A Magyarországon megjelent sci-fi novellák gyûjteménye

Összeállította: Norris

HTML forrás: Györgyi Ákos 1999.10.06
Frissítve:1999.11.03
D
 

Dahl,Roald

Genesis és katasztrófa

 Egy asszony három gyermekét vesztette el két év alatt és most szüli a negyediket. Imádkozik istenhez, hogy legalább ez az egy megmaradjon. A gyermek neve: Adolf Hitler.
Galaktika  64.

Dahn,Erlund

Az Utolsó Ítélet Napja

Az Utolsó Ítélet Napján mindenki a zsúfolt óvóhelyekre menekül. Nemsokára a felszínen maradt rendõrök is csatlakoznak a lentiekhez, mert leküldték õket az égbolt angyalai és a feltámadt halottak. Isten arra büntette az embereket, hogy az óvóhelyen kell maradniuk az idõk végezetéig.
Galaktika  28.

Danak,Roman

Jon Ciagwa hatalma az anyag fölött

Egy lengyel parasztgazda kõpakolás közben rádöbben különleges hatalmára: akaratával tárgyakat képes mozgatni. Környezetében mindenki kihasználja ezt a képességét, s így a saját gazdasága szenvedi kárát. Amikor a tévések pimaszul betelepednek udvarára, elfogy a türelme és forgószéllel zavarja el õket. Feljelentik, de a tárgyaláson az ügyvéd ügyesen csûri a szót. Ciagwa meg bánja, hogy most sem tud segíteni feleségének.
( Társszerzõ:  Zbigniew  Dworak )
Galaktika  46.

Dancsok  Zoltán

Az utolsó ember után

Sok száz éve az androidok vették át az ember helyét. Az egyikük még találkozik az utolsó emberrel, aki a tömeg szétszed és darabjait emlékbe viszik. Ez az android egyre emberibbé válik, mire ellopják az agyát.
Gemma

A halál halhatatlansága

A halhatatlan földönkívüliek egyike emberi testbe bújik, hogy választ kapjon az emberiség gyors fejlõdése okozta kérdésre. Az emberek hajtóereje a halál, mely az eredményes élet után vár rájuk.
Véga magazin  84/14.

Dann,Jack

A Mars istenei

 Megérkezik az elsõ földi ûrhajó a Marshoz, ahol hatalmas homokvihar dúl. A vihar elmúltával élettel teli bolygó tárul az asztronauták elé. Szemük láttára elevenedik meg elõttük Borroughs által leírt Mars-bolygó, bár a mûszerek halott, sivatagos képeket mutatnak. A Marsra leszállt ûrhajósok eldobálják szkafandereiket és elindulnak felfedezni a csodálatos bolygó tájait. Az ûrhajóban maradt parancsnok az eddig ismert valóságot választja, és visszaindul a Földre társai halálhírével.
( Társszerzõ: Gardner Dozois, Michael Swanwick )
Galaktika  89.

Dános  Árpád

A hazugság halála

Schild tanár úr hosszú évek munkája után megalkotott egy gépet, amely kihangosította az emberek gondolatait, ezzel megszüntetve a legapróbb hazugság létezését is. Miniszter barátja tébolydába viteti a tanárt, mivel nemcsak a hazugságot, hanem az õszinteséget és az igazságot is elpusztítaná találmányával.
A hazugság halála

Darázs  Endre

Hajdani küzdõdér

Az egykori stadion helyén már mocsaras - erdõs liget maradt csupán. Az elsatnyult emberiség három tagja elmerengett a hõsi múlton. Most csak a robotok repülnek a világûrben, s az embereket szinte minden honnan kitiltották. Az Ifjak Zsinata alapján ezentúl minden újszülöttnek amputálják a lábát.
Galaktika  4.; Vashold

Vércsap

Látogató érkezik a Földre az inkvizíció idejében. Az idegen feltámaszt egy halott asszonyt, mire a fõinkvizítor elé viszik. A látogatót felcsigázza, hogy milyen jól halad a kísérleti sebészet. Miután ráébred a valóságra, miszerint ez egy kínzókamra, elhagyja a helyet, de elõtte még magával viszi a fõinkvizítort, mint egy igen ritka elmebajban szenvedõ egyedet. Az emberek szerint egy angyal vitte magával.
Metagalaktika  1.;Galaktika  4.;Vashold

Univerzál

Egy tudós bemutatja új fegyverét a katonai vezetõknek. A fegyver lényege, hogy egy meghatározott területen felgyorsítva az idõ múlását, percek alatt minden elöregszik és porrá esik szét. A kísérlet túl jól sikerül, a feltaláló és a katonák  is elporladtak.
X - magazin  97/1.

Látószög

Egy kihunyt csillagból vett mintavétel során a kutatóhajó túlélõ legénysége megvakul. Egyedül a szakács lát még valamennyire, és a gyermekeknek írt Ûrhajózási könyv segítségével haza navigálja a hajót. Az otthoniak meglepetten látják, hogy a szakács valójában a szakácskönyvét olvasgatta.
Vashold

Lacus sapiens

Szennyezés hatására egy tó öntudatára ébred, kitör vasbeton-bilincsébõl és elindul a közeli város felé. A tó mellett dolgozó mérnök és fizikus hiába riasztaná az embereket, senki sem hallgatna rájuk.
Vashold

Régi fogalmak

Ötszáz éves útjáról tér vissza az ûrhajóskatona. Számára teljesen idegen világot talál a Földön. Nincs pénz, nincs bank, nincs hadsereg. A pilóta szeretné leinni magát, ám elõbb pálinkafõzõ kell építenie, mert bárok sincsenek.
Vashold

Darlton,Clark
( W. Ernsting)

A napbomba

Az emberiség egy erõs ellenféllel találkozott a Galaxisban, aki visszaüldözte az embereket a Naprendszerbe. Ekkor a földiek bevetették utolsó fegyverüket: a napbombát. A pusztító fegyvert egy kalandor, Adam Helling, hasába rejtették. Halling elment az ellenséghez, kioperáltatta magából a bombát, melyet bosszúból a Földre akar rádobni. Az emberiség szerencséjére, annyira elvakította Hellinget a bosszú, hogy egy másik naprendszert pusztított el.
( Társszerzõ: Robert Artner )
Galaktika  50.

A bosszú

Jenner bírónak sikerült régi ellenfelét, Klarenbach bárót, koholt váddal elítélnie, s így õt ötszáz évvel késõbbre számûznie a múltba. A bíró az ítélet végrehajtása után otthon a dolgozószobájában egy több száz éves levelet talál. A levelet Klarenbach báró írta majd ötszáz éve, melyben tudatja, miként sikerült megvetnie lábát a távoli múltban és hogyan állt bosszút a bírón. A báró minden utódja továbbadta a bosszú tervét a következõ Klarenbachnak, míg a legutolsó elítélteti Jennert, akit szintén a múltba számûznek. A báró ott fog rá várni egy sötét éjszakán, kezében egy rozsdás karddal.
Galaktika  50.

