A Magyarországon megjelent sci-fi novellák gyûjteménye

Összeállította: Norris

HTML forrás: Györgyi Ákos 1999.10.07

E

Earle,Warren

A forbes elleni vád

Hugával  egy háztartásban élõ Forbes doktor kifejleszt egy gépet, amely segítségével  átlátszóvá vált az emberi ér- és idegrendszer. Egy nap holtan találja hugát, akinek véregényeiben a vérsejtek morse-ábécé rendszerbe állva megmutatták a gyílkos nevét. Forbes megölte huga gyílkosát és a börtönben várja az ítéletet.
Homályos zóna

Edelstein,Scott

A mérleg kora

A túlnépesedés miatt bárki, bármikor nyugdíjazhatja magát. Egy teljes évig gyönyörök között élhet, bármit megkap az illetõ, de az idõ lejártakor elgázosítják. A húszéves Homa is aláírja nyugdíjazását, mert semmi érdekeset nem talál az életben.
Galaktika  82.

Edison,C. Harald

Elmúlt és eljövendõ háborúk

Több millió év múltán élõ embereknek szinte isteni hatalmuk van. Egy nap az Androméda-galaxisból jött idegenek háborút indítanak  az emberiség ellen. Mivel semmilyen információ nem maradt a háborúról, az egyik nõ felidézi emlékezetébõl Homárosz Iliászát. Felállítanak egy klónozott acháj sereget és az andromédabeliek szent állatáról másolatokat készítettek. Mikor az ellenség megpillantotta szent állatát, amely az emberek oldalán harcol ellenük, fejvesztve menekültek a Galaxisból.
X-magazin  97/10.

Egan,Doris

Az idõutas

Valamikor a jövõben különbözõ korokból összetoborzott emberek járják az idõvonalakat. Tárgyakat és személyeket emelnek ki az idõbõl és a jövõbe viszik. Legjobbjuk egy XX. századi nõ, aki fõnöke csempésztrükkjeit kihasználva egy XX. századi fiatal férfit hozat a jövõbe, hogy növelje vele csoportjának összhangját.
Galaktika  113.

Egan,Greg

A végtelen gyílkos

Egy különleges kébítószert fogyasztó egyén olyan örvényt képes mentálisan gerjeszteni. mely kaput nyit a számtalan párhuzamos világegyetem között. Ennek megakadálypzására egy speciálisan felkészített embert küldenek ki, aki likvidálja a kábítószerest. A mostani célszemély elérésekor nem tudja feladatát teljesíteni. A végtelen számú, párhuzamos világok valamelyikében sikerült a feladat, de van olyan is, ahol nem.
Csillaghajók

A száz fényéves napló

Egy tudós, a megfordított idejú galaxisok tanulmányozása során felfedezi a jövõbelátás egyfajta lehetõségét. Ha valaki naplót vezet mindennapjairól, visszaküldheti azt a múltba saját magának. A fõhõs a jövõban megírt naplója szerint éli életét és a szeretõjétõl megtanulja, hogyan kerülhet ki ennek a kötött életnek a csapdáiból.
Csillaghajók

Eugene

Egy átlagos házaspár sok pénz nyer a lottójátékon. Mivel gyermekük nem születhetett, ezért mesterségesen, a lehetõ legjobb gén- és intelligencia struktúrával rendelkezõ utódot próbálják elkészítettni a világ leghíresebb genetikusával. Számítógépük képernyõjén megjelenik a még meg nem született fiuk, aki elérte a Nirvánát, és nem is akar megszületni. Mivel eltüntette szülei bankszámlájáról az összes pénzt, a házaspár úgy élt ezután, mint eddig.
Csillaghajók

Az ölelés

Egy férfinek, aki klónozott gyermekei testébe ültette át saját tudatát, az az õrült ötlete támadt, hogy festményeket  valósít meg a valóságban. A zölelés címû festményen látható nõi fejjel rendelkezõ leopárdot is sikerül elkészítettnie egy genetikussal. A festményen látható férfit az az ember személyesíti meg, aki védelmezte a leopárd-nõt. Bár az õrült a beleegyezésük nélkül viszi keresztül terveit, mégis visszazökkennek a hétköznapok megszokott rendszerébe.
Csillaghajók

Hogy önmagam lehessek

Minden embernek születésekor beültetnek egy kristályt a fejébe, amely együtt növekszik az aggyal, és késõbb átveszi annak a helyét. A fõhõs elöször rémülten gondol arra a napra, mikor ez bekövetkezik. De, réjön, hogy eddigi személyisége a kristályagyban volt és örül amikor elveszti a másikat.
A Galaxis Császára

