. Megrendezik saját halálukat és visszatérnek szolgálati helyükre.
X - magazin 97/6.

Ahol a homok szitál ...

Kr. e. II. évszázadbanélt kínai utazóra, Csiang Csienre kell vigyáznia két idõjárõrnek Több esetben is ki kell szabadítaniuk a hunok fogságából. Egy másik ügynök több száz évvel késõbb Kínában szisztematikusan eltünteti Csien azon feljegyzéseit,ahol megemlíti a két különleges idegent, akik segítették õt.
X - magazin 97/7-8.

Isten ostora

1987. novemberében az atlantai Járványfelügyeleti Központból, rejtélyes módon, eltûnt több halálos vírussal telített kémcsõ. Az Idõjárõr Szolgálat Davist küldi nyomozni.A kémcsõket egy  fundamentalista arab ex-idõjárõrlopta el, és az emberiség legnagyobb vírusjárványait indítja el, hogy kiírtsa az összes hitetlent. A danelliánok csak azután fogják el az elkövetõt, miután a történelmi hûségnek megfelelõen az összes járványt útnak indította.
X - magazin 97/9.

Allergia

A XXII. században a lakosság 90%-a valamilyen allergiás betegségben szenved. Egy tudós kideríti,hogy földönkívüliek tevékenységének eredménye az allergia, akik így átvették a Föld gazdasága feletti hatalmat. Egy földalatti szervezetlépésrõl-lépésre felderíti az idegeneket, majd egy váratlan akcióval mindannyijukat elkapják.Az idegenek ûrhajóin emberek indulnak a többi leigázott bolygó felszabadítására.
X - magazin 97/10.

A bûvész

A bûvész egy ócska bárban lép fel, amíg nem hall a Rattler Cytiben minden évben megrendezett bûvészfesztiválról. Benevez a versenyre,amit nagy sikerrel megnyer. Itt tudja meg, hogy nem õ az egyetlen pszi képességû ember a Földön. A kisváros lakói mind pszi erõk felett rendelkeznek és egy új emberiség eljövetelén munkálkodnak. A fesztivál ürügyén összegyûjtik e képességgel megáldott embereket, mielõtt a hadsereg vagy a CIA kezébe kerülnének.
X - magazin 97/11.

A Felismerhetetlenül Megismert Tartomány

Kök kapitánya Youessess ûrhajó parancsnoka megszerzi a rendkívül ritka vulkáni régiséget, egy fülhegyezõt.Spíknek ajándékozza azon esemény megünneplésére,hogy 48 éve sikerült elõször a bal kezével megvakarnia a jobb halántékát.
X - magazin 97/11.

Csóka Károly

Titok

A fõhõs világéletében szeretett kutatni. Régésznek, kutató-biológusnak akart menni. Mikor a szülõi házba hazatér, mindig a padlásra tér kutakodni. Egy nap megtalálja a nagyapja naplóját, és egy nagyszerû titkot talál benne. Szeretné mindenkivel megosztani, de ezt mindenkinek saját magának kell megtalálnia.
Menekülés a Naprendszerbõl

Csorba László

A nagy verseny

Nyugdíjas nénike leesett az erkélyrõl,mert megijedt egy egértõl. Szomszédban, ahonnan mentõért és rendõrért telefonálnak, felrobban a gáztûzhely,ami miatt a rendõrautó belerohan egy buszba. Az eseményeket egy másik bolygón indították el, ahol versenyt hirdettek arra, hogy ki tud a lehetõ legkisebb beavatkozással a lehetõ legnagyobb, a lehetõ legtöbb áldozatot követelõ balesetet elindítani.
Galaktika 172.

Vörös - fekete

Egy új növényt találnak a kutatók, melyrõl a tudósok azt vélik, hogya világûrbõl érkezett. A színe miatt vörös - feketének nevezik el. A gyümölcse nagyon finom, de évek múltán kiderül róla egy halálos tulajdonsága. A gyümölcs magjai megtelepednek bármely élõlény bélrendszerében,s növekedésnek indulnak. Néhány hónap alatt kifejlõdnek, szó szerint elfogyasztva hordozójukat.
Galaktika 172.

Csorba Piroska

A szõnyeg

Egy gyermektelen középkorú házaspár férfitagja, miután felépült szívinfarktusából,vett egy kopott perzsaszõnyeget. Bezárkózott szobájábaés csak nagy ritkán jött elõ. Feleségeapránként kiderítette, hogy férje azt hiszi repülõszõnyeget vett. Egy nap aztán a bezárt szobából eltûnt a férfi és a szõnyeg.
Vega 8.

Csudakova, Marietta

A létezés tere

Kraft, a nyomozó, fura emberrel találkozik, akinek végtelen az ideje, ám egyre kevesebb térrel rendelkezik. A nyomozónak átad megõrzésre egy paksaméta iratot, majd eltûnik harminc évre. Második találkozásukkor a férfi mesél az ellenségérõl,aki az életére tõr. Kraft nemsokára értesül a  férfi haláláról. Elütötte egy lovaskocsi, és a korházba menet túl vitték a férfi életterén.
Kaland a végeken

Cublesan, Constantin

Diana nyilai

Egyre több panasz érkezik be az idõjárást szabályozó Szolgálatnál dolgozó öreg Teofilra, aki azelõtt egész életét idegen bolygókfelderítésével töltötte. Sincan, akiheza panaszok befutottak, jól ismeri az öreget és elbeszélget vele. Teofil is érzi, hogy ez a mai Föld nem az a Föld,amit azelõtt ismert. Idegennek érzi szülõbolygóját és ezért jelentkezett egy újabb expedícióra.
Galaktika 12.