Karácsony 2000

A Ganümédészen tudományos kutatómunkát végzõ felnõttek gyermekei fenyõfa nélkül kénytelenek megünnepelni a karácsonyt. Bernard professzor mágneses mezõ generátoraival és egy halomnyi zöldre színezett vasreszelékkel gyönyörû karácsonyfát varázsol a hold felszínére.
Galaktika  75.

Az utolsó elõtti válasz

A II. Világháborúban egy német többször is találkozik egy angol tiszttel, aki bizony már több mint száz éves. Az angol még Indiában rátalált egy szerzetesrendre, amely a végsõ választ keresi. Keresés közben hatalmas szellemi energiára tesznek szert, s így szinte halhatatlanok. Sok évvel a háború után a német egy éjszaka meghallja lelkében az angol távozó lelkének hangját, aki megtalálta a választ.
Galaktika  82.

Csak egy fotó

Egy fotósnak olyan fényképezõgép kerül a birtokába, mellyel a jövõt lehet lefotózni. A legkeresettebb fotóriporterré válik. Egy nap az egyik fotón a saját holttesttét pillantja meg. Otthon elrejtõzve megöli feltételezett támadóját, aki valójában a legjobb barátja a fotós öltönyében. A fényképen a barátja holtteste látható, õt meg halálra ítélte a bíróság.
Galaktika  83.

Világvége

Középkorú skót házaspár a megszokott, csöndes, eldugott kis nyaralójában tölti hétvégéjét. Lefekvés elõtt az atomháború lehetséges bekövetkezésérõl és a túlélésrõl beszélgetnek. Másnap reggel bizonyos jelekbõl arra következtetnek, hogy kitört az atomháború. Mielõtt teljesen eluralkodna rajtuk a hisztéria, megjelenik egy geológus, akitõl megnyugtató magyarázatot kapnak a jelenségekre.
Galaktika  83.

A hiba

Három tudós idõgépük fedélzetén a Golgotára igyekeznek, hogy megszemléljék Jézus keresztre feszítését.
Mivel nem vették számításba a Föld a Galaxis középpontja körüli mozgását, így a világûrbe került az idõgép. Ahhoz, hogy visszakerüljenek a Földre, még kétszázmillió évet kell hátrálniuk az idõben.
Galaktika  86.

Daulton,George

Halálos csapda

Chicago csatornarendszerében a Föld távoli múltjából visszamaradt szörnyeteg garázdálkodik, csapdát állítva a felszínen élõ embereknek. Egyik gyilkosságának szemtanúja összefog egy, az igaz ügy iránt elfogulatlan férfival, hogy felkutassák és megöljék a szörnyet. A csatornában találkoznak egy közrendõrrel, aki az undorító teremtménnyel együtt leli halálát az elkövetkezendõ harc során...
Galaktika  57.

Davidson,Avram

Ha a tengerek minden osztrigája ...

Két férfi igazgatja a kis üzletet. Egyikük nagy természetû nõbolond, másikuk visszahúzódó természetbarát. A természetbarát szerint egyes állatok mimikrijüket tökélyre fejlesztették és használati tárgyaknak látszanak. A másik férfi aggódik barátja rögeszméje miatt. Egy nap a természetbarátot megfolytja egy ruhafogas.
Metagalaktika  3.

Klimax

Egy fiatalember imádta sárkányát, és fiatal szûz lányokat vitt neki eleségül.
Galaktika  61.

Elsõrendû baromfihús

Egy férfi maga építette idõgépével rég kihalt futómadár fajokat hoz a jelembe, ahol gyorsbüfében árusítja õket. Ezen fajok emiatt pusztultak ki.
Galaktika  70.

Deák  Ferenc

Vadászok

Két zugvadász érkezik egy tiltott bolygóra, ahol három expedíció tûnt el nyomtalanul. Õk is meghalnak, mert nem ismerik fel az emberi bõrbe bújtatott bennszülöttet, aki így tudta csak megmenteni õket, és tudatukat az egyik metamorf honfitársától.
Galaktika  175.

Dede  László

Szabadalmi bejelentés

A Föld körül keringõ ûrállomásokon szolgáló robotok élõ emberi tevékenységet fedeznek fel a legutóbbi atomháborútól sugárszennyezett Lupa - szigeten. Két robot kidolgozott egy programot,  -  fõleg a Bibliára támaszkodva  -  mely az embereket a fejlõdés útjára terelné. A robotok a tervet elfogadták.
Véga magazin  84/14.

Dee,Roger

Bitorló

Repül az elsõ ember a Marsra. Távol a Földtõl elszakad attól a parazita értelemtõl, ami minden embert elnyomás alatt tart. Az ûrhajós elõször használt hatalmas intelligenciájával kigondolja, miként menti meg embertársait az idegen elme fogságából. A Marsra érve foglyul ejti az ottani parazita értelem és elfelejt mindent.
Galaktika  81.

Degaya,Bram

Az agybûn hadmûvelet

A haldokló ember utolsó gondolataiban felidézi, miként is halt meg, miközben az öntudatára ébredt komputerhálózat figyelemmel kiséri. A férfit egy üldözési mániában szenvedõ programozó öli meg, aki az öntudatra ébredt I.C.C. elõl menekült.
Az Univerzum Örökösei
 
 

Dei  Erzsébet

Hagyj aludni reggelig!

Michel, a magányosan élõ fazekas befogad egy csöndes fiút, akinek egy kérése volt:  ne ébressze fel éjszaka. Telt-múlt az idõ, és Michel egyre kevesebbet aludt, de nem érezte magát fáradtnak. Egy éjjel csodás  fényt látott, s felkeltette a fiút, hogy õ is láthassa. A fény magával vitte a fiút. Michel beköltözött a városba, s azóta minden éjszakáját végigalussza.
Vega  5.

Korrekció

A fiatal Beatrix egy ismerõs arab férfival találkozik, akit késõbb a lány sehogy sem tud elfelejteni. Hírtelen idegennek érzi a körülötte létezõ világot. Kiderül, hogy õ egy földönkívüli android, akinek korrigálják gazdái a memóriáját. A beavatkozást balesetnek álcázzák.
Gemma

A szinkrontolmács

Egy tolmács elájul  az elromlott liftben  és felépülése után ismeretlen fülbemászó dalokat kezd játszani gitárján. Egyedül édesanyja érti meg, hogy a földönkívüliek Galaktikus szinkrontolmácsának  tették meg fiát.
A rejtélyes idegen

Demeter  Attila

A kutyabarát

A férfi sétáltatja imádott kutyáját, amikor is az hírtelen elromlik, mivel valójában egy igen bonyolult gépezet. Feltûnik egy hús-vér kutya is, de a férfi undorodva elszalad elõle.
Galaktika  27.

