A Magyarországon megjelent sci-fi novellák gyûjteménye

Összeállította: Norris

HTML forrás: Györgyi Ákos 1999.11.04

F
 


Fallesi,Cesare

Az idõgép

Az elkészül idõgép elsõ próbaútját a sajtó nyilvánossága elõtt mutatják be. A jól felkészített jelölt kocsijával együtt indul a távoli jövõbe. A pár ezeréves ugrások szünetében van ideje behatóan megfigyelni az egyre ügyesebb és sokoldalúbb közlekedési eszközöket. Utoljára egy olyan korba érkezik, ahol az emberek rabszolgaként fogadják a gépek parancsait. A férfi visszatérve a jelenbe, nekilát szétzúzni autóját.
Galaktika  49.

Az ûrpilóta igazsága

Az ûrpilóta irigyelt foglalkozás, különleges ember kell hozzá, veszélyes és kemény hátrányokkal jár. Egy útja során csak két-három évet öregedik, míg a Földön évszázadok telhetnek el. Ezért minden útjuk elõtt megházasodnak. Egy ûrpilóta otthagyta a szolgálatot egy lány szerelméért és saját gyermeke miatt. A pilóta keményen megfizet az útjain megspórolt évekért: visszatérve a normál földi viszonyok közé, teste négyszer gyorsabban öregedik meg, mint az átlag esetében. Ezt úgy titkolja felesége elõtt, hogy hazugságokat talál ki és maszkírozza magát.
Galaktika  49.

Fangmeier,Norbert

Kishaza

A bolygót kolonizáló telepesek úgy döntenek, hogy nem engedik bolygójukra a Földrõl idetelepít-endõ ötvenmillió embert. Egy hadihajót küld a földi kormány, amely helyreállítja a kapcsolatot. A helybéliek nekilátnak az ûrhajó elpusztításának, de egyikük elárulja õket. A felesége rákos, és segítséget csak a Földrõl kaphat.
Galaktika  26.

Faragó  Sándor

A nagy rádió

1943-ban küszöbön áll az új Világháború kitörésének lehetõsége, amikor minden rádióössze-köttetés megszûnt a világban. Minden rádiókészüléken egy rejtelmes hang az emberek lelkére beszélt, háború helyett az összefogásra buzdítva õket. Senki sem tudta meg ki volt a hang tulajdonosa, de beköszöntött az emberiség Aranykora.
X-magazin  97/12.

Farkas  István

A Zöld sugarak völgye

Az Orinoco-folyó mellett egy expedíció három tagja betéved egy zárt völgybe, ahol kemény, zöld sugarak átalakítják testüket, ami lassan megkristályosodik. Földönkívüli lények próbálnak kap-csolatba lépni az emberekkel, de sugárzásuk halálos a Föld lakói számára.
Budapest nem felel
 

Farmer,Philip José

A Scarletin-ügy

Elrabolják a híres, excentrikus képeirõl hírhedt festõt. Nemsokára a rendõrség fellel egy olyan képet, amit csak a fogságban festhetett. A nyomozásba bevonják a Föld egyetlen szuperintelligens rendõrkutyáját. A kutya remekül követi a festõ nyakatekert gondolatmenetét, amelyet belefestett új mûveibe, és rátalálnak az elrabolt piktorra.
Harcjáték
 

Farrel,James T.

Az emberiség jótevõje

Erdemesh utált olvasni, utálta az írókat, de magát a könyvet imádta. A matematikával is hadilábon álló fiatalember egy napon felfedezte a számítógépet. Készített egy gépet, amely a kívánt gombnyomásra csupa reménykeltõ  és szép könyvet írt. Erdemesh meggazdagodott és híres lett, a világ meg szebb és jobb.
Galaktika  5.
 

Fast,Howard

Az óriáshangya

Morgen halászkunyhójában agyoncsap egy óriáshangyát. Beviszi a múzeumba, ahol több tudós is várja õt. A hangyáról kiderül, hogy földönkívüli értelmes lény, és nem Morgené az elsõ, amelyet elpusztítottak. Ezzel a fajjal szemben az egész  emberiség félelme és agresszivitása került ítélõszék elé.
Galaktika  16. ;  Metagalaktika  1.
 