Cucui Jaszutaka

Kukkolók kultúrája

Az építészfelesége addig nyaggatta urát, míg az elment a hivatalba,hogy egy teletávbeszélõt szerezzen. Az építész összeverekedett a kötekedõ és tudálékos hivatalnokkal, aki az igényléseket intézte. Másnapa feleség egybõl megkapta a készüléket és azóta fel sem állt mögüle.
Galaktika 59.

Menekülés Hiszterovillbõl

Az elbeszélõt számos szerencsétlenség éri, mire elzarándokol a Galaxis legeldugottabb bolygójának legeldugottabb falujába:Hiszterovillbe. Késõbb jó híreket kap a Földrõl.Szeretne visszatérni a Földre, de a saját bõréntapasztalja, hogy ebbõl a faluból még senkinek sem sikerült elmennie.
Galaktika 59.

Körkörös elágazások

A fiatal matematikus felfigyel a tokiói metró körkörös elágazásaira, amely segítségével megkettõzi szerelmét, akinek kényszerbõl hozzá kell mennie egy gazdag emberhez. A dologba hiba csúszik és a lány három példányban jelenik meg. A matematikus is felszáll a metróra, hogy õ is megháromszorozódjon.
Ötvenedik
 


Curtis, Jean - Louis

Eladó ötletek

A modern világ nélkülözi az ötleteket, szinte minden könyvet, zenét, filmet mártöbb százszor, ezerszer lemásoltak, feldolgoztak. Philippe Mercadié létrehozza a Párizsi Ideagenetikai Központot,melynek egyedüli célja, hogy ötleteket szerezzenek bárhonnan,bárhogyan. Egy nap egy határozott és pimasz fiatalember érkezik hozzá ötletet hozva magával. Az ötlet lényege, hogy az ember megundorodik a modern kor hazugságaitólés képmutatásaitól. Elvándorol egy vad néptörzshöz, ahol még eleven életet élnek.Teljességgel el kell szakadnia a társadalomtól ennek az embernek. Ezért a fiatalember megöli Mercadié-t.
Riadó a Naprendszerben
 
 

Curtis,Wardon Allan

A Lametrie-tó szörnye

Két tudós ellátogat a Lametrie-tóhoz, ami elméletileg kapcsolatban áll a földalatti üregekkel, ahol még õslények élnek. Találnak egy Elasmosaurust. McLennegan kiveszi azõshüllõ agyát és beleteszi helyébe haldokló tudóstársa agyvelejét. Framingham lassan megszokja új testét, de az idõ haladtával egyre többet veszít emberi mivoltából. Végül megöli McLennegant, vele meg a katonaság végez.
Galaktika 57.

Curval, Philippe

A tojástojó tojás

Egy férfi tojást talál. Amint a tojás héja széttörik, egyújabb tojás található mögötte. A férfi egyre kisebb, míg a tojások egyre nagyobbak lesznek és egyre gyorsabban törnek össze. Végül a férfi körül a világ egy rettenetes rázkódásban megsemmisül.
X - magazin 97/12.

Czakó Gábor

Eufémia (regényrészlet)

Eufémiában megszokott dolog a sorbaállás és az áruhiány.Egy nap mégis bõséges áruválasztékkal szolgálnak az ABC-ék. Az emberek eleinte egymást tépték a ritkán látott áruféleségek miatt,majd mindenki telepakolta odahaza az éléskamráját.A bejelentõgépen sorra jelentették fel egymást az emberek áru-felhalmozódás vádjával.A koreográfiához mereven kötõdõ bírósági tárgyaláson megszületett az ítélet.
Galaktika 55.

A Sárkánymocsár Ura  (részlet)

Sok évvel az atomháború után egy maréknyi emberbõl álló csapat halad át a hajdani Magyarország területén, hogy megtalálják az akkoriban élõ misztikus vezért: a fõvilát. A patkányok támadása elõl a Gombák Uránál találnak menedéket.
Galaktika  89.
 
 

Czechowski, Andrzej

Követek

Különbözõ alakú és állagú értelmes lények vegyülnek el egy szeméttároló alján, hogy megfigyeljék az embereket és jelentéseket küldjenek szülõbolygóikra.Rajtuk kívül felbukkan még egy földönkívüli,de õ oly magasan áll értelmi szinten a többiek felett, hogy azok még csak észre sem veszik õt.
Galaktika 41.
 
 

Czentye Sándor

Találkozás

Két évvel az atomháború után két jó barát földönkívüliekkel találkozik. A két idegen megöli a jó barátokat és jóízûen elfogyasztják õket.Elégedetten állapítják meg, hogy az ember igen finom étel.
Vega 8.

Az aktatáskás õrült

Egy fiatal pár rohan a metróhoz, mikor beleütköznek egy aktatáskás alakba, aki kész két kívánságukat teljesíteni.Elõször nevetnek a dolgon, de álmaik megvalósulnak.Késõbb felismerik az aktatáskás embert egyfestményen, amely Krisztust ábrázolja.
Irány a középkor

Czerny,Georg

Az utolsó csata

A krongok és a hyathok a sok ezer éves háborújuk végsõ ütközetére gyülekeznek ûrhajóikkal.
A karng hadvezér úgyérzi, hogy már végigélte ezeket a perceket.A csata mindinkább a hyathoknak kedvez, s amikor épp megsemmisülne a krang vezérhajó, mindent elnyel a hírtelen jött sötétség. A játékot megzavaró áramszünet után folytatódik a játékprogram futása.
Ozirisz országa

Vissza a fõlapra