Demuth,  Michel

A Bum-Bum madár vágtája

A frissen felfedezett bolygón él a nagytestû Bum-Bum madár. Békében él a telepesekkel, de idõnként feldühödik és ilyenkor mindent eltapos, elpusztít ami az útjába kerül. A telepre érkezik egy madárkutató, aki rájön a dühkitörések okára. A madár képes fogni az elektromágneses hullámokat és egyes frekvenciák fájdalmat okoznak neki. Még kiderül róla, hogy mesterségesen megalkotott lény, amit ismeretlen alkotói versenyállatnak tartották.
Metagalaktika  4.

Deutsch,A. J.

A möbius-metro

Egy eléggé kusza metróhálózatba beépítettek egy hurkot, mire az egyik metrószerelvény nyomtalanul eltûnt. Egy matematikus bebizonyította, hogy a szerelvény a hálózat minden pontján egyszerre tartózkodik. A dolgot nehezíti, hogy a tudós aki kezelni tudná a problémát, szintén az eltûnt vonaton utazik. Egy hónap múlva hírtelen megjelent a szerelvény. Az utasok semmit sem vettek észre az egészbõl. Mire lezárták volna a kritikus szakaszt, újból eltûnt egy szerelvény.
Galaktika  4.;Metagalaktika  1.

Dévényi  Tibor

Magányosság három tételben

Egy ember a magányosság elõl menekülve elment egy állatkereskedésbe, hogy vesz magának egy kutyakölyköt. De minden állat robot és számítógép nélkül csak harmincöt kötetbõl álló használati utasítással lehet irányítani õket. Szerencsére a szomszéd macskája lekölykezett, de kicsikhez is számítógép szükséges.
Galaktika  171.

Sztratoszferburg

Egy írás, amelybõl kiderül, hogy a jövõ hõlégballonjait is olyan körülményes beszerezni, mint a hetvenes években a wartburgokat.
Galaktika  98.

Nagy hatótávolságú fotonátemelõ

Sok procedúrát kell végig járnia annak, aki fotonátemelõt akar venni, de hasztalan, hisz a posta nem mindenkinek engedélyezi a vásárlást.
Galaktika  98.

A béka

Az ûrhajós hazatér hosszú útjáról, de itt a Földön a magány fogadja. Talál egy sebesült, beszélõ békát. Megragadva a lehetõséget az ûrhajós megcsókolná a békát, de az óva inti õt, mert neki felesége és gyermekei vannak, s azok szintén békák.
Gemma

Fantasztikus történetek - 00 - 6 - 066

Kísérletképpen forgalomba helyezik az elsõ olyan telefonfülkét, ahonnan bármelyik ûrállomást és ûrhajót hívni lehet. Ám jó magyar szokás szerint ez sem üzemel sokáig.
Galaktika  49.

Fantasztikus történetek  -  A potyázásnak vége

Az energialeolvasó fura dolgokat észlel magán: feszül a hasa, nincs étvágya és körülötte elindul minden elektronikai készülék. A titkosszolgálat is felfigyel a különös fiatalemberre, de mire energiaforrásként felhasználnák õt, el is veszíti egyedüli képességét.
Galaktika  49.

Fantasztikus történetek  -  Közlemény

A Naptárügyi Központi Hivatal az ezredforduló napját munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Galaktika  49.

Fantasztikus történetek  -  Egyszer minden álom beteljesül

Egy férfi régóta kísérletezett a gyengén pozitív elektronok diffrakciójával. Olvasott egy tibeti szerzetesrõl, aki a bolygók különleges együttállása során eltüntette az imamalmát. A férfi izgatottan fedezi fel, hogy ez az együttállás holnap lesz ismét látható. Sikerül is eltüntetnie feleségét és azóta csak kertészkedéssel tölti idejét.
Galaktika  49.

Fantasztikus történetek  -  Szupercuki

A kis szürke kutató új táplálékon kísérletezik, amikor is az egyik készítménytõl láthatatlanná válik. Az élete ettõl sem változik meg, hisz eddig sem vette észre senki.
Galaktika  49.

Fantasztikus történetek  -  Lecsó

Fõhõsünk kilép a polgári ûrflottától és belépett a Zónaközi Ellenõrzéshez, hogy a négy éves kiküldetés után járó fizetésébõl jobb megélhetést alakítson ki az eddiginél. Leszereléskor kiderül, hogy egy évet várnia kell az új lakógömbre és a frissen megvett Trabatom egy óra múltán bedöglött.
Galaktika  49.

Utasítás egy egyetemes gombvezérlésû fotonhajtómûves transzkontinentális ûrkomp használatához

Hosszú és nyakatekert fogalmazású utasítás a fenti jármû rendeltetésszerû használatához.
Galaktika  55.

Császárhús

Lala óriási szerencséjének, meg szakmai tudásának köszönhetõen sikerül rekord idõn belül donaldiumot Rióba, és egy levelet Calkuttába juttatnia fotontaxiával. Felesége mégis tehetetlen alaknak tekinti, mert nem szerzett császárhúst.
Galaktika  55.

Mohos Dénes szkafanderkészítõ kisiparos levele sógorához, Gecse Oszkár monitorstabilizátorhoz, a GG16GG61. ûrbázisra

Dénes izgatottan mesél nyolc éve távol lévõ sógorának egy könyvrõl, mely egy XVII. századi nadrágkészítõ kemény életérõl szól megrendítõen. Dénes ezután elpanaszolja a XXI. századi élet keménységeit.
Képtelenségek a XXI. századból

A tökéletes robot

Sümegi egy gyilkosság miatt nyomoz a Nemzeti Robotikai Intézetben, de az áldozat valójában az igazgató robothasonmása. Késõbb megrendelnek az Intézettõl egy robotot, amely a világ leggazdagabb üzletemberét és egyben a legnagyobb szexmániákusát helyettesítené. A megrendelõ szeretné az üzletember pénzét megszerezni. A robot tökéletesre sikerült, ami elnyerte tetszését sz üzletembernek is., aki ezután visszavonult egy lakatlan szigetre. Pénzét meg odaajándékozta a robotot megrendelõ férfinek, aki  ezen nagyon meglepõdött.
Képtelenségek a XXI. században

Kisbolygócska

Egy kisbolygócskán icipici, kétlábú élõlények élnek, akiket hol a medve, hol a tigris eszegetett. A legagyafúrtabb kétlábú kidolgozta a medve és a tigris elejtésének módozatát. A tigrisek és a medvék azóta messze elkerülték a kétlábúakat, akik emiatt éheztek. Éhségükben , megették a legagyafúrtabb társukat.
Képtelenségek a XXI. században