Fawcett,Harrison
(Fonyódi Tibor)

Hogyan legyünk Sherlock Holmes?

Brett Shaw, a nyugalmazott császári elitgárdista ezredes, most a Bolygórózsa nevû luxus utasszállító ûrhajón szolgál. Egy esethez riasztják, ahol is egy szintetikus kurtizán alaposan összeverte a konkurens robotgyártó cég egyik ügyvezetõ igazgatóját. Eleinte a sértett ellen szól minden bizonyíték, de Brett rájön a szintetikust gyártó másik cég piszkos húzására. A veszélyes android leállítása érdekében még a szerelme testi épségét is kockáztatnia kell.
Galaxis Császára

Ópiumkeringõ

Roxolán bolygón az évszázad üzlete köttetik meg. A bolygó ura kész eladni tetemes ópiumkészletét egy még tetemesebb aranyszállítmányra. A bolygón tartózkodó Brett Shawt és barátját felbérelik mindkét szállítmány ellopására. Az üzlet egy hatalmas báli fogadáson bonyolódik le, ahol megjelenik a Gamma is, hogy sok bûnözõ elnyerje jogos büntetését. A zûrzavarban Shaw-nak csak részben sikerül végrehajtania tervét, de feketecsuklyája aktiválásával elkapja a Galaxis egyik legundorítóbb kalandorát.
Ópiumkeringõ

Szûz infrafényben

Villegronok bolygóján õrzik a legendás Katedrális egyik titkát. Az ûrlovagrend szeretné megszerezni ezt a titkot, tehát fondorlattal és erõvel megtámadják a bolygót. A lovagok szerencsétlenségére a bolygón tartózkodik Brett Shaw, akit felbérelnek a villegronok. Shaw behatol a lovagrend cirkálójába, ahol megjárja a mennyet és a poklot, áttérít két harcos apácát, öngyilkosságba kergeti az egyik Pusztító Szüzet, és sikerül visszaszereznie a turáni gyártmányú plazmaíjját.
Tûzözön

Feist,Arthur Philip

Idegenek az éjszakában

Dr. Ryder a repülõgépen összeismerkedik egy részeg utassal, aki nem mutatkozik be, és nem akar emlékezni semmire. A részeg attól fél, hogy majd a halálos ágyán hiábavalónak fogja tartani az életét és ezért bérgyilkos küld a múltba. Akkor kell megölnie fiatalabbik énjét, amikor életének legszebb idõszakát éli. Az orvos hülyeségnek tartja ezt és tudatja a férfival a pontos dátumot, meg a repülõ útirányát. Hirtelen feltûnik a jövõbõl érkezett bérgyilkos és mindkettõjüket megöli.
Ozirisz országa

Fekete  Gyula

Fantasztikus történetek  2975-bõl

-  Ágyjelenet
Az útjáról visszatérõ ûrhajó fedélzetén egy nõ és egy férfi. A nõ domborodó hasa mutatja, hogy nemsokára hárman lesznek.

- Ismerõsök találkoznak
Véletlenül találkozik két rég nem látott ismerõs. Miután elválnak egymástól, ismét nem találkoznak ezer évig.

-  Az az óra
Bármennyire is fejlett az orvostudomány 2975-ben, az öregemberek meghalnak.
Galaktika  13.

Géprombolók

Feltalálják a kibernetikus káderezõt. A gép a megvizsgált személyekrõl megállapítja fõbb jellemvonásait és hogy melyik pályán lenne a legsikeresebb. Sokat finomítottak a gép programozásán, de az nem tudott különbséget tenni õrült és zseni között. Széles körben alkalmazást nyert a gép, de mivel az emberek elvárásaitól eltérõ véleményeket alkotott, a felbõszült tömeg elpusztította valamennyi ilyen gépezetet.
Galaktika  27.

Feldman,Arthur

A matematikusok

Az apa mesét mond fiának. A világûrbõl érkezett Angy-ördögök leigázták a Föld lakosságát Egy pszichiáter ellentámadást indított és emberi érzelmekkel fertõzte meg az idegeneket. Elõször szõrnyû háborúkat vívnak egymással az idegenek, de végül testvériséget fogadnak egymás között. A pszichiáter erre honvággyal fertõzte meg a hódítókat, akik egy fiatal pár kivételével, mind elhagyták a Földet. Ezen  pár jóvoltából már csak Angy-ördögök élnek a Földön.
Galaktika  13.