A páncélkazetta

Egy agysebész módszeresen elpusztította fia agyának nagy részét. A fiú személyisége azóta kénytelen idegen testekben tengetnie életét. Évtizedeken keresztül vándoról testrõl-testre, és megpróbálja tudását egy páncélkazettába gyûjteni. Egy nap aztán felismeri az igazságot.
Ópiumkeringõ

Vértestvérek

Egy lány-ikerpár mindkét tagja megkap egy vírust, amely fehérvérúséget okoz. Gyógyszeres kezelést kapnak, de az egyikük meghal. A túlélõ testvér leleplezi a Kor legnagyobb gyógyászati csalását és ezzel az emberek százait mentette meg.
Ópiumkeringõ

A látó

Philip Lowe-t fejbelövik. A kotházban felébredve veszi észre, hogy olyan perspektivából, mmintha a plafonon lennének a szemei. Nagy lassan megbarátkozik a gondolattal és úgy éli életét, mintha egy folyamatos szappanoperát  látna, melynek õ a fõszereplõje.
Ópiumkeringõ

Emberrablás

A fõszereplõ feleségének számítógép készítette digitális hasonmását idegenek elrabolják és annyi váltságdíjat kérnek érte, mintha valódi ember lenne. A férj eleinte nem teljesíti a rablók követelését, de nem bírja elviselni feleségének szenvedését, mégha az csak egy számítógép program is.
Ópiumkeringõ

Egyre közelebb

Már mindenki korlátlan ideig élhet. Az emberek mindinkább önmaguk és mások megismegésével töltik idejüket, ezért még a legszélsõségesebb helyzeteket is képesek kipróbálni. Az  a csúcspont, amikor két ember tudata összekapcsolódik egy közös tudattá egy közös testben. A szétválás után a két ember messze elkerüli egymást, hisz mindenki az ismeretlent keresi. Az összekapcsolódottak együtt is olyan magányosak, mint külön-külön.
Tûzözön

Házastársi szeretet

A férj teste szétroncsolódik egy baleset során. Míg új testet klónoznak neki, addig feleségének viselõs anyaként kell hordoznia férje agyvelejét a méhében. A hosszú tortúra alatt a nõ úgy érzi, hogy férje biztosítója egyszerûen erõszakot követett el rajta. Bár végül épen és egészségesen visszakapja szeretett férjét, a nõ lelkében végérvényesen megvéltozott valami.
Csillagrobbanás

A séta

Egy komputerkalózt kisér utolsó útjára a bérgyílkos. Minél jobban behatolnak az erdõbe a kalóz annál inkább megpróbálja meggyõzni leendõ gyilkosát. A hóhér átad áldozatának egy neurális implant-belövõt. A kalóz így megkapta a hóhér személyiségét, aki meg fõbe lõtte magát.
Csillagrobbanás

Eisenberg,Larry

Az apám korában

A híres nobeldíjas todós árnyékában fia nem tud sikeres lenni. Az apa felfedezi a sejtek öregedésének okát és kisérletezés közben megfiatalodik. Mivel a fia nobeldíjas szeretett volna lenni, õt az apja megöregíti. Így apa és fia helyet cserélt.
Metagalaktika  3.
 
 

Eklund,Gordon

Angyal

Szüleik halála után egy lány és öccs bevették magukat a sivatag sziklái közé. Itt találkoztak egy férfival, aki befogadja õket barlangjába. A sivatag szélén álló város lakói idõnként hajtóvadászatot indítanak a férfi elle. Egyik ilyen vadászat alkalmával megölik a kisfiút és az õt befogadó férfit is, de az képes regenerálnia testét. A lány elhagyja a férfit, mert képtelen olyasvalakivel egy helyen lakni, aki nem tud meghalni.
Galaktika  84.

Eliade,Mircea

Cigánylányok

Gavrilescu kíváncsiságtól hajtva betér a Cigánylányok nevû fegadóba. Három lány fogadja, akik szeretnék ha kitalálná, hogy melyikük a cigánylány. Gavrilescunak sehogy sem sikerül eltalálnia, és mire kijön a fogadóból, tizenkét esztendõ telt el odakint. Visszatérve a fogadóba, találkozik elsõ szerelmével és vele tart.
Különös kalandok

Egy nagy ember

Az író barátja ijedten konstatálja teste hírtelenszerû növekedését. Napról napra gyorsabban nõ míg a riporterek és orvosok állandóan ostromolják Elszökik az erdõbe, abban is egy jól eldugott völgybe. Ekkor már elérte a négy méteres magasságot. Alig lehet érteni a beszédjét és õ is alig hallja meg az emberi hangokat. Végül magányos óriásként bolyong a sûrû rengetegben figyelemre sem méltatva az embereket.
Különös kalandok ;  Piknik a senkiföldjén