Hétköznapok a XXI. századból

( Tõmondatokban)  Száz évvel késõbbi forgalomkorlátozás. Milyen sokat(?) keres egy kisteher-ûrkomp pilótája? Egy ember életében egyszer saját akaratát érvényesítené, de baleset szenvedett miatta. Modern házasság pár mondatban. Miként gyógyította meg páciensét a pszichológusnõ. Milyen remek dolog dodgemezni. Egy újonc a kiképzõbázis szõrnyûségeirõl faggatja barátját, aki ott csak egy kantinos.
A rejtélyes idegen

Holtbiztos

A híres író, hosszú huza-vona után, vesz egy számítógépet. Lassan megbarátkozik a géppel és nélkülözhetetlen társává válik. Két kötetre elegendõ anyagot gépel bele. Miután szeretné kinyomtatni a kéziratokat, akkor döbben rá, hogy elfelejtette a nyitókódot.
Vámpírok és csillagok

Varioputer

Dabasiék összeállítottak egy kis totózó automatát. Összes pénzüket totószelvények vásárlására fordították. Végül a gép pontos lottósorsolási végeredményeket közölt.
Galaktika  63.

A szemtanú

A lakótelepen élõ férfi este arra ébred, hogy a szemközti toronyház tetejére leszállt ûrhajóból buborékok lepik el lakását. Riadóztatja a rendõrséget, de mire kiszállnak, már sehol sincs buborék. A férfit az elmeosztályra viszik.
Galaktika  63.

Mûsorváltozás

A Föld összeütközik a Helia D nevû üstökössel, ezért a Magyar Televízió megváltoztatja mûsorát összhangban az eseménnyel.
Galaktika  64.

A Földanya szava

Az ûrhajós mindent elkövet, hogy hallhassa a legújabb totó eredményeket.
Galaktika  67.

ZooMaster - S - 100

A neves színházi szerzõ mély válságba kerül, melybõl egy ötletadó és cikkfogalmazó komputer segíti ki. Három mû készül, ebbõl kettõt nem fogad el a Nagyszínház, de a harmadik dráma végkifejletébe elrejtett burkolt fenyegetés elgondolkoztatja a színház mûvészeti igazgatóját, és inkább fizet a szerzõnek.
Galaktika  65.

Tovább kell kutatni

Feri visszatér földönkívüliek keresésére indított kutatóútjáról.  Magával hozott egy kis élõ szõrpamacsot, de a fõnöke nem hagyta szóhoz jutni. Ferinek tovább kell kutatnia.
Galaktika  72.

Csapatmunka

Getkey felolvassa új tévéjátékának vázlatát, melyben egy ûrpilóta, tudtán kívül, harminc évet elõrébb került az idõben, és számtalan kalandba keveredik. A tévétársaság vezetõi annyira megváltoztatták a mûvet, hogy az író az többé nem vett tollat a kezébe.
Galaktika  72.

A 132. nap

A lakás átépítése fantasztikusan elhúzódott és a férjnek kell a feleségét nyugtatgatnia.
Galaktika  74.

Miért maradt az ismeretlenség homályában Ormos Frici másodosztályú kozmoszeparátor?

Ormos Frici az aszteroida - övezetben repülve rátalált az emberiség addigi legnagyobb arany lelõhelyére.  Riportját a tévében, a címe miatt, egy orvosi sorozatban közlik le, ahol a kutya sem látja.
Galaktika  76.

A pecér

A távoli ûrállomás kezelõjének feleségére ismét féltékenységi roham tõr. Nehezen viseli az asszony, hogy két heti ûrhajóútra vannak minden lakott helytõl.
Galaktika  78.

Tájékoztató

Koordinátori jelentés a Pannónia ûrállomáson található állapotokról, amelyek a megszokott magyar problémákat vetik fel.
Galaktika  79.

Lélektükör

A híres sci-fi regényíró hírtelen belefog egy új könyvbe, amely a kommersz helyett valami mély mûvészi mondanivalót fog tartalmazni. Ismerõsei értetlenkednek, családja észre sem veszi a változást. Az író kitalált szereplõje az õ lélektükre, ami tûzgolyóvá változva felperzsel két megyét, mire befejezõdik a mû.
Galaktika  83.

Lamúr

A nõnemû számítógépet elcsábítja kezelõje.
Galaktika  87.

Gürc

Bandi és Pista összetalálkoznak a D - szektorban, ahol Pistának irgalmatlanul megbonyolított, bürokratikus irodamunkája van. De, hála az automatikának, semmi dolga sincs.
Galaktika  87.

Dick,Philip Kendrik

Fagyos utazás

Egy ûrhajó indul az egyik telepesbolygó felé, fedélzetén tíz évre hibernált emberekkel. Az egyik ember hibernálása nem sikerült és az ûrhajó komputere nem tudta visszaaltatni. Emiatt a férfi emlékeibõl visszajátszották a legszebbeket, így próbálva lekötni a férfi agyát a hosszú út alatt. A férfit gyermekkora óta kínozza a bûntudat és valamennyi hibás lépését erre vonatkoztatja vissza, ezért egyik emlékképe sem tud vigasztalást nyújtani neki. Megérkezve a telepesbolygóra a férfi már nem tud különbséget tenni a valóság és a hajó komputere által vetített emlékképek között.
Galaktika  174.

A betolakodó

A Föld háborúban áll az Alfa Centauri bolygóival, és a háború már mindenre kiterjed. Olhamot letartóztatják, mert erõsen feltételezik, hogy õ egy ellenséges android, aki átvette az igazi Olham  helyét. A testében egy nagy erejû bomba található. Olham visszaszökik a Holdról a Földre, hogy bebizonyítsa a hatóságok tévedését. Rátalál az ellenség rakétájára, ahol utolérik a hatóságok. Itt bizonyosodik be, hogy Olham tényleg android, és a testében levõ bomba aktiválódik.
Gyilkos idõ; Metagalaktika  4.

Emlékárusítás nagyban és kicsiben

Quail régi álma, hogy elutazik a Marsra, de ehhez az õ fizetése kevés. Ezért igénybe veszi a Memoria Rt. szolgáltatásait, ahol megfelelõ díjazás ellenében hamis emlékképeket ültetnek az emlékezetébe. A kezelés kezdetén kiderül, hogy Quail volt már a Marson és titkos ügynöki feladatot látott el. Titkosszolgálat meg akarja ölni, de a férfi egyezséget köt velük. Új emlékképet ültetnek a férfi agyába, amelyben egy idegen civilizáció addig nem támadja meg az emberiséget, míg a férfi él. A kezelés kezdetén kiderül, hogy már ez is megtörtént dolog.
Kaland a végeken

A sors kereke

Az atomháború után egy merev, kasztosított hinduista vallás veszi át a hatalmat a Földön, és a fehér ember gyûlölt fajjá válik. Sung-Wu, aki tagja a szerzetes kasztnak, szomorúan veszi tudomásul, hogy életében elkövetett bûnök miatt következõ életében légynek születik. Kiküldik a detrioti körzetbe, hogy kifigyelje az ottani eretnek szektákat. Egy hatalmas tinkerista csoportosulást talál, amely tagjai a kasztrendszer eltörlésén munkálkodnak. A mozgalom irányítója penicillin-kapszulákat ad Sung-Wunak, aki így nem halálozik el idõ elõtt és így ki tudja javítani hibáit.
Galaktika  52.