Feleki  László

Kö kövön (részlet)

Az emberiség ledobta válláról a civilizáció nyûgét és alámerült a kõkör boldogságába. Az emberiség nagy része elhalálozott az élet kemény próbáin, de a túlélõk remekül alkalmazkodtak az új viszonyokhoz. Az állatok szintjére lesüllyedt ember megértette az állatok nyelvét is.
A hazugság halála

Fenyvesi  Gábor

Ámen

Egy õsrégi napló arról szól, miként zajlott le az atomháború Budapesten, hogyan halt ki az emberiség, és mily módon vette át helyét a hangyák törzse. A naplót tanulmányozó hangya levonja a végkövetkeztetést: az ember nagy tömegben nem volt képes elviselni saját fajtársait, nem úgy, mint a hangyák.
Vega  6.

Fetykó  Judit

A tökéletes találmány

A Földön beköszöntött az Aranykor, mióta a robotok vettek át minden munkát az embertõl. Don megépíti a két legtökéletesebb androidot, egy nõit és egy férfit. A két önfejlesztõ android megtanul mindent, amit az ember megtudott a világról, felfedezték a szaporodása titkát, majd nyomtalanul eltûntek.
X-magazin  97/4.

Egyedül

Egy férfi hírtelen megértette az állatok beszédét. Eleinte orvoshoz hordozták, majd mindenki elfordult tõle. A férfi bevetette magát a farkasok közé, akik testvérükként fogadták.
X-magazin  97/9.

Fialkowski,Konrád

A gigantomat

Két ûrhajóst küldenek egy planetoidon létesített ûrállomásra, mert két hete megszakadt vele minden kapcsolat. Az állomás a legújabb kifejlesztett mesterséges intelligenciával van felszerelve. A gép öntudatra ébredve bízott saját csalhatatlanságába, ezért a kotnyeleskedõ embereket sorra kilõtte a világûrbe.
Galaktika  7.

Karácsonyi sörözés

Két férfi karácsonyi sörözéshez készülõdik a Szahara szélén. Egyikük a leesett csapadékot, másikuk a radioaktív sugárzás nagyságát méri. Idõnként felhívnak egy telefonszámot, amelyen az Európát súlytó atomháborúban elpusztul szeretteik gépek által generált fantomjaikkal beszélgethetnek. Ezzel tartva magukban a lelket.
Téren és idõn túl...

Biohazard

Az orvoskutatói állását elhagyó Molnar felkeresi régi beosztottja eldugott klinikáját, hogy egy mûszívet kapjon tõle. Egberg doktor elvégzi a mûtétet, majd felkéri Molnart, hogy átültethesse agyát egy fiatalabb testbe. Az öreg orvos nem hajlandó alávetni magát az új mûtétnek. Egberg mégis végrehajtja az átültetést, mert neki agydaganata van, és a saját testébe rakatja Molnar agyát. Miután Molnar felébred Egberg testében, bezáratja a kísérleti klinikát.
Galaktika  41.

A glóriás ember

Egymás után tûnnek el a híres fizikusok. Trot, felesége sugalmazására, felfedezi az antianyag alkalmazásának módszerét. A szoros õrizet ellenére találkozik egy emberrel, aki a jövõbõl érkezett. A férfi elmondása szerint a fizikus felesége is a jövõbõl érkezett, hogy megváltoztassa a történelmet. A fizikus felajánlja segítségét a férfinak.
Galaktika  41.

Ficeac,Bogdan

A narancsfényû bolygó

A nemrég felfedezett bolygón tartózkodó személy, egy pulzár sugárzása miatt 216 napra azzá az állattá változik, amelyikre elõször gondol.
X-magazin  98/2.

Finney,Jack

Félek

A mesélõ olyan történeteket gyûjt, amelyekben valamiképpen az idõ furcsaságai fontos szerepet játszik. Hosszú kutatómunkája során észre veszi, hogy a múlt egyes darabjai megjelennek a jelenben, ezzel néha emberi tragédiákat okozva. Az emberek jövõtõl való félelme és a múltban való élni vágyása megbontja az idõ szövedékét.
Metagalaktika  3.