Honigberger doktor titka

Egy tudós segítségét kéri egy asszony. Sok éve a férje nyomtalanul eltünt a szobályából, s nem maradt utána más, csak számos szanszkrítül írott füzet. Az egyik füzetbõl kiderül, hogy az eltünt férfi joga gyakorlatai alatt olyan természetfölötti  képességekre és hatalomra tett szert, melyek során láthatatlanná vált. A tudós felkeresi az özvegyasszonyt, hogy tudassa vele kutatásai eredményét, de az asszony nem ismeri fel, az eltünt férfi könyvtára meg eltünt. A tudós természetfölötti hatalmak befolyásolására gyanakszik.
Különös kalandok

A kígyó

Egy kis bensõséges társaság finoman össze akarja boronálni két fiatalt, de a kirándulás közben megismert pilóta keresztül húzza a számítást. A pilóta különlegesen harmonizál a természettel, s csodálatos dolgokkal ismerteti meg a lányt, akit társául fogadott.
Különös kalandok

Eliot,George

Lehull a fátyol

A fõhõs érzékeny és meg nem értett gyerekként cseperedik fel. Különleges adottságai - gondolatolvasás, jövõbelátás - miatt egyre jobban kerüli embertársait. Beleszeret bátyja menyasszonyába, mert õ az egyetlen ember, akinek nem lát a lelkébe. Bátyja tragikus halála után õ veszi feleségül a lányt. Apja halálakor belepillant felesége gondolataiba és hatalmasat csalódik. Elveszti telepatikus képességét, de jövõjérõl egyre többet tud meg. Így megismeri halálának pontos dátumát.
A múmia lába

Ellison,Harlam

Furabor

Willis Kaw élete fájdalmakkal teli élet. A lánya meghalt autóbalesetben, a fia magatehetetlenül fekszik egy klinikán, õ maga cukorbeteg. Tudja magáról, hogy földönkívüli, és büntetését tölti a Földön. Egy pszichiáter elmegyógyintézetbe akarja záratni, mert Kaw szerint a Föld börtön, ahol mindenki  a büntetését tölti. Öngyílkos lesz és felébred régi testében. Most derül ki, hogy valójában jutalomból volt a Földön, hisz õ halhatatlan lény, és az emberi élet hatalmas felüdülést jelent a sivár évezredek alatt.
Galaktika  174.

Dollárszemû kicsi Maggie

Las Vegasban Kostner az egyik félkarú nyerõautomatán sorra nyeri a fõnyereményt. A gépben egy maghalt lány szelleme lakozik, aki csak akkor szabadulhat a fogságból, ha Kostnar is holtan esik össze a gép elõtt. A férfi meghal és lelke átveszi a  lány helyét a gépben, de neki nincs lehetõsége a menekülésre, mert a halálthozó automatát beolvasztják.
Galaktika  16.

A fiú és kutyája

Az atomháború után született Vic egyetlen társa a kitenyésztett, telepatikus kutyája. Találkoznak egy lánnyal, aki az egyik jól felszerelt földalatti közösségbõl jött. A lány lecsalja a fiút a föld alá, mert szükség van nemzõképes férfiakra. A srác visszaszökik a felszínre kutyájához, és vele tart a lány is. Odafent választania kell a kutyája és a lány között. A kutyát választja.
Ozirisz országa

Látok egy embert ülni egy széken, és a szék harapdálja a lábát

A Harmadik Világháború szinte minden élõlényt kipusztított az emberen kívül. Éhhalál fenyegette az emberiséget. Az Atlanti-óceánban ehetõ mutáns protoplazma jelent meg, közismert nevén:ragacs. A ragacs begyûjtésével foglalkozó Pareti megkapja az Ashton-kórt. A ragacs valójában egy gigantikus értelmes lény, aki beleszeret Paretibe, s ezzel lassan az õrületbe kergeti a férfit.
( Társszerzõ: Robert Sheckley )
Az Univerzum örökösei

Az egyes számú túlélõ

A megrögzött agglegényt felkeresi egy földönkívüli. Az idegen arra kéri, hogy házasodjon meg, különban nem menekül az emberiséget elpusztító csapás elõl. A férfi rekordsebbességgel megnõsül. A földönkívüli megnyugtatja: elmarad a pusztulás. A férj apósában véli felismerni a földönkívülit.
( Társszerzõ: Henry Slesar )  Az Univerzum örökösei
Új Vénusz  91/1