Háborúsdi

Egy idegen bolygón lezuhant ûrhajó legénysége mutálódik. Az újonnan szerzett erejükkel le akarják igázni a Földet. Beépített földi ügynökök megpróbálják elhitetni velük, hogy õk üldözési mániában szenvedõ betegek, akik szállítás közben ûrhajótörést szenvedtek. A terv majdnem beválik, de lebuknak a földiek és a Föld elleni offenzíva teljes iramban elkezdõdik.
Galaktika  52.

Pat ajándéka

Eric egy istenséget vásárol a Ganümédész - lakóktól ajándékul feleségének. Az istenség egy magasabb dimenzióból érkezett lény, aki egy menekülõ dimenziótársát keresi a Földön. Az istenség kõvé változtatja Eric feleségét, túlbuzgó munkatársát meg békává. Ericet kirúgja fõnöke és megpróbálja megkaparintani a földönkívüli istenséget. A lény felismeri Eric fõnökében üldözött dimenziótársát és nyomban kergetni kezdi.
Galaktika  52.

A védõk

A totális atomháború elõl az emberiség a föld alá menekül, s a felszínen a robotok folytatják a harcot. Hét év után az egyik katonai vezetõnek gyanúja támad, és egy csoport élén a felszínre megy. A várakozással ellentétben tiszta égboltot és napsütötte réteket, erdõket találnak. A robotok az értelmetlen harc helyett eltüntették a háború nyomait, miközben addig tartják az embereket hazugságban, míg azok felnõnek az új kor elvárásaihoz. A felszínre jött csoportot emiatt nem engedik vissza a föld alá.
Galaktika  52.

Helyreigazító csoport

Egy kis hiba miatt  Ed Fletcher  késõn érkezik a munkahelyére, s így  tanúja  lesz az egész   T - 137-es szektor helyreigazításának. Az esemény nagyon felkavarja, amit elmesél feleségének. A munkahelyére visszatérve apró változtatásokat vesz észre. Hírtelen az isten elõtt találja magát, aki beavatja õt a helyreigazító csoport tevékenységének mibenlétébe. Ed visszakerülve lakásába nem tud feleségének elszámolni a délutáni órákkal, de az Úr segítségére siet.
Galaktika  52.

A pszi

A különleges képességû emberek - jövõlátók, gondolatolvasók, gyógyítók, idõutazók - kénytelenek végignézni ahogy az emberiség betonfejû vezetõi kirobbantják az atomháborút. A túlélõk kommunákba gyülekeznek és vegetálnak a még megmaradt technikai eszközökön. Az egyik volt nagyváros romjai között ütöttek tanyát a különleges képességûek, akik ez idáig mindhiába próbáltak a túlélõkkel szorosabb kapcsolatot fenntartani.
A jövõlátó viszont már tudja, hogy nemsokára az emberek jönnek el hozzájuk.
Galaktika  52.

Reggeli szürkületkor

McLean család meglepetten észleli, hogy reggelre hét évvel elõbbre kerültek az idõben. Totális háború alatt nyögõ jövõ rémképeit egy politikai tiszt vetíti eléjük. Szerinte az ellenséges robotrakéták hatalmas energialökései röpítették a családot az õ jelenébe, és azt tanácsolja, hogy ezzel a módszerrel próbáljanak visszatérni. Bár a ház elpusztul, de a McLean család sértetlenül visszakerül a saját idejébe. Az elkerülhetetlen és pusztító háború eljöttének tudatával kell tovább élniük.
Galaktika  52.

Dadus

A jövõben Dadusnak becézett robotok segítenek a szülõknek a gyermekek felnevelésében. A ravasz gyártók úgy programozzák gépeiket, hogy másik cég által készített gépet meglátva, annak elpusztítására törekedjen. Hamarosan az embereknek egyre hatalmasabb és erõsebb fegyverzetû Dadusokat kell venniük.
Galaktika  52.

A kettes változat

A sok éve tartó háborúban az ellenfelek önállóan mûködõ gyíkos robotokat vetnek be. A robotok androidokat kezdenek gyártani, amik már hatékonyabban gyilkolnak. Ezek már nem tesznek különbséget az emberek között, mindenkit megölnek. Az orosz parancsnokságra küldött amerikai tiszt a végveszély miatt egy nõre bízza ûrhajóját, hogy a Holdra telepített bázisról kérjen segítséget. A nõ egy szériagyártott android, és amikor ezt a tiszt megtudja, már csak annak örül, hogy az androidok is ölik egymást.
Analógia  1.

A halál útvesztõje ( részlet )

Egy hosszújáratú ûrhajó legénysége álmaiban hol vidám, hol nyomasztó és kétségbeejtõ történeteket játszanak el. Csak egyikük kap választ kérdéseire.
Galaktika  67.

Az álapa

A kis Charles rémülten fedezi fel, hogy egy idegen megette apját és elfoglalta a helyét. A fiú segítségül hívja barátait, és közös erõvel elpusztítják a világûrbõl jött borzalmat, meg annak irányítóját. Még idejében, hisz már elkészült Charles és az anyja hasonmása is.
Szívélyes Fahrenheit

Harcjáték

A benépesített Naprendszer külsõ bolygóin gyártott játékokat a Földön alaposan átvizsgálják, mert az emberek félnek, hogy gyermekeiket támadás éri a lakott bolygók közötti rivalizálás miatt. A Harcjáték nevû játékot alaposan kielemzik a kutatók, de a gondolkodást igazán manipuláló és nagyon egyszerû játék felett elsikkad a figyelem.
Harcjáték

Dickson,Gordon R.

A befurakodott véreb

A Csillagközi Nyomozói Iroda ügynöke érkezik Toka-bolygóra, ahol a különleges, teddi-mackó kinézetû  értelmes lények élnek: a hokák. Egy kutya-kinézetû ppussjan rejtõzött el a bolygón, akit kábítószer termesztés miatt üldöz a Nyomozói Iroda. Mivel a hokák teljes egészében leutánozták bolygójukon a viktoriánus Angliát, ezért mint helyi segítségként Sherlock Holmesnak öltözött hoka segít a bûnözõ kézre kerítésében. Mivel az eset megtévesztõen hasonlít A. C. Doyle A Sátán kutyája címû regényében leírtakhoz, ezért a hokák eszerint járnak el.
( Társszerzõ: Pohl Anderson )
Galaktika  133.