Firszov,V.

Bölcsó és koporsó

Kutatók érkeznek az Alfa bolygóra, akik nyomtalanul eltûnt társukat keresik. Egy furcsa remetével találkoznak, aki hasznos tanácsokkal látja el az ûrhajósokat. A férfi valamikor a Föld egyik legnevesebb kutatóorvosa volt és az elveszett végtagok regenerálódása volt a fõ kutatási témája. Személyes tragédiái után ezen a bolygón megtalálta a helyi életciklus elemében a regenerálódást elõsegítõ enzimet. A bolygó lakói érdekes szimbiózisban élnek együtt a furcsa gömbökkel. Minden egyed agy gömbben születik és élete lejártával egy másik gömbben hal meg.
Galaktika  25.

Fisher,Sandy

Búcsú a civilizációtól

Egyre több háztartási gép kezd önálló életet, tudatos lányként viselkedve. Egy nap az összes gép felkerekedik és elhagyva az emberek otthonait, munkahelyeit, elvándorolnak az óceán felé. Otthagyva az embereket saját maguknak.
Galaktika  20.

Fleurquin,Félix Obes

Montevideo megszállása

Montevideo egén repülõ csészealjak százai jelentek meg. Egy magának való férfi figyelmezteti a hatóságokat, de nem hallgatják meg. Odahaza felkészül az ostromra. Nemsokára leszáll az elsõ csészealj a férfi kertjében, mire õ lelövi az idegeneket és felrobbantja az ûrhajót. A hatóságok elmegyógy-intézetbe zárják a férfit, mert az idegenek nem ellenségként, hanem jó barátként jöttek a Földre.
Galaktika  13.

Violet is better

Egy nap arra ébred az egyik zöld vénusz-lakó, hogy lila lett a bõre. Megdöbbenve tapasztalja a többi vénusz-lakó undorát és bizalmatlanságát vele szemben. Éjszakánként erõszakot követ el idegen asszonyokon, így alapozva meg az eljövendõ lila vénusz-lakók társadalmát.
Galaktika  13.

Fomin,Jurij

Az Evelyn-kastély titka

Az Alpokban található a rossz hírû Evelyn-kastély, amelynek falai között számos titokzatos haláleset történt. A legutóbbi halálesetek miatt kirendelt nyomozó felkéri fizikus barátját, hogy segítsen megoldani a rejtélyt. A kastély átkutatása során egy villám mûködtette berendezést találnak, amivel kapcsolatot lehet létesíteni más dimenziók lényeivel. Rövid párbeszéd után az idegenek megsemmisítették az ártalmas berendezést, de igéretett tettek a fizikusnak egy késõbbi találkozásra.
Metagalaktika  2.

Forgó  László

Az ember, aki beszélgetett a tengerrel

Az adriai-tengerpart egyik halászfalujában megjelenik egy ember, aki beszélget a tengerrel. A tenger üzeneteket küld a halászoknak a férfin keresztül, de azokat nem teljesítik. A tenger feldühödik és megöli a férfit.
Galaktika  78.

Foster,Alan Dean

Norg Glibl Gop

Egy fiatal zenológusnõ érkezik a remlakók bolygójára. Merészen behatol a helybéliek egyik érthetetlen szertartására, semmibe véve az összes védelmi szabályt. A szertartás végére zenológustársainak sikerül megfejteniük a remlakók nyelvét. A fiatal nõ terhes lett a szertartás alatt az egyik peterakó remlekótól.
X-magazin  97/1.

Fowler,Karen Joy

A Poplar utcai tanulmány

A Poplar utca 600. sz. blokkházban normális, átlagamerikai életét éli öt család. Egy nap földönkívüliek veszik körbe a blokkot és megfigyelés szempontjából teljesen le is zárják azt. A családok lassan megszokják az új körülményeket és egyiküket el is viszik az idegenek. A visszatérõt messiáskánt fogadják a többiek, bár meglehet, hogy ez is csak egy kísérlet.
Homályos zóna
 
 

Francis,H. G.