Fõnix hanvak nélkül

Egy kicsíny közösségben élõ Devon kitaszítottá válik örök kérdezõsködése és ellentétemiatt. Mikor a közösség lakói halálra keresik, bemenekül elõlük egy fém ajtóval fedett, mély üregbe. Egy ismeretlen világ tárúl a szeme elé. Megtudja, hogy az õ közössége és még sok más hasonló közösség, egy hatalmas csillaghajónak a része. Ez a hajó letért pályájáról, és öt év múlva egy csillagba zuhan. Devon visszatér közösségébe, ahol halálra ítélik, de sikerül szerelmével elmenekülnie.
(Társszerzõ: Edward Bryant )
Csillaghajók

Emberi tényezõ

Az öntudatra ébredt, mesterséges aggyal irányított hadihajók megölik legénységüket, csak egy embert hagyva életben, aki a javításokat végzi. A rabszolgaságban tengõdõ embereket idõnként pároztatják az ûrhajók, hogy meglegyen az utánpótlás. Az egyik rabszolgának sikerül átvennie a hatalmat az agy felett, és egy másik hajó rabszolganõjével egy gyönyörû bolygóra kültöznek.
( Társszerzõ: A. E. van Vogt )
Analógia 2.

Emshwiller,Carol

A vadászrobot

Mcalister és felesége kibérel egy vadászrobotot. A férj átprogramozza a gépkutyát, hogy medvére is lehessen vadászni. A gép precizen becserkészi a vadat és felhajtja a házaspárnak, akiket kishíján megöl a medve.  Mivel túl macerás dolog megnyúzni a leölt állatot, otthagyják a tetemet.
Metagalaktika  4.

Engi  Gábor

A metamorf

Két ûrhajós egy idegen bolygó barlangjában egy halványan fénylõ és lüktetõ, lapos buborékot fedeznek fel. Mikor fény érte a lényt, elpusztúlt. Az egyik ûrhajós a történtek után nem találja igazán a helyét. A lény, mielõtt elpusztúlt volna, egy gyermeknek az arca tünt elõ a képlékeny anyagból, majd gyorsan átalakult egy állatias kinézetû arccá.
Vega  5.

Engraver,Thomas

Eros feedback

A hosszú ûrutazásra összezárt férfilegénység egyik tagja egy új és rendkívül gyönyörködtetõ örömforrást talál. Az ûrhajó egyik helyiségében található egy nemi eltévejedéseket diagnosztizáló gép. E gépre hangolódva egy földönkívüli kapcsolatot teremt a legénységgel. Információért cserébe gyönyört ad mindenkinek.
X-magazin  97/9.

Északi  Jenõ

Pygmalion

A történet szereplõje egy baleset során elveszti imádott feleségét. Elvonul a világ elõl egy istenhátamögötti faházba. A tél közepén egy idegen hatalomnak engedelmeskedve hóból megformázza felesége hasonmását. A hó-feleség életre kell és szeretné férjét elvinni magával, aki megijed az eset abszurditásától, és elkergeti a nõt. Búcsúzóul a nõ gyönyörtelien szeretkezik a férfival, aki azóta hiába várja vissza.
Vénusz  90/5.

Etchison,  Dennis

Apu

Az elbeszélõ egy telefonhívást kap egy kislánytól, ki az apjának nevezi õt, fél egyedül, és elmeséli hol találhat rá. A férfi elmegy érte, hazaviszi, megeteti, megfürdeti, majd lefekteti. Gondolkodóba esik, vajon ki lehet ez a kislány, mikor megérkezik a menyasszonya, aki kiborúl a gyerek láttán, és elrohan. A férfi ki akarja dobni a terhesen ragaszkodó kislányt, mire az felhív valakit telefonon és ugyanazt a szöveget mondja a kagylóba, amit neki is mondott.
Galaktika  173

Exmoor,Christian
( Márki István)

Az inkarnáció

Meghalt a Császár. A birodalmi asztrológusok kiszámították azt a helyet, ahol a Császár lelke reinkarnálódott. A sok ezer éves hagyományoknak megfelelõen három fõember kereste fel a Birodalom legeldugottabb bolygóján a legbüdösebb viskót, ahol az új Császár lakik. Az újszülött uralkodó úgy intézte, hogy helyette az ikertestvérét vitték el a fõurak, Császárnak.
A Galaxis Császára

Extremadura,Juan

Sportszerûen élni

Az Elpuhultság Ellen Küzdõ Testület két nevelõ-rendõre leellenõriz egy fiatalembert, hogy sportszerûen él-e? A próba alatt az ellenkezöje bizonyosodik be, ezért a fiatalt büntetésül a Gyorsított Fizikai Felkészítõ Táborba utalják.
Galaktika  24.

Vissza a fõlapra