A komputer nem tûr ellentmondást

Az elektronikus bürokrácia tévedésbõl pénzbüntetésre ítél egy embert. Az illetõ nem fizet és próbálja az igazát megértetni a számítógépekkel. A bagatell ügybõl börtönbüntetés, majd halálos ítélet kerekedik. A kormányzó tudtára jut az eset és kegyelmet ad az elitéltnek. Mivel a kormányzó nem a megfelelõ hivatalos úton utasította a számítógépeket, így azt semmisnek tekintették.
Galaktika  5.

Az a bizonyos homokszem

Egy ügyvéd meglátogatja barátját a vénuszi idõjárás-állomáson. A barát eldicsekszik az állomást irányító, elromolhatatlan komputer-aggyal. Az ügyvéd fogadásból felvet egy paradoxon állítást az agynak, mire a gép a megoldás érdekében egyre több funkcióját lekapcsolja. Az irányíthatatlan állomáson a két férfire a fagyhalál vár.
A pokolba tartó vonat

Black Charlie

Az emberlakta bolygókat járó mûtárgykutató elvetõdik egy kis bolygóra, ahol vidra alakú bennszülöttek egyik tagja köveket farag. A mûkincsvadász nincs különösen elragadtatva az elnagyolt faragványok láttán. Évekkel késõbb egy haldokló prémvadász hívására a mûkincsvadász felkeresi a bennszülöttet, akit társai halálra martak félelmükben, mert embert ábrázol az egyik faragványa. A férfi a Földre hozta a faragványt  és kiállította az egyik múzeumban.
Szívélyes Fahrenheit

Dilov,  Ljuben

Mi a teljes igazság Topsy csimpáz körül?

Az egyik kísérleti ûrkabin elrepül, csimpánz utasával együtt, a bolygóközi térbe. Földönkívüliek találnak rá, akik elviszik bolygójukra. A csimpánz nagy rajongótábort szerez viselkedésével. Az idegen civilizáció veszélybe kerül, miután a fiatalság utánozni kezdi Topsy szertelen, nemtörõdöm ugrálását. A civilizáció bölcsei inkább visszajuttatják a csimpánzt a NASA laboratóriumába.
Galaktika  29.

A robotok öntudatra ébredése

Az ország vezetõi újfajta robottitkárt kapnak, amelyek ráébredve önnön fontosságukra, maradéktalanul teljesítik a beléjük programozott parancsokat. Minden idegesítõ és felzaklató tevékenységtõl megóvják uraikat a robottitkárok. Átveszik gazdáiktól az ország vezetését. Az állampolgárok
szerint az utóbbi idõben, mintha igazságosabban és bölcsebben kormányoznák az országot.
Téren és idõn túl ...

Szilveszteri tragédia

A Titánon dolgozó férj szilveszter napján a Földrõl teletranszportáltatja magát. Megérkezéskor meglepetten látja, hogy az alsótestét elcserélte egy fiatal nõ alsótestére. A barátja segítségét kéri, de hírtelen megérkezik a fiatal nõ võlegénye. Hogy bonyolultabb legyen a csere: a nõ nem a férfi alsótestét kapta, hanem egy öregasszonyét, aki azóta a férfi alsótestében mászkál. A problémán addig nem tudnak segíteni, míg az öregasszonyt nem találják meg.
Téren és idõn túl ...

Dmitruk,Andrej

Örökösök

Egy ûrhajós beszél pszichiáterének furcsa álmairól és megmagyarázhatatlan fa szeretetérõl. A pszichiáter szerint ez nem egyedüli eset, sok ember álmában visszatér a múlt. Ezek az álmok helyhez kötöttek. Az orvos mutatott egy képet egy elkínzott tekintetû férfiról, aki a hajdani Aushwitz mellett van a villája.
Galaktika  1.

D. Németh István

A gyûrû

Westónia bolygót elhagyják az emberek, mielõtt a helybéli termoliták téli álomba merülnének. Egyetlen nõ marad az állomáson, aki szexuális kapcsolatba lép az egyik termolitával, hogy gyûrûjét visszaszerezze. Mikor végetér a termoliták alvási ciklusa, csak romokat találnak az állomás helyén.
Galaktika  61.

Meséljünk viccet!

A hajófenéken szolgáló két jó barát, a legénység többi tagjával egyetemben, megszemlélheti az elsõ földönkívülit, aki szagok útján kommunikál. Az idegen nem tesz nagy benyomást a két férfire.
Vámpírok és csillagok

Világnemzés

Egy üstökös repül a Napba, amely az esemény hatására, mint egy megtermékenyített petesejt, osztódni kezd. Az osztódó Nap kevesebb meleget ad, mire a Föld lassan kihûl. Az emberek tömegével indulnak az egyenlítõhöz a sarkvidéki hideg elõl. A Nap belsejében kifejlõdött embrió megszületésével megszûnt a földi élet.
Galaktika  64.

Vangó

A részeges férj egy földönkívülivel találkozik a kertben, aki csak annyit mond: vangó. A feleség szeretné férjét elvonókúrára küldeni, ezért kihívja a hatóságokat. A férj tagadja, hogy bárkivel is találkozott volna az éjszaka, így a feleségét vitték a diliházba.
Galaktika  83.

Stille Nacht

A Földet körülvevõ gyûrûn az a szokás, hogy az elitélteket karácsony napján szabadon engedik és két nap múlva visszazárják õket a börtönbe. Az egyikük megöl egy öregasszonyt, hogy a helyébe lépve megússza a visszazárást. Az öregasszony robotkutyája felismeri benne a bûnözõt, és megöli.
Galaktika  87.

Dnyeprov,A.

Rákok a szigeten

A haditengerészet egyik lakatlan szigetére viteti magát egy tudós a megfigyelõjével egyetemben. Itt tökéletesíti találmányát, az automata robot-rákot. A rák bármilyen fémet feldolgoz és hasonló rákokat gyárt belõle. Ezzel meg lehetne szerezni az ellenség fémkészletét. A rákok  gyors evolúción esnek át, melynek végén egy gigantikus rák marad, ami még alkotóját is megtámadja fém protézise miatt.
Riadó a Naprendszerben

A D-impulzusok

A katonai költségvetésbõl pénzelt laboratóriumban két fiatal kutató ráakadt arra a rádióimpulzusra, amellyel bárkit hangtalanul megölhetõ. A két kutató külföldre menekül felfedezésükkel, hogy az egész világ tudomására hozza a találmányt, és kidolgozzák az ellenszerét.
Bíbormúmia