Az idõgép

A híres kutató újságírók jelenlétében kipróbálja idõgépét. Egy teljes napot akar elõreugrani az idõben. Mivel a gép csak idõben halad, de térben nem, a kutató a világûrben találja magát. Ott, ahol a Föld majd csak egy nap múlva lesz.
X-magazin  97/1.

Franczia  Zoltán

Értelmes lények

Az egyik naprendszerben két intelligens faj háborúban áll egymással. Egy nap az egyik felderítõ ûrhajó egy ismeretlen ûrjámûvel találkozik, mely szinte az összes enegiáját elszívja. Az energiaellátás helyreállítása után a két pilóta értetlenül bámul egymásra. A Voyager-1 ûrszonda halad tovább a kijelölt pályáján.
Menekülés a Naprendszerbõl

A játszótárs

Peter kiszökik az éjszakai erdõbe egy kislánnyal játszani, akit csak õ lát. Az öreg mezõõr egy szörnyeteget lát  Peter mellett és rálõ az ismeretlen állatra. A lény regenerálódik és visszatér a saját bolygójára. A regenerálódás miatt Peter meghal, és a kisfiú halála miatt bûnösnek tartott mezõõr öngyilkos lett.
X-magazin  97/1.

Franke,Herbert W.

A békeszegõ

Az idegen bolygón járó felderítõ transzduktora segítségével rájön, hogy az elõbb általa megsebesített növény valójában értelmes lény, és társai zokon vették  ezt tõle.
Galaktika  13.

Kisugárzás

Két férfi robotúkkal a Hold belsejébe hatolnak, ahol egy hatalmas gépezetet találnak. Ezen gépezet irányítja az emberek gondolkodását.  Miután megsérül a gép, már csak a két ember robotja az egyetlen cselekvõképes "lény".
Galaktika  13.

Ébredés

Az  újonnan elkészült robot egyetlen vágya, hogy szolgálja az embert. De a legutóbbi atomháború miatt nincs élõ ember. Egy robot is lehet boldogtalan.
Galaktika  13.

Röpülj, bogárka, röpülj!

Különbözõ helyekrõl és idõkbõl egy elhagyatott völgybe kerül egy vénember, egy ötéves fiúcska, és egy kislány. Az öreg nem érti, de tudja, hogy valahol ennek is van értelme.
Galaktika  13.

Akció-3

Egy földönkívüli próbál behatolni az emberek közé, de a hatóságok lelövik az Eiffel-torony tetején. A többi földönkívüli örül, hogy szerencsétlenül járt társuk jóvoltából a többieknek észrevétlenül sikerült elvegyülniük a tömegben.
Galaktika  13.

Pszichoterápia

Egy férfi felkeresi az analitikust, mert betegesen tart a robotoktól, és környezetében mindenkit robotnak tart. Az orvos megnyugtatja, majd elaltatja. Utána kinyitja a férfi koponyáját, hogy lehûljenek az áramkörök.
Galaktika  13.

Az élõsdi

A sziriusziak bolygóján, a tilalom ellenére, Ruth leszakít egy virágot és beviszi a hálószobájába. Reggelre a növény belenõtt a lány vállába, ahonnan csak az egyik helybéli tudta kivenni.
Galaktika  13.

Önmegsemmisítés

Egy földi ûrhajó hatalmas idegen ûrhajóval találkozik a világûrben. A parancsnok felrobbantja a hajóját, nehogy az idegenek fegyverként használhassák fel a Föld ellen. Az idegenek visszafordítják a robbanást, helyreállítják az ûrhajót és legénységét, üdvözi az embereket, majd tovarepülnek.
Galaktika  13.

Harc

Két egymással harcoló lény érkezik a Földre. Egy sûrû erdõ tisztásán minden energájukkal a másik elpusztítására fordítják. Miután kimerültek az energiák, a fákon üldögélõ bennszülöttek mérgezett nyilaikkal lelövik õket.
Galaktika  13.

Az átváltozás

A metamorfózis az állatvilágban szabály, nem pedig kivétel. Az idegen bolygóra került tudós befejezte emberi fejlõdését, és továbbiakban mint egy tollas szöcske-denevér éli életét.
Galaktika  13.