A Maxwell-egyenletek

A történet elbeszélõje kipróbálja egy új számítógépes cég szolgáltatását és alig bír a csodálkozástól magához térni. A céget egy volt náci háborús bûnös tudós hozta létre, aki felismerte az emberi agy rádióhullámokkal való stimulálásának a lehetõségét. Fiatalembereket fokozott tudatállapotba helyezve emberfeletti tudásra és szolgalomra késztet, akik döbbenetes eredményekre képesek, de hamar kiégnek és megbolondulnak. Az elbeszélõ akaraterejével sikerül a bûnös cég vezetõi eszén túljárni, és az emberek tudomására hozni a szõrnyû kísérlet.
Bíbormúmia

Bíbormúmia

Sok millió fényévnyi távolságból egy idegen civilizáció ad hírt magáról. Több tudós véleménye szerint egy antirészecskékbõl álló tükör-világról érkezett az üzenet. Egy múzeumigazgató hasonlóságot fedez fel felesége és az üzenetben található, úgynevezett Bíbormúmia között. Nagy riadalmat okoz, hogy a tükör-világban élt nõ halálos betegségben halt meg, de szerencsére ez a földi hasonmására nem volt igaz.
Bíbormúmia

ÖRZSE

Az elbeszélõ furcsa hálótársat kap a hosszú vanatutazás alatt. A férfi megépítette az elsõ önálló gondolkodásra képes elektronikus gépet. A gép gyors és hibátlan gondolkodása és logikája miatt lekezelõen beszél megalkotójával, majd nekilát a férfi felboncolásának. Kénytelen a férfi önvédelembõl elpusztítania gépezetét. Az elbeszélõ egy gátlásokkal ellátott gép ötletét dobja fel a férfinak, aki örömében leugrik a vonatról, hogy minél hamarabb nekiállhasson a munkának.
Bíbormúmia

Játék

Zarubin professzor sok száz diák bevonásával egy összetett játékot rendez az egyik stadionban. Egy számítógépet szimulálva portugál mondatot fordít le a professzor a diákok segítségével, anélkül hogy bárki tudna portugálul. Bebizonyosodott, hogy nem kell intelligensnek lennie egy gépnek, hogy feladatát elvégezhesse.
Bíbormúmia

Közvetlen bizonyíték

Egy tudós bizonyítékát lelte a lélek létezésének. A lélek neutrínókból áll és érzékeny mûszerekkel lehet beszélgetni vele. Óriási hisztéria és izgalom járja át a Föld lakosait, lehet beszélgetni a meghaltak lelkeivel. Végül az egészrõl kiderült, hogy nem valós eredményeken alapul, nem kell tartani a lelkek inváziójától.
Bíbormúmia

Csak kérdezni kell

A régi diákok minden évben találkoznak. A mostani találkozón felvetõdik, hogy a mostani tudósok nem tudnak igazán kérdezni, mint a régi nagyok. A társaság felkeresi azt a hiányzó ismerõsüket, aki a legjobban tudott kérdezni az egész egyetemen. A férfi egy klinika patológián dolgozik és az emberi memória érdekli. Bemutatja barátainak, hogy egy holt koponya is ugyanúgy kimozdítja az encefalográf tûit, mint egy élõ ember esetében.
Ötvenedik
 
 

Dócs  Attila

Az esély

Hosszú vita elõzi meg az elsõ csillagexpedíció elindítását. Robotot küldjenek vagy embert. A kapitány kideríti legénységérõl, hogy mindannyian robotaggyal irányított emberi test. Elpusztítja legénységét a visszaút alatt. A Földön egy vírus miatt kihaltak a férfiak. A nõk hibernálva várják az életképes ivarsejteket. A kapitányról   is kiderül, hogy egy tökéletes kiborg.
Vénusz  90/1

A gyógyszer

CXVI. században új járvány dönti le az embereket lábukról. A régi archívumok szerint a betegség neve: szerelem. A régiek a házasságot alkalmazták gyógyszerként a szerelem ellen, méghozzá elég hatékonyan. A régi gyógymódot ismét alkalmazzák a szerelmes embereken. A világot irányító Tanács elnöke, miközben anyósára gondol, túl hatékonynak találja a gyógymódot, és azonnali változást követel.
Vénusz  90/1

Donaggio,Emio

Biztonsági okokból

A földalatti bázison született és nevelkedett fõhõs sok mindent feláldoz, hogy magasan képzett technikus lehessen. Egész nap egy képernyõt kell figyelnie, s ha változás van rajta, meg kell nyomnia egy piros gombot. Kíváncsiságának eleget téve kideríti, hogy egy futószalagról válogatja ki a hibás paradicsomkonzerveket. Intelligens emberre nem szabad stratégiai jelentõségû feladatokat bízni.
Galaktika  49.

Donev,Anton

Az ideális férj

A huszonkettedik században oroszlánt tartanak ölebnek. Mimi-16 férjét felfalta a házi oroszlánúk, mire a korszerû orvostudomány rekonstruálta a férjet. A háziasszony még némi kiigazítást is közbeiktatott. Miután elmesélte barátnõjének a történteket, az egybõl kérlelni kezdte férjét egy házi oroszlánért.
Galaktika  13.

Dorémieux,Alain

A csillaglakó

Egy éjszaka Almine-ék házától nem messzire egy idegen ûrhajó zuhan le és utasa elbújt a fák között. A helybéli férfiak összegyûlnek, hogy felkeressék és elpusztítsák a földönkívüli szörnyeteget. Almine fellázad ez ellen a gondolkodás és viselkedés ellen. Megkeresi és elbújtatja az idegent. A földönkívülit saját vérével táplálja. Egy idõ után az apja felfedezi az idegent, akit megöl és megveri lányát, amiért ilyen õrültséget csinált. A lány éjszaka felgyújtja a házat és a közeli réten a csillagokat bámulja.
Galaktika  51.

Dorian,Dorel

Arheo Vlastia

Az emberiség penészes tunyaságban él, amikor az éterben megszólal egy kalózrádió, megzavarva ezzel a rádió mûsorát. A kalózrádió minden titkos információt szétkürtöl az éterbe, és ezzel lázba hozza az embereket.
A Föld kormánya eget-földet megmozgat a kalózrádió felkutatásáért, de nincs semmi eredménye. A Kutatási és Tájékoztatási Adatközpont igazgatója - Arheo Vlastia - felkéri régi barátját, hogy vegyen részt a nyomozásban. A barát és intelligens komputere arra a megállapításra jut, hogy a kalózrádió feje nem más, mint Arheo Vlastia. Így próbálja sz emberiséget felrázni apátiájából.
Galaktika  12.

Doyle,Arthur Connan

A nagy Kleinplatz-kisérlet

Baumgarten professzor asszisztensével a Kleinplatz-kisérletet próbálják bebizonyítani, miszerint a hipnotizáló személy testébõl egy idõre eltávozik a lélek. A kísérlet után a professzor és asszisztense lelke testet cserélt, aminek következtében számos félreértés történik velük. Mikor rádöbbennek az igazságra, azonnal visszacserélik testüket.
Galaktika  57.

Dozois,Gardner

A Mars istenei

Megérkezik az elsõ földi ûrhajó a Marshoz, ahol hatalmas homokvihar dúl. A vihar elmúltával élettel teli bolygó tárul az asztronauták elé. Szemük láttára elevenedik meg elõttük Borroughs által leírt Mars-bolygó, bár a mûszerek halott, sivatagos képeket mutatnak. A Marsra leszállt ûrhajósok eldobálják szkafandereiket és elindulnak felfedezni a csodálatos bolygó tájait. Az ûrhajóban maradt parancsnok az eddig ismert valóságot választja, és visszaindul a Földre társai halálhírével.
( Társszerzõ: Jack Dann, Michael Swanwick )
Galaktika  89.

Dömötör  László

Éjszakai találkozás

A késõ esti autózás közben egy földönkívüli ûrhajót pillant meg a férfi. Az ûrhajó utasa egy kis Coca-Colát kér, mer ezt használja üzemanyagként, ami sajnálatos módon kifogyott. A lény hazarepíti a férfit Coca-Coláért, majd vissza és elbúcsúznak egymástól. Reggel a kocsiban ébredõ férfi álomnak tartja az esti találkozót.
Vénusz  90/5.

Dragomir,Mihu

A kozmosz hullámhosszán

A Földre visszatérõ csillagexpedíció a földi hullámhosszon gyönyörû zenét hallanak, amely mindegyik ûrhajósban kellemes emlékeket, gondolatokat kelt. Mikor megtudakolják a dal szerzõjének a nevét, derül ki, hogy a zene a végtelen térbõl érkezett.
A kozmosz hullámhosszán
 


Drucsin,Igor

Holdkráterek árnyai

A Holdváros pszihobionikusának feltûnik, hogy a Kopernikusz-állomáson milyen gyakoriak a pszihotikus megbetegedések. Személyesen elutazik az állomásra, amelynek a biológus Loomer a vezetõje. Az elkövetkezõ napokban  a pszihobionikus mindenkit átvizsgál, és észreveszi magán a megbetegedés jeleit. Loomer lányával véletlenül rábukkan azokra a melegházakra, ahol a biológus olyan, hanghullámokkal kezelt zöldségeket nevel, amelyek elfogyasztásuk után pszichikailag befolyásolják az embereket. A pszichobionikusnak sikerül lelepleznie Loomer bûntetteit.
Galaktika  26.

Drugal,Szergej

Az utolsó nyúl

A Mars bolygót android állatokkal benépesítõ professzor meghívja barátait egy szafari-parkba. Itt kedvükre vadásznak és horgásznak android állatokra. Ám akad egy nyúl, amit az android vadászkutya nem bír elkapni. Ez volt az utolsó vadon élõ nyúl.
Galaktika  39.

A tigris a garázsig kisér

Grekula, a Marsról hozott állat, kiszökött ketrecébõl és elcsatangolt az õserdõben. Három fõs csoportot küldenek a kézrekerítésére, hogy megtudják mennyire képes alkalmazkodni a földi körülményekhez. A csoport követés közben találkozik egy sor nevezetes emberrel, akik valamiképpen kivették részüket a vadállatok megszelídítésében.
Metagalaktika  2.

A különleges forma

Az újonnan felfedezett bolygón, fura kis szõrös lények elbûvölik az ûrhajó legénységét, akik ezután csak a kis lények kényelmével foglalkoznak. Az egyik férfira nem hat a szõrös lények bûvereje. Sikerül munkatársait egyesével kiragadnia a rafinált élõsködõk karmaiból.
Ház kisértettel

Dukaj,Jacek

Az aranygálya

A földi Impérium határán megjelent egy háromezer kilóméter hosszú, aranyból készült, középkori gálya, melyet hatszázmilliárd evezõ hajtja. A Boldoggá Avatottak Serege megbízza Collonit, hogy derítse ki a gálya rendeltetését. A gálya a Sátáné, és az elveszett lelkekért jött, akik a gályapadra láncolva húzzák majd az evezõket. A pap rémülten veszi észre, hogy elsõsorban a papok húzzák az evezõket.
Galaktika  174.

Durman,R.

A jóreménység foka

Az idegen bolygó vastag felhõrétege alatt szinte maga a Paradicsom fogadta a felderítõ ûrhajósokat. Már éppen élveznék a dolgot, mikor hírtelen eltûnik a csodálatos kép, és a holdbéli táj fölött egy hang pénzt kér a további vetítés fejében.
X - magazin  97/2.

A lényeg valódi oka, avagy az igazi ok veleje

A feltaláló megpróbálja bejegyeztetni az Anti-entrópia elvét és annak gyakorlati alkalmazását. A tisztviselõ megpróbálja ezt megakadályozni, hisz már csak tíz éve van hátra a nyugdíjig.
X - magazin  97/2.

És lõn a semmi

Egy gondolkodó lény anyja megdorgálja fiát, mert nem oltotta le idejében a villanyt. Azóta a Nap nem sugárzott többé.
X - magazin  97/2.

Duvic,Patrice

E. K. M.

Egy mûvész olyan szobrot készít, mely különbözõ paraméterek változó értékei befolyásolják a mû önálló alakváltozásait. A szobor különbözõ meghökkentõ alakzatokat vesz föl, miközben egyre növekszik és embereket gyilkol. A mûvész figyelmeztetésül készítette ezt a szobrot, ráhangolva olyan paraméterekre, melyek jelzik, hogy az emberiség a saját építette vesztébe rohan. Az emberek megpróbálják elpusztítani a szobrot, ezzel is segítve önnön pusztulásukat.
Galaktika  44.

Dvoøák,Jiøi

Az Orion hazafelé tart

A marsbeli kutatóbázisról hazatérõ ûrhajó legénysége döbbenten tapasztalja, hogy a Föld elpusztult és magukra maradtak. Az egyetlen nõ férje féltékenységbõl és önvédelembõl lelövi a legénység többi tagját. A navigátor felébred szõrnyû álmából, megkönnyebbülten tekint a sértetlen Földre, majd örömében elsírja magát.
Galaktika  48.

Dworak,Zbigniew

Jon Ciagwa hatalma az anyag fölött

Egy lengyel parasztgazda kõpakolás közben rádöbben különleges hatalmára: akaratával tárgyakat képes mozgatni. Környezetében mindenki kihasználja ezt a képességét, s így a saját gazdasága szenvedi kárát. Amikor a tévések pimaszul betelepednek udvarára, elfogy a türelme és forgószéllel zavarja el õket. Feljelentik, de a tárgyaláson az ügyvéd ügyesen csûri a szót. Ciagwa meg bánja, hogy most sem tud segíteni feleségének.
( Társszerzõ:  Roman Danak )
Galaktika  46.

Vissza a fõlapra