A hernyók

Az idegen bolygó klímája megváltoztatta az ott lakó emberek biológiai fejlõdését. A gyerekek hernyóként születnek, majd késõbb változnak át csecsemõvé. A túlnépesedett Földrõl idetelepült házaspár már nem is örül annyira ennek a bolygónak.
Galaktika  13.

Invázió

A felderítõ ûrhajó fedélzetén idegen életformák fejletségi szintjét kutatják, mielõtt elpusztítanák õket. Az egyikük minden pusztító energia dacára megtudja a Föld koordinátáit, átveszi az ûrhajó irányítását és elindul az emberiség bölcsõje felé.
Galaktika  13.; Metagalaktika  1.

Menekülés meg oltalom

Két férfi landol a bolygón, ahol lakói oltalmat ígértek nekik. Bemenekülnek egy építménybe, melyrõl kiderül, hogy az a lény az, aki felajánlotta segítségét.
Galaktika  13.

Mélyfagyasztott álom

Két férfi egy elpusztult ûrhajó maradványai közt egy ájult, gyönyörû nõt találnak, egy kapszulában. A további problémák elkerülése végett, inkább lehibernálják a nõt.
Galaktika  13.

Kalciumaktiválódás

Egy kísérlet  során  egy kutató kalciumatomjai destabilizálódtak.  Rettentõ veszélyt jelent környezetére, ezért bezárva tartják egy sugármentes laboratóriumban. A férfi egy ideig tûri a bezártságot, majd kijátszva õreit, kimegy a felszínre, hogy láthassa a napot, és érezhesse a virágok illatát.
Galaktika  13.

A zöld üstökös

Egy lény a nyolcdimenziós kotiniuumban lebegve felfedezi a háromdimenziós teret, s a benne levõ kezdetleges anyagot. Zöld üstökösként beleszáguld eme dimenzióba, és az egyik anyaghalmazban lerakja az élet elsõ nyomait.
Galaktika  13.

Joe, a kiborg

Joe balesetet szenved, s mert jó szakember volt, kiborgizálják. Összezárva dolgozik régi barátjával, aki most Joe menyasszonyával jár. A barátnak lelkiismeretfurdalása van emiatt. A kiborg megtudja tõle az igazságot, s kitörli volt barátja emlékezetébõl a lány emlékét. Ezek után a barát jobban érzi magát.
Galaktika  16.

A kalciumfaló

A hazatérõ ûrhajó egy nagy, idegen gyártmányú ûrjámûvet talál, amely fényûzõen berendezett és elhagyatott. Egy kalciumfaló élõlény garázdálkodik a fedélzeten, s nemsokára a földi ûrhajósok megbetegedek a kalcium hiánya miatt. Csak a legénység egyik tagján nem mutatkoznak a szokványos tünetek. A férfi meglepetten tapasztalja magáról, hogy õ egy android. Így veszély nélkül becserkészte a szörnyet és elpusztította azt.
Galaktika  26.

Tárgyalás
Félreértés, avagy: "Vigyázat, nemdohányzók!"

Sakadze a magas technikai fokon álló Castor-civilizáció küldöttével találkozik. Kölcsönösen tartanak a másiktól, de a földi ügyes blöffjátszmába kezd, és sikerül elõnyös megállapodást kicsikarnia. Megkönnyebbülésében a férfi rágyújt egy cigarettára, amit a Castor-lakó támadó cselekvésnek vél, és elégeti a férfit.
Galaktika  26. ; Galaktika  75.

Az öregek lázadása

Az öregeket kizárják a közéletbõl, de minden háztartási munkát rájuk hárítanak a fiatalok. Az öregek fellázadnak, elhagyják gyermekeiket, hogy azok végre megálljanak a saját lábukon.
Galaktika  38.

Menedék

Hat megrögzött lázadó fiatal elhagyja a túl konvencionális Földet egy lopott ûrhajón, és önkétes számûzetésbe mennek. Egy távoli bolygó értelmes lényei menedéket nyújtanak nekik. Emberszabású lényeket találnak egy idilli helyen, unalmas és nyugodt tevékenységek gyakorlása közepette. Megpróbálnak, úgymond életet verni a közösségbe, de nem sikerül. A bolygó vezetõi tudtukra adják, hogy ezek az emberek nyugalomra vágynak, míg mások tevékenyen élik életüket, de más testformában. A lázadók e kaland után visszaindulnak a Földre.
Metagalaktika  4.

Balra van a halál!

Eddig két vonatszerelvény utasai fagytak halálra azon a vonalon, amely a Hold sötét és világos oldalán megy keresztül. A harmadik szerelvény vezetõje rájön az igazságra: a határ átlépése után felcserélõdik a tér két oldala. A jobb és a bal oldal helyet cserélnek. Így a fûtésre állított kar, valójában hûtésre tolódott. Mire ezt a vezetõ felismerte, már mindenki kövé fagyott.
Galaktika  62.

Zárt terület

Az idõsödõ professzor megszökik hazája titkos laboratóriumából egy szabadabb ország laboratóriumába. Itt felfedezi a Világegyetem titkát, ám egy hírtelen jött szívroham végez vele. Most lett igazán szabad.
Galaktika  62.

A megbízatás

Egy földönkívüli elõsegíti a sci-fi irodalom széles elterjedését, hogy az emberek könnyebben viseljék el majd az idegenek megjelenését. Egy férfi megpillantja a földönkívülit és diliházba kerül.
Galaktika  63.

Csapás és ellencsapás

A földi ûrhajó egy olyan bolygót talál, ahol a végtelen óceánban csak két sziget létezik. A szigetek lakossága évezredek óta kihalt, csak az automatikus fegyverrendszerek mûködnek, amelyeket a földiek véletlenül aktiválnak.
Galaktika  64.

A tojás

Ismeretlen földönkívüliek egy embert manipulálva bejuttatják tojásukat egy katonai laboratóriumba, ahol kemény röntgensugarakkal keltenék ki. A cél elõtt a férfi öntudatra ébred és sikerül megakadályoznia a tojás kikelését.
Galaktika  65.

Berry Winterstein története

Winterstein kora ifjúságától a minék kisebb és minél egyszerûbb szállítójármûvek kifejlesztésével foglalkozott. Halála elõtt sikerült megtalálnia a megfelelõ kombinációt és nyomtalanul eltûnt. A barátja által felkutatott jegyzeteibõl az emberiség egy új meghajtásra tett szert.
Galaktika  67.

Hazatérés

Fénysebességgel száguldó ûrhajó három utasából kettõ öngyilkos lett, a harmadik pedig megvárta míg a Világegyetem ismét olyan formációt vesz fel, hogy hazatérhessen a Földre.
Galaktika  69.

Szabotázs

Egy sötét öltönyös úr tudása révén és egy néhány milliméteres, elektromosan vezetõ anyaggal elpusztít egy ûrhajót, utasaival együtt.
Galaktika  69.

Suttogás

Ben majdnem áldozatául esett egy krák csábításának, amit képes bármely személy gondolataihoz igazítani. Bent barátja menti meg az utolsó pillanatban.
Galaktika  69.

Távirányítás

A kísérleti telepen elektródákat ültettek a csirkék fejébe, és így képesek voltak a kutatók irányítani a baromfikat. A napi munka végeztével minden dolgozó beültetett antennájába megelégedettséget sugárzott a központi adó.
Galaktika  73.

A végzet

Egy hatalmas lény embereket és városokat tapos el, nincs ellene védekezés. Lehet, hogy tudomása sincs az eltaposott emberekrõl.
Galaktika  73.

A barátság

Egy ember és egy földönkívüli sok éves együttléte alatt szoros barátság szövõdik kettejük között. A két faj háborúba keveredik egymás ellen és a két barátból kioperálják a barátságért felelõs hormonokat. Ezután  teljesen közömbösek egymás iránt.
Galaktika  73.

Mentés

Földönkívüliek irányításuk alá vonnak egy öregasszonyt, aki nem tudott autót vezetni. Idegeneket kellett szállítania egy kocsiban, de egy éles kanyar után a folyóba vezette azt. Az idõs asszony még ki tudott vergõdni a partra, ám az idegenek nem. Azóta senki sem háborgatta õt.
Galaktika  75.

Megkettõzve

Az induló ûrhajó pilótája önmagával találkozik a fellövés elõtt egy órával. Az egyikük szabotõr, de mivel mindketten tökéletes hasonmások, nem lehet különbséget tenni közöttük. Végül a reakcióidõ eldönti a kérdést.
Galaktika  75.

Találmány

Egy kutató ellopja munkatársa ötletét, a fémek nélküli technológia leírását. Nem lesz többé szükség a hadiiparra. A tolvaj bemutatja a találmányt, mire egy lakatlan szigetre zárják a hadiipari érdekeltségû vezetõk. A tolvaj megpróbálja figyelmeztetni a feltalálót.
Galaktika  75.

Az építmény

Minden munkát gépek végeznek, ezért az unatkozó embereket le kell kötni valamivel. Az emberiség fele nappal egy hatalmas épületet épít, míg a másik fele éjszaka ezt rombolja le.
Galaktika  78.

A szürke várban

A várat látogató turistacsoport egyik tagja elindul egy oldalfolyosón és hírtelen a távoli múltban találja magát. A vár urának lánya virágot dob neki, majd a férfinek menekülnie kell az üldözésére uszított pribékek elõl. Miután visszatér a csoporthoz, nem találja az oldalfolyosót. Kalandjáról egyedül az elszáradt virág tanúskodik.
Galaktika  78.

Frankenburg  Adolf

Magyarország nem volt, hanem lesz!

Az író száz évet ugorva elõre az idõben, megtekinti a jövõ Magyarországát. Sok csodálatos és meghökkentõ dologban lesz része. Irigykedve figyeli a megváltozott világ szabadosságát, kötetlenségét, de mégis saját korában érzi jól magát az ember.
A fekete sugár

Fritch,Charles E.

Greever elrepül.

Greever nevû kis gépezet szeretné megtudni, vajon miért négyszögletes a világ, tehát nagy titokban egy ûrhajók készít. Mikor felrepül gépével, homlokon találja az Árnyékistennek titulált embert, aki irányította a kis mechanikai világot. Emiatt minden leállt a világban, még Geever is.
Galaktika  7.

Fuante,Jaime de la

Elérhetetlen szerelem  6  Egy gyönyörû nõi alakú android kis üzemzavar miatt önálló gondolkodásra tesz szert. Szeretné megtudni, vajon mi a szerelem. Kiszökik az intézetbõl, hogy tapasztalatokat szerezzen, és e célból összeismerkedik egy férfival. Két nappal késõbb rátalálnak a robotnõ összetört testére.
Galaktika  24.

Fuchs  Pál

Köd és halhatatlanság

Egy zöld köd lebeg egy lakatlan bolygón már sok millió éve. Valamikor halandó értelmes lény volt, de egy kísérlet során halhatatlan köd lett belõle. Népe istenként tisztelte, míg ki nem pusztultak. Nagy magányában a földi emberek találtak rá és elvitték a Földre. Sok millió év alatt elmélkedésbõl származó tudásával nagy segítségére van az emberiségnek. Csak a halhatatlanságról nem hajlandó beszélni.
Vega  8.  ;Vénusz  90/2.

Fuenteamor,Fernando P.

Az ötödik sötétség hajnalán

A földalatti civilizáció egyik egyede hírtelen a miértekre keresi a választ. A szigorúan rendszabályozott világa gyógyíthatatlannak minõsíti és megsemmisítené, de felszökik a felszínre. Itt újdonságként fogadja a nappalok és éjszakák váltakozását. Végül üldözõi utolérik és elégeti õt.
Galaktika  24.

Fyfe,H. B.

Védett fajok

Otis ellenõrzõ körútja során bejárja a frissiben betelepített bolygókat. Több bolygón is találtak városnyi méretû romokat, amelyeket egy hajdani nagy nép emelt. Néhány tudós szerint a nép degenerálódott utódai máig ott élnek a romok között, akikre a telepesek szoktak idõnként vadászni. Otis védett fajjá nyílvánítja
ezt a fajt. Az egyik lény elegyedik Otisszal és elmeséli, hogy az építményeket az emberek õsei emelték sok-sok ezer évvel ezelõtt.
A találkozás
 


Vissza a fõlapra